A - I n f o s

Een nieuws service door, voor en over anarchisten in meerdere talen **
Nieuws in Alle Talen
De laatste 40 berichten (Homepage) De berichten van de laatste twee weken Onze archieven van oude berichten

De laatste 100 berichten, naar gelang van taal
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

De Eerste Zinnen van De Laatste 10 berichten op:
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

De Eerste zinnen van alle berichten van de laatste 24 uren
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2002 | of 2003
| of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2014 | of 2015 | of 2016 | of 2017
Abonneer je op de a-infos nieuwsgroepen

(nl) Subject: Griekenland, Libertair Initiatief Thessaloniki: concentratie in totale solidariteit Dimitri D. 8/6, 12.00 rechtbanken van Thessaloniki [gr, en] [machine vertaling]

Date Sun, 25 Jun 2017 10:39:51 +0300


Op maandag 5 juni was kameraad Dimitri D. aanwezig op het politiebureau van de Dodecanese, zoals door eerdere zaken was opgelegd. ---- Kameraad Dimitri D. heeft, zoals aangegeven door de openbare tekst van 2 oktober 2016, het pad gekozen van totale weigering van de militaire dienstplicht, waarbij hij weigert zich aan te sluiten bij een nationaal leger, enige gewapende verdediger van het kapitaal en de staat. ---- Toen, tijdens het proces, kreeg hij te horen dat hij was gearresteerd vanwege “ongehoorzaamheid” en dat hij op dinsdag 6 juni zal worden overgebracht naar een militaire openbare aanklager. De militaire openbare aanklager liet hem vrij voor de overtreding, zodat de rechtszaak wordt uitgesteld tot een reguliere sessie in de rechtbank, waarvan de datum nog niet is vastgesteld.

Dit is de prijs voor ieder besluit van iemand tegen het militarisme, dat hij zijn wapen niet zal verheffen tegen enige proletariër, ongeacht nationaliteit en religie. Over zo’n besluit maakt ieder staatsapparaat in de wereld zich zorgen, evenals het uitdagen van de basis waarop het bestaat: het aanzetten van het “volk” rond een nationaal idee – waardoor wordt gestreefd naar het onderdrukken van de klassen uitbuiting. Tegenover deze ideologie die slechts de belangen van het kapitaal dient antwoorden we dat er geen Grieken en buitenlanders zijn. Er zijn alleen proletariërs, die smelten onder de wielen van de loonslavernij en onder de wielen van tanks, die zouden moeten opstaan en de wereld van de bazen zouden moeten vermorzelen. We hoeven ons geen zorgen te maken als de militaire macht een soldaat kwijt raakt: we moeten het bestaan van een afdwingend mechanisme, als de rechterhand van de staat en het kapitaal, niet tolereren.

Zoals staat vermeld in de verklaring van de kameraad over de weigering van hemzelf: “We erkennen onszelf als onderdeel van de strijdende gemeenschap van de uitgebuitenen en onderdrukte klasse. We rekenen als onze doden alle onderdrukten die zijn geworpen aan het front van de dreiging van de dood, alle mensen die wereldwijd sterven door de ellendige leefomstandigheden die worden aangeboden door de wereldwijde overheersing en zelfs meer degenen die zijn vermoord tijdens de sociale oorlog en klassen oorlog. Onze eigen geschiedenis is de wereldgeschiedenis van opstanden en revoluties onder de rood-zwarte vlag, ons eigen volkslied is de Internationale. Voor deze doden, voor dit verhaal, maar in het bijzonder voor degenen die nu leven, die het niet kunnen uitstaan in armoede, het gebrek aan vrijheid, onderdrukking te leven en zich richten tegen naties en rijken.”

Geen enkele keer voedden we illusies dat de SYRIZA-ANEL regering de militaire dienstplicht zou opheffen. Geen enkele keer geloofden we dat het Griekse leger en de politie democratischer zouden worden. Links, rechts, centrum, iedere regering bemant de staatsmachine en daarmee alle instituties van uitbreiding en soevereiniteit in het eigen land en in het buitenland, waaronder het leger. En dus gaan de rechtbanken tegen dienstweigeraars gewoon verder en regent het boetes. Dit jaar werd zelfs een dienstweigeraar van 53 jaar voor de militaire rechtbank van Thessaloniki gevoerd, met een aanklacht wegens ongehoorzaamheid in 1990 (!).

In deze context staat de rechtszaak van kameraad Dimitris D. Het is niet alleen een juridische kwestie van een enkele man tegenover het leger, maar een geheel politieke kwestie, die voorbij gaat aan alle nuances van individuele regeringen en onderdeel is van de strijd van onze klasse tegen de staat en alle verrotte instituties die het belichaamt.

We drukken onze volledige solidariteit uit met de kameraad en alle dienstweigeraars die worden getroffen door juridische instituties, militaire instituties en staatsinstituties. Hun strijd is de strijd van onze hele klasse.

NIET STRIJDEN VOOR BELANGEN VAN DE BAZEN

NOCH ETNISCHE STRIJD NOCH GODSDIENSTIGE STRIJD

DE CODE VAN ONZE OORLOG IS KLASSE

Concentratie

Donderdag 8 juni, 12.00 uur, rechtbanken van Thessaloniki

Libertair Initiatief Thessaloniki

Lib_thess@hotmail.com

http://www.libertasalonica.wordpress.com

https://libertasalonica.wordpress.com/2017/06/07
------------------------------------------------
Orig: (en) Greece, Libertarian Thessaloniki Initiative: concentration in solidarity total negative stratefsis Dimitri D. 8/6, 12.00 courts of Thessaloniki [gr] [machine translation]
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://ainfos.ca/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl