A - I n f o s

Een nieuws service door, voor en over anarchisten in meerdere talen **
Nieuws in Alle Talen
De laatste 40 berichten (Homepage) De berichten van de laatste twee weken Onze archieven van oude berichten

De laatste 100 berichten, naar gelang van taal
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

De Eerste Zinnen van De Laatste 10 berichten op:
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

De Eerste zinnen van alle berichten van de laatste 24 uren
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2002 | of 2003
| of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2014 | of 2015 | of 2016 | of 2017
Abonneer je op de a-infos nieuwsgroepen

(nl) anarkio.net: Een oproep uit Venezuela aan de anarchisten uit Latijns Amerika en de wereld: solidariteit is veel meer dan een geschreven woord [ca, pt, en]

Date Sun, 4 Jun 2017 08:24:16 +0300


We richten ons aan alle uitdrukkingen van de libertaire beweging, in het bijzonder die van dit continent, om niet alleen aandacht te schenken aan de situatie waarin we sinds april 2017 in Venezuela leven, maar ook dat wat we begrijpen als urgentie voor het internationale anarchisme over deze dramatische omstandigheden, met posities en acties die consistent zijn met wat in de geschiedenis is gepredikt en in praktijk gebracht voor het anti-hierarchische ideaal. ---- Het is verschrikkelijk dat er – van de ene kant door de Chavistische regering – nu geleid door Maduro – samen met diens aanhangers in andere landen en aan de andere kant de tegenstanders van rechts en de sociaal democratie – vuile campagnes zijn om hun partijdige visies die vermengd zijn met machtsbelangen aan de wereld opinie te verkopen, veel anarchistische stemmen buiten Venezuela hebben een positie ingenomen die op een of andere manier stilzwijgende acceptatie is van wat de ene of de andere partij die naar de staatsmacht streeft wil opleggen als “de waarheid”. We weten dat sympathieke stemmen geen toegang hebben tot de meeste media, die gereed staan voor de statisten, en dat kameraden te maken hebben met ingewikkelde werkelijkheden met kwesties en problemen die, vanwege hun nabijheid, hun onmiddellijke inzet eisen, maar we begrijpen dat deze moeilijkheid geen hindernis zou moeten zijn zodat, op een bescheiden wijze, aandacht, belang en solidariteit worden uitgedrukt, zowel voor wat in Venezuela gebeurt als voor wat het anarchisme in deze regio bekend maakt.

In een overzicht van wat het lokale anarchisme nu zegt laten de huidige gebeurtenissen de fascistische aard van het Chavez regime zien – en diens opvolging met Maduro – reactionair militaristische regeringen die we in El Libertario altijd hebben afgewezen. Het is een regime dat in verband staat met misdaad, drugshandel, berovingen, corruptie, het gevangen nemen van tegenstanders, marteling, verdwijningen, los van het rampzalige economische, sociale, culturele en ethische management. Chavez slaagde er in indruk te maken met zijn messianistische en charismatische leiderschap, gefinancierd door de stijging van de olieprijs. Echter, na zijn dood en met het einde van de bonanza wankelde het zogenaamde Bolivariaanse proces, dat wordt gesteund door zwakke bases. Deze “revolutie” volgde de historische traditie aan het begin van de 20e eeuw, met de dictator Juan Vicente Gomez, voortgezet door de militarist Marcos Perez Jimenez, en eindigde niet tijdens het latere schema van de representatieve democratie.

Er zijn degenen op het internationale niveau (Noam Chomsky, het beste voorbeeld) die hun oorspronkelijke steun aan het Venezolaanse autoritarisme hebben herzien en nu wijzen ze het op een duidelijke wijze af. Echter, we merken met grote zorg de stilte van veel anarchisten van dit continent en andere continenten op over de gebeurtenissen in Venezuela. Zoals een gezegde zegt: “wie zwijgt stemt toe”, wat nu gebeurt als mensen honger hebben en crimineel worden onderdrukt en dat degenen die zouden moeten protesteren weinig of niets zeggen. We roepen degenen die de libertaire spandoeken gebruiken op onze tragedie bekend te maken, als ze dit nog niet hebben gedaan. Voor onverschilligheid bestaat geen rechtvaardiging als men een anti-hierarchische visie over de wereld heeft. Het tegendeel is het toedekken van de klucht van de regering, waarbij wordt vergeten wat de anarchisten van alle tijden hebben gezegd over de degradatie van het autoritaire socialisme dat aan de macht is. Misschien dat het “progressieve” imago van het chavisme zelfs wat libertaire mensen heeft bedrogen, maar als ze consistent zijn met ons ideaal is het vandaag onmogelijk om aan dit geloof vast te houden.

We zijn in de aanwezigheid van een niet legitieme, repressieve regering die er naar streeft aan de macht te blijven, hoewel dit wordt afgewezen door de overgrote meerderheid van de bevolking, die moordt door middel van hun repressieve en paramilitaire krachten, die ook roven bevorderen. Een corrupte regering die chanteert met dozen voedsel, gekocht op de zwarte markt, die mee doet aan alle soorten van kapitalistische zakelijke onderhandelingen, een regering van “bolibourgeois” en militaristen die zich verrijken door olie en mijnbouw die schadelijk is voor het milieu. Een regering die moordt, terwijl een brutaal economisch aanpassingsprogramma wordt toegepast dat is overeengekomen met het transnationale kapitalisme, waaraan het stipt een criminele externe schuld betaalt.

Het is tijd om de pseudo-informatieve manoeuvres van degenen die op een internationaal niveau werken te ontmantelen, door degenen die de Venezolaanse staat controleren, en degenen die er naar streven te controleren, en hierbij hopen we te kunnen rekenen op de actieve steun van individuen en libertaire groepen in zowel Latijns Amerika als de rest van de wereld. Ieder teken van anarchistische solidariteit zal worden verwelkomd door de Venezolaanse anti-hierarchische beweging, die zeker klein is en te maken heeft met veel moeilijkheden, maar in de huidige situatie zullen we dankbaar zijn te weten dat we op een of andere manier de steun hebben van mensen in de rest van de wereld, door het reproduceren en verspreiden van de informatie die de anarchisten uit Venezuela leveren, die opinies en reflecties voortbrengen die de visies die autoritairen van rechts en links proberen op te leggen, en – wat veel beter zou zijn – het bevorderen of steunen van actie initiatieven in jullie respectievelijke landen die de omstandigheden van honger en repressie die nu in Venezuela bestaan verwerpen. Meer dan ooit is jullie aanwezigheid en stem in alle mogelijke scenario’s waarin de tragedie van het Venezolaanse volk leeft nodig.

El Libertario’s laatste opmerking: Meer uitgebreide gedetailleerde analyses en informatie over wat in Venezuela gebeurt is te vinden op de blog van El Libertario. In het bijzonder bevelen we deze berichten aan, die in het kort onze visie en positie over de recente en huidige gebeurtenissen in Venezuela duidelijk maken (allemaal in het Spaans):

- Buenos Aires: Radio interview met El Libertario http://periodicoellibertario.blogspot.com/2017/01/buenos-aires-interview-radial-el.html

- Cartografie van het mislukken van Chavez en Maduro: Een tour van de huidige kaart van Venezuela http://periodicoellibertario.blogspot.com/2017/02/cartografia-del-fracaso-chavomadurista.html

- Crisis in het “kritisch denken”, of van een zinkend schip springen http://periodicoellibertario.blogspot.com/2017/02/crisis-en-el-pensamiento-critico-o.html

- Het gevolg van de Venezolaanse crisis http://periodicoellibertario.blogspot.com/2017/04/desenlace-de-la-crisis-venezolana.html

- Verklaring van El Libertario: Het voorbij gaan aan de politieke partijen om de crisis tegen te gaan en een nieuw Venezuela op te bouwen http://periodicoellibertario.blogspot.com/2017/04/declaracion-de-el-libertario-sobrepasar.html

- Venezuela Vandaag: De dictatoriale fouten http://periodicoellibertario.blogspot.com/2017/04/venezuela-hoy-los-errores-dictatoriales.html

- Een leuze uit 2014 om vandaag te hervatten: ONMIDDELIJKE OPHEFFING VAN DE GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA http://periodicoellibertario.blogspot.com/2017/04/una-consigna-de-2014-retomar-disolucion.html

- De grondwettelijke fraude http://periodicoellibertario.blogspot.com/2017/05/The-fraud-constituent.html

Oorspronkelijke bericht in het Spaans op hun blog: https://periodicoellibertario.blogspot.com/2017/05/llamado-desde-venezuela-ls-anarquistas.html

Próximo

http://anarkio.net/index.php/site-map/articles/14-sample-data-articles/88-chamado-venezuela-anarquistas
-------------------------------------------------
Orig: (en) anarkio.net: A call from Venezuela to the anarchists of Latin Amerika and the world: Solidarity is much more than a written word [ca,pt]
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://ainfos.ca/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl