A - I n f o s

Een nieuws service door, voor en over anarchisten in meerdere talen **
Nieuws in Alle Talen
De laatste 40 berichten (Homepage) De berichten van de laatste twee weken Onze archieven van oude berichten

De laatste 100 berichten, naar gelang van taal
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

De Eerste Zinnen van De Laatste 10 berichten op:
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

De Eerste zinnen van alle berichten van de laatste 24 uren
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2002 | of 2003
| of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2014 | of 2015 | of 2016 | of 2017
Abonneer je op de a-infos nieuwsgroepen

(nl) Frankrijk, Alternative Libertaire AL #269 – Boek: The Russian Anarchists, the Soviets and the Revolution of 1917 [fr,it,pt,en] [machine vertaling]

Date Sat, 20 May 2017 10:05:05 +0300


“Alle macht aan de Sovjets!” Deze oproep, vanaf 1917 overgenomen door de Bolsjewieken, geeft volgens Alexander Skirda briljant aan dat het ligt in het hart van de gewoonten van het Russische volk, dat maar al te vaak wordt voorgesteld als volgzaam en berustend. ---- In een uitgebreid onderzocht en recentelijk opnieuw gedrukt boek door de Spartacus editions, zoekt de zo erudiete en discrete schrijver van de Russian Anarchists, the Soviets and the Russian Revolution of 1917 zorgvuldig naar de wortels van de libertaire gewoonten die historisch gezien aanwezig zijn onder de Slavische volkeren. Of het nu door de mirs of de vetches is (types van communes en landbouw groepen), dit zijn de erfgenamen van een lange traditie van collectieve en democratische organisatie.

Het is daarom geen toeval dat de Russische Revolutie van 1917 begon onder de beste vormen, met de vorming van honderden en duizenden fabriekscomite’s, soldaten en boeren, die de organisatie van het economische leven en het sociale leven overnamen. En het was slechts door middel van een verschrikkelijke inspanning dat de Bolsjewistische militanten de grote Sovjet revolutie overnamen en het verdraaiden door centralisatie en autoritaire waanzin.

Lang voor Kronstadt, in de lente van 1918, waren de anarchisten de eerste slachtoffers van de repressie door de nieuwe machthebbers. Door gevangenisstraf, deportatie, eliminering betaalden ze een hoge prijs voor de autonomie van de sovjets en hun oppositie tegen de dictatuur van het “proletariaat”, of eigenlijk diens pseudo-vertegenwoordigers.

Door een opmerkelijk historisch werk, met niet gepubliceerde bronnen en vertalingen toont de Rus Alexander Skirda duidelijk het directe verband tussen het Leninisme en het Stalinisme aan.

De misdaden van de tweede zijn mogelijk gemaakt door de meedogenloosheid van de eerste om de instincten van vrijheid van het Russische volk te vermorzelen door de vestiging van een staatsapparaat. De genen van totalitaire degeneratie zaten in de kern van de autoritaire conceptie van Bolsjewistische macht.

In een tweede deel waarover meer overeenstemming bestaat verzamelt de historicus een serie van veertien teksten van 1918 tot 1927, waarin ze het woord geven aan libertairen die leefden tijdens of dichtbij de Russische Revolutie. Er zijn natuurlijk Alexander Berkman, Emma Goldman en Pjotr Archinov, maar ook minder bekende mensen zoals Anatole Gorelik of Valesky. De analyses van Rudolf Rocker en Efim Yartchouk over de oorsprong van het sovjet systeem en hun rol in de Russische Revolutie moeten speciaal genoemd worden.

Alexander Skirda sluit dit boek af met een verslag over het anarchisme in de Sovjet geschiedschrijving. Er is geen gebrek aan glimlachen over de verwensingen, onwaarheden en kwalificaties die werden gegeven door de Bolsjewistische propaganda.

Dit werk, briljant hoewel het soms moeilijk leesbaar is, heeft de grote verdienste dat het ons herinnert aan de verdiensten van de anarchisten tijdens de revolutie van 1917, maar ook en bovenal de redenen voor diens mislukking. Het is in het licht van deze unieke historische ervaring dat de libertair communistische militanten van nu moeten nadenken over hun praktijken en hun capaciteit voor organisatie om opnieuw de horizon van de sociale revolutie te openen.

Julien (AL Montpellier)

Alexander Skirda, The Russian Anarchists, the Soviets and the Revolution of 1917, Spartacus, 2016, 348 bladzijden, 19 euro.

http://www.alternativelibertaire.org/?Livre-Les-Anarchistes-russes-les
-------------------------------------------------------

Orig: (en) France, Alternative Libertaire AL #269 – Book: The Russian Anarchists, the Soviets and the Revolution of 1917 [fr,it,pt] [machine translation]
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://ainfos.ca/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl