A - I n f o s

Een nieuws service door, voor en over anarchisten in meerdere talen **
Nieuws in Alle Talen
De laatste 40 berichten (Homepage) De berichten van de laatste twee weken Onze archieven van oude berichten

De laatste 100 berichten, naar gelang van taal
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

De Eerste Zinnen van De Laatste 10 berichten op:
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

De Eerste zinnen van alle berichten van de laatste 24 uren
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2002 | of 2003
| of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2014 | of 2015 | of 2016 | of 2017
Abonneer je op de a-infos nieuwsgroepen

(nl) [Griekenland] Het anti-immigratiebeleid van de Griekse staat en de doden veroorzaakt door de Europese Unie door ANA [pt, en] [automatische vertaling]

Date Sat, 13 May 2017 21:09:40 +0300


Op 27 maart hing een 25-jarige man uit Syrie zichzelf op in de haven van Piraeus. ---- Drie dagen later, op 30 maart, zette een andere 29-jarige vluchteling zichzelf in brand binnen het VIAL toegangspunt op het eiland Chios. Op het moment dat hij binnen het vluchtelingen registratie gebied was baadde hij met een vlambare vloeistof, waarbij hij mensen vertelde weg te gaan, zodat zijn lichaam zou verbranden. De man wilde slechts praten, om te protesteren tegen de slechte situatie bij het toegangspunt. Toen viel een politieman hem van achteren aan, sloeg hem op zijn arm en probeerde de fles met vlambare vloeistof uit zijn handen te verwijderen. De uitkomst van het incident was tragisch, omdat de man veel brandwonden opliep. Hij werd in serieuze conditie vervoerd naar het ziekenhuis Evangellismos in Athene, waarbij 85% van zijn lichaam brandwonden had. Helaas stierf Amer Mohamad op zaterdag 8 april in het ziekenhuis, nadat hij gedurende enkele dagen had gevochten voor zijn leven. We zullen de politie niet beschuldigen van onkunde en verlies van kalmte. Of het een individuele actie van een politie agent of een bewust besluit van het bedrijf was om op deze manier te handelen, de waarheid is dat de politie perfect de rol heeft vervuld die de staat had opgedragen aan de institutie. En hun rol is om de mensen te vermorzelen die willen strijden tegen de uitbuiting, onderdrukking en vernieling van hun levens.

Het is ook bekend dat de politie op het eiland Lesbos vluchtelingenkampen binnen viel en vluchtelingen en immigranten arresteerde. Iedere dag worden 20 tot 25 vluchtelingen ontvoerd vanaf het toegangspunt van Moria. Sommigen van hen worden geslagen, alleen omdat ze zonder het “correcte” paspoort in Europa zijn. De politie arresteert ze dan bij het centrum, zonder enige reden of aanklacht. De vluchtelingen worden simpelweg gevangen gehouden tot het moment van deportatie. Op 7 april vonden massa deportaties plaats: 49 vluchtelingen van Lesbos en 35 van het eiland Kos werden gedeporteerd naar Turkije.

Verder was gedurende enkele dagen een vreselijke foto te zien op het internet. Een foto waarop een ijzeren cel te zien is. Binnen deze cel, bij het VIAL toegangspunt op het eiland Chios, werden verschillende vluchtelingen, mannen, vrouwen en kinderen gedurende uren vastgehouden en bekeken door de politie.

We begrijpen dat dit alles slechts enkele aspecten zijn van het anti-immigratiebeleid van de Griekse staat en de Europese Unie. Manifestaties van modern totalitarisme in de naam van het kapitaal en staatsinstituties. Een modern totalitarisme dat slechts de dood, ellende, uitbuiting en onderdrukking kan verzekeren voor de armen, vluchtelingen, immigranten en lokale arbeiders. We kunnen begrijpen hoe regeringen en staten menselijk leven minder waard maken door onszelf te herinneren aan de duizenden vluchtelingen en immigranten die in de Middellandse Zee verdronken, degenen die stierven aan de gesloten grenzen van Europa, en natuurlijk de honderdduizenden Syrische mensen die tijdens de oorlog in Syrie werden vermoord. Al deze mensen zijn slachtoffers in de concurrentie, slachtoffers van een oorlog wiens leiders de machthebbers zijn.

De ophanging van een Syrische vluchteling in de haven van Piraeus en de dood van een andere man die zichzelf in brand stak op het eiland Chios is een tragische situatie die de mate aantoont waarin de kwestie van de vluchtelingen onderdeel is van het racistische beleid van de Griekse staat en de Europese Unie. Anti-immigratiebeleid namens de Europese Unie heeft geleid tot het sluiten van grenzen en de overeenkomst met Turkije. De Griekse staat heeft, in absolute overeenstemming met het Europese racistische beleid, duizenden vluchtelingen vastgezet op de eilanden en op het Griekse vasteland. Deze mensen, die vast zitten en waarvan de basale mensenrechten zijn afgenomen, worden tot wanhoop gedreven.

Verder is nog een jaar voorbij gegaan sinds de Europese Unie een overeenkomst sloot met Turkije om het aantal vluchtelingen in Europa te verminderen. De belangrijkste uitkomst van deze overeenkomst tot nu toe is het feit dat duizenden vluchtelingen vast blijven zitten op het Griekse vasteland en de eilanden. Nu zitten meer dan 61.000 vluchtelingen en immigranten in Griekenland gevangen. De situatie waarin deze mensen leven is onmenselijk. Doden, zelfmoorden, aan zichzelf toegebrachte verwondingen en, natuurlijk, het racisme van sommige Grieken. In sommige gevallen wilden lokale mensen niet dat Syrische kinderen naar Griekse openbare scholen gingen.

Concentratiekampen, toegangspunten, gevangenissen, isolatie, de dood aan de gesloten grenzen van Europa en verdrinkingen in de Middellandse Zee worden voor vluchtelingen en immigranten gegarandeerd. Uitbuiting, repressie en onderwaardering van hun werkkracht worden gegarandeerd voor de plaatselijke bevolking. Het kapitaal en de staat vernielen iedere dag onze levens, zonder onderscheid tussen vluchtelingen-immigranten en lokale mensen. Wij, de gewone mensen, de arbeidersklasse, de proletariërs, zijn het doelwit van het kapitaal. Het kapitalistische systeem zal proberen ons te elimineren, om diens reproductie te garanderen. We realiseren ons ook dat de heersende klasse probeert de economische crisis te manipuleren voor diens eigen voordeel. Op deze manier probeert de staat iedere band tussen vluchtelingen en de lokale armen, in het bijzonder de meest strijdbare armen, te voorkomen.

Namens ons, namens degenen die strijden tegen het kapitaal en de staat begrijpen we dat het onze plicht is om het buitensluiten en isoleren van vluchtelingen te verbreken. We moeten in contact zijn met vluchtelingen en immigranten, en gemeenschappen van gemeenschappelijk strijd, solidariteit en vertrouwen opbouwen. Dit is de enige manier om de valse scheiding die door het kapitalisme wordt georganiseerd af te breken.

Het uitdrukken van onze solidariteit met de vluchtelingen is niet genoeg. Verder moeten we onze gemeenschappelijke vormen van strijd tussen de armen en gewone mensen in onze maatschappij in praktijk brengen.

SOCIALE EN KLASSE OORLOG TEGEN MODERN KAPITAAL EN STAAT TOTALITARISME!

MET GEMEENSCHAPPELIJKE EN ONAFHANKELIJKE VORMEN VAN STRIJD VAN DE LOKALE BEVOLKING EN VLUCHTELINGEN-IMMIGRANTEN KUNNEN WE SAMEN VECHTEN VOOR EEN WERELD VAN GELIJKHEID, VRIJHEID EN SOLIDARITEIT!

BESCHIKBAAR VOOR DE SOCIALE REVOLUTIE, ANARCHIE EN COMMUNISME!

Anarchistische Vergadering voor Sociale – en Klassenstrijd

Patras, april 2017

Bron: https://saktapatra.wordpress.com/2017/04/09/the-anti-immigration-policy-of-the-greek-state-and-the-eu-brings-death/

Vertaling: Yanumaka
-----------------------------------------------------
Orig: (en) [Greece] The anti-immigration policy of the Greek state and the deaths caused by the European Union by ANA [pt] [Traduction automatique]
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://ainfos.ca/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl