A - I n f o s

Een nieuws service door, voor en over anarchisten in meerdere talen **
Nieuws in Alle Talen
De laatste 40 berichten (Homepage) De berichten van de laatste twee weken Onze archieven van oude berichten

De laatste 100 berichten, naar gelang van taal
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

De Eerste Zinnen van De Laatste 10 berichten op:
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

De Eerste zinnen van alle berichten van de laatste 24 uren
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2002 | of 2003
| of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2014 | of 2015 | of 2016 | of 2017
Abonneer je op de a-infos nieuwsgroepen

(nl) Frankrijk, Alternative Libertaire – Pamflet AL, Handelen is beter dan stemmen: voor een libertair alternatief! [fr,it,pt,en] [machine vertaling]

Date Sun, 7 May 2017 10:22:33 +0300


Wat is het doel van de presidentsverkiezingen? Om onder kandidaten een president te kiezen die slechts, grotendeels, de wetten van de bazen en de markt aanpast. De volgende gastheer van het Elysee kan slechts buigen voor de regels van het economische systeem dat bestaat: het kapitalisme. ---- In dit systeem is er slechts een ding dat telt: winst. En om de groei vol te houden worden miljoenen mensen in precaire situaties gebracht (om te beginnen vrouwen …), worden de grondstoffen uit de landen van het Zuiden geroofd, worden de planeet en ecosystemen vernietigd. Voor grote, volledig zinloze projecten. ---- Maar hoe veranderen we dingen dan? ---- We kunnen niets verwachten van de uitslag van de verkiezingen, omdat er geen echte democratie kan zijn zo lang het kapitalisme in stand blijft. Waarom? Omdat in het kapitalisme alle economische macht in handen van een minderheid is en volledig ontsnapt aan de democratie. Zo lang arbeiders niet beheersen wat ze produceren zal er nooit een echte democratie zijn.

We moeten daarom breken met het kapitalisme en een ander politiek project voorstellen: solidariteit, gelijkheid en zelfbestuur.

We moeten ons al voorbereiden op toekomstige slagvelden. En ze zullen talrijk zijn. De geschiedenis toont ons dat regeringen altijd de machtigen hebben gediend of capituleren tegenover de kapitalisten, ondanks de leuke toespraken en verkiezingsbeloften. Omdat politici ons bedriegen kunnen we alleen op onszelf rekenen. Laten we onze kwesties regelen door dagelijks te werken op onze werkplekken en op de plekken waar we wonen, waarbij we strijden met verbeelding en een machtsbalans opleggen die in ons voordeel is. Gisteren zowel als vandaag zijn de meeste vrijheden en rechten opgeeist of verdedigd.

Hetzelfde zal morgen gebeuren, en het is door middel van collectieve actie dat we de situatie zullen veranderen:

Door betrokken te raken bij de sociale bewegingen: de strijdbare vakbonden en de associaties. Door tegenmachten voor te stellen en een alternatief voor het kapitalisme op te bouwen. Is het libertaire alternatief utopisch?

Iedere vijf jaar stemmen betekent een blanco cheque geven aan een gekozen official die jullie niet zal vertegenwoordigen. Het is deze schande die het toenemende aantal mensen dat niet stemt verklaart.

Gezien een situatie van noodtoestand, massale werkloosheid, toenemende armoede, oorlogen, neo-koloniale overheersing van de landen in het Zuiden, corruptie, zou het niet tijd zijn om na te denken over andere mogelijkheden?

Tegenover deze werkelijkheid stellen we een echt alternatief voor:

Directe democratie

Een zelfbesturende democratie: iedereen participeert in de collectieve macht en heeft zeggenschap over de keuzes voor de maatschappij. De macht is niet langer gecentraliseerd, maar wordt uitgeoefend op het niveau van de basis en wordt gedeeld door alle leden van de maatschappij. Besluiten worden genomen op de schaal waarop ze van toepassing zijn (buurt, stad, regio, provincie, land, continent, wereld). De besluiten op grotere schaal worden genomen door mensen met een mandaat dat op ieder moment kan worden herroepen als ze hun mandaten niet respecteren.

Sociale transformatie

Een nieuwe ecologische balans: Het kapitalistische systeem is verantwoordelijk voor de vervuiling van de planeet, het verdwijnen van honderden soorten en de deregulering van het klimaat. We moeten een einde maken aan dit productivistische systeem, ten gunste van een redelijke productie die de planeet en levende wezens respecteert.

Herstelde en uitgebreide openbare dienstverlening: scholen, gezondheidszorg, transport, huisvesting en voedsel zouden niet langer moeten worden gezien als marktwaarden, maar als gratis dienstverlening voor iedereen.

Zelfbestuur

Zelfbestuurde productie: Geen werk voor bazen (groot of klein) meer, de macht wordt gegeven aan arbeiders, die discussiëren over productie keuzes. Ze krijgen economische, politieke en culturele training en voeren de keuzes uit waarover collectief is besloten.

Gedecentraliseerde productie en de productieve autonomie van iedere regio in de wereld: produceer lokaal, volgens de behoeften van de bevolking en niet die van de markt, door samenwerking en kennis te ontwikkelen, het milieu en het collectief te respecteren. Dit zal alleen mogelijk zijn met het zelfbestuur en de socialisatie van de economie.

Sociale productie om behoeften te bevredigen: om uit de “economie” te komen, om de sociale aard van de productie te herstellen: niet langer geld (winstgevendheid, winst) of financiering (krediet, bijdrages). Gediscussieerd moet worden over het nut van de projecten voor de maatschappij, de behoeften die moeten worden bevredigd, de tijd die er aan moet worden besteed, de materiële en intellectuele bronnen die beschikbaar zijn en de ecologische beperkingen.

Het delen van werk

Een massieve beperking van de werktijd: de enige manier om werk te delen en medewerkers toe te staan tijd te hebben voor het legitieme doel om persoonlijke en collectieve tijd buiten de werkplek te winnen.

Het einde aan werkloosheid en buitensluiting: werk wordt door allen gedeeld. De productie wordt niet onderworpen aan het winststreven. De menselijke behoeften worden beslissend.

Emancipatie

Het einde van de patriarchale orde: door plichten, in het huishouden, gelijke rechten en inkomens te delen, het aanbrengen van een balans in de rol van mannen en vrouwen in de publieke sfeer en de privé sfeer.

De transformatie van het onderwijs: de school zou een raamwerk moeten toestaan dat in staat is tot het ontwikkelen van de capaciteit voor analyse, besluitvorming, kritisch denken en verantwoordelijkheid.

Het libertair alternatieve project dient ieder van ons toe te staan een actor van diens leven te zijn door de macht te geven om zichzelf uit te drukken, te besluiten, zichzelf te onderwijzen en te ontspannen.

Dan, ja, laten we utopia aandurven …

Laten we het libertaire alternatief aandurven!

http://www.alternativelibertaire.org/?Agir-c-est-mieux-qu-elire-pour-une-alternative-libertaire
------------------------------------------------------
Orig: (en) France, Alternative Libertaire – Tract AL, To act is better than to elect: for an alternative libertarian! [fr,it,pt] [machine translation]
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://ainfos.ca/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl