A - I n f o s

Een nieuws service door, voor en over anarchisten in meerdere talen **
Nieuws in Alle Talen
De laatste 40 berichten (Homepage) De berichten van de laatste twee weken Onze archieven van oude berichten

De laatste 100 berichten, naar gelang van taal
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

De Eerste Zinnen van De Laatste 10 berichten op:
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

De Eerste zinnen van alle berichten van de laatste 24 uren
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2002 | of 2003
| of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2014 | of 2015 | of 2016 | of 2017
Abonneer je op de a-infos nieuwsgroepen

(nl) wsm.ie: Intersectionaliteit – een basis inleiding [en]

Date Sun, 23 Apr 2017 09:46:30 +0300


Het WSM beleid is fundamenteel intersectioneel. ‘Intersectionaliteit’ is een geschikt woord voor wat basis ideeen. In plaats hiervan kun je er aan denken als ‘overlappend’. Er zijn drie hoofdpunten: 1. dat ieder persoon moet worden gezien als een geheel, 2. dat geen enkel machtssysteem in isolatie bestaat, en 3. dat alle vormen van onderdrukking en uitbuiting tegelijkertijd zouden moeten worden afgeschaft. ---- Het eerste punt verwijst naar het feit dat echte mensen geen cartoons zijn. We zijn allemaal gecompliceerd en multi-dimensioneel. Bijvoorbeeld, geen enkel persoon is slechts ‘arbeidersklasse’. Ze hebben ook een gender. In het algemeen zal het leven voor een arbeidersklasse vrouw duidelijk verschillen van dat van een arbeidersklasse man, niet alleen omdat een vrouw wordt onderdrukt door seksisme, maar omdat klasse zelf verschillend wordt ervaren.

Dit leidt tot het tweede punt. Om nauwkeurig te zijn is er niet zoiets als ‘gender’ als iets dat zweeft. Merk, als een praktisch voorbeeld, op dat rijke vrouwen het zich kunnen veroorloven om naar Engeland te reizen voor abortussen, maar arme vrouwen dat vaak niet kunnen. We kunnen hier zien dat klasse en gender overlappen. Merk op dat dit voorbeeld laat zien dat gender afhankelijk van klasse anders is, maar ook dat klasse anders is afhankelijk van gender (cis mannelijke arbeiders zullen dit probleem niet hebben).

Het derde punt zegt twee dingen: dat beleid dat zich beperkt tot een kwestie niet werkt, en dat geen enkele strijd ‘de meest belangrijke’ of primaire strijd is. Het meest gebruikelijke geval van beleid van links dat zich beperkt tot een kwestie is als socialisten stellen dat we nadruk moeten leggen op de ‘klassenstrijd’, omdat het kapitalisme, dat trapt op alle arbeidersklasse mensen, onze echte prioriteit is. De werkelijkheid is dat klasse, zoals boven beschreven, niet in isolatie bestaat, mensen zijn niet een-dimensioneel. Er is geen cartoon arbeider. In de praktijk betekent het prioriteit geven aan klasse ten koste van vormen van strijd tegen specifieke vormen van onderdrukking zoals het patriarchaat en het racisme het negeren van deze onderdrukte mensen ten gunste van de hetero, blanke, gevestigde, cisgender, mannelijke burger. Zeggen dat het kapitalisme ‘het meest belangrijke’ is werpt de vraag op: ‘het meest belangrijk voor wie?’

Verder is het idee dat het kapitalisme omver kan worden geworpen zonder onderdeel te zijn van een bredere beweging tegen onderdrukking vals. Bijvoorbeeld: hoe moet de arbeidersklasse slagen als meer dan de helft ervan (vrouwen en niet-binaire mensen) worden onderdrukt? Alle machtssystemen zijn met elkaar verbonden, of overlappen.

Het bovenstaande in ogenschouw nemend is het duidelijk dat wachten met het beeindigen van deze vormen van onderdrukking ‘na de Revolutie’ niet zal gaan. We moeten ze in het heden beeindigen.

Het zelfde geldt voor liberalen die voorstanders zijn van een ‘intersectionaliteit’ waarvan het omver werpen van het kapitalisme geen onderdeel is. Het is het tegenovergestelde van het bovenstaande. Het kapitalisme functioneert om queerfobie, discriminatie van gehandicapten, seksisme, racisme enz. te steunen en te verspreiden.

http://www.wsm.ie/c/intersectionality-basic-primer
-------------------------------------------------------------------
Orig: (en) wsm.ie: Intersectionality – A basic primer
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://ainfos.ca/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl