A - I n f o s

Een nieuws service door, voor en over anarchisten in meerdere talen **
Nieuws in Alle Talen
De laatste 40 berichten (Homepage) De berichten van de laatste twee weken Onze archieven van oude berichten

De laatste 100 berichten, naar gelang van taal
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

De Eerste Zinnen van De Laatste 10 berichten op:
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

De Eerste zinnen van alle berichten van de laatste 24 uren
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2002 | of 2003
| of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2014 | of 2015 | of 2016 | of 2017
Abonneer je op de a-infos nieuwsgroepen

(nl) Roemenie, 10 verschillen tussen burgerlijk feminisme en het libertaire [en] [machine vertaling]

Date Sun, 26 Mar 2017 09:00:34 +0300


Het burgerlijke feminisme zoekt bescherming van vrouwen door middel van het dwangapparaat van de staat. Het libertaire feminisme is gebaseerd op zelfverdediging voor vrouwen in de gemeenschap. ---- Het burgerlijke feminisme stelt dat iedere vrouw moet concurreren in de “vrijheid van gelegenheid” en moet worden beloond volgens hun eigen verdiensten. In tegenstelling hiermee strijdt het libertaire feminisme er voor dat ieder individu solidariteit en gelijkheid ontwikkelt, waarbij iedereen wordt beloond naar hun behoeften. ---- Het burgerlijke feminisme wil het opnemen van vrouwen in posities van macht in het parlement en in het leger, het top management van kapitalistische bedrijven en posities in de regering. Libertaire feministen willen de afschaffing van kapitalistische instituties. Daarom worden ze gezien als anti-staat, anti-militaristisch en als critici van het parlementarisme.

Het burgerlijke feminisme stalt dat gender gelijkheid een “mensenrecht” is en daarom wordt gegarandeerd door de staat. Het libertaire feminisme stelt dat de staat gender gelijkheid niet kan verzekeren, aangezien dit niet kan worden bereikt door middel van de hiërarchische maatschappij die piramidale organisatie en de repressieve staat voortbrengt.

Het burgerlijke feminisme schept “een feministisch civiel bewustzijn”, d.w.z. een serie waarden en praktijken die een volgzame persoonlijkheid en verhoudingen die zijn onderworpen aan het neoliberalisme scheppen. Libertaire feministen scheppen “feministisch klassenbewustzijn”, d.w.z. een serie principes en doelen die de bedoeling hebben om machtsverhoudingen af te schaffen en te vervangen door vrije en gelijke verhoudingen.

Burgerlijke feministen negeren en censureren anarchistisch feministische arbeiders en de gemeenschap. Libertaire feministen vergeten de bijdragen van feministische theorie niet en besteden aandacht aan alle historische vormen van strijd van onderdrukte en uitgebuite vrouwen.

Burgerlijke feministen willen een burgerlijk kapitalisme, “vreedzaam, vriendelijk en inclusief”. Libertaire feministen strijden tegen het kapitalisme en tegen iedere vorm van onderdrukking, economisch, politiek of cultureel.

Burgerlijke feministen zijn betrokken bij de hiërarchische organisaties en parlementaire partijen, verkiezingen en het bevorderen van het belang om vrouwen te betrekken bij burgerlijk beleid. Libertaire feministen organiseren zich in horizontale associaties, directe actie, wederzijdse hulp en zelfbestuur.

Burgerlijke feministen hechten aan wetten voor de gelijkheid van genders, om hiërarchische instituties van het kapitalisme te “feminiseren”. Libertaire feministen delen niet samen met mannen in de overheersing, maar streven naar de afschaffing van verhoudingen van overheersing.

Burgerlijke feministen willen dat hun partners samenwerken bij de verdeling van werk thuis. In plaats daarvan stellen libertaire feministen heteronormativiteit, de patriarchale gezinsstructuur en het concept van liefde ter discussie.

Bron: elmilicianocnt

https://iasromania.wordpress.com/2017/03/09/10-differente-intre-feminismul-burghez-si-cel-libertar/
----------------------------------------------
Orig: (en) Romania, 10 differences between bourgeois feminism and the libertarian [machine translation]
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://ainfos.ca/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl