A - I n f o s

Een nieuws service door, voor en over anarchisten in meerdere talen **
Nieuws in Alle Talen
De laatste 40 berichten (Homepage) De berichten van de laatste twee weken Onze archieven van oude berichten

De laatste 100 berichten, naar gelang van taal
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

De Eerste Zinnen van De Laatste 10 berichten op:
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

De Eerste zinnen van alle berichten van de laatste 24 uren
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2002 | of 2003
| of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2014 | of 2015 | of 2016 | of 2017
Abonneer je op de a-infos nieuwsgroepen

(nl) Frankrijk, Alternative Libertaire AL oktober – geschiedenis, 1956: In Boedapest arbeidersklasse tegen autoritair socialisme [fr,it,pt,en] [machine vertaling]

Date Sat, 11 Feb 2017 19:06:01 +0200De Hongaarse opstand is een controversiële herinnering. Voorstanders van een liberaal anti-totalitarisme proberen aan te tonen dat het Hongaarse volk onvoorwaardelijk gehoorzaamde aan het kapitalistische model. Hongaarse nationalisten zetten het om in een patriottische opstand. Men kan deze gebeurtenis ook zien zoals het was: een massieve opstand van de arbeidersklasse tegen het autoritaire socialisme, waarbij de directe democratie opkwam. ---- De context van de opstand was drievoudig. Aan de ene kant had de Stalinistische Communistische Partij, geleid door Matyas Rakosi, volgend op een pluralistische periode tussen 1945 en 1948, het Hongaarse politieke leven met een bijzonder hevige brutaliteit beheerst. Aan de andere kant had het Twintigste Congres van de CPSU in februari-maart 1956, wier “openbaringen” van Stalin’s misdaden timide echo’s in Hongarije had, onder de aanhangers van de communisten de hoop gewekt op enige liberalisering, zoals Imre Nagy en de intelligentsia. Uiteindelijk brak in de zomer van 1956 opstand uit in Polen tegen Sovjet bemoeienis en de Stalinisten die aan de macht waren.

Opstand stappen

Bovendien begon de Hongaarse opstand onder studenten, in solidariteit met Polen, zoals in de kringen van de “liberale” Communistische intelligentsia. Op universiteiten werden vanaf 20 oktober bijeenkomsten gehouden, die de beperkte eisen van het Poolse model formuleerden: het aftreden van de Matyas Rakosi kliek, vorming van een regering onder het leiderschap van Imre Nagy, de terugtrekking van Sovjet troepen, maar ook sociale eisen (hogere lonen, het recht om te staken). Parallel hieraan kondigde de Vakbond van Schrijvers op 23 oktober een ceremonie aan in Boedapest, ter ere van Polen.

Matyas Rakosi (1892-1971)

Een hardline Stalinist, die de oorlog doorbracht in Moskou, hij leidde de Hongaarse dictatuur van 1948 tot 1956, na de schijn verkiezingen in 1948, toen de Communistische Partij zich ontdeed van diens “Titoistische” elementen. Ook architect van de AVH, de politieke politie, gedwongen collectivisatie en industrialisatie, in essentie met oproepen voor hervormingen van het bestaande regime. Maar de gebeurtenis die volgde op het aftreden van de regering trok de menigte aan, ver voorbij de oorspronkelijke kringen, bijna 300.000 mensen trokken naar het parlement, waarbij de terugkeer van Imre Nagy werd geeist. Tegelijkertijd werden in verschillende delen van de stad groepen gevormd die de mobilisatie als een opstand overzagen: het enorme standbeeld van Stalin ging om, het Radio Huis werd ingenomen, wat leidde tot de eerste botsing met de AVH, de politieke politie, en een vroege dood van de opstand.

Parallel hiermee nam de regering twee besluiten, een met de bedoeling om de activisten tot bedaren te brengen en het andere besluit om de controle over te nemen: de aanstelling van Imre Nagy als president van de Raad, en de oproep tot het inzetten van de Russische troepen, begeleid door de instelling van beperkingen en de doodstraf.

Daarom mobiliseerde de opstand nieuwe groepen, waardoor de klassen tegenstellingen van de Hongaarse maatschappij werden blootgelegd. Alle arbeiders begonnen zich te organiseren: vanaf de ochtend van de 24e verspreidde de staking zich naar de fabrieken van de hoofdstad (Csepel, Ujpest) en de provincie (Gyor, Miskolc).

Toen koos het leger, op de 25e, van de grootste barakken in de hoofdstad, Kilian, onder bevel van kolonel Pal Maleter, voor de opstandelingen, snel gevolgd door bijna alle militaire krachten van het land. Geconfronteerd met de uitbreiding van de opstand nam de oude communist Imre Nagy in de volgende dagen verschillende belangrijke maatregelen: de opname van vertegenwoordigers van de boeren partijen in de regering (26 oktober), het begin van onderhandelingen over de terugtrekking van Sovjet troepen uit Hongarije (27), maar ook de afschaffing van het een-partij-systeem (30).

Parallel hiermee beloofde hij de legalisatie en integratie van de verschillende onderdelen van de opstand in het staatsapparaat: arbeiders raden, gemeente comite’s, opstandige groepen. Uiteindelijk, op 1 november, kondigde Nagy de neutraliteit van Hongarije af, dat wil zeggen de terugtrekking van Hongarije uit het Warschau Pact. Op dat moment stopte de staking in Hongaarse fabrieken, op verzoek van de regering, gesteund door de leiders van de arbeiders raden.

Repressie en verzet

Dit was te veel voor het Russische leiderschap: vanaf 1 november begon de tweede Sovjet interventie, met 2.500 tanks, 1.000 verschillende voertuigen en 75.000 Sovjet soldaten. Op 3 november gingen de tanks Boedapest binnen, langs een route die diende om het centrum van de stad, waaronder het eiland Csepel, te isoleren. Rond 4:30 am openden ze het vuur, terwijl de opstandelingen op verschillende plekken barricades oprichtten, en om 8 am nam het Sovjet leger het Radio Huis in.

Nagy (1896-1958)

Nogal verwant met de ideeen van Boecharin, bracht ook de oorlog in Moskou door. Leider van de Hongaarse regering van 1953 tot 1955, tijdens de de-Stalinisatie probeerde hij een “nieuwe manier” uit: meer aandacht voor de boeren, een gedeeltelijke goedkeuring van privé handel, verlichting van de censuur. Toen hij in 1955 werd afgezet werd hij een leider van de oppositie, en de opstand van 1956 begon met de eis van de terugkeer van Imre Nagy als leider.

Dus, gedurende vier dagen, ruimden Sovjet troepen de straten van de hoofdstad, waarbij willekeurig werd geschoten op huizen om de opstandelingen te ontmoedigen, zelfs nu zien we daarvan nog verrassend veel sporen. Het waren opnieuw de arbeiders districten die het meest belangrijke en langdurige verzet boden: de districten van Ujpest, Pest-Szent-Erzsebet Soroksar, Csepel hadden zich de voorgaande dagen bewapend en hebben zich tot 11 november verzet. Ook in de provincies boden de industriesteden het sterkste verzet: bijvoorbeeld Pecs, waar de revolutionaire raad besloot de gewapende strijd te organiseren in de omringende bergen, om de vernietiging van de stad te voorkomen, 5.000 arbeiders, evenals studenten, sloten zich aan bij de opstandelingen in de Mecsek bergen, verzetten zich bijna drie weken, waardoor Russische soldaten verliezen leden, voordat ze zich terugtrokken naar Joegoslavie.

Bij elkaar veroorzaakten de gevechten ongeveer 3.000 doden, 13.000 gewonden, en de emigratie van 200.000 mensen. Imre Nagy werd op 22 november gearresteerd en naar Roemenie gedeporteerd, waar hij uiteindelijk op 16 juni werd geëxecuteerd, na een schijn rechtszaak waarin hij werd beschuldigd van het organiseren van een samenzwering, met de hulp van buitenlandse imperialisten, tegen de Volksrepubliek van Hongarije. Na het einde van de opstand werden meer dan duizend mensen geëxecuteerd.

Analyses van het belang van de beweging verschillen. Waar geen twijfel over is, is diens arbeiders aard, misschien afgezien van het begin rond studenten en schrijvers. Merk op dat Hongarije tot 1945 sterk een platteland land was, en vanaf 1949 leed onder het meest ambitieuze vijf-jaren-plan van alle satellieten van de USSR, in termen van industrialisatie.

Nieuws 1 november 1956:

In 1956 werd een jonge arbeidersklasse gevormd, geconcentreerd in enorme arbeidersklasse wijken als Csepel, of in de nieuwe steden van provincies als Sztalinvaros (dat groeide van enkele duizenden inwoners naar bijna 30.000 inwoners). Op 23 oktober verzamelde de menigte zich voor het parlement en viel het huis van de radio aan, voornamelijk arbeiders uit de buitenwijken van Boedapest. Tussen 23 oktober en 1 november staakten de arbeiders in de hoofdstad, maar ook de provincie droeg bij aan de balans van macht met de regering, waardoor die werd gedwongen zijn houding tegen de USSR te verharden. In arbeidersklasse buurten was het gewapende verzet tegen de tweede Russische interventie het sterkste.

Raden, de wapens van het proletariaat

Maar bovenal heeft de arbeidersklasse autonome lichamen opgezet, van twee types: ten eerste arbeiders raden en de gemeentelijke raden van arbeiders, of revolutionaire raden, die geleidelijkaan de macht in de gemeenten overnamen – vaak vermengden beide lichamen zich in werkelijkheid.

Vanaf 24 oktober werd een serie arbeiders raden gevormd, om te beginnen in de stad Miskolc, waar een raad van arbeiders en soldaten de macht overnam en op 25 oktober per radio diens eisen bekend maakte, wat de ambivalentie van de algemene stemming aantoonde: “Stop de slachting van Hongaren in Boedapest … dat Sovjet troepen Hongarije verlaten. Kom tot een wapenstilstand. We hebben er genoeg van. Genoeg van de autocratie van bepaalde leiders. Ook willen we het socialisme, maar in overeenstemming met onze specifiek Hongaarse vereisten, Hongaars socialisme, wat de belangen van de arbeidersklasse en onze meest heilige patriottische sentimenten weerspiegelt.”

Machtsvacuum

Naast de impuls van beweging hebben arbeiders raden geleidelijkaan een autonome sociale organisatie rol. Het bewijs is dat zelfs na de val van Imre Nagy en de tweede Sovjet interventie de arbeiders raden wilden federeren, waardoor werd bijgedragen aan het machtsvacuüm, in de regering – niet legitiem verklaard door het gebruik van Sovjet troepen – of zelfs bij het management van fabrieken.

Hier is hoe Ferenc Toke, een communistische arbeider, die vorming van een centrale arbeiders raad omschrijft, waarvan hij begin november vice president was: “Voor de tweede Sovjet interventie was het project om een centrale arbeiders raad te vormen niet eens gepland. Het idee werd slechts gevormd tijdens de verwarrende dagen die volgden op 4 november. Het land was zonder een meester, de regering bestond in werkelijkheid niet, weinig werknemers hebben het vertrouwen van de Russische soldaten die in pantserwagens rijden. Het is kenmerkend dat de leden van het afgezette regime, gedwongen af te treden door de arbeiders, niet durfden terug te keren naar de fabrieken.”

Dat gezegd hebbende moet men het project dat deze vorm van organisatie vertegenwoordigde niet overschatten. Nog steeds volgens Toke: “Niemand suggereerde dat de arbeiders raden zelf de politieke vertegenwoordiging van de arbeiders kon zijn. (…) Zeker, zoals ik heb gezegd, de arbeiders raad had te maken met bepaalde politieke kwesties, omdat het tegen een regime was en de arbeiders geen vertegenwoordiging hadden, maar in de hoofden van arbeiders was dit voorlopig.”

Herstel van de revolutie

Helaas wordt nu niet gemobiliseerd voor de Hongaarse opstand, in ieder geval niet in Hongarije, om de verdiensten van een zelfbestuur socialisme of zelf-organisatie van de arbeidersklasse te bevorderen. Tot vrij recent was de herinnering die domineerde die van Hongarije van de jaren ’80, liberaal, die de dode martelaren van verwestering van 1956, de bereidheid van Hongaren om het Sovjet blok te verlaten om zich aan te sluiten bij de markt economie en de vertegenwoordigende democratie benadrukt.

Gedurende tien jaar werd de herinnering aan 1956 opgeeist door de regering, en erger nog door extreem rechtse milities. Bijvoorbeeld de demonstraties die volgden op de onthullingen van corruptie schandalen van de sociaal democratische regering in 2006: op dat moment maakten extreem rechtse milities een rel voor het Radio Huis om op hun manier 50 jaar van het begin van de opstand van oktober 1956 te herdenken, waarbij ze riepen “Gyurcsany [hoofd van de regering in 2006], vuile Jood!” Op een meer institutioneel niveau wordt het Parlement Plein, dat het beginpunt van de gebeurtenis was, nu versierd met verschillende symbolen van de opstand: wetende dat de opzet op deze plek in het centrum van Boedapest beantwoordde aan iets fascistisch, naast 1956 de helden van de natie en van de negentiende eeuw … het autoritaire Horthy regime tussen de twee oorlogen.

Dat gezegd hebbende moeten we duidelijk zijn over de bedoelingen van de activisten van de opstand: uitgezonderd enkele aristocraten die uitzonden vanaf een radio station in Wenen was het voor iedereen terug gaan naar het kapitalistische systeem.

Gyula (U 93)

HET JAAR 1956 IN HONGARIJE

Februari: Twintigste Congres van de CPSU en “onthulling” van Stalin’s misdaden.

28 juni: Opstand in Poznan, Polen.

23 oktober: Demonstratie in Boedapest ter ondersteuning van Polen, die wordt omgezet in een opstand; Nagy keert terug als regeringsleider; oproep tot hulp aan de Sovjet troepen.

24-30 oktober: vorming van arbeiders raden; passage van de barakken van de opstand; Nagy doet concessies aan de opstand (terug naar het meerpartijen systeem, aankondiging van de neutraliteit van Hongarije …).

3 november: Sovjet tanks gaan Boedapest binnen, begin van de slachting met 2500 doden.

Eind november: Einde van de opstand, vorming van een regering rond Janos Kadar.

16 juni 1957: Executie van Imre Nagy.

http://www.alternativelibertaire.org/?1956-A-Budapest-classe-ouvriere
-----------------------------------------------------------------------
Orig: (en) France, Alternative Libertaire AL Octobre – history, 1956: In Budapest working class against authoritarian socialism [fr,it,pt] [machine translation]
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://ainfos.ca/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl