A - I n f o s

Een nieuws service door, voor en over anarchisten in meerdere talen **
Nieuws in Alle Talen
De laatste 40 berichten (Homepage) De berichten van de laatste twee weken Onze archieven van oude berichten

De laatste 100 berichten, naar gelang van taal
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

De Eerste Zinnen van De Laatste 10 berichten op:
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

De Eerste zinnen van alle berichten van de laatste 24 uren
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2002 | of 2003
| of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2014 | of 2015 | of 2016 | of 2017
Abonneer je op de a-infos nieuwsgroepen

(nl) black rose fed: RODE NOVEMBER, ZWARTE NOVEMBER – EEN ANARCHISTISCHE REACTIE OP DE VERKIEZING van Trump [en]

Date Fri, 13 Jan 2017 09:31:00 +0200


WAAR WE MEE TE MAKEN HEBBEN ---- Donald Trump is gekozen als de 45e president van de Verenigde Staten. Als revolutionairen zetten we ons in voor een wereld die geen plaats heeft voor mensen als Trump of Hillary Clinton. We weten dat Clinton verder zou zijn gegaan met het maken van een wereld voor de heersende klasse en niets van enige betekenis zou hebben gedaan voor gewone mensen. Echter, het is onmogelijk te ontkennen dat Trump en zijn vice-president Mike Pence een kracht van racisme, vrouwenhaat, en autoritarisme vertegenwoordigen waartegen verzet nodig is. Ze herinneren aan de herinneringen aan de dictators uit het verleden, in het bijzonder de Duitse en Italiaanse fascisten, die de overwinning binnenhaalden door opstandige racistische groepen bij stemlokalen in het hele land. ---- Hoewel dit zorgwekkende tijden zijn kunnen we ons niet veroorloven om ons langdurig terug te trekken in wanhoop en zorg. We moeten vechten tegen de angst die ons in diens greep heeft, en de angst die Trump in stand zal houden.

Er is geen andere manier. We MOETEN ons organiseren.

Trump is duidelijk geweest. Hij zal de beweging die hem omringde gebruiken om een platform van blanke suprematie te bevorderen. Hij zal de overwinningen die zijn geboekt door arbeiders en onderdrukte mensen ontmantelen. Hij en Pence zijn gezworen vijanden van vrouwen, mensen met kleur, immigranten zonder papieren, queer mensen, en links en progressieven in het algemeen. Ze zullen niet reageren op de ecologische crisis van klimaat verandering en het uitsterven van soorten, behalve door het aannemen van beleid die dit veel erger maakt.

Hoewel Clinton voortgaande deportaties, uitgebreide oorlogen, grotere inkomens ongelijkheid, politie moorden, diefstal van inheems land, en alle chronische ziektes van het neoliberale kapitalisme beloofde, kunnen we van Trump nieuwe en sterkere gevaren verwachten. Migranten zullen aan alle fronten te maken krijgen met gevaren – hoewel Obama meer migranten deporteerde dan alle presidenten van de 20e eeuw bij elkaar. Er zijn beloften voor het opzetten van een massieve, gewelddadige anti-immigranten campagne, met als doelwitten in het bijzonder Mexicaanse, moslim en Arabische immigranten. Terwijl het neoliberalisme in diskrediet is gebracht, blijft het te bezien of Trump in staat zal zijn het huidige economische regime te vervangen door zijn reactionaire racistische agenda, of dat de kapitalistische klasse op dat punt terug zal vechten. Toch kunnen we duidelijk verwachten dat de zwakke milieu bescherming die nu bestaat ongedaan wordt gemaakt, wat leidt tot een versnellende klimaat verandering, waardoor meer energie bedrijven inheems land in de nabije toekomst verder zullen vernietigen, en het met decennia versnellen van het mogelijke uitsterven van het leven op onze planeet. We kunnen verwachten dat abortus rechten worden teruggedraaid. We kunnen verwachten dat door de intrekking van Obamacare veel meer mensen zullen sterven door gebrek aan adequate gezondheidszorg. We kunnen een harder klimaat van repressie tegen sociale bewegingen als Black Lives Matter verwachten van Trump’s ministerie van Justitie. We kunnen verwachten dat Trump integreert met de internationale alliantie van autoritaire statisten en extreem rechtse populisten – van Vladimir Poetin tot Gouden Dageraad in Griekenland, Marine Le Pen in Frankrijk, en Geert Wilders in Nederland – en een verscherping van Israelische repressie van de Palestijnen, samenwerking met Bashar al-Assad om de Syrische en Rojava revoluties te vermorzelen, en het starten van oorlogen zonder precedent, die best eens de nucleaire drempel zouden kunnen passeren.

Misschien een van de belangrijkste veranderingen is dat onder Trump’s presidentschap extreem rechts zal blijven groeien tot een meer georganiseerde en machtige beweging, en de ruimte zal hebben om in actie te komen. Racistisch, seksistisch, transfobisch, homofobisch en xenofobisch geweld zullen toenemen doordat ze de goedkeuring van de staat krijgen. Doordat grote aantallen blanke mensen op een angstwekkende wijze zijn overgehaald tot een krachtige sympathie voor het blank zijn is er vruchtbare grond voor het fascistische rechts om zich uit te breiden.

Oorlog is geen optie, aangezien het ons overkomt terwijl we spreken. Onze enige keuze is of we zullen terugvechten of niet.

ONZE VOLGENDE ZETTEN

Revolutie kan geen abstract idee of ver weg gelegen doel zijn van intellectuelen. Het moet een levende, ademende beweging zijn die hoop en overwinningen brengt in onze gemeenschappen, werkplekken en scholen. Onze revolutie zal niet een enkele spectaculaire gebeurtenis zijn, maar in plaats daarvan een proces dat al is begonnen. Bijeenkomsten in de gemeenschap, marsen, stakingen, blokkades, bezettingen, fysieke verdediging van abortus klinieken, en fysiek verzet tegen racisten en neo-Nazi’s zijn slechts enkele van de tactieken die we kunnen gebruiken. Het belangrijke onderdeel er van is dat gewone mensen samen komen, macht van onderop op te bouwen die niet op een of andere manier rust in de handen van enige corrupte partij in Washington.

Onze strategie is afhankelijk van de eenheid van deze directe acties, aangezien de stembus geen verdediging is tegen fascisme en haat, noch is de Democratische Partij dat. We zien dat overwinningen die we door harde strijd hebben gewonnen zouden kunnen worden teruggedraaid. Onze enige kans is het opbouwen van een beweging die afhankelijk is van de macht van het volk.

Een strategie om onze gemeenschappen te verdedigen en Trump uit te dagen begint met ons, de uitgebuite arbeiders. Samen hebben we de oplossing voor Trump en voor de grotere problemen van het kapitalisme, het patriarchaat en de blanke suprematie. Sommige delen van de heersende klassen zullen ons verlangen om van Trump af te komen delen, maar slechts om een andere kapitalist in het Witte Huis te stoppen en ons dan opnieuw in deze cyclus van crisis te brengen. Terwijl we mogelijk eindigen met het gezamenlijk met deze mensen lopen in de straten gedurende de volgende vier jaren weten we dat onze bondgenoten degenen zijn die ook werken aan het opbouwen van de onafhankelijke kracht van de uitgebuite klassen, niet degenen die onze hoop op politieke kandidaten willen stellen.

We moeten ons inzetten voor meer eenheid van arbeidersklasse sociale bewegingen. We moeten een handreiking doen naar anderen die zich organiseren in onze regio’s en met hen praten over samenwerking. We zouden ons moeten inzetten voor sociale beweging organisaties waarvan we deel uitmaken – zoals vakbonden, afdelingen van Black Lives Matters, immigranten rechten organisaties, - om bijeenkomsten voor de hele stad te plannen over hoe we elkaar kunnen steunen en hoe we de oppositie tegen Trump kunnen coördineren. Tussen nu en 20 januari zouden we zo veel mogelijk nationale discussie en coördinatie tussen sociale bewegingen en revolutionaire organisaties moeten organiseren. We zouden massale protesten moeten organiseren voor Trump’s inauguratie dag, en we zouden deze protesten moeten zien als organiserende instrumenten om door te gaan met het opbouwen van eenheid en mensen te betrekken bij het dagelijkse organiseren in onze gemeenschappen waar we de lange termijn macht zullen opbouwen die we nodig hebben om een bedreiging te zijn voor de staat.

Ons organiseren zou ruimtes moeten opbouwen waar mensen open politieke discussies kunnen hebben, beginnen met de controle over te nemen, en hun eigen democratische massa bewegingen scheppen. We zouden moeten streven naar het organiseren van buurt en gemeenschap vergaderingen: bases voor onze collectieve macht tegen de staat en het kapitaal.

Ondertussen moeten we extreem rechts geweld tegengaan: het opsporen en afsluiten van fascistisch organiseren waar het diens hoofd toont. Echter, op de lange termijn moeten we veel meer doen om de politieke basis van Trump en extreem-rechts in te dammen door het organiseren van blanke arbeiders om hun steun voor blanke suprematie in te trekken ten gunste van klasse solidariteit. Dat betekent dat blanke revolutionairen hun inspanningen meer moeten richten op het organiseren van blanke mensen, en op het heropbouwen van sociale bewegingen die blanke mensen niet alleen kunnen organiseren rond de behoeften die ze delen met arbeidersklasse mensen met kleur, maar ook rond de eisen van mensen met kleur voor vrijheid. Nu zijn de meeste van onze kameraden geconcentreerd in liberale, hoog-opgeleide stedelijke centra. Op de lange termijn moeten we meer middelen gebruiken voor het ontwikkelen van bases voor revolutionair beleid in regio’s op het platteland, in het zuiden en in het midwesten.

We moeten de volksmacht van onderop opbouwen, om Trump’s beleid direct tegen te gaan, om ruimtes te scheppen waar zijn richtlijnen niet zullen worden gevolgd. Als we lui terzijde zitten kunnen we alleen verdere generaties van mensen zoals Donald Trump verwachten.

Als we organiseren tegen Trump moeten we ook strijden tegen de tendens om dit probleem te willen oplossen door electoraal beleid. Deze verkiezingen hebben bewezen dat de neoliberale Democraten overbodig zijn, dat ze ons nooit kunnen geven wat we nodig hebben. Laten we hen achter ons laten. Vooruitkijkend kunnen we het ons niet veroorloven valse hoop te hebben, en we kunnen nooit meer het minste kwaad van twee kwaden accepteren – omdat dit hetgeen is wat ons dit heeft gebracht. De beste kans die we hebben is ons te keren naar onze gemeenschappen, scholen en werkplekken en het beginnen met het opbouwen van volksmacht.

Black Rose/Rosa Negra Anarchist Federation alleen kan deze beweging niet maken, maar we kunnen er onderdeel van zijn. Op dinsdag won Trump de verkiezingen, maar nu moet het volk hun harten en geestelijke rust terug winnen.

Met liefde en woede!

#DontMournResist #NoMorePresidents#

Verklaring door Black Rose Anarchist Federation/Federacion Anarquista Rosa Negra (US/EE.UU)

http://www.blackrosefed.org/election-statement-2016
-------------------------------------------------------
Orig: (en) black rose fed: RED NOVEMBER, BLACK NOVEMBER – AN ANARCHIST RESPONSE TOT THE ELECTION of Trump
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://ainfos.ca/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl