A - I n f o s

Een nieuws service door, voor en over anarchisten in meerdere talen **
Nieuws in Alle Talen
De laatste 40 berichten (Homepage) De berichten van de laatste twee weken Onze archieven van oude berichten

De laatste 100 berichten, naar gelang van taal
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

De Eerste Zinnen van De Laatste 10 berichten op:
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

De Eerste zinnen van alle berichten van de laatste 24 uren
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2002 | of 2003
| of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007
Abonneer je op de a-infos nieuwsgroepen

(nl) fda-ifa: Hun oorlogen, onze doden! – Tegen terrorisme en voor vrijheid van alle mensen! [de]

Date Sun, 16 Oct 2016 11:47:43 +0300


De federaties van de Internationale van Anarchistische Federaties (IAF) en de organisaties die meedoen aan het Tiende Congres van de IAF, Frankfurt (Duitsland), 4-7 augustus 2016, spreken zich uit tegen oorlog. We spreken ons uit tegen het terrorisme dat door staten wordt gebruikt, met de hulp van de politie en het leger. We spreken ons uit tegen het geweld dat wordt gebruikt door nationalistische en/of religieuze groepen of door geïsoleerde daden van racistische, homofobische, en/of fundamentalistische individuen. ---- We keren ons tegen de moorddadige activiteiten van deze regeringen, groepen, of individuen. ---- De media en staten mogen het woord terrorisme gebruiken om sociale bewegingen te veroordelen, maar dit is niet hoe wij het begrijpen. Waar we ons tegen keren is het gebruik van geweld en terreur tegen burgers om angst te scheppen onder de bevolking en autoriteit op te leggen. Dit terrorisme gaat hand in hand met het versterken van de staatsveiligheid en autoritair staatsbeleid.

In veel landen is een noodtoestand afgekondigd, waardoor de machten van de politie en het leger zijn versterkt, die grotendeels dienen om sociale oppositie te onderdrukken. Muren worden gebouwd om de beweging van mensen te voorkomen, detentie kampen worden gebouwd, en regeringen, kapitalisten en smokkelaars benutten de mogelijkheid om zich ten koste van migranten te verrijken.

Terrorisme door religieuze en/of nationalistische groepen en staatsterrorisme voeden elkaar. Bijvoorbeeld, het aantal wapenakkoorden door regionale machten en wereldmachten is fors toegenomen sinds hun betrokkenheid bij buitenlandse oorlogen. Dit interventionistische beleid helpt om het terrorisme van religieuze en/of nationalistische groepen in stand te houden.

Ondertussen zet het kapitalisme diens vernietigende werk voort en degenen die er door worden getroffen zijn altijd hetzelfde: de mensen.

We leven in een periode van wereldwijde terroristische dreiging, van gegeneraliseerde oorlog, en reactionair beleid waarin ras, godsdienst en terrorisme worden samengesmolten. We strijden om te voorkomen dat het racisme zich verspreidt. We steunen de migranten die streven naar de vrijheid om zich te bewegen en om zich te vestigen. We zijn solidair met degenen die tot doelwitten worden vanwege hun etniciteit en overtuigingen.

Dat gezegd hebbende steunen we al degenen in de wereld die er naar streven de invloed van godsdienst op hun levens, acties en gedachten af te schudden.

Onze strijd voor vrijheid is gericht tegen staat, kapitalisme en godsdienst.

IAF-IFA

https://fda-ifa.org/ihre-kriege-unsere-toten-gegen-terrorismus-und-fuer-die-freiheit-aller-menschen
-------------------------------------------------------------------
Orig: (de) fda-ifa: Their wars, our dead! – Against terrorism and for freedom of all people!
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://www.ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl