A - I n f o s

Een nieuws service door, voor en over anarchisten in meerdere talen **
Nieuws in Alle Talen
De laatste 40 berichten (Homepage) De berichten van de laatste twee weken Onze archieven van oude berichten

De laatste 100 berichten, naar gelang van taal
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

De Eerste Zinnen van De Laatste 10 berichten op:
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

De Eerste zinnen van alle berichten van de laatste 24 uren
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2002 | of 2003
| of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007
Abonneer je op de a-infos nieuwsgroepen

(nl) Internationale Arbeiders Associatie IWA-AIT: Verkeerde concepties over splitsing conferentie [en]

Date Fri, 14 Oct 2016 09:35:00 +0300


We hebben vernomen dat verschillende organisaties zijn uitgenodigd voor een conferentie die zou gaan over het “heropbouwen van de IWA”, die in november in Spanje wordt gehouden. Vanwege het feit dat dit wat verwarring heeft veroorzaakt over de aard van deze conferentie en om ieder verkeerd begrip te vermijden, zouden we enkele kwesties willen ophelderen. ---- Het Congres van de Internationale Arbeiders Associatie wordt begin december in Polen gehouden. Dit Congres en alleen dit Congres is waar besluiten kunnen worden genomen over de voorstellen die zijn gedaan aan de Associatie door het geheel van diens lid secties. ---- De conferentie die in Spanje wordt gehouden, waarvoor enkele organisaties werden uitgenodigd, wordt niet georganiseerd door de IWA, hoewel het stelt een “conferentie voor de voorbereiding van de heroprichting van de IWA” te zijn. Dit initiatief is dus een splitsing waarbij organisaties buiten de IWA worden uitgenodigd om te besluiten over de toekomst van een federatie waartoe ze niet behoren. Het wordt gehouden in strijd met de statuten, akkoorden en principes van de federatie waarvan ze zeggen dat ze die opnieuw willen oprichten en diens doel is het uitsluiten van een dozijn andere lid secties.

We verwijzen naar deze feiten omdat we hebben vernomen dat sommige kameraden in de hele wereld mogelijk niet op de hoogte zijn van de aard van de conferentie en geloven dat dit slechts een internationale “solidariteit” evenement is. Echter, de uitnodiging die naar deze organisaties is gestuurd noemt in de titel duidelijk wat het doel is. Daarom moeten degenen die niet lid van de IWA Federatie zijn echt basis principes in ogenschouw nemen en zich afvragen hoe het mogelijk is dat iemand voorstelt leden uit te sluiten en een stem te geven aan mensen die niet lid zijn.

De reden voor het houden van deze parallel conferentie voorafgaande aan de legitieme conferentie is om organisaties buiten de IWA te betrekken bij het oplossen van het interne conflict, in plaats van voor de leden op te treden. Zo’n manoeuvre wekt de schijn dat organisaties buiten de IWA stelling nemen in een intern conflict en ze te stellen aan een kant van een splitsing. Dit is hoe de deelname van organisaties van buiten de IWA zal worden behandeld, of dit nu hun bedoeling is of niet.

Met deze verheldering hopen we de leden van verschillende organisaties te informeren, die mogelijk de uitnodiging niet hebben gezien of zich niet bewust zijn van de omstandigheden. De IWA komt bijeen in december en het is bij dat Congres dat de Lid Secties moeten discussiëren en besluiten nemen over de toekomst van de federatie, niet een bijeenkomst waarvoor organisaties van buiten de IWA worden opgeroepen zich er mee te bemoeien en de splitsende facties te steunen. Zoals eerder gesteld is tijd nodig om dingen uit te werken in overeenstemming met de procedures van onze federatie en we zouden het waarderen als organisaties buiten de IWA afzien van bemoeienis in deze kwesties die ons direct treffen en door onszelf moeten worden opgelost.

We benadrukken dat we op geen enkele manier er voor willen zorgen dat organisaties de IWA of de splitsende factie mijden in kwesties zoals internationale solidariteit, die zelfs in deze moeilijke tijd door moeten gaan. Het is mogelijk dat niet onmiddellijk een oplossing wordt gevonden en dat een langer durend conflict kan bestaan, als de splitsende factie doorgaan met het optreden in de naam van de bestaande federatie. De IWA heeft geprobeerd andere organisaties niet te betrekken bij deze interne kwesties of ze te vragen partij te kiezen in de splitsing. Echter, de splitsende factie heeft besloten dit wel te doen. We vragen mensen voorzichtig te zijn over zulke omstandigheden, zodat de situatie geen nieuwe negatieve gevolgen heeft.

IWA Secretariaat

http://www.iwa-ait.org/content/misconceptions-over-split-conference
-----------------------------------------------------------------------
Orig: (en) International Workers Association IWA-AIT: Misconceptions over split conference
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://www.ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl