A - I n f o s

Een nieuws service door, voor en over anarchisten in meerdere talen **
Nieuws in Alle Talen
De laatste 40 berichten (Homepage) De berichten van de laatste twee weken Onze archieven van oude berichten

De laatste 100 berichten, naar gelang van taal
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

De Eerste Zinnen van De Laatste 10 berichten op:
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

De Eerste zinnen van alle berichten van de laatste 24 uren
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2002 | of 2003
| of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007
Abonneer je op de a-infos nieuwsgroepen

(nl) Frankrijk, Alternative Libertaire AL #260 – Verenigde Staten: De natuur op het kruispunt van vormen van onderdrukking [fr,it,pt,en] [machine vertaling]

Date Mon, 27 Jun 2016 14:42:30 +0300


De eis van ‘klimaat rechtvaardigheid’, die duidelijk geen verenigende leuze is, is verbonden met de huidige kritische en radicale ecologie bewegingen voor milieu rechtvaardigheid in de VS. ---- De beweging voor milieu rechtvaardigheid in de Verenigde Staten komt niet voort uit milieu bewegingen, maar uit burgerrechten bewegingen, die zich eerst bewust werden van ras en klasse ongelijkheden en later de negatieve gevolgen van industriële productie gingen bestrijden (habitats die bloot werden gesteld aan vervuiling en afval). ---- In de jaren ’80 van de 20e eeuw vonden verschillende vormen van strijd plaats tegen projecten met giftige producten. Het meest opvallende geval, dat van Warren County (North Carolina, 1982), maakte de raciale basis duidelijk van de keuze van de locatie, in de buurt van overwegend zwarte buurten. Tijdens deze vormen van strijd publiceerde een zwarte progressieve kerk een studie die veel stof liet opwaaien en de systematische aard van deze keuzes in de hele Verenigde Staten aantoonde: het zijn de arme en etnische buurten die de meest diverse afval voorraden erven [1]. Dit feit is verbonden met de vertaling van rapporten van klasse en ras in de stedelijke planning en land in het algemeen. De term van de coördinator van de studie, dominee Benjamin Chavis, die een figuur uit de burgerrechten beweging was, is “milieu racisme” [2]. Verwezen wordt naar Robert Bullard als vertegenwoordiger van de stroming tegen het milieu racisme, waarbij het wordt verbonden met de andere cruciale kwestie van klasse als verbonden met de kwestie van het ras.

Sociale en kritische kwestie van het kapitalisme

De beweging voor milieu rechtvaardigheid is dan ook gebaseerd op de sociale kwestie, de radicale kritiek op het kapitalisme en de analyse van het samengaan van verschillende vormen van ongelijkheid die met de kapitalistische onderdrukking zijn opgebouwd: ras, klasse, gender, en de verhouding met het milieu. Het verschilt dus van de Amerikaanse milieu beweging, die wordt vertegenwoordigd door de “Group of Ten” (Sierra Club, Audubon Society, WWF …), die weigert specifieke actie te ondernemen in de richting van minderheden of de armen, of zich aan te sluiten bij sommige stedelijke vormen van strijd, op basis van het idee dat de natuur een universeel goed is en de ratio tussen mannen en vrouwen/natuur sociale klassen overstijgt.

Het is precies tegen deze gedepolitiseerde conceptie van ecologie dat bewegingen voor milieu rechtvaardigheid worden opgericht. Ze beginnen vanuit een Marxistische analyse, ze keren zich tegen het centrale idee van de hoofdstroom ecologie, die uit deze crisis wil komen doordat de mensheid diens onderverdelingen te boven komt. Wel, nee. Aangezien milieu schade niet door iedereen gelijk wordt ervaren, en aangezien ongelijkheden in de toegang tot grondstoffen zelf (energie, water, gezonde omgeving) vaak afhangen van ongelijke sociale verhoudingen (imperialistische economische overheersing), kunnen ze de mensheid niet samenbrengen rond gemeenschappelijke milieu belangen … zo lang die niet bestaan.

Integendeel, er zijn vormen van ongelijkheid en milieu armoede, en de strijd tegen deze sociale ongelijkheden moet onderdeel zijn van een radicale sociale ecologie.

Wat betreft de beweging voor klimaat rechtvaardigheid in het bijzonder, die legt sterk de nadruk op Noord-Zuid ongelijkheden tegenover grondstoffen en daarmee van ontwikkeling, het concept van “ecologische schuld” van de rijken tegenover de armen en het insluiten van sociale ecologie in de analyse van stedelijke dynamiek.

Het boek van Razmig Keucheyan is ondertussen het verband tussen de klimaat crisis en twee belangrijke verschijnselen van het huidige kapitalisme waardoor het nu diens overleven zeker stelt: de financialisering van de natuur, of zelfs van de ecologische crisis zelf (door nieuwe verzekeringsproducten die markt speculatie voortbrengen), en de toenemende overlapping tussen milieu crises en gewapende conflicten, met slechte vooruitzichten in een context van schaarse grondstoffen en wereldwijde economische oorlog. Zulke onderzoeksresultaten zou de radicale ecologie moeten aanmoedigen om andere anti-kapitalistische en anti-autoritaire vormen van strijd te versterken door zowel diens sterke punten als diens analyse van door overheersing verbonden omgevingen en grondstoffen er bij te betrekken.

Mouchette (ecologie commissie)

[1]’Toxic waste and race in the United States’, updated studie in 2007 door de United Church of Christ.

[2]Hij kwam in de jaren ’70 in de gevangenis terecht en was in de jaren ’90 voorzitter van de National Association for the Advancement of Coloured People (NAACP).

http://www.alternativelibertaire.org/?Etats-Unis-La-nature-a-la-croisee
-----------------------------------------------------------------------
Orig: (en) France, Alternative Libertaire AL #260 – United States: The nature at the crossroads of oppressions [fr,it,pt] [machine translation]
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://www.ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl