A - I n f o s

Een nieuws service door, voor en over anarchisten in meerdere talen **
Nieuws in Alle Talen
De laatste 40 berichten (Homepage) De berichten van de laatste twee weken Onze archieven van oude berichten

De laatste 100 berichten, naar gelang van taal
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

De Eerste Zinnen van De Laatste 10 berichten op:
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

De Eerste zinnen van alle berichten van de laatste 24 uren
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2002 | of 2003
| of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007
Abonneer je op de a-infos nieuwsgroepen

(nl) De Cubaanse beweging uitgewist door Castro komt terug & ze hebben onze solidariteit nodig, door Mario Castillo, Dmitri Prieto, Isbel Diaz [en]

Date Mon, 27 Jun 2016 14:42:26 +0300


Kameraden die werken voor het opleven van het anarchisme in Cuba hebben onze onmiddellijke financiele steun nodig. Bezoek voor donaties in VS dollars het Cuban Anarchist Solidarity Fund. Voor Euro-zone bijdrages, klik hier. ---- Isbel, Mario & Jimmy (foto: Gabriel Uchida) ---- Veranderingen in de regulering van private ondernemingen van de Cubaanse staat en in de verhouding tussen Cuba en de VS gedurende het laatste decennium openen nieuwe mogelijkheden en gevaren voor de Cubaanse maatschappij. ---- Echter, de nieuwe situatie heeft ook geïnspireerd tot de hergeboorte van de lang onderdrukte anarchistische beweging op het eiland. De Alfredo Lopez Libertaire Workshop (Taller Libertario Alfredo Lopez, TLAL), vernoemd naar een Cubaanse anarcho-syndicalist uit de vroege 20e eeuw, is een van de belangrijkste groepen die deze taak uitvoert.

In de jaren ’80 van de 20e eeuw was er een loslaten van de controle van de staat over culturele kwesties. Cubanen werden heel actief in de punk beweging, en straat graffiti met de cirkel-A, begrepen als een symbool van vrijheid, begonnen te verschijnen.

De ineenstorting van de Sovjet-Unie en het zogenaamde socialistische kamp in het begin van de jaren ’90 inspireerden velen om na te denken over een grondige kritiek op het werkelijk bestaande autoritaire socialisme – in Cuba, zoals elders.

Een clandestiene studenten groep die actief was in de jaren ’90 en de vroege jaren 2000, wijdde zich aan het bestuderen van anarchistische ideeen en het opnemen ervan in hun protesten en uitdagingen voor de officiële cultuur. Het anarchisme was aantrekkelijk vanwege diens kritiek op de autoritaire en bureaucratische heerschappij en diens gelijktijdige zorg voor menselijke vrijheid, politieke confrontatie, zelf-organisatie, en sociale rechtvaardigheid.

De groep organiseerde evenementen met debatten over onderwerpen die van belang zijn voor anti-autoritairen en vormde allianties met autonome culturele groepen om verandering van onderop te bevorderen. De groep was betrokken bij de creatie van de Cubaanse Kritische Observator (Observatorio Critico Cubano), die, hiertoe aangezet door de overgang van het leiderschap van de regering in 2006, discussies over de Cubaanse maatschappij bevorderde.

In het begin werd de Observator beschouwd als een netwerk van verschillende alternatieve linkse groepen. Sommigen protesteerden tegen de bureaucratie, sommigen werkten aan het redden van de geest van 1 mei en de onafhankelijke arbeiders beweging, anderen benadrukten het belang van de Afrikaanse erfenis, anderen bewonderden Mahatma Gandhi, nog weer anderen deden straat acties in solidariteit met de 15-M beweging in Spanje, anderen gebruikten blogs om de regering te bekritiseren en ze verwierpen de officiële Arbeid Code als kapitalistisch omdat het de ontwikkeling van kleine en middelgrote private ondernemingen aanmoedigt, terwijl het ontstaan van autonome coöperaties werd tegengewerkt. Ze protesteerden ook tegen de nieuwe Arbeid Code vanwege het verzwakken van de positie van arbeiders, door private ondernemers toe te staan ze te ontslaan zonder mogelijkheid van beroep.

De Observator faciliteerde bijeenkomsten waar mensen uit verschillende linkse tendensen zichzelf konden uitdrukken. Verder organiseerde het bijeenkomsten waar lokale anarchisten en socialistische critici uit Cuba en uit andere landen vrijuit konden discussiëren over hun ideeen.

Vijf jaar geleden werden de anarchisten binnen het anti-kapitalistische project van de Kritische Observator zich bewust van de behoefte om zichzelf te organiseren als een apart collectief en ze vormden de Alfredo Lopez Libertaire Workshop, terwijl ze ook door gingen met het deelnemen aan de meer omvangrijke anti-kapitalistische strijd. Terwijl ze leerden over de geschiedenis van de anarchistische beweging in Cuba, begonnen ze zich te realiseren dat het een immense mijn van ervaringen, resultaten, kennis en inspirerende energie was.

Ze begonnen te begrijpen dat het werkelijk bestaande socialisme in Cuba de ontwikkeling van collectieve zelf-georganiseerde solidariteit niet stimuleerde, maar in plaats daarvan een verschrikkelijk individualisme had voortgebracht, waarbij de geest van collectieve acties en het delen van vaardigheden door gelijken ontbrak. Te veel mensen waren gewend geraakt aan bemiddelaars die activiteiten van bovenaf organiseren.

De groep realiseerde zich dat ze, als anarchisten, moesten leren hoe ze de basis konden leggen voor wederzijdse hulp en steun, evenals voor de vaardigheid om kritisch te denken en om effectieve rebelse zelf-organisatie te ontwikkelen.

Om anarcho-syndicalistische ideeen en andere anarchistische ideeen te introduceren voor Cubanen zonder toegang tot het internet begon TLAL met het uitgeven van een gedrukte krant, Nieuwe Wereld! (Tierra Nueva!).

Dankzij de medewerking van kameraden en vrienden uit Spanje, Frankrijk en de VS is de groep ook bekend geraakt met radicale kritieken op het industrialisme en moderne technologie, seksisme en gender discriminatie.

Het heeft diens kritiek op het moderne kapitalistische leven uitgebreid met het bevorderen van het verminderen van de afhankelijkheid van moderne technologieën en de verdediging van dierenrechten, evenals het recht op seksuele diversiteit en het samen leven zonder seksisme. Het werkt ook samen met de onafhankelijke, anti-kapitalistische Project Rainbow activisten voor lesbische mensen, homo’s, biseksuelen, trans, queer, evenals feministische activisten.

In maart 2015 richtten de Cubaanse anarchisten, samen met andere kameraden uit de regio, het Centraal Amerikaanse en Caribische Anarchistische Federatie netwerk op, waarvan ze hopen dat het zal helpen om bewegingen in de regio als geheel te versterken.

De kameraden van de Alfredo Lopez Libertaire Workshop zijn nu in het proces van het zoeken naar fondsen om een gebouw te kopen voor een sociaal centrum en anarchistische bibliotheek, waar ze een autonome gemeenschap kunnen opbouwen en kunnen beginnen met activiteiten en organisaties om wederzijdse hulp te stimuleren.

Het gebouw is bedoeld als het permanente hoofdkwartier van de TLAL, waar ze werk bijeenkomsten en andere activiteiten kunnen houden, en als het thuis van een Libertaire Bibliotheek met materialen die in het verloop van jaren zijn gedoneerd door individuen en anarchistische groepen.

Het zal ook conferenties, bijeenkomsten van lokale groepen, bezoekers uit de regio, andere provincies en uit het buitenland, gedeelde maaltijden, feesten, video debatten, concerten, lezingen, tentoonstellingen, en andere activiteiten huisvesten.
-----------------------------------------
Orig: (en) The Cuban movement erased by Castro is coming back & they need our solidarity, by Mario Castillo, Dmitri Prieto, Isbel Diaz
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://www.ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl