A - I n f o s

Een nieuws service door, voor en over anarchisten in meerdere talen **
Nieuws in Alle Talen
De laatste 40 berichten (Homepage) De berichten van de laatste twee weken Onze archieven van oude berichten

De laatste 100 berichten, naar gelang van taal
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

De Eerste Zinnen van De Laatste 10 berichten op:
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

De Eerste zinnen van alle berichten van de laatste 24 uren
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2002 | of 2003
| of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007
Abonneer je op de a-infos nieuwsgroepen

(nl) Tsjechie, afed.cz: 1871 – De Parijse Commune [en] [machine vertaling]

Date Fri, 24 Jun 2016 11:03:29 +0300


Een korte geschiedenis van de eerste socialistische arbeidersklasse opstand in de wereld. De arbeiders uit Parijs namen, samen met muitende mannen van de Nationale Garde, de stad in en begonnen met het reorganiseren van de maatschappij in hun eigen belangen, gebaseerd op arbeiders raden. Echter, ze konden het niet volhouden, toen meer troepen de stad opnieuw innamen en 30.000 arbeiders afslachtten in een bloeddorstige wraak. ---- Vaak wordt gezegd dat de Parijse Commune het eerste voorbeeld was van arbeiders die de macht overnamen. Vanwege deze reden is het een zeer belangrijke gebeurtenis, hoewel het wordt genegeerd in het Franse historische curriculum. Op 18 maart 1871, nadat Frankrijk door Pruisen werd verslagen, in de Frans-Pruisische oorlog, zond de Franse regering troepen naar Parijs om te proberen de kanonnen van de Parijse Nationale Garde terug te nemen voordat het volk ze kon overnemen. Tot grote teleurstelling van de Franse regering hadden de burgers uit Parijs ze overgenomen, en ze zouden ze niet opgeven. De soldaten weigerden te schieten op hun eigen volk en keerden hun wapens in plaats hiervan naar hun officieren.

De PNG hield vrije verkiezingen en de burgers uit Parijs kozen een raad die grotendeels bestond uit Jacobijnen en Republikeinen (hoewel er ook enkele anarchisten en socialisten waren). De raad verklaarde dat Parijs een onafhankelijke gemeente was en dat Frankrijk een confederatie van communes zou moeten zijn. Binnen de Commune waren alle gekozen raad leden onmiddellijk vervangbaar, ze kregen een gemiddeld loon en hadden een status die gelijk was aan andere commune leden.

Anarchisten uit die tijd waren verheugd door deze ontwikkelingen. Het feit dat de meerderheid van Parijs zichzelf had georganiseerd zonder steun van de staat en de rest van de wereld opriep het zelfde te doen was nogal opvallend. De Parijse Commune leidde door een voorbeeld te stellen in het tonen dat een nieuwe maatschappij, georganiseerd van onderop, mogelijk was. De hervormingen door de Commune, zoals het omvormen van werkplekken in coöperaties, zette anarchistische theorie om in praktijk. Tegen het einde van mei waren 43 werkplekken coöperaties geworden en het Louvre Museum was een munitie fabriek die werd beheerd door een arbeiders raad.

De Mechanici Vakbond en de Associatie van Metaal Arbeiders stelden “onze economische emancipatie … kan slecht worden bereikt door de vorming van arbeiders associaties, die als enigen onze positie kunnen omvormen van die van loonarbeiders in die van geassocieerden.” Ook adviseerden ze de Commissie van Arbeid Organisatie van de Commune om de volgende doelen te steunen: “De afschaffing van de uitbuiting door de ene mens door de andere mens… De organisatie van de arbeid in wederzijdse associaties en onvervreemdbaar kapitaal.” Gehoopt werd dat hierdoor binnen de Commune gelijkheid niet een “leeg woord” zou zijn. In de woorden van de beroemdste anarchist uit die tijd, Michail Bakunin, was de Parijse Commune een “duidelijk geformuleerde ontkenning van de staat”.

Echter, anarchisten stellen dat de Commune niet ver genoeg ging. Degenen binnen de Commune braken niet met de ideeen van vertegenwoordigende regering. Zoals een andere beroemde anarchist, Peter Kropotkin, zei:

“als geen centrale regering nodig was om de onafhankelijke Communes te beheersen … dan wordt een centraal gemeentelijk bestuur net zo zinloos … het zelfde federatieve principe geldt binnen de Commune”.

Aangezien de Commune wat van de oude ideeen over een vertegenwoordigende regering in stand hield, hielden ze de mensen binnen de Commune die voor zichzelf handelden tegen, in plaats van het door de gouverneurs te laten uitzoeken.

Anarchisten pleitten voor federaties van direct democratische massa vergaderingen, zoals het volk van Parijs honderd jaar eerder had gedaan.

De raad raakte steeds meer geisoleerd van degenen die het hadden gekozen. Hoe geïsoleerder het werd, hoe meer autoritair het werd. De raad zetten een “Comite voor Openbare Veiligheid” op om “de revolutie [door terreur] te verdedigen”. De anarchistische minderheid in de raad keerde zich tegen dit Comite en dit Comite werd genegeerd door het volk, dat, niet verrassend, zich meer zorgen maakte om het verdedigen van Parijs tegen een invasie door het Franse leger. Door dit te doen bewezen ze het oude revolutionaire cliche van ‘geen enkele regering is revolutionair’!

Op 21 mei kwamen de regeringstroepen de stad binnen en er waren zeven dagen van stevige straatgevechten. De laatste positie van de Commune was bij de begraafplaats van Montmartre, en na de nederlaag ruimden troepen en gewapende leden van de kapitalistische klasse de stad, waarbij ze willekeurig doodden en verwondden. In de veldslagen werden 30.000 aanhangers van de Commune vermoord, velen nadat ze zich hadden overgegeven, en hun lichamen werden gedumpt in massa graven.

Echter, de erfenis van de Commune leefde voort en de tekst “Vive la Commune!” (“Leve de Commune!”) werd tijdens de opstand in 1968 op de muren van Parijs aangebracht, en we kunnen er zeker van zijn dat dit niet de laatste keer was …

http://www.afed.cz/text/6402/1871-parizska-komuna
------------------------------------------------
Orig: (en) Czech, afed.cz: 1871 – The Paris Commune [machine translation]
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://www.ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl