A - I n f o s

Een nieuws service door, voor en over anarchisten in meerdere talen **
Nieuws in Alle Talen
De laatste 40 berichten (Homepage) De berichten van de laatste twee weken Onze archieven van oude berichten

De laatste 100 berichten, naar gelang van taal
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

De Eerste Zinnen van De Laatste 10 berichten op:
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

De Eerste zinnen van alle berichten van de laatste 24 uren
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2002 | of 2003
| of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007
Abonneer je op de a-infos nieuwsgroepen

(nl) Nieuw Zeeland, awsm.nz: Een bericht voor de Dag van de Arbeid – Wat is het anarchisme? [en]

Date Fri, 20 May 2016 17:31:20 +0300


Ik wil jullie vertellen over het anarchisme. ---- Ik wil jullie vertellen wat het anarchisme is, omdat ik denk dat het goed is dat jullie dit weten. Ook omdat er zo weinig over bekend is, en wat er over bekend is, is in het algemeen van horen zeggen en grotendeels verkeerd. ---- Ik wil jullie er over vertellen, omdat ik geloof dat het anarchisme het beste en grootste is waar de mens ooit over heeft gedacht; het enige dat jullie vrijheid en welzijn kan geven, en de wereld vrede en vreugde kan brengen. ---- Ik wil jullie er in zulke duidelijke en eenvoudige taal over vertellen dat het niet mogelijk is dat het niet wordt begrepen. Grote woorden en luide frasen dienen slechts om te verwarren. Duidelijk denken betekent duidelijk spreken. ---- Maar voordat ik jullie vertel wat het anarchisme is, wil ik jullie vertellen wat het niet is. ---- Dat is nodig, omdat over het anarchisme zo veel verkeerds is verspreid. Zelfs intelligente personen hebben er vaak totaal verkeerde noties over. Sommige mensen praten over het anarchisme zonder er wat over te weten. En sommigen liegen over het anarchisme, omdat ze niet willen dat jullie er de waarheid over weten.

Het anarchisme heeft veel vijanden; ze zullen jullie niet de waarheid er over vertellen. Waarom het anarchisme vijanden heeft en wie ze zijn, zullen jullie later zien, in het verloop van dit verhaal. Nu kan ik al vertellen dat noch jullie politieke baas noch jullie werkgever, noch de kapitalist noch de politieman eerlijk zullen spreken over het anarchisme. De meesten van hen weten er niks van, en allemaal haten ze het. Hun kranten en publicaties – de kapitalistische pers – zijn er ook tegen.

Zelfs de meeste socialisten en Bolsjewieken omschrijven het anarchisme verkeerd. Het is waar, de meerderheid van hen weet niet beter. Maar degenen die wel beter weten liegen vaak over het anarchisme en spreken er over als ‘wanorde en chaos’. Jullie kunnen zelf zien hoe oneerlijk ze hierbij zijn: de grootste onderwijzers van het socialisme – Karl Marx en Friedrich Engels – hadden geleerd dat het anarchisme vanuit het socialisme zou komen. Ze zeiden dat we eerst het socialisme moeten hebben, maar dat er na het socialisme anarchisme zal zijn, en dat het een vrijere en mooiere maatschappelijke situatie zou zijn dan het socialisme. Toch staan de socialisten, die zweren bij Marx en Engels, er op het anarchisme ‘chaos en wanorde’ te noemen, wat laat zien hoe onwetend of oneerlijk ze zijn.

De Bolsjewieken doen hetzelfde, hoewel hun grote leider, Lenin, had gezegd dat het anarchisme op het Bolsjewisme zou volgen, en dat het dan beter en vrijer zou zijn om te leven.

Daarom moet ik jullie eerst vertellen wat het anarchisme niet is

Het is niet bommen, wanorde, of chaos.

Het is niet roofzucht en moord.

Het is niet een oorlog van allen tegen allen.

Het is niet een terugkeer naar barbarisme of naar de wilde situatie van de mens.

Het anarchisme is juist het tegengestelde van dit alles.

Het anarchisme betekent dat jullie vrij zouden moeten zijn; dat niemand jullie tot slaaf zou moeten maken, de baas over jullie zou moeten spelen, jullie zou bestelen, of diens wil aan jullie zou opleggen.

Het betekent dat jullie vrij zouden moeten zijn om de dingen te doen die jullie willen doen; en dat jullie niet zouden moeten worden verplicht om te doen wat jullie niet willen doen.

Het betekent dat jullie een kans zouden moeten hebben om het soort van leven te kiezen dat jullie willen leven, en het te leven zonder dat iemand zich daar mee bemoeit.

Het betekent dat de volgende persoon de zelfde vrijheid zou moeten hebben als jullie, dat iedereen de zelfde rechten en vrijheden zou moeten hebben.

Het betekent dat alle mensen broeders zijn, en dat ze zouden moeten leven als broeders, in vrede en harmonie.

Dat wil zeggen, dat er geen oorlog zou moeten zijn, geen geweld dat wordt gebruikt door een groep mensen tegen een andere groep mensen, geen monopolie en geen bezit, geen onderdrukking, niet profiteren van jullie medemens. In het kort, het anarchisme betekent een situatie of maatschappij waarin alle mannen en vrouwen vrij zijn, en waarin allen gelijk genieten van de voordelen van een geordend en verstandig leven.

Van What is Anarchism? – Alexander Berkman

http://www.awsm.nz/2016/05/01/a-message-for-may-day-what-is-anarchism/
------------------------------------------------------
Orig: (en) New Zealand, awsm.nz: A message for May Day – What is anarchism?
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://www.ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl