A - I n f o s

Een nieuws service door, voor en over anarchisten in meerdere talen **
Nieuws in Alle Talen
De laatste 40 berichten (Homepage) De berichten van de laatste twee weken Onze archieven van oude berichten

De laatste 100 berichten, naar gelang van taal
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

De Eerste Zinnen van De Laatste 10 berichten op:
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

De Eerste zinnen van alle berichten van de laatste 24 uren
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2002 | of 2003
| of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007
Abonneer je op de a-infos nieuwsgroepen

(nl) iwa-ait.org: Geen overheersing, geen autoriteit: We strijden voor meer op de Dag van de Arbeid [en]

Date Sat, 7 May 2016 07:02:45 +0300


Traditioneel ontvangen arbeiders uit de hele wereld op de Dag van de Arbeid de beste wensen in de strijd, van organisaties uit de hele wereld. Velen van hen herinneren hen aan de strijd voor de 8-urige werkdag, die leidde tot de tragische gebeurtenissen van 1886. Deze Dag van de Arbeid zouden we, naast revolutionaire groeten, willen beginnen met enkele woorden over wat anders de mensen die hun leven verloren na het Haymarket incident voor streden: ---- De toespraken van de Haymarket martelaren waren neergeschreven en tonen ons dat dit mannen waren van idealen die ver voorbij slechts de strijd voor betere werkomstandigheden gingen. Louis Lingg verklaarde dat “Anarchie geen overheersing of autoriteit van de een over de ander betekent”. ---- Dit idee is zeer basaal aan de ideeen van het anarchisme. Dat alle mensen vrij en gelijk zouden moeten zijn. Maar deze gelijkheid is niet de pseudo-gelijkheid van de burgerlijke klassen, die dit woord gebruikelijk definieren als een gelijk recht om te stemmen voor een gekozen vertegenwoordiger.

Ware gelijkheid, in onze traditie, wordt uitgedrukt door het idee dat opdelingen veroorzaakt door rijkdom of toegang tot natuurlijke hulpbronnen moeten worden vernietigd en dat herverdeling moet plaatsvinden. Dat “van ieder naar vermogen, voor ieder naar behoefte” de ethiek is, niet de heerschappij van de markt of het idee dat iemand meer verdient vanwege het feit dat ze werden geboren in een betere positie. Ware gelijkheid is ook het idee dat er geen hierarchieen zijn, geen persoon of groep van mensen die anderen overheerst. Historisch gezien wordt overheersing ondersteund door factoren als geerfde rijkdom, toegang tot hulpbronnen of het leven in een grotere en overheersende groep. Een anarchistische visie wenst dit alles om te keren. Daarom accepteren we niet de logica van de burgerlijke democratieën en accepteren we niet de huidige vormen van overheersing die we tegen komen.

Anarchosyndicalisme is een idee dat komt uit de anarchistische traditie. Het ziet de behoefte van arbeiders organisaties om een klassenstrijd uit te voeren. Maar het is niet beperkt tot dit idee. Historisch gezien en nu is het anarchosyndicalisme ook de strijd voor libertair communisme en een zelfbeheerde maatschappij die alle hierarchieen afbreekt en wordt omgevormd tot een maatschappij van gelijken.

Voordat de term anarchosyndicalisme werd gebruikt was een idee over zo’n revolutionair syndicalistische beweging gebaseerd op anarchistische idealen al lang geboren. Het experiment van de Eerste Internationale faalde doordat de anarchisten het idee dat de staat moet worden omgevormd tot een arbeidersstaat en dat de partij een rol speelt in de revolutionaire beweging van de arbeiders verwierpen. De splitsing die plaatsvond toonde een permanent conflict tussen de doelen van onze libertaire bewegingen met die van de statisten.

De ervaring van de Eerste Internationale liet zien dat we een federatie van organisaties nodig hebben wiens revolutie niet die van de Partij en de Arbeidersstaat is, maar de revolutie van de arbeiders voor hun eigen zelfbestuur, in het kader van een libertair communistische maatschappij. Om deze reden weigerde een aantal revolutionaire vakbonden zich aan te sluiten bij de Sovjets en de voorstanders van Marxistisch-Leninistische modellen in de vroege jaren ’20 en vormden in plaats daarvan in 1922 de Internationale Arbeiders Associatie.

De revolutionaire ideeen van deze associatie zijn vandaag nog steeds levend. De IWA streeft naar het vormen van een model van de maatschappij zonder de staat. De statuten van de IWA zeggen het volgende:

“…het doel van revolutionair vakbondswezen is niet de verovering van politieke macht, maar de afschaffing van alle staatsfuncties in het leven van de maatschappij. Revolutionair vakbondswezen overweegt dat naast het verdwijnen van het monopolie van bezit het verdwijnen van het monopolie van overheersing moet komen; en dat geen staatsvorm, met welke camouflage dan ook, ooit een instrument voor menselijke bevrijding kan zijn, maar dat het integendeel altijd de schepper van nieuwe monopolies en nieuwe voorrechten zal zijn.”

“Revolutionair vakbondswezen heeft een tweevoudige functie: het uitvoeren van de dagelijkse revolutionaire strijd voor de economische, sociale en intellectuele vooruitgang van de arbeidersklasse binnen de grenzen van de bestaande maatschappij, en het opvoeden van de massa’s, zodat ze klaar zullen zijn om de processen van productie en distributie onafhankelijk te beheren als de tijd komt om bezit te nemen van alle elementen van het sociale leven.”

In de jaren dat anarchisten hebben gevochten voor dit ideaal kregen we te maken met veel aanvallen, maar ook met veel andere tests van onze overtuigingen. De Haymarket martelaren gingen hun dood strijdbaar tegemoet, waarbij ze tot het einde vasthielden aan hun idealen, net als de duizenden van onze kameraden die stierven in de strijd of door de repressieve handen van de Bolsjewieken, de fascisten en de staat. We moeten de hartstocht waarmee deze helden vochten voor een maatschappij van vrije en gelijke personen nooit vergeten.

We moeten er ook aan herinneren dat we, naast ons pad, veel keren te maken kregen met verleidingen om ons bezig te houden met `realpolitiek´ of possibilistische methodes. Sommige organisaties verlieten de principes van onze federatie om in een andere richting te gaan. Er zijn ook situaties geweest waarin sommigen de behoefte voelden om binnen de staat te werken en sommige organisaties hebben zich verschillende keren vanwege deze kwestie afgesplitst. Ondanks deze beproevingen behoudt de Internationale Arbeiders Associatie diens revolutionaire, anti-autoritaire aard.

We wensen alle arbeiders die deze idealen in hun harten en in hun daden houden een gelukkige Dag van de Arbeid!

http://www.iwa-ait.org/content/no-domination-no-authority-we-struggle-more-may-day
--------------------------------------------------------
Orig: (en) iwa-ait.org: No domination, no authority: We struggle for more on May Day
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://www.ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl