A - I n f o s

Een nieuws service door, voor en over anarchisten in meerdere talen **
Nieuws in Alle Talen
De laatste 40 berichten (Homepage) De berichten van de laatste twee weken Onze archieven van oude berichten

De laatste 100 berichten, naar gelang van taal
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

De Eerste Zinnen van De Laatste 10 berichten op:
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

De Eerste zinnen van alle berichten van de laatste 24 uren
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2002 | of 2003
| of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007
Abonneer je op de a-infos nieuwsgroepen

(nl) Federacao Anarquista do Rio de Janeiro (FARJ) – Onze conceptie van anarchistische organisatie [en]

Date Sun, 24 Apr 2016 12:55:12 +0300


We kozen voor het specifieke model van organisatie – met andere namen bekend onder namen als “especifismo” of organisatorisch anarchisme – grotendeels geïnspireerd door de Uruguayaanse Anarchistische Federatie (FAU). Door de discussies die we hadden kwamen we tot de conclusie dat het essentieel zou zijn om te werken met sociale bewegingen van het volk, en dat we hiervoor een organisatie zouden moeten creeeren met een nadruk op militante betrokkenheid. Een organisatie in dit model verdedigt wat duidelijke posities: de organisatie als actieve minderheid, de nadruk op de behoefte aan organisatie, theoretische eenheid en eenheid van actie, de productie van theorie, de behoefte aan sociaal werk en sociale invoeging; een begrip van het anarchisme als een instrument voor de klassenstrijd ten dienste van een libertair socialistisch project, de differentiatie tussen de niveaus van politieke actie (de anarchistische organisatie) en sociale actie (de volksbewegingen) en de verdediging van een strategisch gemaakte militantie. Het is duidelijk dat de organisatie in het begin niet functioneerde met al deze concepten, maar we hebben ons werk in deze richting gedurende de jaren verbeterd.

De specifiek anarchistische organisatie

Dit model van organisatie stelt dat het de functie van de specifiek anarchistische organisatie is om de krachten die afkomstig zijn van militante activiteiten samen te brengen en te coördineren, het opbouwen van een instrument voor solide en consistente strijd, die streeft naar een einddoel, sociale revolutie en libertair socialisme. We geloven dat werk zonder (of met weinig) organisatie, waarbij iedereen doet wat ze willen, met weinig duidelijkheid of zelfs geisoleerd, inefficiënt is. Het model van organisatie dat we voorstaan streeft naar het vermenigvuldigen van het gevolg en de effectiviteit van militante krachten.

Actieve minderheid

In dit model werkt de specifiek anarchistische organisatie als een actieve minderheid, of als een groep anarchisten die, georganiseerd op het politieke en ideologische niveau, op het sociale niveau mee doet aan acties – in sociale bewegingen, vakbonden, enz. In dit werk werkt de organisatie van de actieve minderheid om de bewegingen en vormen van strijd waarin het betrokken is te beïnvloeden, om er voor te zorgen dat ze functioneren op de meest libertair mogelijke wijze. De actieve minderheid, die altijd actief is op het sociale niveau, streeft niet naar posities van voorrecht, legt diens wil niet op, noch strijdt het voor sociale bewegingen, maar met hen, zodat het verschilt van de Marxistisch-Leninistische “voorhoede”. Het is aldus de ideologie binnen de sociale beweging, en niet het omgekeerde.

Theoretische eenheid en eenheid van actie

We begrijpen dat theoretische eenheid noodzakelijk is, omdat de organisatie niet kan werken zonder enige theorie, of met meerdere theorieën; dit leidt tot een gebrek aan duidelijkheid, of zelfs tot een conflicterende duidelijkheid van een set van concepten die, zonder twijfel, leidt tot een verkeerde praktijk, verwarrend of zeer inefficiënt. Deze eenheid wordt altijd collectief bereikt en op een horizontale wijze, binnen de organisatie. De theoretische eenheid gaat samen met eenheid van actie. Hierdoor werkt de organisatie voor het uitvoeren van de acties die binnen de strategie van strijd werden ontwikkeld. Nadat een theoretische en ideologische lijn en een strategisch programma zijn ontwikkeld, hebben alle militanten – vandaar de organisatie als een geheel – een verplichting om tactische acties uit te voeren die zijn ontwikkeld door het strategische programma. In het kort zou iedereen “de boot in de zelfde richting moeten roeien”.

De behoefte aan sociaal werk en sociale invoeging

Dit type van organisatie is, nog steeds, bekend door het geven van nadruk op de behoefte aan sociaal werk en sociale invoeging. Sociaal werk is de activiteit die georganiseerde anarchisten realiseren in de sociale bewegingen van het volk, en sociale invoeging is de invoeging van libertaire ideeen en concepten in zulke bewegingen. Als we willen strijden voor een maatschappij zonder uitbuiting en overheersing is hierin geen consistentie zonder de betrokkenheid van degenen die de voornaamste slachtoffers van de kapitalistische klassen maatschappij zijn: de uitgebuite en overheerste mensen. Deze positie innemen betekent niet het idealiseren van het volk of geloven dat ze in essentie revolutionair zijn, maar alleen om het eens te zijn met het idee dat de strijd tegen uitbuiting moet worden gevoerd met de betrokkenheid van degenen die het meest worden uitgebuit. Vandaar moedigen we actie in autonome en strijdbare sociale bewegingen van het volk van hun eigen creatie aan. We geloven dat het anarchisme, om te kunnen floreren, zou moeten worden gebruikt als een instrument voor klassenstrijd.

Politieke en sociale niveaus

Een ander kenmerk van dit model van organisatie is de differentie tussen het politieke niveau en het sociale niveau van actie. We geloven niet dat er een hierarchie van politieke organisatie boven de sociale beweging is (zoals het is voor de autoritairen); voor ons is dit een complementaire en dialectische verhouding, essentieel voor beide. Aldus moet het politieke niveau van de anarchistische organisatie optreden op het sociale niveau, in sociale bewegingen die georganiseerd zijn rond pragmatische kwesties voor het verbeteren van de levenssituatie van de uitgebuite klasse.

Strategie en tactieken

Om dit met consistentie te doen ontwikkelt het strategie binnen de anarchistische organisatie: het is in deze context dat analyses worden gedaan, dat wil zeggen in de wereldwijde, nationale en regionale context; dat we de bewegingen en volkskrachten analyseren, hun invloeden en potentieel; de kwesties van institutioneel beleid die invloed hebben op de omgevingen waarin we voorstellen op te treden. In de context van de specifieke organisatie treden reflecties over de lange termijn doelen op, of we bepalen onze concepties van sociale revolutie en libertair socialisme. Hierna volgt het meest gecompliceerde: het uitdenken van een voorstel voor actie waarmee deze doelen kunnen worden bereikt, of waardoor ze in ieder geval meer denkbaar worden. De strategie zal de volgende vraag moeten beantwoorden: hoe komen we van waar we zijn tot waar we willen zijn? Deze “macro” lijn (diagnose, doelen voor de korte, middellange en lange termijn) noemen we strategie en onze voornaamste doelen de strategische doelen. De strategie wordt dan gedetailleerd in een meer “micro” lijn, of tactieken, die de acties bepalen die in praktijk worden gebracht door militanten of groepen van militanten die proberen tactische doelen te bereiken. Het is duidelijk dat het bereiken van tactische doelen ons op een belangrijke wijze dichter bij de voornaamste strategische doelen brengt.

Niveau van betrokkenheid

Daarom vereist deze keuze van organisatie een hoog niveau van betrokkenheid van de militanten.

*Dit is een deel uit “Interview met de Anarchistische Federatie van Rio de Janeiro (FARJ)” door Thierry Libertad.

http://libcomgrp.weebly.com/blog/federacao-anarquista-do-rio-de-janeiro-farj-our-conception-of-anarchist-organisation
-----------------------------------------------------------------
Orig: (en) Federacao Anarquista do Rio de Janeiro (FARJ) – Our conception of anarchist organisation
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://www.ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl