A - I n f o s

Een nieuws service door, voor en over anarchisten in meerdere talen **
Nieuws in Alle Talen
De laatste 40 berichten (Homepage) De berichten van de laatste twee weken Onze archieven van oude berichten

De laatste 100 berichten, naar gelang van taal
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

De Eerste Zinnen van De Laatste 10 berichten op:
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

De Eerste zinnen van alle berichten van de laatste 24 uren
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2002 | of 2003
| of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007
Abonneer je op de a-infos nieuwsgroepen

(nl) Frankrijk, Alternative Libertaire AL – beleid, Tegen de noodtoestand en het afnemen van de nationaliteit op 10 en 12 maart [fr,it,pt,en] [machine vertaling]

Date Sat, 26 Mar 2016 14:11:54 +0300


Na 29 januari, en toen de benadering van een brede sociale beweging die voortkwam uit de verwerping van de “El Khomri wet”, wordt op 12 maart actie gevoerd tegen de noodtoestand van het statelijke racisme en imperialistische pretenties van de Franse staat. Op 10 maart wordt in Parijs ook een grote actie gehouden. ---- De mobilisatie van 30 januari tegen de noodtoestand en het afnemen van de nationaliteit was een succes. In het hele land werden demonstraties georganiseerd. De sterker wordende verwerping van het statelijke racisme (noodtoestand) evenals van oorlog en oorlogshitsers moet ons er van overtuigen door te gaan met informatie tegen de propaganda van de regering en politici om het onrechtvaardige en niet te rechtvaardigen te rechtvaardigen.

Op 12 maart gaan we verder door duidelijk te stellen: De onmiddellijke opheffing van de noodtoestand en de permanente uitzonderingstoestand. Het verlaten van de noodtoestand en het afnemen van de nationaliteit. De veroordeling van de repressie en stigmatisering van demonstranten en activisten van sociale bewegingen, migranten, moslims, de volksdistricten. Respect voor de vrijheid van meningsuiting en van vergadering.

Enkele dagen voor 12 maart zal er een sociale mobilisatie zijn van de vakbondsbases en de woede van honderdduizenden inwoners van het land. Voor deze reactie is de afwijzing van het plan voor een permanente uitzonderingstoestand, die zeker zal worden gebruikt om de volksdynamiek die wordt opgebouwd tegen te houden, nodig. De volgende dag zal in Parijs een grote rally worden gehouden tegen de noodtoestand.Parijs

Donderdag 10 maart, 19.00 uur

Een grote rally tegen de noodtoestand, de El Khomri wet, vakbondsrepressie, allen die worden aangevallen, allen die zich mobiliseren!

Universiteit Parijs 8 – Saint-Denis

Zaterdag 12 maart, 14.00 uur

Demonstratie tegen de noodtoestand en het afnemen van de nationaliteit.

Het pamflet met de 10 argumenten tegen de noodtoestand

1.De noodtoestand is onnodig

Sinds 1986 werd een dozijn anti-terrorisme wetten aangenomen, meestal als reactie op aanvallen: in 1986, in 1996, na 11 september 2001, na de aanvallen in Madrid (2004) en Londen (2005). Deze wetten hebben aanvallen in Frankrijk niet voorkomen.

2.De noodtoestand treft voornamelijk sociale bewegingen, de buurten en de moslims

Sinds 13 november 2015 zijn de manifestaties van vrouwen, vluchtelingen, milieu activisten en loonarbeiders verboden … de activisten worden vervolgd wegens het negeren van het verbod, activisten uit sociale bewegingen, de moslims, inwoners van volksbuurten kregen te maken met gewelddadige huiszoekingen en vernederingen, terwijl ze niks met het terrorisme te maken hebben. De staat weigert bepaalde vormen van schade te vergoeden, zoals in de gevallen van de bestorming in St. Denis door de RAID of slachtoffers van misbruik door de politie.

3.Het afnemen van de nationaliteit in de grondwet is een bedreiging voor 3,7 miljoen mensen met twee nationaliteiten

Deze maatregel, waarvoor extreem rechts het initiatief nam, schept twee soorten van burgers, terwijl volgens de grondwet de burgers vrij en gelijk in rechten zijn. Het is in het bijzonder serieus dat het later zou kunnen worden uitgebreid naar andere vormen van misdaad.

4.De noodtoestand is niet effectief

Volgens officiële statistieken voerden de autoriteiten tussen 14 november 2015 en 29 januari 2016 3242 huiszoekingen uit. 4 huiszoekingen leidden tot de opening van een crimineel onderzoek wegens terrorisme. Wat het afnemen van de nationaliteit betreft is iedereen het er over eens dat dit een terrorist niet zal tegenhouden.

5.De noodtoestand is gevaarlijk voor de democratie geweest, is dit en zal dit altijd zijn.

De wet over de noodtoestand werd in 1955 aangenomen, tijdens de oorlog in Algerije. Onder de vermomming van een noodtoestand heeft de prefect Maurice Papon op 17 oktober 1961 in Parijs honderden Algerijnen vermoord. En het was nog steeds onder een situatie van noodtoestand dat de zelfde Papon op 8 februari 1962 een demonstratie voor vrede verbood, wat leidde tot het vermoorden van 9 activisten door de politie. Deze wet werd daarna in 2005 gebruikt tegen de rellen in de buitenwijken, door minister van binnenlandse zaken Sarkozy. Sinds diens instelling op 13 november werd het gebruikt tegen de vluchtelingen en hun sympathisanten, tegen feministen, milieu activisten, moslims en vakbondsactivisten. De geschiedenis laat zien dat alle wetten over de noodtoestand werden gebruikt voor het versterken van de machthebbers en de repressie van de bevolking. Als de noodtoestand zou worden opgenomen in de grondwet, zou een autoritaire regering de vrije hand hebben om de oppositie hard te treffen.

6.Met de noodtoestand kwam het leger in het landschap

Met deze situatie van eindeloze uitzondering (omdat het terrorisme eindeloos is), mobiliseert de staat zonder reden tienduizenden politie agenten en soldaten, om gedurende uren op straat te patrouilleren om het publiek te laten geloven dat het wordt beschermd. Dit klimaat van blijvende militarisering van de maatschappij voedt de angst voor de ander. Het over-mobiliseren van onderdrukkende krachten vermindert de capaciteit om te strijden tegen het terrorisme.

7.De willekeur van de politie en de staat wordt versterkt, de juridische controle wordt verzwakt

Het is een daad van vernedering van rechters die hun werk in precaire situaties doen. Het is een ernstige vergissing om hun controle te beperken. De wetten bestaan, maar het ontbreekt aan de middelen, zoals ieder nieuws verhaal laat zien! De noodtoestand betekent de marginalisering van de rechter en de toename van aanvallen op de vrijheid.

8.De regering schept een speciaal regime

Registratie van de noodtoestand in de grondwet, uitbreiding van de noodtoestand tot de aanname van een nieuwe anti-terrorisme wetgeving die de machten van de politie versterkt, de regering wordt minder democratisch. Een militaire veiligheid – digitaal complex wordt opgezet, dat leidt tot een stress maatschappij en overmatig surveilleren. De wetten over de geheime dienst en de capaciteit van internet controle laten dit zien.

9.De noodtoestand wordt de regel

De wet over georganiseerde misdaad en terrorisme ging na het debat nog verder. Het zal, zonder juridisch toezicht en buiten de situatie van noodtoestand, nachtelijke huiszoekingen, controle van de identiteit, het onderzoeken van bagage, het vasthouden van verdachten zonder advocaat gedurende 4 uur, toestaan. Een politie agent mag het vuur openen tegen een gewapend individu die zijn wapen niet controleert of niet houdt. De “vermoede misdaad” wordt in de noodtoestand ingevoerd: het enkele vermoeden dat een persoon een overtreding zou kunnen begaan kan genoeg zijn voor huisarrest of een huiszoeking.

10.De staat versterkt de repressie en verzwakt de cohesie

Oorlog is de oorzaak van het terrorisme. In plaats van het militariseren van de maatschappij, het onderdrukken van sociale bewegingen zoals in het geval van de Goodyear 8, zou moeten worden gestreefd naar vrede, het afschaffen van etnisch profileren en detentie kampen, het in de grondwet opnemen van nieuwe sociale rechten, het verminderen van de ongelijkheid …

Eerste ondertekenaars: AC, ACORT, ACTIT, ADTF, AFA Idf, AMF, APEIS, ATF, ATMF, ATTAC, BAN, CAPJO-Europalestine, CCIF, CEDETIM, CFPE, CGT 75, CNT RP, group 3C, group of disobedient! collective non 18e voice collective ever fallen (e) collective Ouioui, COPAF, CRLDHT, CSP 75, CSP 93, DAL, Droits devant!, social Ecology, Emancipation Trend Inter, FASTI, FADJ-DIDF France, equality Women, Girls and Son of the Republic, Copernicus Foundation, FTCR, FUIQP, GISTI, HALEM, waning Climate Initiative, IPAM, MAFED, MCTF, MNCP, MRAP, PSM, REMCC, Network for a Left decolonial, SAF, Union of Magistrates, SNPES PJJ-FSU, Union Syndicale Solidaires Solidaires student-es, SOUTH Air, SOUTH Education, SUD PTT, out of colonialism, Survival, UJFP, UTIT ...

Met de steun van Alternative Libertaire, CGA, Decay IDF, EELV, Togetherness, Postal code, Pirate Party, OFC, PG, Resistance, PIR ...

Foto: cc laetitiablabla

http://www.alternativelibertaire.org/?Contre-l-etat-d-urgence-et-la
----------------------------------------
Orig: (en) France, Alternative Libertaire AL – policy, Against the state of emergency and the deprivation of nationality on 10 and 12 March [fr,it,pt] [machine translation]
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://www.ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl