A - I n f o s

Een nieuws service door, voor en over anarchisten in meerdere talen **
Nieuws in Alle Talen
De laatste 40 berichten (Homepage) De berichten van de laatste twee weken Onze archieven van oude berichten

De laatste 100 berichten, naar gelang van taal
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

De Eerste Zinnen van De Laatste 10 berichten op:
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

De Eerste zinnen van alle berichten van de laatste 24 uren
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2002 | of 2003
| of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007
Abonneer je op de a-infos nieuwsgroepen

(nl) Frankrijk, Coordinatie van Anarchistische Groepen CGA - Gemeenschappelijke verklaring volgend op de aanvallen: Hun oorlog, onze doden [fr, it, pt, en] [machine vertaling]

Date Sat, 5 Dec 2015 12:23:21 +0200


In de nacht van zaterdag 13 november op zondag 14 november vond een serie aanslagen plaats in Parijs en Saint-Denis, waardoor 130 doden vielen. We veroordelen deze moorddadige aanvallen en onze gedachten gaan uit naar de gewonden en vrienden van de slachtoffers, die we onze volledige steun geven. ---- Deze aanvallen werden georganiseerd door Daech, een reactionaire politieke en militaire organisatie van Salafistische inspiratie, ontstaan in de chaos van de repressie van het Syrische volk door Bashar al-Assad en de Westerse militaire interventies in het Midden Oosten. Tijdens de oorlog door de Verenigde Staten en diens bondgenoten – waaronder Frankrijk – zijn er in Irak en Syrie dagelijks terroristische aanslagen, waarbij de plegers ook worden gerekruteerd in Europa zelf. En het is de burgerbevolking, hier en daar, die de last draagt van de oorlog. Hun oorlog, onze doden.

In deze context beweert de Franse regering een oorlog te voeren tegen het terrorisme, maar de bombardementen in Syrie en Irak, met de bijkomende schade die ze veroorzaken, houden voornamelijk de oorlogsspiraal in stand en voedt de mythe van de “botsing van beschavingen”. In het bijzonder omdat, tegelijkertijd, de regering hartelijke verhoudingen heeft met Saoedi Arabie, Qatar en Turkije, die als eersten logistieke steun bieden aan Daech, en geen vinger uitsteken om de PKK (Koerdische Arbeiderspartij) te verwijderen van de lijst met terroristische organisaties, terwijl de Koerdische revolutionairen die aan de frontlinie strijden te maken hebben met de wreedheid van Daech.

De politieke gevolgen van de aanvallen zijn nu duidelijk: terwijl de reactionairen van alle soorten hun racistische haat spuwen en actie ondernemen tegen de moslims, streeft de regering er naar een klimaat van nationale eenheid te installeren om een intensivering van militaire operaties in het Midden Oosten te rechtvaardigen en de uitvoering van nieuwe veiligheidsmaatregelen te steunen. Maar niet alleen brengen deze maatregelen burgerlijke vrijheden in gevaar, ze beperken ook de vrijheden waarvan nooit is toegestaan dat ze zouden worden beperkt om de veiligheid veilig te stellen. Ze zijn altijd door conservatieven gebruikt om protesten en sociale mobilisaties in te dammen. Door de noodtoestand uit te breiden worden veel democratische rechten opgeschort en worden grootschalige repressieve maatregelen gelegaliseerd, maar wordt ook door grondwetswijziging geprobeerd de mogelijkheid op te nemen om de toevlucht te nemen tot een “crisis van burgerlijke heerschappij”, het staatshoofd heeft duidelijk gemaakt dat hij voorstander is van het versterken van draconische instrumenten. En wat te zeggen over de kosten van deze maatregelen, in een tijd waarin sociale rechten (onderwijs, gezondheidszorg, huisvesting …) worden beperkt onder het voorwendsel van economische crisis?

Hiermee geconfronteerd geloven we dat we de escalatie moeten stopzetten door alle militaire interventies die nooit hebben geholpen bij het indammen van het jihadisme stop te zetten. Militaristisch en imperialistisch beleid zijn gedeeltelijk verantwoordelijk voor de huidige situatie en verder gaan in die richting zal slechts leiden tot een oncontroleerbare en dramatische escalatie, waarvan de eerste slachtoffers burgers zijn. In het binnenland zijn we tegen de logica van oorlog escalatie en we roepen op tot het doorgaan met sociale mobilisaties. We zijn tegen de uitingen van beperkingen door de regering en we roepen sociale bewegingen op hun mobilisatie schema te handhaven. De “nationale eenheid” die aan ons wordt opgelegd is een manier om de sociale strijd tot zwijgen te brengen, wat we afwijzen. Religieus extremisme moet worden bestreden, ongeacht de vorm, maar dit kan niet worden gedaan door het beperken van de vrijheden van iedereen of het stigmatiseren van een deel van de bevolking vanwege hun land van afkomst of hun godsdienst.

Als zodanig blijven we volledig solidair met de eisen van migranten, die blijven lijden onder het stigma of zelfs worden aangezien voor Daech moordenaars: onze sociale strijd is internationaal en anti-racistisch, we slikken de draconische maatregelen niet.

Ondertekenaars: AL, CGA, CNT-F, FUIQP, Postal code, OCML-VP, OFC.

http://www.c-g-a.org/cga/tract/1778/24112015-declaration-commune-suite-aux-attentats-leurs-guerres-nos-morts
------------------------------------------
Orig: (en) France, Coordination of Anarchist Groups CGA – Joint statement following the attacks: Their war, our dead [fr,it,pt] [machine translation]
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://www.ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl