A - I n f o s

Een nieuws service door, voor en over anarchisten in meerdere talen **
Nieuws in Alle Talen
De laatste 40 berichten (Homepage) De berichten van de laatste twee weken Onze archieven van oude berichten

De laatste 100 berichten, naar gelang van taal
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

De Eerste Zinnen van De Laatste 10 berichten op:
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

De Eerste zinnen van alle berichten van de laatste 24 uren
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2002 | of 2003
| of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007
Abonneer je op de a-infos nieuwsgroepen

(nl) Ierland, Workers Solidarity* #127 - Denkend over anarchisme en organisatie [en]

Date Sun, 24 Jun 2012 22:35:45 +0300


Iedere keer dat het woord organisatie wordt genoemd wordt een beschuldigende vinger naar anarchisten gericht. Veel mensen geloven dat het anarchisme tegen organisatie is en slechts een ander woord voor chaos is, maar is het dat? Het eenvoudige antwoord is, natuurlijk, nee, maar dit verklaart de verwarring over de kwestie niet, noch de beschuldigingen in de richting van anarchisten. ---- Organisatie is, voor anarchisten, een van de belangrijkste kwesties die moeten worden geregeld. Ten eerste, anarchisten erkennen dat het bazen systeem slechts door organisatie kan worden vernietigd. Bijvoorbeeld, het feit dat tijdens de mijnwerkersstaking in Groot Brittanie massieve en gecoordineerde politie mobilisatie werd gebruikt om de piket acties te breken en de mijnwerkers te isoleren maakt dit punt duidelijk. De werkgevers hebben een efficient staatsapparaat tot hun beschikking, dat zal bewegen om iedere oppositie er tegen te verpletteren.

Slechts door georganiseerd en sterk te zijn kunnen arbeiders hopen de werkgevers en hun klasse af te zetten. Arbeiders moeten, zoals anarchisten het zien, zich organiseren op de ene plek waar het kapitalisme zonder hen machteloos is, dat wil zeggen hun werkplek. Door zich samen te organiseren in alle bedrijfstakken zouden arbeiders de collectieve kracht kunnen hebben om een revolutionaire beweging te scheppen, om het kapitalisme omver te werpen en het te vervangen door het socialisme.

Ten tweede, echter, is er de kwestie van wat voor type organisatie anarchistische arbeiders zouden moeten opbouwen om de werkgevers af te zetten. Twee types van organisatie zijn mogelijk. Het eerste type is het type waar we allemaal aan gewend zijn, de kapitalistische wijze van organisatie, een top-down structuur, waarbij de meeste leden (zeg 95%) geen of weinig zeggenschap hebben in het besluitvormingsproces en eenvoudigweg uitvoeren wat de andere 5% besluiten. Hoewel deze 5% vaak gekozen worden, zoals met het parlement, kunnen ze helemaal niet ter verantwoording worden geroepen en vertegenwoordigen ze hun eigen belangen, wat in het geval van het parlement de belangen van het bedrijfsleven zijn.

Het tweede mogelijke type van organisatie is het type waarvan anarchisten zeggen dat het onmisbaar is voor een arbeiders organisatie als het het socialisme wil opbouwen. Deze organisatie is gebaseerd op de basis, die betrokken is bij alle besluiten die door de organisatie worden genomen. Zo'n organisatie sluit ieder leiderschap uit dat de besluiten voor de leden zou nemen. Als besluiten worden genomen worden afgevaardigden aangewezen die ter verantwoording kunnen worden geroepen door de basis, om deze besluiten uit te voeren. Aldus blijft de organisatie, in de praktijk, onder de controle van de leden en niet onder de controle van enig leiderschap.

Sommige socialisten organiseren zich op basis van het principe dat de arbeidersklasse een leiderschap nodig heeft, wat de partij van deze socialisten zal zijn, zonder welke, zoals ze geloven, niets van waarde kan worden bereikt. Voor hen is de partij de hersenen, de voorhoede van de klasse. Binnen de partij worden de "beste" leden van het Centraal Comite en de "besten" hiervan de leiders. Het hele proces leidt tot een strikte hierarchie waarin bevelen vanaf de top komen en de democratie naar de achtergrond wordt geschoven. Anarchisten stellen dat dit type van organisatie arbeiders nergens toe zal leiden, behalve meer tirannie en uitbuiting, zoals in China en de voormalige Sovjet Unie.

Anarchisten verwerpen de kapitalistische wijze van organisatie, die alle andere linkse organisaties gebruiken, op basis van het idee dat de middelen die je gebruikt om het socialisme te bereiken het eindresultaat dat je krijgt zullen dicteren. Daarom zal een hierarchische organisatie leiden tot een hierarchische en totalitaire staat en niet een niet-hierarchische socialistische maatschappij. Vaak wordt anarchisten verweten dat niet-hierarchische organisatie inefficient is en niet werkt. Echter, vaker wel dan niet wordt deze beschuldiging geuit omdat deze mensen hun leiderschap beschouwen als heel belangrijk. Ze betalen lippendienst aan de verklaring van Marx dat de emancipatie van de arbeidersklasse de taak van de arbeidersklasse zelf is.

Anarchisten zijn niet tegen organisatie, maar ze verwerpen het principe op basis waarvan de meeste organisaties werken. Deelname door de massa van mensen in het besluitvormingsproces is iets dat nu afwezig is, maar wat de echte basis van het socialisme vormt. Daarom, om het socialisme te bereiken, heeft het alleen zin als we organiseren op een manier die massale deelname en democratie garandeert.


===========================
*Anarchistisch blad.

-------------------------------------
Orig: (en) Ireland, Workers Solidarity* #127 - Thinking about anarchism and organisation.
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://www.ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl