A - I n f o s

Een nieuws service door, voor en over anarchisten in meerdere talen **
Nieuws in Alle Talen
De laatste 40 berichten (Homepage) De berichten van de laatste twee weken Onze archieven van oude berichten

De laatste 100 berichten, naar gelang van taal
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

De Eerste Zinnen van De Laatste 10 berichten op:
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

De Eerste zinnen van alle berichten van de laatste 24 uren
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2002 | of 2003
| of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007
Abonneer je op de a-infos nieuwsgroepen

(nl) Anarkismo.net: Grieks ziekenhuis nu onder controle van Kilkis arbeiders [ca, it, en]

Date Sun, 19 Feb 2012 09:46:15 +0200


Arbeiders in de gezondheidszorg in Kilkis, Griekenland, hebben hun lokale ziekenhuis bezet en hebben een verklaring uitgegeven waarin ze verklaren dat het nu volledig onder arbeiders controle is. -- Het algemene ziekenhuis van Kilkis in Griekenland is nu onder arbeiders controle. De arbeiders van het ziekenhuis hebben verklaard dat de lang bestaande problemen van het Nationale Gezondheid Systeem (ESY) niet kunnen worden opgelost.=- De arbeiders hebben op de versnelling van onpopulaire bezuinigingsmaatregelen van de regering gereageerd door het ziekenhuis te bezetten en het onder directe en volledige controle van de arbeiders te brengen. Alle besluiten zullen worden genomen door een 'algemene vergadering van arbeiders'. ---- Het ziekenhuis heeft verklaard dat "De regering zich niet heeft vrijgemaakt van diens financiele verantwoordelijkheden, en als aan hun eisen niet tegemoet wordt gekomen zullen ze zich op iedere mogelijke manier voor steun keren tot de lokale en bredere gemeenschap, om de gratis openbare gezondheidszorg van het ziekenhuis te redden, de regering en diens neo-liberale beleid omver te werpen."

Vanaf 6 februari zullen ziekenhuis arbeiders slechts optreden in het geval van noodsituaties, totdat hun lonen en wat ze aan geld tegoed hebben zijn betaald. Ze eisen ook een terugkeer naar loon niveaus die bestonden voorafgaande aan de uitvoering van de bezuinigingsmaatregelen.

De volgende algemene vergadering zal plaatsvinden op de 13e, en een hiermee verbonden persconferentie zal op de 15e worden gegeven.

De volgende verklaring is door de arbeiders uitgegeven:

1.We erkennen dat de huidige en blijvende problemen van de ESY en soortgelijke organisaties niet kunnen worden opgelost met specifieke en geisoleerde eisen of eisen die onze speciale belangen dienen, omdat deze problemen een product zijn van een meer algemeen anti-volk beleid van de regering en van het wereldwijde neo-liberalisme.

2.We erkennen ook dat door aan te dringen op de bevordering van dat soort van eisen we in essentie meedoen aan het spel van de meedogenloze autoriteit. De autoriteit die, om af te rekenen met diens vijand - d.w.z. het volk - verzwakt en gefragmenteerd, de schepping van een universeel front van arbeiders en volk op een nationaal en wereldwijd niveau met gemeenschappelijke belangen en eisen, tegen de sociale verarming die het beleid van de autoriteit oplevert, wil voorkomen.

3.Om deze reden plaatsen we onze speciale belangen binnen een algemeen raamwerk van politieke en economische eisen, die worden gesteld door een enorm deel van het Griekse volk dat nu onder de meest brutale kapitalistische aanval staat; eisen die tot het einde in samenwerking met de middenklassen en lagere klassen van onze maatschappij moeten worden gesteld om vruchtbaar te kunnen zijn.

4.De enige manier om dit te bereiken is om, in actie, niet alleen diens politieke legitimatie ter discussie te stellen, maar ook de legaliteit van de willekeurige, autoritaire en anti-volk macht en hierarchie die zich met versnelde pas beweegt in de richting van totalitarisme.

5.De arbeiders van het Algemeen Ziekenhuis van Kilkis antwoorden op dit totalitarisme met democratie. We bezetten het openbare ziekenhuis en stellen het onze directe en absolute controle. Het ziekenhuis van Kilkis zal vanaf nu zelfbestuurd zijn en het enige legitieme middel van administratieve besluitvorming zal de Algemene Vergadering van diens arbeiders zijn.

6.De regering is niet bevrijd van diens economische verplichtingen van het bemensen en bevoorraden van het ziekenhuis, maar als ze doorgaan met het negeren van deze verplichtingen zullen we gedwongen worden om het publiek hierover te informeren en het lokale bestuur en vooral de maatschappij vragen ons op iedere mogelijke manier te steunen voor: (a) het overleven van ons ziekenhuis, (b) de algemene steun voor het recht op openbare en gratis gezondheidszorg, (c) de omverwerping, door een gewone volksstrijd, van de huidige regering en ieder ander neo-liberaal beleid, ongeacht waar het vandaan komt, (d) een diepe en substantiele democratisering, dat wil zeggen een democratisering die de maatschappij, in plaats van een derde partij, verantwoordelijk maakt voor het nemen van besluiten over diens eigen toekomst.

7.De vakbond van het ziekenhuis van Kilkis zal, vanaf 6 februari, beginnen met het stopzetten van het werk, waarbij alleen noodsituatie incidenten in ons ziekenhuis worden behandeld, tot de volledige betaling voor de gewerkte uren, en de stijging van ons inkomen tot de niveaus van voor de aankomst van de troika (EU-ECB-IMF). Ondertussen zullen we, terwijl we heel goed weten wat onze sociale missie en morele verplichtingen zijn, de gezondheid beschermen van de burgers die naar het ziekenhuis komen, door gratis gezondheidszorg te leveren aan degenen die dit nodig hebben, waarbij de regering wordt opgeroepen eindelijk diens verantwoordelijkheden te accepteren, en diens sociale meedogenloosheid uiteindelijk te boven wordt gekomen.

8.We besluiten dat een nieuwe algemene vergadering plaats zal vinden, op maandag 13 februari, in de hal in het nieuwe gebouw van het ziekenhuis, om 11 uur, om te besluiten over de procedures die nodig zijn om de bezetting van de administratieve diensten efficient uit te voeren en om het zelfbestuur van het ziekenhuis, die vanaf die dag zal beginnen, succesvol te bereiken. De algemene vergaderingen zullen dagelijks plaatsvinden en zullen het voornaamste instrument zijn voor besluitvorming over de werknemers en de werking van het ziekenhuis.

We vragen om de solidariteit van het volk en arbeiders van alle richtingen, de samenwerking van alle arbeiders vakbonden en progressieve organisaties, evenals de steun van alle media organisaties die er voor kiezen om de waarheid te vertellen. We zijn vastbesloten om door te gaan totdat de verraders die ons land en ons volk in de uitverkoop doen vertrekken. Het is hen of wij! De bovenstaande besluiten zullen openbaar worden gemaakt door een nieuws conferentie op woensdag 15/2/2012 om 12.30 uur, waarvoor alle massamedia (lokale en nationale) uitgenodigd zullen zijn. Onze dagelijkse vergaderingen beginnen op 13 februari. We zullen de burgers informeren over iedere belangrijke gebeurtenis die plaatsvindt in ons ziekenhuis, door middel van nieuwsberichten en conferenties. Verder zullen we iedere beschikbaar middel gebruiken om te publiceren over deze gebeurtenissen, om deze mobilisatie succesvol te maken.

We roepen op tot:

a)Het tonen van solidariteit met onze inspanningen door onze medeburgers,

b)Iedere oneerlijk behandelde burger van ons land met acties in oppositie komt tegen zijn/haar onderdrukkers,

c)Onze collega arbeiders van andere ziekenhuizen soortgelijke besluiten nemen,

d)de werknemers op andere terreinen van de publieke en private sector en de deelnemers in arbeiders organisaties en progressieve organisaties in soortgelijke zin handelen, om te helpen onze mobilisatie de vorm aan te laten nemen van een universeel arbeiders- en volksverzet en opstand, tot ons eindoverwinning op de economische en politieke elite die ons land en de hele wereld nu onderdrukt.

----------------------------------------------------

Orig: (en) Anarkismo.net: Greek hospital now under Kilkis workers' control [ca,it].
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://www.ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl