A - I n f o s

Een nieuws service door, voor en over anarchisten in meerdere talen **
Nieuws in Alle Talen
De laatste 40 berichten (Homepage) De berichten van de laatste twee weken Onze archieven van oude berichten

De laatste 100 berichten, naar gelang van taal
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

De Eerste Zinnen van De Laatste 10 berichten op:
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

De Eerste zinnen van alle berichten van de laatste 24 uren
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2002 | of 2003
| of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007
Abonneer je op de a-infos nieuwsgroepen

(nl) Ierland, WSM* Workers Solidarity 125, Jan/Feb

Date Sat, 04 Feb 2012 22:22:04 +0200


Het idee van directe actie wordt soms niet begrepen en wordt dan omschreven als alles wat gewelddadig is, alles van een steen door een ruit tot een grootschalige guerilla oorlog. Onze politieke tegenstanders doen hun best om verwarring te zaaien, omdat ze weten dat ze in een "strijd van ideeen" zouden verliezen. Dat is waarom ze het anarchisme afschilderen als een krankzinnig systeem van chaos en desorganisatie. ---- Toen de frase 'directe actie' aan het einde van de negentiende eeuw voor het eerst werd gebruikt betekende het niets meer dan het tegenovergestelde van het proberen verandering te bereiken door te vertrouwen op 'betere' politici. In de context van het moderne vakbondswezen betekent het industriele actie gebruiken - stakingen, werken om te heersen, bezettingen - in plaats van te vertrouwen op de zogenaamd onpartijdige Labour Court, Rights Commissioners en bemiddelaars.

In de gemeenschap betekent het dat huurders en bewoners organisaties het niet betalen van water en belastingen van huishoudens organiseren, in plaats van er op te vertrouwen dat de lokale politicus er een einde aan maakt. Het punt is dat actie niet indirect wordt ondernomen door vertegenwoordigers waarover we geen controle hebben, maar direct door degenen die er bij betrokken zijn. Het is actie die bedoeld is om succes te hebben, niet alleen om publiciteit te krijgen. Het verwerpt de notie dat gewone mensen dom en machteloos zijn en daarom alle belangrijke besluiten aan iemand anders over moeten laten. Het herkent dat de meeste verbeteringen voor onze klasse niet zullen worden overhandigd door de bazen; er moet voor worden gestreden. Dat is hoe we bijna alles hebben gewonnen wat we nu hebben, van de achturige werkdag tot het recht om je aan te sluiten bij een vakbond.

Anarchisten stellen dat het echte socialisme niet kan worden geschapen door de acties van enige kleine minderheid of elite. Als we een socialisme willen scheppen dat gebaseerd is op de basisdemocratie van arbeiders en gemeenschap raden zullen veel mensen mee moeten doen. Veel mensen zullen moeten geloven dat ze het huidige systeem kunnen vernietigen en een beter systeem kunnen opbouwen.

Door directe actie in praktijk te brengen leren we door ervaring dat er geen noodzaak is om je afhankelijk te maken van een 'expert' of een professioneel politicus. We leren dat we onze eigen vormen van strijd in onze eigen belangen kunnen controleren. We leren over de noodzaak om je in de gemeenschappelijke kwestie te verbinden met anderen. Bijvoorbeeld, als we willen winnen in de kwestie van de belasting voor huishoudens moeten we meer dan slechts een gebied in het land betrekken. Dit is wanneer de idealen van solidariteit en wederzijdse hulp werkelijk worden. Er is geen enkele voorwaarde voor revolutie belangrijker dan zelfvertrouwen van de arbeidersklasse. Als dit niet bestaat zal het beheren van de maatschappij worden overgenomen door een partij die in staat is het beeld te scheppen dat ze de "professionals" en "experts" zijn.

Als dit gebeurt kunnen we het socialisme vergeten. Een minderheid aan het stuur en het is een kwestie van tijd voordat ze kunnen groeien van een groepering met eigen belangen naar een volledige heersende klasse. Dit is wat iedere keer is gebeurd als het een minderheid is toevertrouwd om een land te beheersen, na een revolutionaire opstand. Slechts een arbeidersklasse met vertrouwen kan de echte democratie scheppen die zal voorkomen dat dit gebeurt.
===================================
*Anarchistische organisatie.
--------------------------
Orig: (en) Ireland, WSM* Workers Solidarity 125, Jan/Feb 2012 - Denkend over anarchisme: directe actie [en].
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://www.ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl