A - I n f o s

Een nieuws service door, voor en over anarchisten in meerdere talen **
Nieuws in Alle Talen
De laatste 40 berichten (Homepage) De berichten van de laatste twee weken Onze archieven van oude berichten

De laatste 100 berichten, naar gelang van taal
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

De Eerste Zinnen van De Laatste 10 berichten op:
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

De Eerste zinnen van alle berichten van de laatste 24 uren
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2002 | of 2003
| of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007
Abonneer je op de a-infos nieuwsgroepen

(nl) VS, Boston, Common Struggle aan de Occupy beweging [en]

Date Sun, 27 Nov 2011 17:09:19 +0200


We zijn zo geinspireerd om onderdeel te zijn van deze nieuwe beweging van mensen, die strijdt namens de 99%, tegen een systeem dat toestaat dat bedrijven de wereld beheersen. We zijn opgetogen over het brede gebruik van directe democratie en volksvergaderingen, de deelname van vakbonden en gemeenschap groepen, en de eerlijke inspanningen om de stemmen van de meest onderdrukten te omvatten. We beschouwen deze punten als de basis bouwblokken van een gezonde maatschappij die gebaseerd is op vrijheid en gelijkheid - waar we voor strijden. ---- Als anarchisten in de strijd voor deze toekomstige maatschappij hebben we deelgenomen aan bezettingen, directe democratie vergaderingen, massale bewegingen van de onderdrukten, marsen die niet waren toegestaan, en andere directe acties. Nu zijn wij als Common Struggle hier binnen de Occupy beweging in de hele Verenigde Staten daar opnieuw bij betrokken.

Terugkijkend naar onze geschiedenis als anarchisten, en terwijl we deze nieuwe beweging analyseren terwijl we er aan mee doen, zien we enkele wegblokkades langs het pad waarvan we hopen dat we ze kunnen ontlopen.

Ten eerste, er is veel debat geweest over de politie. Zijn ze met ons of zijn ze tegen ons? Zeker, ze zijn een onderdeel van de 99%. En als we er in slagen een nieuwe wereld op te bouwen willen we dat de mensen onder de uniformen daar onderdeel van zijn. Echter, nu zijn ze een specifiek onderdeel van de 99%, wiens baan het is de rijkdom, het bezit, en de belangen van de 1% te beschermen. Deze taak leidt ze er dagelijks toe mensen van kleur, immigranten, trans mensen, en andere arme en onderdrukte groepen tegen te werken, zodat ze de 1% helpen de 99% verdeeld te maken. De baan vereist ook dat ze degenen die de rijkdom, het bezit en de belangen van de 1% bedreigen fysiek onderdrukken - bijvoorbeeld, de mensen in verzet. In veel steden in de hele Verenigde Staten heeft de politie ons Occupiers niet aangevallen ... nog niet. In andere plaatsen, zoals Wall Street, San Francisco, Boston en Oakland, heeft de politie aanvallen uitgevoerd en massale arrestaties verricht, waarbij ze duidelijk maakten dat ze de bedoeling hebben door te gaan met hun werk. Als we de overheersing van de 1% steeds meer werkelijk bedreigen zouden we massale arrestaties en het gebruik van politie wapens tegen ons moeten verwachten. We zouden voorbereid moeten zijn om onze bezettingsterreinen te verdedigen - de levensader van de Occupy beweging - tegen de politie. Ze zullen proberen ons te verwijderen.

De tweede wegblokkade is electoralisme. Terwijl deze beweging groeit zullen politici en andere opportunisten met politieke agenda's proberen ons te gebruiken voor hun doelen. Het duidelijkste is dat met de Democratische partij. Zij beloven, zoals alle partijen, verandering totdat we ze kiezen. Maar terwijl we verder gaan met onze levens verandert er niks. Er verandert niets omdat we het probleem verkeerd zien. Het probleem is niet dat er niet genoeg Democraten aan de macht zijn (of enige andere politieke partij). Het probleem is het systeem dat de zelfde 1% - de rijken - volledige controle toestaat, ongeacht welke partij aan de macht is. Dat systeem wordt kapitalisme genoemd, en het is altijd een systeem geweest waarin geld macht is. Als anarchistische communisten streven we naar het afschaffen van alle vormen van het kapitalisme. Ons beleid heeft als oorsprong, en werd ontwikkeld door, de alledaagse vormen van strijd van de arbeidersklasse tegen de onderdrukking van klasse heerschappij. We willen de rijkdom, industrieen en macht weg nemen van de weinigen, en het herverdelen over de velen. We willen dat de mensen zelf de industrieen en gemeenschappen beheren, in een cooperatieve en non-profit economie.

Het is geen toeval dat de Republikeinse en Democratische partijen de partijen van de grote bedrijven zijn. Ze vertegenwoordigen de 99% niet, omdat ze daar niet voor bedoeld zijn. Ze kunnen niets anders doen dan ons verdeeld houden, terwijl onze onafhankelijkheid van partijen de Occupy beweging in staat zou stellen mensen te bereiken, ongeacht politieke ideologieen en achtergronden. Als we willen dat onze beweging de 99% echt vertegenwoordigt, dan moet de politieke richting zijn dat we doorgaan vanuit de vergaderingen te komen, van de mensen zelf. Politieke partijen kunnen het eigen besturende systeem van de 1% niet gebruiken om de 1% de macht af te nemen. Dat kan alleen door ons, het volk, worden gedaan. Door publieke pleinen in het hele land te bezetten, en daardoor bevrijde ruimte te scheppen die op basis van zelfbestuur door direct-democratische vergaderingen werken, zijn we begonnen terug te vechten. Echter, deze publieke pleinen moeten niet de enige plekken zijn waar we strijden. Als we Wall Street uit onze levens willen bannen moeten we er direct tegen in gaan, in de ruimtes en gemeenschappen waar we wonen. Laten we ons organiseren, directe actie en directe democratie verspreiden. Laten we onze gemeenschappen, waar sluitingen, speculatie en bezuinigingen op goedkope huisvesting ons uit onze huizen jagen, bezetten. Laten we onze werkplekken, waar de bazen zichzelf rijk maken door ons iedere dag uit te buiten, bezetten - waarbij ze de economische crisis die ze hebben veroorzaakt gebruiken als een excuus om ons harder te laten werken voor minder geld, waarbij ze de dreiging van ontslag boven onze hoofden houden. Laten we onze scholen bezetten, waar de recessie wordt gebruikt als een excuus om te bezuinigen op openbaar onderwijs, om onderwijzersvakbonden in te dammen, en toch al hoge collegegelden verder te verhogen, en waar studenten afstuderen met massieve schulden, met een ongunstige arbeidsmarkt.

Laten we, in al onze inspanningen, de stemmen van de meest onderdrukten op de voorgrond brengen, en in hun vormen van strijd achter hen staan. We moeten het racisme, het seksisme, het kolonialisme, de homofobie, en alle andere vormen van onderdrukking die het heersende systeem gebruikt om ons verdeeld en zwak te houden, verslaan. Alleen dan kan de 99% het met succes opnemen tegen de macht van de 1%, en een nieuwe maatschappij scheppen die is gebaseerd op vrijheid, rechtvaardigheid en gelijkheid.

Het probleem bestaat niet alleen op Wall Street, het bestaat in al onze straten! Zie in onze gemeenschappen af te komen van de 1%! Bouw de macht van de 99% op! Verbindt de vormen van strijd met elkaar! Als we gezamenlijk optrekken kunnen we ze verslaan!

Gezamenlijk vooruit, Common Struggle - Libertarian Communist Federation

www.commonstruggle.org
----------------------------------------------
Orig: (en) US, Boston, Common struggle to the Occupy Movement.
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://www.ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl