A - I n f o s

Een nieuws service door, voor en over anarchisten in meerdere talen **
Nieuws in Alle Talen
De laatste 40 berichten (Homepage) De berichten van de laatste twee weken Onze archieven van oude berichten

De laatste 100 berichten, naar gelang van taal
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

De Eerste Zinnen van De Laatste 10 berichten op:
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

De Eerste zinnen van alle berichten van de laatste 24 uren
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2002 | of 2003
| of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007
Abonneer je op de a-infos nieuwsgroepen

(nl) Ierland, wsm.ie: Werk in kapitalisme & anarchisme - Denkend over het anarchisme - Ik haat maandagen [en]

Date Sun, 09 Oct 2011 11:08:42 +0200


De werkloosheid is op alarmerende niveaus. Honderdduizenden arbeiders zouden iedere baan grijpen die ze zouden kunnen krijgen. Het is in ieder geval beter dan in de bijstand zitten. Maar natuurlijk is dat waar werkloosheid over gaat. Het is een instrument dat de bazen gebruiken om degenen die werken te disciplineren en ze te helpen de lonen laag te houden. Ook wordt, als er niets wordt ondernomen, van de blijvende arbeiders verwacht dat ze meer werk op zich nemen. Slechts weinig arbeiders verzetten zich hier tegen. De meesten willen zich slechts vastklampen aan wat ze hebben. ---- Helaas laat dit ons vergeten dat werken onder het kapitalisme een nogal onaantrekkelijke bezigheid is. De meeste arbeiders haten nog steeds maandagen, wetende dat de komende week weinig meer te bieden heeft dan een herhaling van de vorige week en de week daarvoor.

Het meeste werk is saai en met veel herhaling. Je brengt het meeste van je dag door met wat je dag in dag uit hebt gedaan.

Arbeiders hebben geen controle over hun werk. Ze besluiten niet wat wordt geproduceerd, hoeveel zal worden geproduceerd, wanneer en onder welke voorwaarden. Er is geen echte voldoening of sociaal nuttig zijn. Veel producten die nu worden geproduceerd hebben geen echte sociale waarde. Alles wat arbeiders aan het einde van de week zien is hun loon, wat voor de meesten de enige reden is om te werken. Ze zien ook dat de baas de winsten afroomt en in staat is om een groter huis, een grotere auto, een groter alles te krijgen.

In een anarchistische maatschappij zou werk radicaal anders zijn. De economie zou worden gepland en zou niet te maken hebben met de pieken en dalen die we nu hebben. Duizenden arbeiders zouden niet op straat worden gegooid omdat het niet winstgevend is om de productie voort te zetten. De productie zou dienen om tegemoet te komen aan de behoeften van het volk.

De werkdag zou radicaal kunnen worden beperkt. Al de werklozen zouden aan productieve activiteit worden gezet. Onproductieve banen zoals reclame en anti-sociale productie zoals de wapenindustrie zouden zijn afgeschaft. Advertenties zijn slechts nodig als er meer dan een type van een bepaald product is. Bijvoorbeeld, we hebben minstens tien merken waspoeder, die allemaal witter dan wit wassen. In een anarchistische maatschappij zouden we er een produceren, de beste. Goederen zouden worden gemaakt om lang goed te blijven, om er zeker van te zijn dat tijd en grondstoffen niet continu worden verspild voor het produceren van producten die slechts een korte tijd meegaan. Aldus zouden er meer mensen zijn die de goederen produceren die we nodig hebben en willen.

De technologie zou worden ontwikkeld, en diens gebruik uitgebreid, ten gunste van arbeiders. Dit alles zou zeker stellen dat arbeiders de tijd hebben om te doen wat ze willen doen. Niemand zou alleen het echt vervelende en herhalende en vuile werk hoeven te doen, want dat zou worden afgewisseld. Van iedereen zou worden verwacht dat ze wat van dit werk doen. Van iedereen die kan werken wordt verwacht dat ze werken, maar mensen willen dit doen als het werk zou worden gecontroleerd door de arbeiders, die alle besluiten zouden nemen, wetende dat hun werk niet ten goede komt aan het maken van enorme winsten voor de baas. Werk zal een manier zijn om bij te dragen aan het welzijn van de maatschappij.

Natuurlijk betekent dit niet dat we nu niet zouden moeten strijden om het werk gemakkelijker te maken. We verwelkomen alle verbeteringen in arbeidsomstandigheden. We strijden voor betere lonen en voor een kortere werkweek, niet alleen omdat het meer banen schept, maar ook omdat het arbeiders meer vrije tijd geeft.
---------------------------------------------------
Orig: (en) Ireland, wsm.ie: Work in capitalism & anarchism - Thinking about anarchism - I hate Mondays.
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://www.ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl