A - I n f o s

Een nieuws service door, voor en over anarchisten in meerdere talen **
Nieuws in Alle Talen
De laatste 40 berichten (Homepage) De berichten van de laatste twee weken Onze archieven van oude berichten

De laatste 100 berichten, naar gelang van taal
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

De Eerste Zinnen van De Laatste 10 berichten op:
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

De Eerste zinnen van alle berichten van de laatste 24 uren
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2002 | of 2003
| of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007
Abonneer je op de a-infos nieuwsgroepen

(nl) Ierland, Workers Solidarity #121 - Denkend over het anarchisme: de staat [en]

Date Fri, 08 Jul 2011 19:14:57 +0300


Anarchisten zijn de socialisten die anti-autoritair zijn, die veel nadruk leggen op vrijheid en arbeiderscontrole. Om deze reden willen we de staat afschaffen op het zelfde moment dat we de onderverdeling van de maatschappij in een bazen klasse en een arbeidersklasse afschaffen. - Als een minderheidsklasse heerst heeft het diens eigen instituties nodig om diens heerschappij op te leggen. Het heeft een juridisch systeem nodig om het stempel van goedkeuring te zetten op diens bezit van de productiemiddelen. Het heeft een staand leger nodig om diens belangen tegen zowel externe als interne uitdagingen te beschermen. Het heeft een manier nodig om de werkende meerderheid er van te overtuigen dat alles eerlijk is. De staat wordt naar voren geschoven als de 'onpartijdige' garantie van hun rechten.

Ongeacht het precieze systeem van regering is het punt dat de meerderheid
relatief weinig macht heeft over diens eigen levens. Of hun macht wordt
afgenomen of ze het weg geven aan politici in het stembureau verandert niets
aan het feit dat de meerderheid geen echte controle over de maatschappij
heeft. De staat dient slecht als een doel als een kleine klasse van bazen
heerst. Het is een middel om een minderheid aan de macht te houden. Het
heeft geen ander nut.
Socialisme gaat er over dat de arbeidersklasse de controle over de industrie
over neemt en een einde maakt aan de uitbuiting. Het gaat over productie die
aan behoeften tegemoet komt, over samenwerking en over directe controle van
arbeiders.
Kan deze nieuwe maatschappij worden bestuurd door een kleine groep die in
een staatsstructuur is georganiseerd? Natuurlijk niet. Hoe zou iemand
serieus kunnen voorstellen dat een minderheid moet heersen over een
maatschappij waarin geen heerschappij door minderheden bestaat!

Maar er zal altijd een behoefte zijn aan administratie, planning,
verdediging enz. We hebben de oude structuren hier niet voor nodig. De
manier waarop we deze taken aanpakken zal de nieuwe maatschappij moeten
weerspiegelen. Specialisten zullen zeker werken op hun werkplekken, maar ze
zullen onder toezicht staan van afgevaardigden die zijn gekozen door de
arbeiders raden. Macht zal van onderop komen, waarbij iedereen zeggenschap
zal hebben over besluiten die ze aan gaan.
Afgevaardigden zullen de besluiten uitvoeren op lokaal, nationaal en
eventueel internationaal niveau. Als de afgevaardigden hun werk niet doen
zullen ze worden afgezet en nieuwe afgevaardigden worden gekozen. In deze
structuur is er geen sprake van dat een groep van machtsbeluste mensen de
zaak zou kunnen overnemen, toch kunnen de maatschappelijke kwesties op een
zeer efficiente wijze worden georganiseerd.
Verdediging van de revolutie tegen diens vijanden zou niet onder een staand
leger vallen, maar onder het hele volk, dat in milities is getraind en
bewapend. Dit maakt het onmogelijk dat de gewapende macht gescheiden raakt
van het volk en door machtshongerige officieren naar een staatsgreep wordt
geleid.
Iedere poging om een 'socialistische staat' te scheppen zal alleen leiden
tot een nieuwe heersende klasse. Het kan nooit leiden tot economische en
menselijke vrijheid. Of de arbeidersklasse heeft een directe greep op de
macht, of iemand anders heeft dit, er is geen middenweg.
---------------------------------------
Orig: (en) Ireland, Workers Solidarity #121 - Thinking about anarchism: the
state.
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://www.ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl