A - I n f o s

Een nieuws service door, voor en over anarchisten in meerdere talen **
Nieuws in Alle Talen
De laatste 40 berichten (Homepage) De berichten van de laatste twee weken Onze archieven van oude berichten

De laatste 100 berichten, naar gelang van taal
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

De Eerste Zinnen van De Laatste 10 berichten op:
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

De Eerste zinnen van alle berichten van de laatste 24 uren
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2002 | of 2003
| of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007
Abonneer je op de a-infos nieuwsgroepen

(nl) VS, Iowa, De specifiek anarchistische groep - door Wild Rose Collective [en]

Date Sat, 02 Jul 2011 16:22:45 +0300


Dit document van Wild Rose Collective legt uit wat voor type groep ze zijn, en geeft wat achtergrond informatie over de ideeen. ? Wat is een specifiek anarchistische groep? -- De term ?specifiek anarchistische groep? zou kunnen worden gedefinieerd als een formele anarchistische organisatie die streeft naar eenheid in hun theorie, levensopvatting, tactiek en actie. Het streeft er naar stevig betrokken te zijn bij grotere sociale bewegingen, waarbij hun militantie wordt benadrukt en hun onafhankelijkheid van krachten die voor overleg kiezen, met de staat, het kapitaal en autoritair/reformistisch links, wordt bevorderd. ---- Hoe verschilt het van andere bestaande anarchistische groepen? ---- Het verschilt van veel bestaande Noord Amerikaanse anarchistische groepen doordat het kiest voor een duidelijk omschreven, uitgelegde en overeengekomen structuur als noodzakelijk voor effectieve actie en gelijke machtsverdeling.

In plaats van individuen binnen de groep die weinig overeen komen in
levensopvatting, die werken aan aparte, kleinere projecten en inspanningen
verrichten zonder coördinatie, probeert de ?specifiek anarchistische groep?
militanten samen te brengen die het onderling voor een groot deel eens zijn
en zich gezamenlijk inspannen voor hun activiteiten.
Het doet dit om het potentieel voor effectieve actie te maximaliseren en
burnout te voorkomen. De hele groep of de meerderheid van de groep voert
activiteit uit, in plaats van te vertrouwen op enkele individuen, zoals
enigszins gebruikelijk is in lossere, meer informele groepen.

Hoe lijkt het op andere bestaande anarchistische groepen? In de loop van de
geschiedenis van het anarchisme zijn er veel voorbeelden geweest van groepen
die deze principes van organisatie hebben gevolgd. Maar meer recent komen de
platformistische -, de especifista ? en wat anarcho-syndicalistische
stromingen het dichtste bij onze conceptie.
Platformisme krijgt diens naam van het Organisatorische Platform van de
Libertaire Communisten, een pamflet dat in 1926 werd geschreven door een
groep Russische en Oekraiense anarchisten in ballingschap. Het probeerde te
wijzen op het falen van anarchisten tijdens de Russische Revolutie, waarvoor
ze desorganisatie verantwoordelijk stelden.
Sommige van de belangrijkste punten van het platform zijn

Tactische eenheid ? ?Een gemeenschappelijke tactische lijn in de beweging is
van beslissend belang voor het bestaan van de organisatie en de hele
beweging: het vermijdt het rampzalige effect van verschillende tactieken die
elkaar tegenwerken; het concentreert de krachten van de beweging; en geeft
hen een gemeenschappelijke richting die leidt tot een vastgesteld doel.?

Theoretische eenheid ? ?Theorie vertegenwoordigt de kracht die de activiteit
van personen en organisaties leidt langs een gedefinieerd pad in de richting
van een vastgesteld doel. Natuurlijk zou het gemeenschappelijk moeten zijn
voor alle personen en organisaties die zich hebben aangesloten bij de
Algemene Vakbond. Alle activiteit door de Algemene Vakbond, zowel in het
algemeen als in de details, zou in volledige overeenstemming moeten zijn met
de theoretische principes die door de vakbond zijn vastgesteld.?

Collectieve verantwoordelijkheid ? ?De praktijk om op te treden op basis van
de persoonlijke verantwoordelijkheid moet beslist worden veroordeeld en
verworpen in de rangen van de anarchistische beweging. De terreinen van revolutionair leven, sociaal en politiek, zijn bovenal
vergaand collectief van aard. Sociaal revolutionaire activiteit op deze
terreinen kan niet gebaseerd zijn op de persoonlijke verantwoordelijkheid
van individuele militanten.?

Federalisme ? ?Tegenover centralisme heeft het anarchisme altijd gepleit
voor het principe van federalisme, dat de onafhankelijkheid en het
initiatief van individuen en de organisatie verzoent met inzet voor de
gemeenschappelijke zaak.?

Diens effecten werden gedurende vele jaren na diens publicatie niet gevoeld.
Buiten enkele Franse groepen in de jaren ?50 waren er geen organisaties die
zich direct identificeerden met het document. Dit veranderde in de late
jaren ?90 en vroege jaren ?00, met het ontstaan van NEFAC en andere
organisaties in de hele wereld. Nu is het een belangrijke stroming in de
Noord Amerikaanse en Europese anarchistische beweging.
Especifismo ontstond in Zuid Amerika, los van de invloed van het
platformisme. In de jaren ?50 was de Federacion Anarquista Uruguaya (FAU) de
eerste organisatie die het concept bevorderde, dat is samengevat als: De behoefte voor specifiek anarchistische organisatie op basis van een
eenheid van ideeën en praktijk. Het gebruik van de specifiek anarchistische organisatie om te theoretiseren
en strategisch politiek en organiserend werk te ontwikkelen. Actieve betrokkenheid bij ? en het opbouwen van ? autonome sociale
bewegingen van het volk (wat soms ?sociale insertie? wordt genoemd).
Nu is er in Zuid Amerika een aantal organisaties dat zich identificeert met
deze stroming, zoals de Federacao Anarquista Gaucha en Federacao Anarquista
do Rio de Janeiro. Terwijl deze groepen banden met elkaar opbouwen zijn
andere groepen ontstaan in een verscheidenheid van Zuid Amerikaanse en
Centraal Amerikaanse landen.
Anarcho-syndicalisten hebben ook vaak de behoefte ontdekt voor hun eigen
politieke organisaties. In het verleden heeft dit sentiment zichzelf
uitgedrukt in wat ?duale-organisatie syndicalistische? groepen werden
genoemd, zoals de Turijnse Libertaire Groep in Italië in de jaren ?20 of de
Vrienden van Durruti in Spanje in de jaren ?30. Beide zagen hun
betrokkenheid in de vakbonden, om te strijden tegen meer gematigde elementen
en de bureaucratie.
Nu volgen de Workers Solidarity Alliance en talrijke organisaties die zijn
aangesloten bij de Internationale Arbeiders Associatie in deze traditie,
hoewel hun blikveld zich heeft uitgebreid vanuit een voornamelijk
concentreren op hun inspanningen binnen de vakbonden.
Maar hoe ziet dit er in de praktijk uit? Ideaal gezien, zou de specifiek
anarchistische groep moeten bestaan uit degenen die instemmen met een aantal
hoofdkwesties van organisatie, tactiek en politiek. De groep zou moeten
dienen als een ruimte en structuur voor leden om te denken over strategie,
discussiëren, plannen en zichzelf onderwijzen.
Als ze niet al betrokken zijn bij bredere bewegingen zou dit in een
gemeenschappelijke inspanning moeten worden gedaan. Deze inspanning zou niet
moeten zijn om posities van besluitvormende macht over te nemen, dat is de
strategie van veel van autoritair links. In plaats daarvan zou het een
inspanning moeten zijn om een anarchistische pool te vormen binnen de
bewegingen, om bredere en meer intensieve vormen van strijd te bevorderen
die op komen, en om overleg krachten die proberen de dingen te sturen op een
reformistische of reactionaire wijze te bestrijden.

Verder lezen
Organizational Platform of the General Union of Anarchists (Draft)
http://www.anarkismo.net/newswire.php?story_id=1000

Manifesto of Libertarian Communism door Georges Fontenis
http://libcom.org/library/manifesto-of-libertarian-comm...tenis

Our Conception of Anarchist Organisation door Federação Anarquista do Rio de
Janeiro
http://anarchistplatform.wordpress.com/2010/06/28/our-c...tion/

Especifismo: The Anarchist Praxis of Building Popular Movements and
Revolutionary Organization in South America door Adam Weaver http://nefac.net/node/2081

Verbonden Link: http://wildrosecollective.org/2011/05/15/83/
-----------------------------------------
Orig: (en) US, Iowa, The specific anarchist Group ? by Wild Rose Collective.
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://www.ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl