A - I n f o s

Een nieuws service door, voor en over anarchisten in meerdere talen **
Nieuws in Alle Talen
De laatste 40 berichten (Homepage) De berichten van de laatste twee weken Onze archieven van oude berichten

De laatste 100 berichten, naar gelang van taal
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

De Eerste Zinnen van De Laatste 10 berichten op:
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

De Eerste zinnen van alle berichten van de laatste 24 uren
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2002 | of 2003
| of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007
Abonneer je op de a-infos nieuwsgroepen

(nl) Verklaring van internationale solidariteit met degenen die in Cuba zitten JULLIE ZIJN NIET ALLEEN [en]

Date Sun, 05 Jun 2011 15:20:28 +0300


Het zesde Congres van de Communistische Partij van Cuba is net afgesloten met het aannemen van de liberale hervormingen (?voor ieder naar diens arbeidskracht?), die op het terrein van de economie zijn beloofd: maar hiernaast zijn er wat bezuinigingen op de sociale zekerheid en een toenemende aanwezigheid van het leger en van technocraten in de machinerie van de regering, met een beperking van de aanwezigheid van intellectuelen en arbeiders. ---- Zowel in termen van retoriek als in termen van daden vervangen efficiëntie, controle en discipline gelijkheid, solidariteit en partnerschap. Behalve deze terugval hebben we aanwijzingen van ingrepen op het culturele terrein, waarbij we opnieuw te krijgen met een terugval bij de uitoefening van Cubanen van hun fundamentele vrijheden. Uitvoerende artiesten zien dat hun namen zwart worden gemaakt door culturele officials die censuur toepassen in campagnes, de lengte en breedte van de valse geruchten en vage beschuldigingen in het land.

Een prestigieus Culturele Theorie Centrum ontdekt dat diens faciliteiten en
materiaal opnieuw worden gesaboteerd door ?dieven? die vergeten alles mee te
nemen en die de autoriteiten niet lijken te kunnen identificeren en
bestraffen. Dichters en gemeenschap activisten worden bezocht door politie
personeel dat hen voor de rechtbank bedreigt als ?contra-revolutionairen?,
en hen overlaat aan de genade van ?de toorn van het volk?, waarmee ze
aantonen dat deze toorn niet ?van het volk? is, noch onafhankelijk is van de
machthebbers die het uitoefenen.
Schade aan sociaal eigendom, laster en fysiek en psychologisch lastig vallen
(en geweld) zijn niet alleen wetsovertredingen die in de hele wereld ?
waaronder Cuba ? strafbaar zijn, ze worden ook beschouwd als daden van
staatsterrorisme. Gedurende decennia deed het Cubaanse volk diens best voor
hun kinderen en voor de wereld, om een eerlijker land op te bouwen, met
universele en hoge kwaliteit cultuur, gezondheidszorg en onderwijs, ondanks
de irrationele bureaucratie, die altijd de verworvenheden van het volk als
diens eigen creaties voor stelde. Zullen de repressieve aard en het liegen
van zulke ?leerling Stalins? de geschiedenis in gaan als de kernmerken
waardoor het Cubaanse proces moet worden herinnerd, in plaats van het
dagelijkse heroisme van het Cubaanse volk? Dit is geen rechtvaardigheid.
Maar als we willen zeker stellen dat dit niet het geval is dan moeten we,
van onderop en van links, het zwijgen en de zelfcensuur uitbannen die de
straffeloosheid van de censors in stand houdt, dat we ons nooit open zouden
moeten stellen voor de beschuldiging dat we ?de vijand in de kaart spelen?.
De mensen waarvan nu de integriteit en hun banen worden bedreigd door daden
van de Cubaanse autoriteiten verdienen ons respect, want we hebben ze van
dichtbij gezien, in een serie van verschillende tijden en omstandigheden. Ze
zijn niet, zoals de officiële propaganda het stelt, huurlingen van de CIA,
aangezien ze maar net weten te overleven op basis van het lage inkomen dat
voor de overgrote meerderheid van het Cubaanse volk geldt. Als ze op reis
gaan besteden ze hun weinige spaargeld aan het publiceren van hun
humanistische creaties en aan de aankoop van de materialen die ze nodig
hebben om hun inspanningen namens een meer gecultiveerd land met meer
vrijheid voort te zetten. De hulp die ze van ons krijgen (in de vorm van een
DVD, kunst materiaal of teksten van een bescheiden fondswerver)
vertegenwoordigt solidariteit van ons als mannelijke en vrouwelijke
arbeiders, artiesten en studenten die zich , in onze eigen landen, verzetten
tegen het neo-liberale, autoritaire beleid van de kapitalisten en hun
gendarmes in Seattle, Mexico Stad, Parijs, Caracas, San Francisco en Buenos
Aires.
Wat een contrast tussen onze kameraden en de bureaucraten die comfortabel de
wereld afreizen in Solidariteit Reizen, betaald met het geld van het
Cubaanse volk, bureaucraten die zo snel mogelijk naar Miami gaan om zich op
tv als ?vrijheidsstrijders? te presenteren! Wat een contrast met bepaalde
?vrienden van Cuba? intellectuelen die, naïef of te huur, de idealen van de
Revolutie verwarren met het beleid van de Cubaanse staat en onze Cubaanse
kameraden de rechten ontkennen die ze onder hun eigen burgerlijke
democratische regimes opeisen (en inderdaad, soms, genieten)! Het verschil
in kwaliteit, in termen van werk en geest, van deze ?reformisten met een
vergunning? die klaar staan om iedere beweging van het Cubaanse regime te
benaderen met een verse jas van theorie en zich te begeven in abstracte
(pseudo) kritieken, zo lang dit de machthebbers goed uit komt.
De enige zonde van onze Cubaanse kameraden is dat ze brutaal genoeg zijn om
over hun werkelijkheid na te denken (en die te veranderen), zonder te
wachten op beloften van de staat of de sirene liederen van het kapitaal. Ze
geloven in een vollediger leven, in een gemeenschap waarin de ongehinderde
groei van ieder de voorwaarde en maatstaf is voor de ongehinderde groei van
allen. Dialoog met en lessen die zijn geleerd van onze andere wereldlijke
vormen van strijd, van piqueteros en van zapatistas, hebben onze horizons
verbreed en hebben ons ook in staat gesteld te leren van hun historische
gegevens over fouten en volksverzet. Ze vertegenwoordigen de meest
levendige, meest voortreffelijke verworvenheid van de Cubaanse Revolutie,
die weigert te verdwijnen, ondanks de kanker van de bureaucratie. Ze zijn
(in lichaam en geest) jonge marxisten, anarchisten, libertaire socialisten,
volgelingen van Marti, humanisten, feministen, ecologisten, communitairen
maar, bovenal en voorbij zulke merken en omschrijvingen, zijn ze
fatsoenlijke mensen die hun levens riskeerden in dienst van anderen. Om deze
reden zullen we niet toestaan dat ze alleen komen te staan.
We weten dat de krachten van overheersing machtig zijn, dat ze cyberspace,
bestraffing en beloning, de geïntimideerden en de betaalde voorschotten
overheersen. Maar we bezitten de zin van schaamte en hoop waar tegenover
despotische macht zich niet staande kan houden ? waarvan vormen van
anti-imperialistische rebellie in de hele wereld kunnen getuigen. Hopelijk
kan er, in de geesten van de censor en de politieman, wat overblijvend
geheugen zijn van de oorspronkelijke inzet die door het Cubaanse volk werd
gegeven, die ze aan de macht bracht: maar, zo niet, we zijn gereed de
machtigste solidariteitscampagne te gebruiken, waarbij ieder beschikbaar
middel wordt gebruikt, en voor de progressieve publieke opinie wereldwijd.
We weten dat onze vijanden alert zijn: maar laat ze hier geen twijfel over
hebben: DAT ZIJN WIJ OOK.

Handtekeningen van ondersteunende groepen:

- Confederation National du Travail - C.N.T. Le Havre (Frankrijk)
- Internationaler Arbeitkreis e.V. (Duitsland)
- iz3w ? informationszentrum 3. welt, Freiburg i. Br (Duitsland)
- Colectivo Editor de El Libertario (Venezuela)
- GALSIC ? Grupo de Apoyo a los Libertarios y Sindicalistas
Independientes en Cuba (Frankrijk)
- Federation Anarchiste ? FA (Frankrijk)
- Le libertaire (periódico, Frankrijk)
- Colectivo Actores Sociales (México)
- Colectivo Passapalavra (Brazilie)
- Movimiento Libertario Cubano
- Frente Anarquista Organizado (Chili)
- Colectivo Feminista Josefa Camejo (Venezuela)
- Equipo Editorial de Insurrectasypunto (Argentinie)
- Biblioteca Popular Libertaria "Mauro Mejiaz" (Venezuela)
- Sección sindical de la Confederació General del Treball (CGT) de la
Universidad de Barcelona
- Secretaría de Relaciones Exteriores de la Federación Anarquista Uruguaya
? AK Internationalismus der IG Metall Berlin (section
internationaliste du syndicat, Berlijn) ? Duitsland
? Asemblea Libertaria del Vallés Oriental ? Catalonie
- Ateneo Arte y Cultura de l?Escale de l?Alt Empordà ? Catalonie
? El Bloque Anarquista ? F.L.L. ? Mexico
? Colectivo A les Trinxeres ? Catalonie
- Coordinación anarquista de Le Havre ? Frankrijk
? Forschungs- und Dokumentationszentrum Chile-Lateinamerika e.V. ?Duitsland
? Red libertaria Apoyo mutuo ? Spanje
? FALCLC (Federació Anarquista ? Comunista llibertària Catalana) ? Catalonie
----------------------------
Orig: (en) Statement of international solidarity with those in Cuba YOU ARE
NOT ALONE.
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://www.ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl