A - I n f o s

a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **
News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts Our archives of old posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Greek_ 中文 Chinese_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe
First few lines of all posts of last 24 hours

Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2014 | of 2015 | of 2016 | of 2017

Syndication Of A-Infos - including RDF - How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups

[A-infos-index24] A-Infos-index of last 24 hours

Date Fri, 21 Apr 2017 23:59:01 +0200 (CEST)----------------------------------------------------------------------------
A - INFOS
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists
----------------------------------------------------------------------------

When the a-infos-index24 is not distributed or bad fonts - get it with better fonts at
www.ainfos.ca/ainfos336/index24.html

Or for Thunderbird click on: => View => Character Encoding => Auto-Detect => Universal


Latest Headlines:

http://www.ainfos.ca/17/apr/ainfos00552.html
(gr) Ένα μικρό εργαλείο για τον νέο αντεργατικό νόμο
a-infos-gr@ainfos.ca</em -
Fri Apr 21 09:05:51 GMT 2017

<br>
&#x3A4;&#x3BF;&#x3BD; &#x3C4;&#x3B5;&#x3BB;&#x3B5;&#x3C5;&#x3C4;&#x3B1;&#x3AF;&#x3BF; &#x3BA;&#x3B1;&#x3B9;&#x3C1;&#x3CC; &#x3C0;&#x3B1;&#x3C1;&#x3B1;&#x3BA;&#x3BF;&#x3BB;&#x3BF;&#x3C5;&#x3B8;&#x3BF;&#x3CD;&#x3BC;&#x3B5; &#x3C3;&#x3C4;&#x3B1; &#x3BC;&#x3AF;&#x3BD;&#x3C4;&#x3B9;&#x3B1; &#x3C4;&#x3BF;&#x3BD; &#x3B5;&#x3BC;&#x3C0;&#x3B1;&#x3B9;&#x3B3;&#x3BC;&#x3CC; &#x3BC;&#x3B1;&#x3C2; &#x3C3;&#x3B1;&#x3BD;
&#x3B5;&#x3C1;&#x3B3;&#x3B1;&#x3C4;&#x3B9;&#x3BA;&#x3AE; &#x3C4;&#x3AC;&#x3BE;&#x3B...
________________________________________________________________________


http://www.ainfos.ca/17/apr/ainfos00551.html
(tr) DAF, Meydan #37 - Nusaybin'de Katliam ve &#x130;&#x15F;kence - Mercan Do&#x11F;an
a-infos-tr@ainfos.ca</em -
Fri Apr 21 07:14:05 GMT 2017

Daha &#xF6;nceden hi&#xE7; Koruk&#xF6;y'&#xFC; duymu&#x15F; muydunuz? Mardin'in Nusaybin il&#xE7;esine ba&#x11F;l&#x131; k&#xFC;&#xE7;&#xFC;k bir
k&#xF6;y, hani &#x15F;u 90'l&#x131; y&#x131;llarda, askeriyle polisiyle yerle bir edilen K&#xFC;rdistan k&#xF6;yleri var
ya, onlardan biri. Evleri yak&#x131;lan, &#xE7;ocuklar&#x131;, e&#x15F;leri, kad&#x131;nlar&#x131; ve erkekleri birbirlerinin
g&#xF6;zleri &#xF6;n&#xFC;nde katledilen ya da kaybedilen onlarca insan&#x131;n memleketi. 1995 y&#x1...
________________________________________________________________________


http://www.ainfos.ca/17/apr/ainfos00550.html
(pt) France, Alternative Libertaire AL #271 - Presidencial: Prepare resist&#xEA;ncia agora (en, it, fr) [traduccion automatica]
a-infos-pt@ainfos.ca</em -
Fri Apr 21 07:13:37 GMT 2017

Se Le Pen, ou Macron Fillon que &#xE9; eleito presidente ap&#xF3;s as pr&#xF3;ximas elei&#xE7;&#xF5;es, uma nova
ofensiva liberal e autorit&#xE1;rio vai come&#xE7;ar. Como preparar rapidamente contra a ofensiva ?
---- Fillon foi introduzido durante as prim&#xE1;rias como o candidato do direito real, a dos
cathos manif reacion&#xE1;rias para todos os que vieram para baixo em n&#xFA;meros no Trocadero para
apoiar sua candidatura, apesar dos muitos casos que chamam-se. O da &quot; blitzkri...
________________________________________________________________________


http://www.ainfos.ca/17/apr/ainfos00549.html
(pt) Greece, verba-volant: Berea, 23 de mar&#xE7;o de 2017: Concentra&#xE7;&#xE3;o da Uni&#xE3;o Sindical Libert&#xE1;ria do lado de fora da cafeteria Mikel (ca)
a-infos-pt@ainfos.ca</em -
Fri Apr 21 07:13:31 GMT 2017

Segue um breve texto informativo da Uni&#xE3;o Sindical Libert&#xE1;ria de Emacia (norte da Gr&#xE9;cia)
sobre uma concentra&#xE7;&#xE3;o realizada faz uns dias do lado de fora da cafeteria Mikel em Berea,
assim como o texto do folheto que se distribuiu durante a concentra&#xE7;&#xE3;o. ---- Na
quinta-feira 23 de mar&#xE7;o de 2017 realizamos uma interven&#xE7;&#xE3;o do lado de fora da cafeteria
Mikel no centro de Berea, por causa da morte do jovem de 22 anos que trabalhava nesta
empr...
________________________________________________________________________


http://www.ainfos.ca/17/apr/ainfos00548.html
(pt) Coisa Preta &#xE9; um coletivo anarquist: Nativas Feministas Comem Tofu
a-infos-pt@ainfos.ca</em -
Fri Apr 21 07:13:09 GMT 2017

Coisa Preta disponibiliza aqui este texto de Margaret Robinson que traz uma releitura
ecofeminista e p&#xF3;scolonial das lendas Mi'kmaq como base para um veganismo ind&#xED;gena.
Confira o texto abaixo ou baixe a vers&#xE3;o em PDF. ---- Nativas Feministas Comem Tofu ----
Margaret Robinson ---- Este texto prop&#xF5;e uma leitura ecofeminista p&#xF3;s-colonial das lendas
Mi'kmaq como base para uma dieta vegana enraizada na cultura ind&#xED;gena&#xB9;. Tal projeto se
depara com duas bar...
________________________________________________________________________


http://www.ainfos.ca/17/apr/ainfos00547.html
(pt) [Gr&#xE9;cia] A pol&#xED;tica anti-imigra&#xE7;&#xE3;o do Estado grego e as mortes provocadas pela Uni&#xE3;o Europeia By A.N.A. (en)
a-infos-pt@ainfos.ca</em -
Fri Apr 21 07:12:56 GMT 2017

No dia 27 de mar&#xE7;o, um homem de 25 anos, refugiado da S&#xED;ria, se enforcou no porto de
Piraeus. O Cart&#xE3;o de Requerente Internacional de Prote&#xE7;&#xE3;o foi encontrado em suas roupas.
N&#xE3;o h&#xE1; mais informa&#xE7;&#xF5;es sobre seu tr&#xE1;gico suic&#xED;dio at&#xE9; o momento. ---- Tr&#xEA;s dias depois,
no dia 30 de mar&#xE7;o, outro refugiado de 29 anos, ateou fogo a si mesmo dentro do ponto de
acesso VIAL na ilha de Chios. No momento em que estava dentro da &#xE1...
________________________________________________________________________


http://www.ainfos.ca/17/apr/ainfos00546.html
(it) France, Alternative Libertaire AL #271 - Ceta: Una nuova scossa capitalista (en, fr, pt) [traduzione automatica]
a-infos-it@ainfos.ca</em -
Fri Apr 21 07:12:49 GMT 2017

Con la ratifica del CETA (accordo di libero scambio con il Canada) 15 gennaio 2017, &#xE8;
stato raggiunto un traguardo. Per i media e think tank che ancora creduto, &#xE8; la fine della
democrazia europea ; l'economia &#xE8; probabilmente l'inizio di una crisi di produzione ... a
meno che un inizio. ---- Possiamo ancora fermare il Ceta ? Questa &quot;trattato mista &quot;
applicata &quot; temporaneamente &quot; in occasione della ratifica da parte del Parlamento europeo
prima della...
________________________________________________________________________


http://www.ainfos.ca/17/apr/ainfos00545.html
(it) anarresinfo: Riforma del processo penale. Avvocati in sciopero
a-infos-it@ainfos.ca</em -
Fri Apr 21 07:12:37 GMT 2017

Nuovo sciopero degli avvocati penalisti, dal 10 al 14 aprile, contro il progetto di
riforma del processo penale e contro la decisione di porre la fiducia anche alla camera.
---- Oggi a Bologna &#xE8; prevista una manifestazione che percorrer&#xE0; il centro cittadino. A
Milano i penalisti in toga manifesteranno sulla scalinata del Palagiustizia del capoluogo
meneghino. ---- Nel pacchetto preparato dal titolare del dicastero della Giustizia Orlando
c'&#xE8; un insieme composito di norme...
________________________________________________________________________


http://www.ainfos.ca/17/apr/ainfos00544.html
(fr) France, Alternative Libertaire AL #271 - Ceta: Un nouveau choc capitaliste (en, it, pt)
a-infos-fr@ainfos.ca</em -
Fri Apr 21 07:12:02 GMT 2017

Avec la ratification du Ceta (accord de libre-&#xE9;change avec le Canada) le 15 janvier 2017,
une &#xE9;tape est franchie. Pour les m&#xE9;dias et think tanks qui y croyaient encore, c'est la
fin de la d&#xE9;mocratie europ&#xE9;enne; pour l'&#xE9;conomie c'est sans doute le d&#xE9;but d'une crise de
production... &#xE0; moins d'un sursaut. ---- Peut-on encore arr&#xEA;ter le Ceta? Ce trait&#xE9; &#xAB;mixte&#xBB;
s'applique &#xAB;provisoirement&#xBB; d&#xE8;s ratification par le Parlem...
________________________________________________________________________


http://www.ainfos.ca/17/apr/ainfos00543.html
(fr) anarkismo.net: Sur le r&#xE9;f&#xE9;rendum [en Turquie, NdT] by DAF - DAF (en, tr)
a-infos-fr@ainfos.ca</em -
Fri Apr 21 07:11:36 GMT 2017

Note du Traducteur: Le jour o&#xF9; les &#xE9;lectrices et &#xE9;lecteurs de Turquie sont appel&#xE9;s &#xE0; aller
voter pour l&#xE9;galiser la dictature d'Erdogan, nous relayons ici la traduction d'un
communiqu&#xE9; de nos camarades stambouliotes de DAF (Action R&#xE9;volutionnaire Anarchiste) sur
cette mascarade de d&#xE9;mocratie et, plus largement, sur l'illusion que repr&#xE9;sente le
processus &#xE9;lectoral dans les syst&#xE8;mes repr&#xE9;sentatifs. Toute ressemblance avec d'au...
________________________________________________________________________


http://www.ainfos.ca/17/apr/ainfos00542.html
(fr) France, Alternative Libertaire AL - R&#xE9;union publique / D&#xE9;bat, Agir au lieu d'&#xE9;lire! par AL Montpellier (en, it, pt)
a-infos-fr@ainfos.ca</em -
Fri Apr 21 07:11:23 GMT 2017

Alors que les &#xE9;lections se rapprochent, le mirage du changement par les urnes se confirme.
Pourtant les perspectives pour abolir le capitalisme ne manquent pas. Venez en d&#xE9;battre &#xE0;
Montpellier lors d'une r&#xE9;union publique organis&#xE9; par Alternative Libertaire. ---- D'ores
et d&#xE9;ja le r&#xE9;sultat du premier s'annonce une catastrophe. Ce sera probablement Macron
contre le Le Pen ou pire, Fillon- Le Pen. ---- Pour &#xE9;viter le fascisme, nous devrons aller
vot...
________________________________________________________________________


http://www.ainfos.ca/17/apr/ainfos00541.html
(en) Czech, afed: religious plague [machine translation]
a-infos-en@ainfos.ca</em -
Fri Apr 21 07:10:53 GMT 2017

You do not know how to hold this year's Easter meditation? What about over at that time a
very popular text-known anarchist Johanna Mosta? ---- Of all mental illnesses, which one
systematically killing your brain is undoubtedly the scariest religious plague. ---- This
epidemic, like everything else in the world, also has its own history. However, it is a
great pity that the investigation does not reveal anything interesting in it. The old man
Zeus and Jupiter were very beneficial, even...
________________________________________________________________________


http://www.ainfos.ca/17/apr/ainfos00540.html
(en) France, Alternative Libertaire AL #271 - National Education: Against Territorial Discrimination (fr, it, pt) [machine translation]
a-infos-en@ainfos.ca</em -
Fri Apr 21 07:10:34 GMT 2017

The violence that took place on March 6th and 7th in the lyc&#xE9;es of Saint-Denis revealed
the unequal treatment that the students of Seine-Saint-Denis suffered, but also the
struggles that the personnel of the National Education to denounce These inequalities.
---- Successive reforms (the reform of the lyc&#xE9;es, the priority education, the college,
etc.) have resulted in the sacking of education in the poorest departments, such as
Seine-Saint-Denis, where 24 % The population liv...
________________________________________________________________________


http://www.ainfos.ca/17/apr/ainfos00539.html
(en) Turkey, sosyalsavas: Coordinated actions by anarchists in the eve of Referendum against dictatorship and democracy (tr) [machine translation]
a-infos-en@ainfos.ca</em -
Fri Apr 21 07:10:23 GMT 2017

Coordinated actions by anarchists in the eve of Referendum against dictatorship and
democracy.. ---- Some anarchist groups in Istanbul, organized coordinated actions against
democracy and dictatorship in the context of turkish constitutional referendum, and to
salute &#x2018;Coordination of Anarchist Groups', which was declared by some anarchist groups
last week. Anarchist groups in the neighnourhoods of Kadikoy, Kucukcekmece, Umraniye,
Sefakoy, Kasimpasa dropped banners and made stick...
________________________________________________________________________


http://www.ainfos.ca/17/apr/ainfos00538.html
(en) federacion anarquista iberica FAI - [Basque Country] May - 1&#xBA; de Mayo (ca)
a-infos-en@ainfos.ca</em -
Fri Apr 21 07:09:58 GMT 2017

In the previous year, we said, we are going to suffer from a delay; not only labor rights,
as well as social rights, and this delay is a problem in a globalized world. Businessmen
in the United States, xenophobic, sexist and fascist has been named president of Donald
Trump, whose first action was the repeal of the few progressive laws set by Obama. The
Netherlands has not won fascism xenophobic, but it finished in second place.
Liberal-Conservatives will have to negotiate the left, thi...
________________________________________________________________________


http://www.ainfos.ca/17/apr/ainfos00537.html
(de) fau berlin - Mobi: Organize! Gegen Rassismus und soziale Ausgrenzung
a-infos-de@ainfos.ca</em -
Fri Apr 21 07:09:45 GMT 2017

Info- und Mobilisierungsveranstaltung zur Stadtteildemonstration im Wedding am 30.4. mit
der Stadtteilinitiative H&#xE4;nde weg vom Wedding und der Erwerbsloseninitiative Basta. Ort
und Zeit der Veranstaltung: FAU-Lokal, Freitag 21.4., 19 Uhr. ---- Hier findet ihr den
aktuellen Aufruf und weitere Informationen zur Demo. ---- In den letzten Jahren hat sich
die Demonstration am 30.4. zu einem Protest gegen hohe Mieten, Zwangsr&#xE4;umungen, miese
L&#xF6;hne, Schikanen am Jobcenter und al...
________________________________________________________________________


http://www.ainfos.ca/17/apr/ainfos00536.html
(de) lbquadrat - Vortrag: &quot;&#xDC;ber antiautorit&#xE4;re Organisierung jenseits von Parteipolitik, NGOs und Karrierestreben&quot;
a-infos-de@ainfos.ca</em -
Fri Apr 21 07:09:14 GMT 2017

Jugendkulturzentrum Forum Neckarpromenade 46 - Mannheim Veranstaltungen Datum/Zeit Date(s)
- 22.04.2017 16:00 - 17:30 Veranstaltungsort Jugendkulturzentrum Forum - Kategorien:
Vortrag ---- Vom 21.4. - 23.4.2017 findet bereits zum 4. Mal die Anarchistische Buchmesse
in Mannheim statt. Organisiert von der Anarchistischen Gruppe Mannheim. Euch erwarten
viele spannende B&#xFC;cher, Zeitschriften, Brosch&#xFC;ren rund um das Thema Anarchie und
Emanzipation. Aber auch Musik, Theater und jede...
________________________________________________________________________


http://www.ainfos.ca/17/apr/ainfos00535.html
(de) FAU ruft zur Solidarit&#xE4;t mit migrantischen Arbeiter*innen und Fl&#xFC;chtlingen auf - 1. Mai 2017: Der Arbeitskampf kennt keine Grenzen!
a-infos-de@ainfos.ca</em -
Fri Apr 21 07:09:01 GMT 2017

Die FAU ruft auf, am 1. Mai 2017 die Solidarit&#xE4;t mit Migrant*innen in den Mittelpunkt zu
stellen, die wie wir Arbeiter*innen sind, aber als migrantische Arbeiter*innen in
besonderer Weise unter den gegenw&#xE4;rtigen politischen Verh&#xE4;ltnissen leiden und
kapitalistischer Ausbeutung ausgesetzt sind. ---- Auf dieser Unterseite informieren wir
&#xFC;ber Aktivit&#xE4;ten der FAU-Syndikate rund um den 1. Mai. ---- Hier findet Ihr die FAU rund
um den 1. Mai ---- Berlin ---- Freitag,...
________________________________________________________________________


http://www.ainfos.ca/17/apr/ainfos00534.html
(ca) Grupo Anarquista Albatros-FAI: APOYO A LA ESCUELA LIBRE DE CONSTITUCI&#xD3;N
a-infos-ca@ainfos.ca</em -
Fri Apr 21 07:08:51 GMT 2017

Estimados compa&#xF1;eros y compa&#xF1;eras... ---- La Escuela Libre de Constituci&#xF3;n es un proyecto
educativo que lleva 8 a&#xF1;os de funcionamiento en Buenos Aires y en el que colaboran
miembros de la Federaci&#xF3;n Libertaria Argentina (FLA). Es un proyecto autogestionario en el
que nadie recibe subvenciones ni salarios. Una construcci&#xF3;n colectiva del conocimiento a
trav&#xE9;s del pensamiento cr&#xED;tico y donde se intenta cambiar la competencia por la
solidaridad, la a...
________________________________________________________________________


http://www.ainfos.ca/17/apr/ainfos00533.html
(ca) ade libertad: El cocodrilo NO muri&#xF3; &quot;accidentalmente&quot;, fue asesinado por el especismo. &#xA1;BASTA DE LAGARTEADAS!!
a-infos-ca@ainfos.ca</em -
Fri Apr 21 07:08:42 GMT 2017

Este a&#xF1;o el cocodrilo torturado y preso en la &quot;lagarteada&quot; en Ortega de Bols&#xF3;n, Santa
Cruz, Guanacaste fue asesinado durante la cruel tradici&#xF3;n, y aun as&#xED; los responsables
(lagarteros y alcaldesa de Santa Cruz) contin&#xFA;an asegurando que no hubo maltrato, que
muri&#xF3; por &quot;accidente&quot;. Luego de que el cocodrilo al amarrarle el hocico sufriera una
asfixiara con su propio v&#xF3;mito, fue asesinado por el especismo y ahogado por una
tradici&#xF...
________________________________________________________________________


http://www.ainfos.ca/17/apr/ainfos00532.html
(ca) Ruptura Colectiva (RC): Slavoj Zizek compra caf&#xE9; en Starbucks, &#xBF;un gran comunista o un gran consumista? -- Left Hand Rotation
a-infos-ca@ainfos.ca</em -
Fri Apr 21 07:08:25 GMT 2017

El maestro &#x17D;i&#x17E;ek despide el documental &quot;The Pervert's Guide to Ideology&quot; (2012, Sophie
Fiennes) - en el que es protagonista absoluto- diciendo: &quot;El primer paso a la libertad no
es cambiar la realidad para que encaje en nuestros sue&#xF1;os, es cambiar el modo en que
so&#xF1;amos. Y de nuevo, esto duele, porque toda la satisfacci&#xF3;n que obtenemos procede de
nuestros sue&#xF1;os.&quot; ---- Cuando no se ha cumplido todav&#xED;a una hora de pel&#xED;cula, &#x1...
________________________________________________________________________


http://www.ainfos.ca/17/apr/ainfos00531.html
(ca) Federaci&#xF3;n Anarquista de Rosario (FAR), Voluntad N&#xBA; 4 Coyuntura Resistencia y solidaridad en la calle construyendo un pueblo fuerte
a-infos-ca@ainfos.ca</em -
Fri Apr 21 07:08:04 GMT 2017

Si el a&#xF1;o 2016 termin&#xF3; con un bochornoso brindis entre la CGT y el gobierno, mientras los
trabajadores/as sufr&#xED;an miles de despidos, los primeros meses de 2017 demostraron que no
va a ser f&#xE1;cil seguir conteniendo los reclamos por fuera de las calles. Es que la
perspectiva de la acci&#xF3;n directa como mecanismo para conquistar reivindicaciones es un
elemento fuertemente impreso en las tradiciones de lucha de los y las de abajo. En este
sentido en el imaginario soci...
________________________________________________________________________


http://www.ainfos.ca/17/apr/ainfos00530.html
(ca) federacion anarquista iberica: Pa&#xED;s Vasco, mayo - 1&#xBA; de Mayo[Ing. fundido]
a-infos-ca@ainfos.ca</em -
Fri Apr 21 07:07:53 GMT 2017

En el a&#xF1;o anterior, dijimos, vamos a sufrir un retraso; no s&#xF3;lo los derechos laborales,
as&#xED; como los derechos sociales, y este retraso es un problema en un mundo globalizado. Los
hombres de negocios en los Estados Unidos, xen&#xF3;fobo, sexista y fascista ha sido nombrado
presidente de Donald Trump, cuya primera acci&#xF3;n fue la derogaci&#xF3;n de las pocas leyes
progresistas establecidos por Obama. Los Pa&#xED;ses Bajos no ha ganado xen&#xF3;foba fascismo, pero
termin...
________________________________________________________________________


http://www.ainfos.ca/17/apr/ainfos00529.html
(ca) cnt.es: SECE condenada a readmitir a los trabajadores de CNT y a pagar en concepto de da&#xF1;os 100.000 euros a cada trabajador
a-infos-ca@ainfos.ca</em -
Fri Apr 21 07:07:36 GMT 2017

Anarcosindicalismo Granollers ---- &#xB7; CNT tumba a la empresa SECE en los tribunales, una
vez m&#xE1;s. ---- &#xB7; Despu&#xE9;s de m&#xE1;s de 3 a&#xF1;os de conflicto por vulneraci&#xF3;n de los derechos
fundamentales a los trabajadores afiliados a CNT, esta empresa ha perdido todos los
juicios con la secci&#xF3;n sindical de este sindicato. ---- Sece es una empresa que se dedica
a prestar servicios energ&#xE9;ticos, sobre todo al mantenimiento del alumbrado p&#xFA;blico, seg&#xFA;n...
________________________________________________________________________


_______________________________________________
A-infos-index24 mailing list
A-infos-index24@ainfos.ca
http://ainfos.ca/mailman/listinfo/a-infos-index24
http://ainfos.ca/
http://www.ainfos.org/ainfos336/index24.html
http://www.ainfos.org/index24/index.html