A - I n f o s

a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **
News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts Our archives of old posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Greek_ 中文 Chinese_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe
First few lines of all posts of last 24 hours

Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2014 | of 2015 | of 2016 | of 2017

Syndication Of A-Infos - including RDF - How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups

[A-infos-index24] A-Infos-index of last 24 hours

Date Wed, 22 Feb 2017 23:59:02 +0100 (CET)----------------------------------------------------------------------------
A - INFOS
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists
----------------------------------------------------------------------------

When the a-infos-index24 is not distributed or bad fonts - get it with better fonts at
www.ainfos.ca/ainfos336/index24.html

Or for Thunderbird click on: => View => Character Encoding => Auto-Detect => Universal


Latest Headlines:

http://www.ainfos.ca/17/feb/ainfos00622.html
(gr) Ο φασισμός τσακίζεται στο δρόμο
a-infos-gr@ainfos.ca</em -
Wed Feb 22 20:52:08 GMT 2017

<br>
&#x3A3;&#x3C4;&#x3B9;&#x3C2; 21 &#x3A6;&#x3BB;&#x3B5;&#x3B2;&#x3AC;&#x3C1;&#x3B7;, &#x3B7;&#x3BC;&#x3AD;&#x3C1;&#x3B1; &#xAB;&#x3B1;&#x3C0;&#x3B5;&#x3BB;&#x3B5;&#x3C5;&#x3B8;&#x3AD;&#x3C1;&#x3C9;&#x3C3;&#x3B7;&#x3C2;&#xBB; &#x3C4;&#x3C9;&#x3BD; &#x399;&#x3C9;&#x3B1;&#x3BD;&#x3BD;&#x3AF;&#x3BD;&#x3C9;&#x3BD;, &#x3B1;&#x3BD;&#x3C4;&#x3B9;&#x3C6;&#x3B1;&#x3C3;&#x3AF;&#x3C3;&#x3C4;&#x3C1;&#x3B9;&#x3B5;&#x3C2;-&#x3B5;&#x3C2;
&#x3C3;&#x3C5;&#x3B3;&#x3BA;&#x3B5;&#x3BD;&#x3C4;&#x3C1;&#x3CE;&#x3B...
________________________________________________________________________


http://www.ainfos.ca/17/feb/ainfos00621.html
(gr) &#x3A3;&#x3C4;&#x3BF; &#x3C3;&#x3C7;&#x3BF;&#x3BB;&#x3B5;&#x3AF;&#x3BF; &#x3C0;&#x3BF;&#x3C5; &#x3B8;&#x3AD;&#x3BB;&#x3BF;&#x3C5;&#x3BC;&#x3B5;, &#x3C4;&#x3BF; &#x3B4;&#x3B7;&#x3BC;&#x3CC;&#x3C3;&#x3B9;&#x3BF; &#x3C3;&#x3C7;&#x3BF;&#x3BB;&#x3B5;&#x3AF;&#x3BF; &#x3C4;&#x3B7;&#x3C2; &#x3C7;&#x3B5;&#x3B9;&#x3C1;&#x3B1;&#x3C6;&#x3AD;&#x3C4;&#x3B7;&#x3C3;&#x3B7;&#x3C2;, &#x3BA;&#x3B1;&#x3BD;&#x3AD;&#x3BD;&#x3B1; &#x3C0;&#x3B1;&#x3B9;&#x3B4;&#x3AF; &#x3B4;&#x3B5;&#x3BD; &#x3C0;&#x3B5;&#x3C1;&#x3B9;&#x3C3;&#x3C3;&#x3B5;&#x3CD;&#x3B5;&#x3B9;
a-infos-gr@ainfos.ca</em -
Wed Feb 22 11:04:14 GMT 2017

<br>
&#x201C;[...] &#x3AD;&#x3BD;&#x3B1; &#x3C3;&#x3C7;&#x3BF;&#x3BB;&#x3B5;&#x3AF;&#x3BF; &#x3C4;&#x3B7;&#x3C2; &#x3C7;&#x3B5;&#x3B9;&#x3C1;&#x3B1;&#x3C6;&#x3AD;&#x3C4;&#x3B7;&#x3C3;&#x3B7;&#x3C2; [...] &#x3B8;&#x3B1; &#x3AD;&#x3C7;&#x3B5;&#x3B9; &#x3C3;&#x3BA;&#x3BF;&#x3C0;&#x3CC; &#x3BD;&#x3B1; &#x3B2;&#x3B3;&#x3AC;&#x3BB;&#x3B5;&#x3B9; &#x3B1;&#x3C0;' &#x3C4;&#x3B1;
&#x3BA;&#x3B5;&#x3C6;&#x3AC;&#x3BB;&#x3B9;&#x3B1; &#x3C4;&#x3C9;&#x3BD; &#x3B1;&#x3BD;&#x3B8;&#x3C1;&#x3CE;&#x3C0;&#x3C9;&#x...
________________________________________________________________________


http://www.ainfos.ca/17/feb/ainfos00620.html
(gr) &#x395;&#x3BD;&#x3B7;&#x3BC;&#x3AD;&#x3C1;&#x3C9;&#x3C3;&#x3B7; &#x3B1;&#x3C0;&#x3CC; &#x3C4;&#x3B7;&#x3BD; &#x3C0;&#x3C1;&#x3CE;&#x3C4;&#x3B7; &#x3B2;&#x3B4;&#x3BF;&#x3BC;&#x3AC;&#x3B4;&#x3B1; &#x3C4;&#x3BF;&#x3C5; &#x3B1;&#x3BD;&#x3C4;&#x3B9;&#x3C6;&#x3B1;&#x3C3;&#x3B9;&#x3C3;&#x3C4;&#x3B9;&#x3BA;&#x3BF;&#x3CD; - &#x3B1;&#x3BD;&#x3C4;&#x3B9;&#x3BA;&#x3C1;&#x3B1;&#x3C4;&#x3B9;&#x3BA;&#x3BF;&#x3CD; - &#x3B1;&#x3BD;&#x3C4;&#x3B9;&#x3B8;&#x3B5;&#x3C3;&#x3BC;&#x3B9;&#x3BA;&#x3BF;&#x3CD; &#x3BA;&#x3B1;&#x3BB;&#x3AD;&#x3C3;&#x3BC;&#x3B1;&#x3C4;&#x3BF;&#x3C2; &#x3C3;&#x3C4;&#x3B7; &#x3B4;&#x3AF;&#x3BA;&#x3B7; &#x3C4;&#x3B7;&#x3C2; &#x3A7;&#x391; - &#x39A;&#x3AC;&#x3BB;&#x3B5;&#x3C3;&#x3BC;&#x3B1;
a-infos-gr@ainfos.ca</em -
Wed Feb 22 09:13:19 GMT 2017

<br>
&#x3A4;&#x3B7;&#x3BD; &#x3C0;&#x3C1;&#x3BF;&#x3B7;&#x3B3;&#x3BF;&#x3CD;&#x3BC;&#x3B5;&#x3BD;&#x3B7; &#x3B5;&#x3B2;&#x3B4;&#x3BF;&#x3BC;&#x3AC;&#x3B4;&#x3B1; &#x3BE;&#x3B5;&#x3BA;&#x3AF;&#x3BD;&#x3B7;&#x3C3;&#x3B5; &#x3B7; &#x3B5;&#x3BA;&#x3B4;&#x3AF;&#x3BA;&#x3B1;&#x3C3;&#x3B7;, &#x3C3;&#x3C4;&#x3B7; &#x3B4;&#x3AF;&#x3BA;&#x3B7; &#x3C4;&#x3B7;&#x3C2; &#x3A7;.&#x391;. &#x3C9;&#x3C2;
&#x3B5;&#x3B3;&#x3BA;&#x3BB;&#x3B7;&#x3BC;&#x3B1;&#x3C4;&#x3B9;&#x3BA;&#x3AE; &#x3BF;&#x3C1;&#x3B3;&#x3AC;&...
________________________________________________________________________


http://www.ainfos.ca/17/feb/ainfos00619.html
(gr) &#x395;&#x3BD;&#x3B7;&#x3BC;&#x3AD;&#x3C1;&#x3C9;&#x3C3;&#x3B7; &#x3B1;&#x3C0;&#x3CC; &#x3C4;&#x3B7;&#x3BD; &#x3C0;&#x3C1;&#x3CE;&#x3C4;&#x3B7; &#x3B2;&#x3B4;&#x3BF;&#x3BC;&#x3AC;&#x3B4;&#x3B1; &#x3C4;&#x3BF;&#x3C5; &#x3B1;&#x3BD;&#x3C4;&#x3B9;&#x3C6;&#x3B1;&#x3C3;&#x3B9;&#x3C3;&#x3C4;&#x3B9;&#x3BA;&#x3BF;&#x3CD; - &#x3B1;&#x3BD;&#x3C4;&#x3B9;&#x3BA;&#x3C1;&#x3B1;&#x3C4;&#x3B9;&#x3BA;&#x3BF;&#x3CD; - &#x3B1;&#x3BD;&#x3C4;&#x3B9;&#x3B8;&#x3B5;&#x3C3;&#x3BC;&#x3B9;&#x3BA;&#x3BF;&#x3CD; &#x3BA;&#x3B1;&#x3BB;&#x3AD;&#x3C3;&#x3BC;&#x3B1;&#x3C4;&#x3BF;&#x3C2; &#x3C3;&#x3C4;&#x3B7; &#x3B4;&#x3AF;&#x3BA;&#x3B7; &#x3C4;&#x3B7;&#x3C2; &#x3A7;&#x391; - &#x39A;&#x3AC;&#x3BB;&#x3B5;&#x3C3;&#x3BC;&#x3B1;
a-infos-gr@ainfos.ca</em -
Wed Feb 22 09:08:57 GMT 2017

<br>
&#x3A4;&#x3B7;&#x3BD; &#x3C0;&#x3C1;&#x3BF;&#x3B7;&#x3B3;&#x3BF;&#x3CD;&#x3BC;&#x3B5;&#x3BD;&#x3B7; &#x3B5;&#x3B2;&#x3B4;&#x3BF;&#x3BC;&#x3AC;&#x3B4;&#x3B1; &#x3BE;&#x3B5;&#x3BA;&#x3AF;&#x3BD;&#x3B7;&#x3C3;&#x3B5; &#x3B7; &#x3B5;&#x3BA;&#x3B4;&#x3AF;&#x3BA;&#x3B1;&#x3C3;&#x3B7;, &#x3C3;&#x3C4;&#x3B7; &#x3B4;&#x3AF;&#x3BA;&#x3B7; &#x3C4;&#x3B7;&#x3C2; &#x3A7;.&#x391;. &#x3C9;&#x3C2;
&#x3B5;&#x3B3;&#x3BA;&#x3BB;&#x3B7;&#x3BC;&#x3B1;&#x3C4;&#x3B9;&#x3BA;&#x3AE; &#x3BF;&#x3C1;&#x3B3;&#x3AC;&...
________________________________________________________________________


http://www.ainfos.ca/17/feb/ainfos00618.html
(tr) sosyalsavas: Eskiyalar ve Eskiya T&#xFC;rk&#xFC;leri
a-infos-tr@ainfos.ca</em -
Wed Feb 22 07:42:46 GMT 2017

K&#xF6;roglu'yum kayalari yararim ---- Halkin kiliciyim hakki ararim ---- Sahtan padisahtan
hesap sorarim ---- Uykudan uyanan katilir bana ---- Tarih boyunca valiler, beyler, agalar,
vergi memurlari, m&#xFC;ltezimler, voyvodalar, kontlar d&#xFC;nyanin her yerinde devletin bekasi ve
kendi zenginliklerine zenginlik katmak i&#xE7;in halka agir vergiler y&#xFC;klemislerdir. Vergilerin
yaninda merkezi otoritenin ideolojisini ve politikasini yerele dayatmak i&#xE7;in her t&#xFC;r zoru,
kollu...
________________________________________________________________________


http://www.ainfos.ca/17/feb/ainfos00617.html
(tr) DAF, Meydan #35 - &quot;Yolcu Tiyatro'dan JOKO'yu Izleyelim&quot;
a-infos-tr@ainfos.ca</em -
Wed Feb 22 07:42:36 GMT 2017

Su deposunda &#xE7;alisan bir is&#xE7;idir Joko. Her sabah yaptigi gibi uyanir ve isine dogru yola
koyulur. Birden sirtina biri atlar ve kendisini istedigi yere g&#xF6;t&#xFC;rmesini s&#xF6;yler Joko'ya.
Reddeder Joko bu istegi ve kurtulur ondan. Sonra baska biri daha, sonra baska biri daha...
---- Aslinda bu durumla karsi karsiya kalan sadece Joko degildir. Su deposunda &#xE7;alisan
diger is&#xE7;i arkadaslari da bu durumla karsilasmislardir. Ancak onlar, Joko gibi &#xE7;ok
d&#xFC;s&#...
________________________________________________________________________


http://www.ainfos.ca/17/feb/ainfos00616.html
(pt) federacao anarquista gaucha: Jornadas Anarquistas 2017, Montevid&#xE9;u - Uruguai
a-infos-pt@ainfos.ca</em -
Wed Feb 22 07:42:22 GMT 2017

Na tarde do dia 13 de fevereiro, a Federa&#xE7;&#xE3;o Anarquista Uruguaia recebeu delega&#xE7;&#xF5;es de
distintos lugares para uma mesa redonda entre organiza&#xE7;&#xF5;es pol&#xED;ticas, desde a concep&#xE7;&#xE3;o
especifista que marca nossos modos de atuar e organizar. O prop&#xF3;sito desta reuni&#xE3;o
internacional, que d&#xE1; sequ&#xEA;ncia a edi&#xE7;&#xE3;o de Porto Alegre (Brasil) em 2015, foi o de
ampliar em nossa regi&#xE3;o do mundo o debate sobre os elementos da etapa ...
________________________________________________________________________


http://www.ainfos.ca/17/feb/ainfos00615.html
(pt) France, Alternative Libertaire AL #269 - 1987: O movimento libert&#xE1;rio franc&#xEA;s e da Revolu&#xE7;&#xE3;o Espanhola (en, it, fr) [traduccion automatica]
a-infos-pt@ainfos.ca</em -
Wed Feb 22 07:42:17 GMT 2017

19 de julho de 1936, quando as massas trabalhadoras da Espanha, organizadas principalmente
dentro da CNT-FAI, atender o levante militar, o libert&#xE1;rio franc&#xEA;s deixe explodir o seu
entusiasmo. Dividido at&#xE9; ent&#xE3;o, o movimento anarquista hexagonal, as principais
organiza&#xE7;&#xF5;es s&#xE3;o o anarquista Uni&#xE3;o (UA), a CGT-SR (sindicalista) ea Federa&#xE7;&#xE3;o Anarquista
Franc&#xF3;fona (FAF), une. a&#xE7;&#xF5;es de solidariedade activas sucesso, volunt&#xE1;rio...
________________________________________________________________________


http://www.ainfos.ca/17/feb/ainfos00614.html
(pt) [Argentina] Buenos Aires: Picha&#xE7;&#xF5;es contra a IIRSA By A.N.A.
a-infos-pt@ainfos.ca</em -
Wed Feb 22 07:42:12 GMT 2017

Debaixo do Cimento... ---- (Pela Semana de Agita&#xE7;&#xE3;o e Propaganda An&#xE1;rquica Contra a IIRSA)
---- A luta n&#xE3;o &#xE9; s&#xF3; no campo, nos bosques, nos rios, na montanha, no monte, na selva ou
nos mares. Ainda que o reconhe&#xE7;amos: a luta direta pela Terra, mais efetiva, est&#xE1; a&#xED;. Mas
nossa luta n&#xE3;o se limita. ---- A expans&#xE3;o da explora&#xE7;&#xE3;o e o extrativismo - a devasta&#xE7;&#xE3;o da
Terra - tem uma origem e uma base que o impulsiona. Uma ...
________________________________________________________________________


http://www.ainfos.ca/17/feb/ainfos00613.html
(it) anarresinfo: Parigi. La violenza della polizia, la sommossa di Bobigny
a-infos-it@ainfos.ca</em -
Wed Feb 22 07:41:55 GMT 2017

Parigi &#xE8; grande catino urbano. Intorno ribollono le periferie. Lo sa bene il presidente
francese, Francois Hollande, che &#xE8; corso al capezzale di Theo, il ragazzo di Aulnay Sous
Bois, pestato e stuprato con un manganello durante un &quot;normale&quot; controllo di polizia.
Hollande, un presidente stracotto, arrivato a fine mandato con livelli di popolarit&#xE0;
bassissimi, sperava di metterci una toppa. ---- Non ci &#xE8; riuscito. ---- Nonostante le
dichiarazioni del ministro...
________________________________________________________________________


http://www.ainfos.ca/17/feb/ainfos00612.html
(it) enlace zapatista ezln mx: I MURI SOPRA, LE CREPE IN BASSO (E A SINISTRA). (ca, en)
a-infos-it@ainfos.ca</em -
Wed Feb 22 07:41:44 GMT 2017

La tormenta sul nostro cammino. ---- Per noi, popoli originari zapatisti, la tormenta, la
guerra, c'&#xE8; da secoli. Arriv&#xF2; nelle nostre terre con la menzogna della civilizzazione e
della religione dominanti. Allora, la spada e la croce dissanguarono la nostra gente. ----
Col passare del tempo, la spada si &#xE8; modernizzata, e la croce &#xE8; stata detronizzata dalla
religione del capitale, ma si &#xE8; continuato a chiedere il nostro sangue come offerta al
nuovo dio: il denaro...
________________________________________________________________________


http://www.ainfos.ca/17/feb/ainfos00611.html
(it) France, Alternative Libertaire AL #269 - AL Febbraio 2017 - content + Editorial (en, fr, pt) [traduzione automatica]
a-infos-it@ainfos.ca</em -
Wed Feb 22 07:41:33 GMT 2017

cittadinismo ; sovranit&#xE0;; Rojava ; Aleppo; Ca&#xF1;ada Real; COP22; repressione Paesi Baschi; i
trasgressori di solidariet&#xE0; ; cathos reazionari; L'energia eolica; rivoluzione spagnola
---- Editoriale: Il tormentone soc'-dem ' ---- Full-luci - cittadinismo: Il miraggio ----
riformismo: Che cosa &#xE8; il nome cittadinismo? ---- Una strategia innocuo contro il
capitalismo ---- per i rischi di una deriva sovranista ---- Francia ribelle: il gioco
pericoloso di M&#xE9;lanchon ----...
________________________________________________________________________


http://www.ainfos.ca/17/feb/ainfos00610.html
(fr) ucl-saguenay: [Rennes/France] R&#xE9;quisition d'une maison vide par des sans-papiers. par Collectif Emma Goldman
a-infos-fr@ainfos.ca</em -
Wed Feb 22 07:41:12 GMT 2017

Alors qu'il y a plus de b&#xE2;timents vides que de personnes &#xE0; loger, des gens dorment encore
dehors. Selon l'Institut national de la statistique et des &#xE9;tudes &#xE9;conomiques (Insee),
pour l'ann&#xE9;e 2014, il y avait en France 2,6 millions de logements vacants pour 1,8 million
de demandeurs de logements sociaux en attente. En 10 ans, le nombre de logements vacants a
augment&#xE9; de 73%. Malgr&#xE9; tout, c'est la chasse aux migrants et personnes sans-papiers. Une
vie de...
________________________________________________________________________


http://www.ainfos.ca/17/feb/ainfos00609.html
(fr) FA d'Amiens et d'ailleurs: Ping N&#xB0;10 - AUTRE POING DE VUE: Puissance du salariat de Bernard Friot
a-infos-fr@ainfos.ca</em -
Wed Feb 22 07:41:03 GMT 2017

Dans son ouvrage intitul&#xE9; &#xAB;Puissances du salariat&#xBB;, Bernard Friot d&#xE9;veloppe l'id&#xE9;e selon
laquelle la cotisation sociale se trouverait au coeur de la constitution du salariat, en
opposant le syst&#xE8;me anglais dit de &#xAB;fiscalisation&#xBB;, dans lequel les avantages sociaux, les
cotisations sociales et les pensions de retraite sont s&#xE9;par&#xE9;s du salaire (ouvrant ainsi la
voie &#xE0; la patrimonialisation des sommes vers&#xE9;es et &#xE0; la cr&#xE9;ati...
________________________________________________________________________


http://www.ainfos.ca/17/feb/ainfos00608.html
(fr) al bruxelles - Citoyennisme: Une strat&#xE9;gie inoffensive face au capitalisme,Publi&#xE9; le f&#xE9;vrier 17, 2017 par Floran Palin (AL Marne)
a-infos-fr@ainfos.ca</em -
Wed Feb 22 07:40:41 GMT 2017

Le citoyennisme propose en g&#xE9;n&#xE9;ral un recyclage des recettes pass&#xE9;es, qui ni &#xE0; la hauteur
de la crise que rencontre le capitalisme, ni satisfaisant politiquement, ne promettant
qu'une meilleure gestion du capitalisme. ---- Le citoyennisme est une n&#xE9;buleuse, un
mouvement &#xE9;pars, sans programme coh&#xE9;rent, mais reprenant et m&#xE9;langeant les analyses et
propositions d'auteurs altercapitalistes m&#xE9;diatis&#xE9;s. Pour autant, ces auteurs nous
conduisen...
________________________________________________________________________


http://www.ainfos.ca/17/feb/ainfos00607.html
(fr) Coordination des Groupes Anarchistes - CGA: Les mouvements sociaux de Turquie et du Kurdistan avaient pr&#xE9;venu: Erdogan instaure un v&#xE9;ritable &#xC9;tat fasciste en Turquie!
a-infos-fr@ainfos.ca</em -
Wed Feb 22 07:40:31 GMT 2017

Depuis la nuit du 15 au 16 juillet 2016, pas un jour ne passe sans que nous parviennent
des nouvelles inqui&#xE9;tantes en provenance des territoires sous la domination de l'&#xC9;tat turc
(dans et hors les fronti&#xE8;res officiellement reconnues). Le dictateur Recep Tayyip Erdogan
a habilement saisi l'occasion quand une poign&#xE9;e de nostalgiques des coups d'&#xC9;tat
militaires a tent&#xE9; un coup d'&#xE9;clat en instrumentalisant quelques poign&#xE9;es de soldats du
contingent e...
________________________________________________________________________


http://www.ainfos.ca/17/feb/ainfos00606.html
(en) Brazilian Anarchist Coordination (CAB): All solidarity to the 24 detainees in protest against the privatization of the State Water and Sewage Company of the state of Rio de Janeiro (fr, it, pt) [machine translation]
a-infos-en@ainfos.ca</em -
Wed Feb 22 07:40:06 GMT 2017

The CAB, the Brazilian Anarchist Coordination, hereby expresses its solidarity with the 24
detainees in today's demonstration, February 20, against the privatization of CEDAE, the
State Water and Sewage Company of the state of Rio de Janeiro. We repudiate this brutal
crackdown on protests and demonstrators by the state and military police, using hard
plastic bullets that have caused perforations and serious injuries to demonstrators. ----
About 3,000 protesters were today in the Legisl...
________________________________________________________________________


http://www.ainfos.ca/17/feb/ainfos00605.html
(en) Poland, rozbrat: Locks hunting and economic sense - Jaroslaw Urbanski [machine translation]
a-infos-en@ainfos.ca</em -
Wed Feb 22 07:39:47 GMT 2017

Those tracking reports of organizing blockades hunting will come to the conclusion that
the main reason for their opposition to the &quot;entertainment&quot; of killing wild animals.
Ethical issues are a major factor in motivating activists and activists to act. However,
the occurrence of hunting against a more extensive sense, the economic struggle. There is
opposition to the increasing exploitation of nature for immediate commercial purposes.
---- Looking at the data for the last eig...
________________________________________________________________________


http://www.ainfos.ca/17/feb/ainfos00604.html
(en) Britain, freedom news: SolFed Case study: Dealing with dodgy property firms in Brighton
a-infos-en@ainfos.ca</em -
Wed Feb 22 07:39:31 GMT 2017

In summer of 2016, Brighton SolFed was organising with a Leaders tenant who was being
evicted from their flat. Following a series of pickets, that dispute ended after an offer
of compensation to the tenant. You can read more about that dispute here dispute at
Brighton Solfed's website. ---- Here, another Leaders tenant from a nearby town, who
contacted Brighton SolFed during the summer dispute, tells her story about how she has
been mistreated by Leaders, particularly about how they ha...
________________________________________________________________________


http://www.ainfos.ca/17/feb/ainfos00603.html
(en) US, m1aa: Claim No Easy Victories: A History and Analysis of Anti-Racist Action
a-infos-en@ainfos.ca</em -
Wed Feb 22 07:38:23 GMT 2017

From the archives. Given the re-emergence of popular radical anti-fascism we are putting
up a 2002 article on the history of Anti-Racist Action. The article is a short and
incomplete history. There is room for expanding on issues and 15 years later some needed
corrections. But the article stands as one of the only attempts to document, analyze and
promote ARA as the radical, militant and independent antifascist movement that it was. The
author is a member of First of May Anarchist Alli...
________________________________________________________________________


http://www.ainfos.ca/17/feb/ainfos00602.html
(en) France, Alternative Libertaire AL #268 - Nuclear Weapons: Rififi in the International Community (fr, it, pt) [machine translation]
a-infos-en@ainfos.ca</em -
Wed Feb 22 07:37:56 GMT 2017

A UN resolution for the prohibition of nuclear weapons threatens to upset the landscape of
the great powers. By a reversal of world opinion, which for 60 years attributed peace to
the balance of tension between the countries holding the bomb, they would be criminalized.
But can the lines move? ---- On 27 October 2016, 123 countries of the United Nations voted
a resolution to launch, as early as 2017, a process towards a total ban on nuclear weapons
and their complete elimination. It is...
________________________________________________________________________


http://www.ainfos.ca/17/feb/ainfos00601.html
(en) US, black rose fed: THE BOLSHEVIK MYTH RELOADED
a-infos-en@ainfos.ca</em -
Wed Feb 22 07:37:32 GMT 2017

We are republishing this piece as part of our series of articles and social media postings
relating to the 100 year anniversary of the Russian Revolution #RussianRev100Years. This
article is based on a talk at the 2016 London Anarchist bookfair republished from the
Anarchist Writers site. It covers the basic myths and realities of the period and
concentrates on non-Anarchist sources - academics and Leninists themselves. This is not
because the anarchist critique is lacking (there are ...
________________________________________________________________________


http://www.ainfos.ca/17/feb/ainfos00600.html
(de) fda-ifa: Feministischer Kampftag 2017 - gesammelte News von evibes
a-infos-de@ainfos.ca</em -
Wed Feb 22 07:37:23 GMT 2017

Rund um den internationalen Frauen*kampftag am 08. M&#xE4;rz gibt es wieder einige Aktionen,
die wir euch an die Herzen legen m&#xF6;chten. ---- In Wroclaw organisieren unsere
Freund_innen von der feministischen autonomen Inicjatywa 8 marca am 05. M&#xE4;rz eine coole
Demonstration - f&#xFC;r Soziale Gerechtigkeit, die Trennung von Kirche und Staat und volle
Reproduktive Rechte. ---- <a rel="nofollow" href="https://www.facebook.com/events/1629582557066768/";>https://www.facebook.com/...
________________________________________________________________________


http://www.ainfos.ca/17/feb/ainfos00599.html
(de) ag-freiburg: Mach mal Pause! Aktionstag f&#xFC;r mehr Personal im Krankenhaus!
a-infos-de@ainfos.ca</em -
Wed Feb 22 07:37:07 GMT 2017

Wenn am 22. Februar die Besch&#xE4;ftigten der Uni-Klinik im Zuge der bundesweiten Aktionstage
&quot;Mach mal Pause&quot; einen verbindlichen Personalschl&#xFC;ssel fordern, werden sie dabei die
Unterst&#xFC;tzung des B&#xFC;ndnisses &quot;Entlastung jetzt! S&#xFC;dbaden f&#xFC;r mehr Personal im Krankenhaus&quot;
haben. Seit Ende des vergangenen Jahres haben sich engagierte Menschen
zusammengeschlossen, um gemeinsam mit den Besch&#xE4;ftigten f&#xFC;r eine Entlastung des
Krankenhauspe...
________________________________________________________________________


http://www.ainfos.ca/17/feb/ainfos00598.html
(de) fda-ifa: Tausende Flyer in Briefk&#xE4;sten verteilt - Stoppt die Hetze gegen Gefl&#xFC;chtete! von pjotr42
a-infos-de@ainfos.ca</em -
Wed Feb 22 07:36:48 GMT 2017

Vorurteile gegen&#xFC;ber gefl&#xFC;chteten Menschen sind weit verbreitet und bleiben leider oft
ohne Gegenargumentation. ---- Um dem entgegen zu wirken wurden von der &quot;Anarchistischen
Initiative Kaiserslautern&quot; am heutigen Samstag, sowie an einem Samstag im Januar mehrere
tausend Flyer in Kaiserslautern verteilt, die einige dieser Vorurteile aufgreifen und
widerlegen. So ist z.B. statistisch widerlegt, dass die Kriminalit&#xE4;tsrate im Umfeld von
Asylunterk&#xFC;nften steig...
________________________________________________________________________


http://www.ainfos.ca/17/feb/ainfos00597.html
(ca) CGT conmemora el D&#xED;a de la Mujer Trabajadora: &quot;Seguiremos luchando sin perder la alegr&#xED;a&quot;
a-infos-ca@ainfos.ca</em -
Wed Feb 22 07:36:35 GMT 2017

Un a&#xF1;o m&#xE1;s, desde CGT, celebramos el D&#xED;a de la Mujer Trabajadora reivindicando la
desaparici&#xF3;n de las relaciones de trabajo sometidas a las leyes del mercado para que dejen
paso a la autoorganizaci&#xF3;n y la autogesti&#xF3;n. Para alcanzar este objetivo es necesario
implantar derechos que protejan a las mujeres frente a los abusos del capital ya que los
trabajos de todas las personas, especialmente el de las mujeres, son un violento punto de
uni&#xF3;n entre el pa...
________________________________________________________________________


http://www.ainfos.ca/17/feb/ainfos00596.html
(ca) Nota de prensa: La CGT se opone a nuevos pactos sociales y a la instrumentalizaci&#xF3;n de la lucha por las organizaciones del r&#xE9;gimen
a-infos-ca@ainfos.ca</em -
Wed Feb 22 07:36:23 GMT 2017

La CGT se opone a nuevos pactos sociales y a la instrumentalizaci&#xF3;n de la lucha por las
organizaciones del r&#xE9;gimen ---- A la CGT no le vale un contrato social cualquiera. Es
necesaria y urgente una movilizaci&#xF3;n social, amplia y radical de los millones de personas
despose&#xED;das de sus derechos fundamentales ---- La CGT ha mostrado nuevamente su rechazo a
la utilizaci&#xF3;n que los sindicatos del r&#xE9;gimen llevan realizando durante meses para llamar
la atenci&#xF3;n...
________________________________________________________________________


http://www.ainfos.ca/17/feb/ainfos00595.html
(ca) Nota de prensa: Carlos S&#xE1;nchez niega toda la informaci&#xF3;n sobre los contratos del plan de choque del arbolado madrile&#xF1;o a CGT
a-infos-ca@ainfos.ca</em -
Wed Feb 22 07:36:11 GMT 2017

Carlos S&#xE1;nchez niega toda la informaci&#xF3;n sobre los contratos del plan de choque del
arbolado madrile&#xF1;o a CGT ---- El coordinador de Medio Ambiente explica a las delegadas de
CGT que la documentaci&#xF3;n deber&#xE1;n exig&#xED;rsela a la concejala de Medio Ambiente, In&#xE9;s Saban&#xE9;s
---- Delegadas y delegados de CGT mantuvieron en la ma&#xF1;ana del martes una reuni&#xF3;n con el
coordinador de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, Carlos S&#xE1;nchez, para reca...
________________________________________________________________________


http://www.ainfos.ca/17/feb/ainfos00594.html
(ca) periodico-solidaridad.cl: Menos curas Hasb&#xFA;n, m&#xE1;s curas guerrilleros
a-infos-ca@ainfos.ca</em -
Wed Feb 22 07:36:01 GMT 2017

&quot;Donde cay&#xF3; Camilo naci&#xF3; una cruz, ---- pero no de madera sino de luz. ---- Lo mataron
cuando iba por su fusil, ---- Camilo Torres muere para vivir&quot; ---- Cruz de luz - V&#xED;ctor
Jara ---- Por: Esteban Miranda ---- Los que de alguna u otra forma hemos tenido alguna
cercan&#xED;a con el cristianismo por circunstancias familiares o por el hecho de haber
asistido a un colegio cat&#xF3;lico y adem&#xE1;s vivir en un sector popular, hemos tenido en la
retina a Camilo To...
________________________________________________________________________


http://www.ainfos.ca/17/feb/ainfos00593.html
(ca) Ruptura Colectiva (RC): Pobladores de Suc-Tuc exigen respeto a su autonom&#xED;a y la destituci&#xF3;n inmediata de comisaria corrupta
a-infos-ca@ainfos.ca</em -
Wed Feb 22 07:35:44 GMT 2017

Caracol Organismo Defensor de los Derechos Humanos ---- Desde que los pobladores de la
comunidad de Suc-Tuc, descubrieron las irregularidades y corrupci&#xF3;n de la comisaria Olivia
Uc&#xE1;n Chan, en octubre del 2016, han denunciado ante las autoridades y exigido su
destituci&#xF3;n. Producto de este conflicto el 16 de diciembre la polic&#xED;a estatal reprimi&#xF3; al
movimiento de la comunidad encarcelando a tres personas. ---- Durante la lucha por la
liberaci&#xF3;n de los presos,...
________________________________________________________________________


http://www.ainfos.ca/17/feb/ainfos00592.html
(ca) solidaridad obrera: AVISO 192017. 14&#xAA; REUNI&#xD3;N DE LA COMISI&#xD3;N DE SEGUIMIENTO. 16/02/2017
a-infos-ca@ainfos.ca</em -
Wed Feb 22 07:35:35 GMT 2017

En anteriores reuniones, los representantes de los trabajadores, hab&#xED;amos solicitado la
asistencia de los responsables del Servicio de la Gesti&#xF3;n Operativa para tratar los
siguientes temas: ---- Regularizaci&#xF3;n de d&#xED;as de d&#xE9;bitos trimestral para el personal de
reserva de estaciones: la responsable del Servicio nos informa que una vez publicados los
cuadros, tienen previsto regularizarlos a partir del mes de marzo y ser&#xE1; para el primer
semestre, ajustando el...
________________________________________________________________________


http://www.ainfos.ca/17/feb/ainfos00591.html
(ca) Ha salido el n&#xFA;mero 189 de la revista Catalu&#xF1;a (Febrero 2017) par CNT-SO 66
a-infos-ca@ainfos.ca</em -
Wed Feb 22 07:35:20 GMT 2017

En Catalu&#xF1;a 189, de febrero de 2017, encontrar&#xE1;, entre otros, los siguientes art&#xED;culos:
---- editorial: ---- No hay revoluci&#xF3;n sin la liberaci&#xF3;n de las mujeres ---- Tema del mes:
---- La desposesi&#xF3;n de la vida cotidiana: ---- El rostro del capitalismo dist&#xF3;pico que
llega ---- El capitalismo: el ser humano despojado de s&#xED; mismo ---- Las desigualdades en
salud, la peor epidemia del siglo ---- Trabajo-econom&#xED;a: ---- No nos alimentan muelles
---...
________________________________________________________________________


http://www.ainfos.ca/17/feb/ainfos00590.html
(ca) cnt valladolid es: CNT informa de los derechos laborales a los estudiantes
a-infos-ca@ainfos.ca</em -
Wed Feb 22 07:35:08 GMT 2017

Acudimos a los centros de ense&#xF1;anza para descubrir con los estudiantes los mitos y falsas
creencias sobre el mundo laboral. ---- El pasado martes 7 de febrero CNT imparti&#xF3; una
charla sobre derechos laborales b&#xE1;sicos, en el IES Tierra de Campos de Villalpando, con
una asistencia de unos 70 alumnos y alumnas de 3&#xBA; y 4&#xBA; de la ESO. ---- La actividad se
realiz&#xF3; de una forma amena y precisa, con din&#xE1;micas de grupo introductorias y una parte
central, con pre...
________________________________________________________________________


http://www.ainfos.ca/17/feb/ainfos00589.html
(ca) enlace zapatista ezln mx: LOS MUROS ARRIBA, LAS GRIETAS ABAJO (Y A LA IZQUIERDA). (en, it)
a-infos-ca@ainfos.ca</em -
Wed Feb 22 07:34:44 GMT 2017

La tormenta en nuestro caminar. ---- Para nosotras, nosotros, pueblos originarios
zapatistas, la tormenta, la guerra, lleva siglos. Lleg&#xF3; a nuestras tierras con la patra&#xF1;a
de la civilizaci&#xF3;n y la religi&#xF3;n dominantes. En ese entonces, la espada y la cruz
desangraron a nuestra gente. ---- Con el paso del tiempo, la espada se moderniz&#xF3; y la cruz
fue destronada por la religi&#xF3;n del capital, pero se sigui&#xF3; demandando nuestra sangre como
ofrenda al nuevo d...
________________________________________________________________________


_______________________________________________
A-infos-index24 mailing list
A-infos-index24@ainfos.ca
http://ainfos.ca/mailman/listinfo/a-infos-index24
http://ainfos.ca/
http://www.ainfos.org/ainfos336/index24.html
http://www.ainfos.org/index24/index.html