A - I n f o s

a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **
News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts Our archives of old posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Greek_ 中文 Chinese_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe
First few lines of all posts of last 24 hours

Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013

Syndication Of A-Infos - including RDF - How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups

[A-infos-index24] A-Infos-index of last 24 hours

Date Sat, 13 Jul 2013 23:59:01 +0200 (CEST)



----------------------------------------------------------------------------
A - INFOS
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists
----------------------------------------------------------------------------

When the a-infos-index24 is not distributed or bad fonts - get it with better fonts at
www.ainfos.ca/ainfos336/index24.html

Or for Thunderbird click on: => View => Character Encoding => Auto-Detect => Universal


Latest Headlines:

http://www.ainfos.ca/13/jul/ainfos00171.html
(en) Anarchism in Egypt, after the Brotherhood - Interview with Mohommed Mahmoud St. in Cairo.
a-infos-en@ainfos.ca</em -
Sat Jul 13 21:36:37 GMT 2013

The morning after the June 30 uprising that brought down Mohammed Morsi, I did an
interview with Mohammed Hassan Aazab as he helped hold down four anarchist tents in one of
Cairo&#x2019;s major sit-ins. Shortly thereafter, the military stepped in, removed Morsi from
office, and set about rounding up Islamists and shuttering media outlets deemed to be
partial to the Muslim Brotherhood. In some cases they shot party members under arrest,
even massacring a number of supporters during pray...
________________________________________________________________________


http://www.ainfos.ca/13/jul/ainfos00170.html
(nl) Alternative Libertaire - AL - De Egyptische straten zijn sterker dan de verkiezingshokjes [ca, fr, pt, en]
a-infos-nl@ainfos.ca</em -
Sat Jul 13 12:45:54 GMT 2013

Twee en een half jaar na het afzetten van Hosni Mubarak hebben de Egyptische straten
opnieuw gesproken. Mohamed Morsi is afgezet na een heerschappij van een jaar en vier dagen
van demonstraties op een nooit eerder vertoonde schaal in de geschiedenis van het land. De
Egyptenaren hebben de wereld er aan herinnerd dat verkiezingen niet een blanco cheque zijn
die vertegenwoordigers vrij laten van enige beperking. Echte democratie betekent controle
over degenen die een mandaat hebben door d...
________________________________________________________________________


http://www.ainfos.ca/13/jul/ainfos00169.html
(en) North-East Anarchist Nee-Nar! #4 - Ed Miliband: What Is The Point?
a-infos-en@ainfos.ca</em -
Sat Jul 13 08:08:48 GMT 2013

The Fourth Edition Special The Durham Gala Has Waited 129 Years For! ---- Inside: Pop-Up
Unions, revolution in Egypt, G8 demo report, welfare news and more! ---- I&#x2019;m afraid to say
Nee-Nar has been swept by a bout of existential angst &#x2013; not for ourselves, but on behalf
of another. We lie awake at night, staring at the ceiling, anxiously, compulsively chewing
over that awful question: ---- What is the point of Ed Miliband? ---- It&#x2019;s not just that
he&#x2019;s a charis...
________________________________________________________________________


http://www.ainfos.ca/13/jul/ainfos00168.html
(en) Organisation Communiste Libertarie - Greece Struggle, Immediate release of Kostas Sakkas! (fr) [machine translation]
a-infos-en@ainfos.ca</em -
Sat Jul 13 07:54:05 GMT 2013

31 months of detention without trial, five weeks in hunger strike ---- Kostas Sakkas was
imprisoned without trial since his arrest on December 4, 2010. ---- The hunger strike
started in prison by Kostas Sakkas June 4, 2013 has not yet pulled the judicial
authorities to apply their own laws but managed to make public the issue of unfair trials,
arbitrary detention, measures and exception procedures become the de facto standard of
&quot;Greek laboratory.&quot; ---- Kostas Sakkas, now age...
________________________________________________________________________


http://www.ainfos.ca/13/jul/ainfos00167.html
(fr) Organisation Communiste Libertarie - Gr&#xC3;ce en lutte, Lib&#xC3;ration imm&#xC3;diate de Kostas Sakkas ! (en)
a-infos-fr@ainfos.ca</em -
Sat Jul 13 07:54:00 GMT 2013

31 mois de d&#xC3;tention sans proc&#xC3;s, 5 semaines en gr&#xC3;ve de la faim ---- Kostas Sakkas est
emprisonn&#xC3; sans proc&#xC3;s depuis son arrestation le 4 d&#xC3;cembre 2010. ---- La gr&#xC3;ve de la faim
entam&#xC3;e en prison par Kostas Sakkas le 4 juin 2013 n&#xE2;a pas encore arrach&#xC3; des autorit&#xC3;s
judiciaires qu&#xE2;elles appliquent leurs propres lois mais a r&#xC3;ussi &#xC3; rendre publique la
question des proc&#xC3;s iniques, des d&#xC3;tentions arbitraires et ...
________________________________________________________________________


http://www.ainfos.ca/13/jul/ainfos00166.html
(de) FDA/IFA - Gai D&#xE0;o #30 - Against Anarchism, for Wild Anarchy -- Eine Antwort auf den Artikel &#x201E;Kritik des Anarcho-Primitivismus&#x201C; der FAU Bielefeld Von: alex und apfelmus
a-infos-de@ainfos.ca</em -
Sat Jul 13 07:53:37 GMT 2013

Dies ist eine Antwort auf den Artikel &#x201E;Kritik des Anarcho-Primitivismus&#x201C; der FAU
Bielefeld, erschienen in der Ausgabe 28 (April 2013). ---- Eigentlich sollte es uns sehr
erfreuen, dass die im europ&#xE4;ischen Raum kaum bekannte und noch viel weniger vertretene
Str&#xF6;mung (&#x201E;der Rand einer Randbewegung&#x201C;) Anarcho-Primitivismus (im folgenden A-Prim) in
einer deutschsprachigen anarchistischen Zeitung erw&#xE4;hnt wird. Diskussionen Raum zu geben
ist ein wicht...
________________________________________________________________________


http://www.ainfos.ca/13/jul/ainfos00165.html
(fr) Alternative Libertaire AL #228 - Repr&#xE9;sentativit&#xE9;: Le club des cinq confirm&#xE9; (en)
a-infos-fr@ainfos.ca</em -
Sat Jul 13 07:53:08 GMT 2013

Le 29 mars, la Direction g&#xE9;n&#xE9;rale du travail (DGT) a publi&#xE9; les nouveaux chiffres de
repr&#xE9;sentativit&#xE9; nationale interprofessionnelle des organisations syndicales dans le
secteur priv&#xE9;. S&#x2019;il n&#x2019;y a pas de recomposition majeure, les r&#xE9;sultats font appara&#xEE;tre la
n&#xE9;cessit&#xE9; de renforcer l&#x2019;implantation d&#x2019;un syndicalisme combatif. ---- Les r&#xE9;sultats
publi&#xE9;s le 29 mars par la DGT confirment la place de la CGT ...
________________________________________________________________________


http://www.ainfos.ca/13/jul/ainfos00164.html
(en) France, Alternative Libertaire AL #228 - Representativeness: The Famous Five confirmed (fr) [machine translation]
a-infos-en@ainfos.ca</em -
Sat Jul 13 07:52:59 GMT 2013

On March 29, the Department of Labour (DGT) has published new figures interprofessional
national representativeness of trade unions in the private sector. If there is no major
reconstruction, the results indicate the need to strengthen the implementation of a
militant trade unionism. ---- The results published on March 29 by the DGT confirm the
place of the CGT which totals 26.77%. CFDT (26%), FO (15.94%), GSC (9.43%) and the CFTC
(9.3%) retain their official representative, while Unsa...
________________________________________________________________________


http://www.ainfos.ca/13/jul/ainfos00163.html
(nl) Chili, 26 juni: Een historische dag van strijd en eenheid voor arbeiders en studenten door Periodico Solidaridad [ca, en]
a-infos-nl@ainfos.ca</em -
Sat Jul 13 06:51:57 GMT 2013

Gisteren werd Santiago wakker door de vuren van de barricades die op verschillende
strategische punten van de hoofdstad werden opgericht, waarmee de monotonie werd
onderbroken. Wegblokkades verwelkomden mensen zo voor een nieuwe dag van protesten, die
ontstonden in de zoektocht naar antwoorden op de eisen die het volk langdurig met kracht
naar voren bracht, in een proces van verandering. ---- Maar niet alleen de hoofdstad werd
wakker temidden van vuren - in verschillende plaatsen in he...
________________________________________________________________________


http://www.ainfos.ca/13/jul/ainfos00162.html
(pt) Federa&#xC3;&#xC3;o Anarquista Ga&#xC3;cha - FAG - Porto Alegre, Compartilhando nota do Bloco de Luta pelo Transporte P&#xC3;blico
a-infos-pt@ainfos.ca</em -
Sat Jul 13 06:46:37 GMT 2013

Boataria criada para justificar uma interven&#xC3;&#xC3;o da Brigada Militar na ocupa&#xC3;&#xC3;o da C&#xC3;mara
de Vereadores ---- As doa&#xC3;&#xC3;es recebidas pelo &#xE2;#&#xE2;OcupaCamaraPoa&#xE2; t&#xC3;m sido fundamentais para
manter a ocupa&#xC3;&#xC3;o funcionando. Mais importante que isso agora &#xC3; a ajuda humana. O Bloco de
Luta est&#xC3; preparando uma programa&#xC3;&#xC3;o riqu&#xC3;ssima para o fim de semana, com atividades
culturais e debates sobre a quest&#xC3;o do pa...
________________________________________________________________________


http://www.ainfos.ca/13/jul/ainfos00161.html
(gr) &#x3A4;&#x3C1;&#x3AF;&#x3BA;&#x3B1;&#x3BB;&#x3B1;: &#x39A;&#x3AC;&#x3BB;&#x3B5;&#x3C3;&#x3BC;&#x3B1; &#x3C3;&#x3B5; &#x3B1;&#x3C0;&#x3B5;&#x3C1;&#x3B3;&#x3B9;&#x3B1;&#x3BA;&#x3AE; &#x3C0;&#x3BF;&#x3C1;&#x3B5;&#x3AF;&#x3B1;
a-infos-gr@ainfos.ca</em -
Sat Jul 13 04:33:39 GMT 2013

&#x3A3;&#x3C4;&#x3B9;&#x3C2; 11/7 &#x3C0;&#x3C1;&#x3BF;&#x3C3;&#x3AE;&#x3C7;&#x3B8;&#x3B7;&#x3C3;&#x3B1;&#x3BD; &#x3B1;&#x3C0;&#x3CC; &#x3B4;&#x3C5;&#x3BD;&#x3AC;&#x3BC;&#x3B5;&#x3B9;&#x3C2; &#x3C4;&#x3B7;&#x3C2; &#x3B1;&#x3C3;&#x3C4;&#x3C5;&#x3BD;&#x3BF;&#x3BC;&#x3AF;&#x3B1;&#x3C2; 8 &#x3AC;&#x3C4;&#x3BF;&#x3BC;&#x3B1; &#x3BA;&#x3B1;&#x3C4;&#x3AC; &#x3C4;&#x3B7;
&#x3B4;&#x3B9;&#x3AC;&#x3C1;&#x3BA;&#x3B5;&#x3B9;&#x3B1; &#x3B1;&#x3BD;&#x3C4;&#x3B9;&#x3C6;&#x3B1;&#x3C3;&#x3B9;&#x3C3;&#x3C4;&#x3B...
________________________________________________________________________


http://www.ainfos.ca/13/jul/ainfos00160.html
(gr) &#x391;&#x3BD;&#x3B1;&#x3BA;&#x3BF;&#x3AF;&#x3BD;&#x3C9;&#x3C3;&#x3B7; &#x3C3;&#x3B5; &#x3C3;&#x3C7;&#x3AD;&#x3C3;&#x3B7; &#x3BC;&#x3B5; &#x3B3;&#x3B5;&#x3B3;&#x3BF;&#x3BD;&#x3CC;&#x3C4;&#x3B1; &#x3C0;&#x3BF;&#x3C5; &#x3AD;&#x3BB;&#x3B1;&#x3B2;&#x3B1;&#x3BD; &#x3C7;&#x3CE;&#x3C1;&#x3B1; &#x3C3;&#x3C4;&#x3B7;&#x3BD; &#x3C0;&#x3BF;&#x3C1;&#x3B5;&#x3AF;&#x3B1; &#x3B1;&#x3BB;&#x3BB;&#x3B7;&#x3BB;&#x3B5;&#x3B3;&#x3B3;&#x3CD;&#x3B7;&#x3C2; &#x3C3;&#x3C4;&#x3BF;&#x3BD; &#x3B1;&#x3BD;&#x3B1;&#x3C1;&#x3C7;&#x3B9;&#x3BA;&#x3CC; &#x3B1;&#x3C0;&#x3B5;&#x3C1;&#x3B3;&#x3CC; &#x3C0;&#x3B5;&#x3AF;&#x3BD;&#x3B1;&#x3C2; &#x39A;.&#x3A3;&#x3B1;&#x3BA;&#x3BA;&#x3AC;
a-infos-gr@ainfos.ca</em -
Sat Jul 13 04:31:08 GMT 2013

&#x3A4;&#x3BF; &#x3A3;&#x3AC;&#x3B2;&#x3B2;&#x3B1;&#x3C4;&#x3BF; 29 &#x399;&#x3BF;&#x3C5;&#x3BD;&#x3AF;&#x3BF;&#x3C5; 2013 &#x3C0;&#x3C1;&#x3B1;&#x3B3;&#x3BC;&#x3B1;&#x3C4;&#x3BF;&#x3C0;&#x3BF;&#x3B9;&#x3AE;&#x3B8;&#x3B7;&#x3BA;&#x3B5; &#x3C3;&#x3C4;&#x3B7;&#x3BD; &#x391;&#x3B8;&#x3AE;&#x3BD;&#x3B1; &#x3C0;&#x3BF;&#x3C1;&#x3B5;&#x3AF;&#x3B1;
&#x3B1;&#x3BB;&#x3BB;&#x3B7;&#x3BB;&#x3B5;&#x3B3;&#x3B3;&#x3CD;&#x3B7;&#x3C2; &#x3C3;&#x3C4;&#x3BF;&#x3BD; &#x3B1;&#x3BD;&#x3B1;&#x3C1;&#x3C7;&#x3B9;&#x3B...
________________________________________________________________________


_______________________________________________
A-infos-index24 mailing list
A-infos-index24@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-index24
http://ainfos.ca/
http://www.ainfos.org/ainfos336/index24.html
http://www.ainfos.org/index24/index.html