A - I n f o s

a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **
News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts Our archives of old posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe
First few lines of all posts of last 24 hours

Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2002 | of 2003
| of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007

Syndication Of A-Infos - including RDF - How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups

[A-infos-index24] A-Infos-index of last 24 hours

Date Sun, 3 Jun 2007 23:59:02 +0200 (CEST)


----------------------------------------------------------------------------
A - INFOS
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists
----------------------------------------------------------------------------

When the a-infos-index24 is not distributed - get it with better fonts at
www.ainfos.ca/ainfos336/index24.html


Latest Headlines:

http://www.ainfos.ca/07/jun/ainfos00036.html
(ca) [Francia] I 07 : ¡consolidar la solidaridad internacional! (en= ?iso-8859-1?Q?=2C_fr?=)
a-infos-ca@ainfos.ca</em -
Sun Jun 03 21:58:38 GMT 2007

Desde el viernes 27 de abril al martes 1&#xB0; de mayo de 2007, CNT organiz&#xF3;<br>
encuentros sindicales internacionales llamados I 07. Estos encuentros eran<br>
la continuaci&#xF3;n de las conferencias sindicales I 99 (en 1999 en San<br>
Francisco) y I 02 (en 2002 en Essen, en Alemania). Dicha conferencia ten&#xED;a<br>
como objetivo intercambiar nuestras experiencias respectivas, debatir y<br>
elaborar junt@s pistas con el fin de potenciar nuestros v&#xED;nculos.<br>
<br>
<br>
DEBAT...
________________________________________________________________________


http://www.ainfos.ca/07/jun/ainfos00035.html
(fr) I 07 : consolider la coordination internationale [en, ca]
a-infos-fr@ainfos.ca</em -
Sun Jun 03 21:48:21 GMT 2007

Du vendredi 27 avril au mardi 1er Mai 2007, la CNT a organis&#xE9; des rencontres<br>
syndicales internationales intitul&#xE9;es I 07. Ces rencontres faisaient suite aux<br>
conf&#xE9;rences syndicales I 99 (en 1999 &#xE0; San Francisco)<br>
et I 02 (en 2002 &#xE0; Essen, en Allemagne). Cette conf&#xE9;rence avait pour but d'&#xE9;changer<br>
nos exp&#xE9;riences respectives, d&#xE9;battre et &#xE9;laborer, toutes et tous ensemble, des<br>
pistes afin de renforcer nos liens.<br>
<br>
DEBA...
________________________________________________________________________


http://www.ainfos.ca/07/jun/ainfos00034.html
(en) Germany, anti G8 news
a-infos-en@ainfos.ca</em -
Sun Jun 03 21:46:10 GMT 2007

It is hard to look through the media prism and be sure of what was actually
said to the press, but one thing looks to be certain: ATTAC in Germany is
headed by a rat named Werner Ratz. --- While it seems clear that much of the
violence yesterday in Rostock was provoked by police tactics, such as splitting
the demonstrators into separate groups, thus creating a riot zone. Ratz's group
not only distanced themselves from the violence (which each has the right to
do), but blamed anarchi...
________________________________________________________________________


http://www.ainfos.ca/07/jun/ainfos00033.html
(de) Fauchthunrundmail 31.5.07 Drinnen - Draussen...
a-infos-de@ainfos.ca</em -
Sun Jun 03 21:35:32 GMT 2007

1.&lt;snip&gt; 2. Situation in den Belgischen Gef&#xE4;ngnissen DRINNEN, DRAUSSEN, DAGEGEN<br>
Dieser Text ist in Kombination mit einer Chronologie ein Versuch die
augenblickliche Situation in und ausserhalb der belgischen Gef&#xE4;ngnisse zu
skizzieren. --- Vom Gef&#xE4;ngnis auf die Stra&#xDF;e. --- Es war f&#xFC;r viele Jahre ruhig
um die belgischen Gef&#xE4;ngnisse. Es war ruhig, weil kaum etwas die Mauern
&#xFC;berwinden konnte. Es gab beinahe keine Kontakte und das Monster schien ...
________________________________________________________________________


http://www.ainfos.ca/07/jun/ainfos00032.html
(nl) [PGA_Europe_resistance] rigaer strasse
a-infos-nl@ainfos.ca</em -
Sun Jun 03 21:29:40 GMT 2007

Op 28-04-2007 is bij een brand in de Rigaerstrasse 84 de woonruimte van 48
mensen, een plek voor internationale gasten, eetcafees, bioscoop, politieke
werkplaats, concerten en een bar verwoest. --- (dit is een vertaling uit het
duits) --- Wij, de bewonersters, hebben urenlang hulpeloos moeten aanzien, hoe
het hele dak en gedeeltes van de vrouwenverdieping op de vierde verdieping
slachtoffer werden van de brand. Gelukkig is er niemand gewond geraakt, noch in
ons projekt, noch in de vl...
________________________________________________________________________


http://www.ainfos.ca/07/jun/ainfos00031.html
(de) Fauchthunrundmail 31.5.07 Die neusten Repressionsinfos gegen G8-Widerstand
a-infos-de@ainfos.ca</em -
Sun Jun 03 21:26:51 GMT 2007

1. Die Deutsche Bahn --- 2. Die Bahn un die deutsche Polizei --- 3. Polizei
behinderte Demo in Potsdam massiv 30.5.07<br>
1. Die Deutsche Bahn<br>
# Bahn-Mitarbeiter_innen werden zu G8-Spitzeln<br>
# alle Demonstrationen in Schwerin [bisher] aus &quot;Sicherheitsgr&#xFC;nden&quot; verboten<br>
# Gerichtsentscheid zu Demonstrationen Heiligendemm und Rostock-Laage steht
noch aus<br>
# Polizei will Infrastruktur am 2. Juni zum erliegen bringen &quot;...Die Bahn
kommt,&quot; oder auch n...
________________________________________________________________________


http://www.ainfos.ca/07/jun/ainfos00030.html
(nl) [Fabel Nieuws] Bijeenkomst over Blood &amp; Honour
a-infos-nl@ainfos.ca</em -
Sun Jun 03 21:22:18 GMT 2007

Informatiebijeenkomst met documentaire --- De nazi's van Blood &amp; Honour Op
donderdag 14 juni 2007 organiseert de Werkgroep Anti-Fascisme (WAF) Leiden een
informatiebijeenkomst over de internationale nazistische beweging &quot;Blood &amp;
Honour&quot; met een spreker van Anti-Fascistische Aktie (AFA). Blood &amp; Honour komt
de laatste jaren veelvuldig in het nieuws. De nazi's houden paramilitaire
trainingskampen en SS-herdenkingen, en B&amp;H-aanhangers worden gearresteerd
wegens...
________________________________________________________________________


http://www.ainfos.ca/07/jun/ainfos00029.html
(nl) Anarkismo.net: Chaim Weinberg&#x2019;s Joods Anarchistische Memoires uit 1930 zijn nu online [en]
a-infos-nl@ainfos.ca</em -
Sun Jun 03 21:12:26 GMT 2007

Wooden Shoe Books en de Dead Anarchists website zijn trots om de online
publicatie aan te kondigen van Chaim Leib Weinberg&#x2019;s Forty Years in the
Struggle: The Memoirs of a Jewish Anarchist, die zijn vertaald door Naomi Cohen
en geredigeerd door Robert P. Helms. We presenteren dit boek voor het eerst in
het Engels, en in de enige vorm die nu beschikbaar is voor een algemeen
lezerschap. Deze herinneringen van een oude strijder, gesproken uit het
geheugen, zijn verzameld op basis ...
________________________________________________________________________


http://www.ainfos.ca/07/jun/ainfos00028.html
(ca) Tierra y libertad # 227
a-infos-ca@ainfos.ca</em -
Sun Jun 03 15:14:40 GMT 2007

<br>
&gt;<br>
&gt;Estimados compa&#xF1;eros/as:<br>
&gt;Ya est&#xE1; disponible el n&#xFA;mero 227 (junio 2007) del Tierra y Libertad con<br>
&gt;art&#xED;culos sobre: Venezuela: Chavismo y anarquismo hoy; La multinacional<br>
&gt;vaticana; Interrogantes sobre el concepto &quot;desaceleraci&#xF3;n&quot;; Mayo franc&#xE9;s,<br>
&gt;la pesadilla de Sark&#xF3;; El viol&#xED;n: Una pel&#xED;cula mexicana sobre los que<br>
&gt;resisten; etc. en la direcci&#xF3;n:<br>
&gt;<br>
&gt;<br>
&gt;<...
________________________________________________________________________


http://www.ainfos.ca/07/jun/ainfos00027.html
(tr) &#xDD;stanbul: 30 y&#xFD;l 30 g&#xFC;n sonra 1 may&#xFD;s isimli video performans g&#xF6;sterisi
a-infos-tr@ainfos.ca</em -
Sun Jun 03 12:11:06 GMT 2007

Kendilerini &quot;Bask&#xFD;lara kar&#xFE;&#xFD; an&#xFD;nda tepki ve de&#xFE;ifre &#xE7;abas&#xFD;&quot; olarak<br>
tan&#xFD;mlayan REFLEKS EYLEM GRUBU'nun 30 y&#xFD;l 30 g&#xFC;n sonra 1 MAYIS<br>
etkinli&#xF0;inin ilki 31 May&#xFD;s g&#xFC;n&#xFC; yap&#xFD;ld&#xFD;. Etkinli&#xF0;in son iki performans&#xFD;na<br>
2 Haziran Cumartesi ve 3 Haziran 2007 Pazar g&#xFC;nleri saat: 19:00'dan<br>
itibaren Makina M&#xFC;h Odas&#xFD; &#xDD;stanbul &#xDE;ubesi'nde kat&#xFD;labilirsiniz.<br>
<br>
Re...
________________________________________________________________________


http://www.ainfos.ca/07/jun/ainfos00026.html
(fr) Compte rendu - manif anti G8 - Rostock 2 juin 2007
a-infos-fr@ainfos.ca</em -
Sun Jun 03 09:16:10 GMT 2007

Chronique d?un G8 : Jour 2 - La &#xAB; grosse manif &#xBB;.<br>
Samedi 2 juin &#xE0; Rostock. Temps tr&#xE8;s gris. Quelques gouttes. Les activistes<br>
d&#xE9;barquent par centaine dans la ville et vont remplir les diff&#xE9;rents lieux possible<br>
: camps, media center, places?<br>
<br>
Ce 2 juin marque le d&#xE9;but du contre sommet. C?est le &#xE9;galement le jour de la grande<br>
manifestation international contre le G8 et son monde. De nombreuses personnes ont<br>
fait le d&#xE9;pl...
________________________________________________________________________


http://www.ainfos.ca/07/jun/ainfos00025.html
(en) Turkey, Ankara: Action Against G8 (tr)
a-infos-en@ainfos.ca</em -
Sun Jun 03 09:01:31 GMT 2007

On 2nd of June, Saturday, in Kizilay- Yuksel Street an action was held against
the G8 summit that'll be held in Germany in the following days. During the
press statement which was made with the call of Global Action Group at 18.00,
&quot;voices were heard against capitalism&quot;. About 50 activists supported the press
statement in which anti-capitalist slogans were chanted. 15 anarchists from AAI
also attended the action with their black flags.<br>
AAI - Ankara Anarchy Initiative<br>...
________________________________________________________________________


http://www.ainfos.ca/07/jun/ainfos00024.html
(fr) Presentation de Refractions # 18 - Ecologie, graines d'anarchie - Marseille 6 juin 2007
a-infos-fr@ainfos.ca</em -
Sun Jun 03 08:20:36 GMT 2007

&#xC9;cologie, graines d?anarchie<br>
Le num&#xE9;ro 18 (printemps 2007) de la revue R&#xE9;fractions<br>
recherches et expressions anarchistes sera pr&#xE9;sent&#xE9; par Pierre Sommermeyer<br>
<br>
Mercredi 6 juin 2007 &#xE0; 19 h<br>
&#xE0; Mille Babords<br>
61 rue Consolat, 13001 Marseille<br>
<br>
A l?invitation de la Libre Pens&#xE9;e Autonome ? Les Amis d?Andr&#xE9; Arru<br>
Entr&#xE9;e libre<br>
<br>
Face aux probl&#xE8;mes environnementaux, longtemps ni&#xE9;s ou minimis&#xE9...
________________________________________________________________________


http://www.ainfos.ca/07/jun/ainfos00023.html
(fr) Librairie anarchiste L'Insoumise : arrivages juin 2007 - Montreal
a-infos-fr@ainfos.ca</em -
Sun Jun 03 08:19:41 GMT 2007

LIBRAIRIE ANARCHISTE L?INSOUMISE<br>
2033 St Laurent Montr&#xE9;al. Tel: 313-3489<br>
<br>
Karl Kraus - Peter Watkins - Constant - Guy Debord ? Castoriadis - Claude Lefort<br>
- Frantz Jung- Carnino - CQFD - Offensive - Cahiers Spartacus - Camillo Berneri-<br>
Archinov- Marcel Ollivier- Albert Parsons - August Spies - Larry Portis - Jeanne<br>
Humbert -<br>
<br>
KARL KRAUS<br>
LES DERNIERS JOURS DE L?HUMANIT&#xC9;<br>
&#xC9;ditions Agone<br>
<br>
Le chef d?oeuvre de Kra...
________________________________________________________________________


http://www.ainfos.ca/07/jun/ainfos00022.html
(tr) [Medya] 'Bir Anar&#xFE;ist' K&#xFD;z&#xFD;ltepe'ye giremedi
a-infos-tr@ainfos.ca</em -
Sun Jun 03 07:25:32 GMT 2007

K&#xFD;z&#xFD;ltepe Kaymakaml&#xFD;&#xF0;&#xFD;, K&#xFC;rt&#xE7;e sergilenecek 'Bir Anar&#xFE;ist'in Kaza Sonucu<br>
&#xD6;l&#xFC;m&#xFC;' isimli oyuna 'kamu d&#xFC;zenini bozaca&#xF0;&#xFD;' gerek&#xE7;esiyle izin vermedi<br>
30/05/2007<br>
Devlet Tiyatrolar&#xFD;'nda uzun y&#xFD;llar sahnelenen oyun &#xF6;nceki g&#xFC;n Viran&#xFE;ehir,<br>
d&#xFC;n de Suru&#xE7; il&#xE7;esinde izleyiciyle bulu&#xFE;tu.<br>
&#xDD;SMA&#xDD;L SAYMAZ<br>
&#xDD;STANBUL - Devlet Tiyatrolar&#xFD;'nda uzun y&#x...
________________________________________________________________________


_______________________________________________
A-infos-index24 mailing list
A-infos-index24@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-index24
http://ainfos.ca/
http://www.ainfos.org/ainfos336/index24.html
http://www.ainfos.org/index24/index.html