[Date Prev][Date Next][A-Infos ]

[A-infos-index24] A-Infos-index of last 24 hours----------------------------------------------------------------------------
A - INFOS
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists
----------------------------------------------------------------------------

When the a-infos-index24 is not distributed - get it with better fonts at
www.ainfos.ca/ainfos336/index24.html


Latest Headlines:

http://www.ainfos.ca/06/oct/ainfos00262.html
(fr) Conferences internationales syndicales - Paris avril 2007 [ca, en, pt]
a-infos-fr@ainfos.ca</em -
Tue Oct 17 17:21:53 GMT 2006

CONFERENCES INTERNATIONALES SYNDICALES : I 07 [organis&#xE9;e par la CNT-F]<br>
RIEN POUR NOUS ? TOUT POUR TOUS !<br>
<br>
A l?heure o&#xF9; nous assistons &#xE0; l?&#xE9;chelle europ&#xE9;enne et mondiale &#xE0; la destruction<br>
des acquis sociaux par la d&#xE9;r&#xE9;gulation des syst&#xE8;mes de s&#xE9;curit&#xE9; sociale, par les<br>
attaques contre les droits des salari&#xE9;(e)s, par les soit disantes &#xAB; r&#xE9;formes &#xBB; du<br>
Code du travail, du march&#xE9; du travail e...
________________________________________________________________________


http://www.ainfos.ca/06/oct/ainfos00261.html
(tr) &quot;Ekim Devrimi ve Sovyetler&quot; konulu s&#xF6;yle&#xFE;i ses kayd&#xFD;
a-infos-tr@ainfos.ca</em -
Tue Oct 17 16:50:08 GMT 2006

15 Ekim Pazar g&#xFC;n&#xFC; saat 15:00'da Kara K&#xFD;z&#xFD;l Notlar dergisi b&#xFC;rosunda &quot;Ekim<br>
Devrimi ve Sovyetler&quot; konulu bir s&#xF6;yle&#xFE;i d&#xFC;zenlenmi&#xFE;tir. Konu&#xFE;mac&#xFD; olarak<br>
yazar ve sendikac&#xFD; Volkan Yara&#xFE;&#xFD;r ve yakla&#xFE;&#xFD;k 40 tart&#xFD;&#xFE;mac&#xFD; kat&#xFD;lm&#xFD;&#xFE;t&#xFD;r.<br>
Volkan Yara&#xFE;&#xFD;r yapt&#xFD;&#xF0;&#xFD; sunu&#xFE;un ses kayd&#xFD;n&#xFD; indirmek i&#xE7;in:<br>
<a href="http://www.hemenpayl...
________________________________________________________________________


http://www.ainfos.ca/06/oct/ainfos00260.html
(pt) [Fran&#xE7;a] CNT-F organisa CONFER&#xCA;NCIAS INTERNACIONAIS SI NDICAIS [ca , en, fr]
a-infos-pt@ainfos.ca</em -
Tue Oct 17 16:07:14 GMT 2006

CONFER&#xCA;NCIAS INTERNACIONAIS SINDICAIS : I 07<br>
<br>
NADA PARA N&#xD3;S ? TUDO PARA TODOS !<br>
<br>
No momento em que assistimos &#xE0; escala europeia e mundial &#xE0; destrui&#xE7;&#xE3;o das<br>
conquistas sociais pela desregula&#xE7;&#xE3;o dos sistemas da seguran&#xE7;a social,<br>
pelos ataques contra as/os assalariadas/os, por pseudo-&#xAB;reformas&#xBB; do<br>
C&#xF3;digo Laboral, do mercado de trabalho e dos contratos colectivos, pela<br>
amea&#xE7;a de uma inseguran&#xE...
________________________________________________________________________


http://www.ainfos.ca/06/oct/ainfos00259.html
(en) Portugal: Debate on privatizations in the education sector, Lisbon 27/10/06 [pt,it]
a-infos-en@ainfos.ca</em -
Tue Oct 17 12:51:43 GMT 2006

Friday 27th October at 6.30pm At the &quot;Biblioteca-Museu da Rep&#xFA;blica<br>
e Resist&#xEA;ncia&quot;, Rua Alberto de Sousa, 10-A, Zona B do Rego, Lisbon.<br>
On 27th october, as part of the &quot;Inter-category Days&quot; organized by AC-Interpro<br>
(Associa&#xE7;&#xE3;o de Classe Interprofissional) - a grassroots anti-authoritarian and<br>
anti-capitalist trade union - we will be analyzing the various steps taken in<br>
this country and throughout Europe in order to transform public...
________________________________________________________________________


http://www.ainfos.ca/06/oct/ainfos00258.html
(en) France, INTERNATIONAL SYNDICALIST CONFERENCES organised by CNT-F
a-infos-en@ainfos.ca</em -
Tue Oct 17 11:53:48 GMT 2006

I07 NOTHING FOR US ? EVERYTHING FOR ALL !<br>
At a time when we assist to a European and global destruction of social<br>
advantages by deregulation of social welfare attacking workers&#x2019; rights<br>
through the so-called reforms of labour rights, labour market, by the<br>
constant and global social insecurity (privatisation, workers<br>
competition^^, extention of new work contracts, augmentation of work with<br>
no rights, undocumented workers, unwaged...)<br>
We observe the omnipre...
________________________________________________________________________


http://www.ainfos.ca/06/oct/ainfos00257.html
(ca) [Francia] CNT-F organisa Conferencia Sindical Internacional [en, fr, pt]
a-infos-ca@ainfos.ca</em -
Tue Oct 17 10:50:52 GMT 2006

Conferencia Sindical Internacional I 07<br>
NADA PARA NOSOTR@S<br>
PARA TOD@S, TODO!!<br>
<br>
En la &#xE9;poca actual, asistimos, a nivel europeo y mundial, a la destrucci&#xF3;n<br>
de los logros sociales con la desregularizaci&#xF3;n de los sistemas de<br>
seguridad social.<br>
<br>
En la &#xE9;poca actual se multiplican los ataques en contra de los derechos<br>
de l@s trabajador@s: reformas del c&#xF3;digo del trabajo, inseguridad social<br>
globalizada, privatizaciones, precarie...
________________________________________________________________________


http://www.ainfos.ca/06/oct/ainfos00256.html
(ca) [Tarragona] Despido del delegado sindical de CNT en REPASA
a-infos-ca@ainfos.ca</em -
Tue Oct 17 09:14:16 GMT 2006

<br>
Desde la federaci&#xF3;n local de Tarragona de la CNT (Confederaci&#xF3;n Nacional<br>
del Trabajo) denunciamos el despido del delegado de la secci&#xF3;n sindical de<br>
la CNT en la empresa REPASA, Remolcadores de Puerto y Altura SA.<br>
<br>
Una vez m&#xE1;s, se produce el despido de un delegado sindical de la CNT como<br>
respuesta inmediata al hecho de comunicar a la empresa la constituci&#xF3;n de<br>
la secci&#xF3;n sindical y el nombramiento del delegado. De nuevo nos hemos d...
________________________________________________________________________


http://www.ainfos.ca/06/oct/ainfos00255.html
(ca) [M&#xE1;laga] Suriberica de Limpieza y Mantenimiento ensucia los derechos de l@s trabajador@s
a-infos-ca@ainfos.ca</em -
Tue Oct 17 09:11:22 GMT 2006

<br>
La compa&#xF1;era R.R.D. desempe&#xF1;&#xF3; durante m&#xE1;s de un a&#xF1;o la labor de limpiadora<br>
en el concesionario ENZO Motor de M&#xE1;laga. Despu&#xE9;s de este tiempo, y sin<br>
previo aviso, la empresa decide desplazarla a Bauhaus, dando por<br>
finalizado un contrato por obra y servicio que no puede cancelarse sin que<br>
la relaci&#xF3;n laboral de la empresa Surib&#xE9;rica de Limpieza y Mantenimiento y<br>
ENZO Motor se haya rescindido, hecho que no ha sucedido. En ba...
________________________________________________________________________


http://www.ainfos.ca/06/oct/ainfos00254.html
(pt) [Lisboa] AC-Interpro: Debate na Sexta-f. , 27 de Outubro sobre privatiza&#xE7;&#xE3;o da educa&#xE7;&#xE3;o
a-infos-pt@ainfos.ca</em -
Tue Oct 17 08:04:19 GMT 2006

Dia 27 de Outubro (sexta-feira) &#xE0;s 18:30<br>
Na Biblioteca-Museu da Rep&#xFA;blica e Resist&#xEA;ncia<br>
Rua Alberto de Sousa, 10-A, Zona B do Rego, Lisboa<br>
<br>
<br>
No debate de dia 27 de Outubro integrado nas JORNADAS INTERPROFISSIONAIS,<br>
organizadas pela Associa&#xE7;&#xE3;o de Classe Interprofissional, um sindicato de<br>
base, anti-autorit&#xE1;rio e anti-capitalista, iremos analisar os passos que<br>
t&#xEA;m sido dados no nosso pa&#xED;s, mas tamb&#xE9;m ao n&#xED;vel...
________________________________________________________________________


http://www.ainfos.ca/06/oct/ainfos00253.html
(en) Britain, Anarchist journal, Resistance #88 - ANTI-ID NATIONAL GATHERING
a-infos-en@ainfos.ca</em -
Tue Oct 17 07:40:38 GMT 2006

The Nottingham group of the Defy-ID network will be hosting a national meeting to<br>
discuss opposition to ID cards and the National Identity Register.<br>
The meeting, happening in November, will provide information about<br>
opposing ID, a chance to share resources and ideas and also to meet<br>
and discuss with other anti-ID campaigners.<br>
Nottingham Defy-ID will be providing a brief recap on legislation so far, but say<br>
that a small amount of background knowledge on the issue wou...
________________________________________________________________________


http://www.ainfos.ca/06/oct/ainfos00252.html
(en) Nederlands, The Vrije Bond
a-infos-en@ainfos.ca</em -
Tue Oct 17 07:40:07 GMT 2006

Vrije Bond - Free Union is the translation with the subtitle 'basic organization<br>
for autogestion and syndicalism'. It is a group funded late '80s when<br>
members were thrown out by a syndicate due to a lack of hierarchy,<br>
anarchism. We are about 60 people whom cooperate in an anarchistic way.<br>
Four times a year we edit a magazine called 'Buiten de Orde' (Outside of<br>
Order), from the contribution we maintain a solidartyfund (for members<br>
on strike, helping each other likewi...
________________________________________________________________________


http://www.ainfos.ca/06/oct/ainfos00251.html
(pt) [It&#xE1;lia;Torino] contra a repress&#xE3;o a &#xFA;nica resposta &#xE9; a luta
a-infos-pt@ainfos.ca</em -
Tue Oct 17 07:27:11 GMT 2006

No dia 11 de dezembro iniciar&#xE1; o processo contra os 9 anti-racistas<br>
acusados de interrup&#xE7;&#xE3;o do servi&#xE7;o p&#xFA;blico por ter se manifestado contra a<br>
CPT - deten&#xE7;&#xE3;o Corso Brunelleschi.<br>
<br>
A seguir a declara&#xE7;&#xE3;o proferida pela Comiss&#xE3;o de Correspond&#xEA;ncia da FAI.<br>
<br>
No dia 20 de novembro de 2000, um grande grupo de anti-racistas se<br>
manifestou em frente &#xE0; prefeitura de Torino [It&#xE1;lia], pedindo que se<br>
fechas...
________________________________________________________________________


http://www.ainfos.ca/06/oct/ainfos00250.html
(ca) [Mexico] Invitaci&#xF3;n a seminario CECSNA
a-infos-ca@ainfos.ca</em -
Tue Oct 17 06:40:31 GMT 2006

+==+==+==+==+==+==+==+<br>
Comision Presos<br>
Politicos-Desaparecidos /<br>
la otra-df / 16-oct-06<br>
+==+==+==+==+==+==+==+<br>
<br>
<br>
Durante varios de los m&#xE1;s recientes lustros hemos venido<br>
conform&#xE1;ndonos como un conjunto de movimientos sociales -en M&#xE9;xico,<br>
en Am&#xE9;rica Latina y en el Mundo-, que luchamos por satisfacer<br>
nuestras necesidades culturales (materiales, espirituales,<br>
afectivas) como pueblos, as&#xED; como por expand...
________________________________________________________________________


http://www.ainfos.ca/06/oct/ainfos00249.html
(ca) [Argentina] &quot;El Libertario&quot;
a-infos-ca@ainfos.ca</em -
Tue Oct 17 06:37:20 GMT 2006

&lt;libertario@wtat.net&gt;<br>
Temas que toda la izquierda deb&#xED;a con<br>
<br>
a.. Izquierda Revolucionaria: Un significado Practica para ser<br>
Herramienta de la lucha Revolucionaria. Sobre las miles de opiniones y<br>
significados se le da a la izquierda Revolucionaria, la m&#xE1;s correcta es<br>
la que la convierte en una aut&#xE9;ntica Herramienta de lucha de los<br>
pueblos.<br>
b.. NORCOREA y las pruebas At&#xF3;micas<br>
c.. Hidrogeno :Los pueblos pobres del mundo p...
________________________________________________________________________


http://www.ainfos.ca/06/oct/ainfos00248.html
(pt) [Brasil] SP - II Col&#xF3;quioLibert&#xE1;rio: Programa&#xE7;&#xE3;o Completa
a-infos-pt@ainfos.ca</em -
Tue Oct 17 06:17:36 GMT 2006

Acontece em S&#xE3;o Paulo, no pr&#xF3;ximo final de semana, o II Col&#xF3;quio <br>
Libert&#xE1;rio FEDERALISMO LIBERT&#xC1;RIO - HIST&#xD3;RIA E PERSPECTIVAS. Ser&#xE3;o dois<br>
dias de palestras e debates, tratando de quest&#xF5;es hist&#xF3;ricas e atuais.<br>
Dentre os temas, ser&#xE3;o tratadas importantes datas<br>
comemorativas, como Primeiro de Maio, Revolu&#xE7;&#xE3;o Espanhola, Carta e <br>
Congresso de Amiens, Bolsas de Trabalho e pedagogia libert&#xE1;ria. Al&#xE9;m <b...
________________________________________________________________________


_______________________________________________
A-infos-index24 mailing list
A-infos-index24@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-index24