A - I n f o s

una agència de notícies multilingüe de i per a anarquistes
News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts Arxius A-Infos

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
The First Few Lines of The Last 10 posts
First few lines of all posts of last 24 hours

Links to indexes of first few lines of all posts of last 30 days | of last months of 2002 | of 2003 | of 2004

(ct) 1 de Maig de la CNT-AIT de Catalunya i Balears

From a-infos-ct@ainfos.ca
Date Fri, 22 Apr 2011 23:36:23 +0200
Delivered-to ilan@ainfos.ca
Delivered-to ainfos.ca-a-infos-ct@mail.tuxic.nl
Dkim-signature v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=gmail.com; s=gamma; h=domainkey-signature:mime-version:from:date:message-id:subject:to :content-type:content-transfer-encoding; bh=90m9A6v406V8kOXSgjl5FR1Nbr4SnsyRj3Vb88kqfP8=; b=cUV1vHx9Ba8+G8/HBXya7HFpriRk9EvcMa0sSHpoQsKxXkfVUqlG4oEiIWeyMlZ71q SOiVCvU4bRM7t04m4nsC1oatAudr/TaZ6PK87FaKEciJ6U9shDaKu021RDnN3Z0D7uM1 7wEY+w2QfSMinvAx7MIi1cMxKL7psoeGpqI00=
Domainkey-signature a=rsa-sha1; c=nofws; d=gmail.com; s=gamma; h=mime-version:from:date:message-id:subject:to:content-type :content-transfer-encoding; b=gUEPqTY7MXqnWbDsWrHHcxp4i/GUKigtpz8TUFa22uvmxLqN8LmrIYV080kDwNJvYu VPF7nONjGe6d9nJJRBls7bWT0mD5dgu3jPmoaqxteBSLPzqTpwxcxbz8ZoaWAF24D8V8 VjnmV3k8e1Qyl/0Zro5vFGM3+MBuljW7mJgco=
List-archive <http://ainfos.ca/mailman/private/a-infos-ct>
List-help <mailto:a-infos-ct-request@ainfos.ca?subject=help>
List-id <a-infos-ct.ainfos.ca>
List-post <mailto:a-infos-ct@ainfos.ca>
List-subscribe <http://ainfos.ca/mailman/listinfo/a-infos-ct>, <mailto:a-infos-ct-request@ainfos.ca?subject=subscribe>
List-unsubscribe <http://ainfos.ca/mailman/options/a-infos-ct>, <mailto:a-infos-ct-request@ainfos.ca?subject=unsubscribe>


Immersos en aquesta profunda crisi econÃmica que tantes i tantes
vegades hem vist utilitzar als poders fÃctics de la nostra societat
per legitimar la retallada de torn. -- No obstant aixÃ, aquest any tÃ
com a diferÃncia respecte als Ãltims que en aquesta ocasià arribem al
Primer de Maig suportant a les nostres esquenes una onada molt recent
i molt concentrada de retallades antiobreres sense precedents en les
Ãltimes tres dÃcades; retallades que, com la CNT ha denunciat ja en
els diversos comunicats i notes de premsa fetes pÃbliques a cada
ocasià i a cada signatura dâaquests pactes i reformes, suposen una
gravÃssima pÃrdua de drets per tots nosaltres, per a tots els
treballadors, que precaritzaran en el futur proper encara mÃs les
nostres condicions de treball, que disminuiran les nostres pensions,
que ens fara falta treballar mÃs anys per menys diners, que enterraran
la negociacià colÂlectiva, etcÃtera. Tot aixÃ, per descomptat, en nom
de la ârecuperacià econÃmicaâ, argument del govern del PSOE que no
amaga una altra cosa que el tornar a la seva polÃtics dâespeculaciÃ
salvatge i els beneficis empresarials ilÂlimitats sense que,
mentrestant, cap empresari ni banquer perdin diners, malgrat ser ells
mateixos els responsables directes de la crisi.

Sent conscients de la gravetat de lâ atac contra el conjunt dels
treballadors i de la necessitat dâintentar aturar-ho i revertir-ho si
no volem que govern, patronal i burocrÃcies de CCOO i UGT culminin
lâenterrament social del moviment obrer. La CNT ha fet una crida a les
organitzacions sindicals que en les Ãltimes setmanes i mesos han fet
patenti el seu rebuig al Pacte Social, amb lâobjectiu dâarribar a un
acord de mÃnims que ens permeti a tots iniciar de forma unitÃria a
carrers i llocs de treball quantes lluites siguin possibles per
âdonar-li la volta a la truitaâ, com es refereix la dita popular.

No obstant aixÃ, tenint sempre present la necessitat de juntar
esforÃos perquà la sortida de la crisi no passi per lâ abaratiment
dâacomiadaments, signatures continuades dâE retallades als aturats,
augment de la desocupacià i lâedat de jubilacià (per donar alguns
exemples) la CNT no vol deixar passar lâocasià de plantejar, en el
context dâuna data amb tanta cÃrrega de lluita com el Primer de Maig,
la necessitat de tot sindicalista conscient, pertanyi a una o una
altra organitzaciÃ, de qÃestionar no nomÃs a les cÃpules de CCOO i
UGT, sinà tambà al propi model sindical que ha convertit a aquestes
cÃpules en ârepresentantsâ Ãnics i inamovibles dels nostres interessos
de classe, i que per tant ha permÃs que aquests interessos de classe
es vegin constantment contrariats per la realitat de cada nou pacte,
cada nova reforma i cada nou decret en relacià al mÃn del treball.

Des de la CNT entenem que la desmobilitzacià dels treballadors no Ãs
un factor merament casual, ni propiciat Ãnicament per la tasca
intoxicadora dels mitjans de comunicaciÃ, sinà que respon tambà a
causes estructurals: quan el mÃtode dâorganitzacià en les empreses
seguit de forma majoritÃria passa per un model sindical de
representacià (el fixat a lâ ET i la LOLS, que fa recaure el seu pes
sobre les eleccions sindicals, els delegats de personal i els comitÃs
dâempresa), un model en el qual es protegeix contra el perill de
lâacomiadament a una clara minoria de cada plantilla (la que resulta
triada com a representant exclusivament) deixant a la resta en una
pitjor situacià front el problema de lâatur, resulta lÃgic que aquesta
resta dels treballadors prefereixi no mobiltzar-se, atÃs que no
gaudeixen de la mateixa protecciÃ, i es tendeix de manera natural a
deixar en mans de la minoria tots els assumptes relatius a les seves
condicions de treball.
Des de la CNT, per contra, entenem que el fre a aquesta onada de
retallades no el trobarem en els vots sinà en la conversià de la
militÃncia sindical en un fenomen majoritari dins de les empreses:
lâÃnica manera dâobtenir conquestes, o almenys frenar reculades, passa
per la lluita i la implicacià directa de la majoria dels afectats, mai
a lâinrevÃs.

Ningà diu que aixà sigui fÃcil, o que lâÃxit estigui garantit, perà la
veritat Ãs que com no podem seguir, Ãs com venim estant fins ara. I Ãs
aquà on la CNT tà una alternativa clara per oferir, una alternativa
que prescindeix de privilegis de qualsevol tipus i que fa recaure tot
el seu pes i la seva capacitat sobre lâaccià dâels qui la duen a
terme: lâalternativa de la seccià sindical com a eina organitzativa
als llocs de treball. Tant en el passat recent com a lâactualitat, hem
vist molts acomiadaments i sancions que responien a represÃlies contra
treballadors mobilitzats convertir-se en nuls, fins i tot hem vist a
empreses asseureâs a negociar la concessià de la garantia laboral (Ãs
a dir, lâextensià de la proteccià enfront de lâacomiadament a tota la
plantilla) o un altre tipus de millores, tot aixà fruit dâuna acciÃ
sindical ben planificada i desenvolupada, sempre sota la mÃxima que el
sindicalisme no pot ser alguna cosa aliena a la classe obrera, i no
pot per tant sustentar-se en privilegis.

Hem vist Ãxits de llarg a llarg de lâEstat EspaÃol, com el de la vaga
de Flightcare en lâAeroport del Prat, on lâempresa ha vist frustrats
els seus intents per ilÂlegalitzar els aturs convocats per la CNT, i
assistim en aquests moments a una nova vaga convocada tambà per la CNT
en lâempresa AUSSA, precisament reivindicant entre altres coses la
retirada dâun Expedient de Regulacià Temporal dâOcupacià i la
concessià de lâesmentada garantia laboral. Hem vist com empreses del
calibre de EULEN han estat obligades a canviar el conveni que venien
aplicant als seus treballadors en tota una ciutat per un altre amb
millores notables sobre lâanterior, o com un llarg etcÃtera dâempreses
sâhan vist obligades a canviar la seva polÃtica de contractaciÃ, o a
esmenar cessions ilÂlegals de treballadorsâ sempre amb el model
sindical que proposa la CNT com a comà denominador.

I tot aixà nomÃs en lâÃltim any: aquest model sindical que, com dÃiem,
diu sà a la participacià de tots els afectats en els seus problemes a
travÃs de la seccià sindical i per la mateixa raà diu no als comitÃs
dâempresa, aquest model que diu no a subvencions i cÃnons de
negociaciÃ, perquà busca la independÃncia econÃmica per poder defensar
Ãnicament interessos dels treballadors i no deureâs a ningà mÃs.


Per totes aquestes raons, tanquem aquest comunicat tal com el
comenÃavem: avui mÃs que mai Ãs necessÃria la unitat dâaccià de tots
aquells que rebutgem el pacte social, perà tambà Ãs avui mÃs
necessÃria que mai la revisià autocrÃtica del model sindical que ens
ha conduÃt a tots els treballadors a aquest carrerà sense sortida.

PEL SINDICALISME DE CLASSE, ECONÃMICAMENT INDEPENDENT I DâACCIÃ DIRECTA

PER LâANARCOSINDICALISME

VISCA EL PRIMER DE MAIG

1 de Maig al Parc de les Tres Xemeneies (av. Paralel, Pstg La Canadenca)

10:00 Esmorzar
10:30/11:30 Activitats per a criatures, espectacle del grup Mimulus.
12:00 Miting
13:00 ManifestaciÃ
14:00 Dinar: paella vegetal i ecolÃgica, i +

Aquest any l'acte es realitza conjuntament amb els companys de Joaquin Costa.
http://www.cnt.cat/
_______________________________________
AGENCIA DE NOTICIAS A-INFOS
De, Por y Para Anarquistas
Para enviar artlos en catalan
escribir a: A-infos-ct@ainfos.ca
Para suscribirse/desuscribirse: http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-ct
Archivo: http://www.ainfos.ca/ct_______________________________________________
A-infos-ct mailing list
A-infos-ct@ainfos.ca
http://ainfos.ca/mailman/listinfo/a-infos-ct