A - I n f o s

una agència de notícies multilingüe de i per a anarquistes
News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts Arxius A-Infos

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
The First Few Lines of The Last 10 posts
First few lines of all posts of last 24 hours

Links to indexes of first few lines of all posts of last 30 days | of last months of 2002 | of 2003 | of 2004

(ct) MANIFESTACIO 7 NOVEMBRE A ASCO, CONTRA CEMENTIRI NUCLEAR

From a-infos-ct@ainfos.ca
Date Sun, 31 Oct 2010 13:59:41 +0100
Delivered-to ilan@ainfos.ca
Delivered-to ainfos.ca-a-infos-ct@mail.tuxic.nl
Dkim-signature v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=gmail.com; s=gamma; h=domainkey-signature:mime-version:received:received:date:message-id :subject:from:to:content-type:content-transfer-encoding; bh=20KgTdyCBVevCpWyv8TjGKAHZI2+6AKV9PPLZupewqc=; b=Dmbnjf/to5mOBPhSIW8WRJw6kyTR4QQQGRZB13eqFiHjftmUjtea8fiW1Nhzq9sIhC fAwXF4YHuHiwWjyTD1DKjVpVWGupNyKC7QgSN63sxBd56wqULs5RavBR7iyCDS3PT/sE gg/A+dDL2vyVRi3yF1jEZ9tAQj2+w7i7vaqUc=
Domainkey-signature a=rsa-sha1; c=nofws; d=gmail.com; s=gamma; h=mime-version:date:message-id:subject:from:to:content-type :content-transfer-encoding; b=HT0A+DKHOflF0TUT6mdNKQWq0TdEMUoL/996r7xrXQwmYws+m7HVCI7XPaz1SFpLE1 m3rjh5hiRqThzuqCP6G6+CxHKUOeyWn6QAjBTvQ5CYRKmaW4Kfbu3yynix7SlhWaYa1+ BJi1pTurRk6sdi/KzmNcREoE6n9R/09B38pBg=
List-archive <http://ainfos.ca/mailman/private/a-infos-ct>
List-help <mailto:a-infos-ct-request@ainfos.ca?subject=help>
List-id <a-infos-ct.ainfos.ca>
List-post <mailto:a-infos-ct@ainfos.ca>
List-subscribe <http://ainfos.ca/mailman/listinfo/a-infos-ct>, <mailto:a-infos-ct-request@ainfos.ca?subject=subscribe>
List-unsubscribe <http://ainfos.ca/mailman/options/a-infos-ct>, <mailto:a-infos-ct-request@ainfos.ca?subject=unsubscribe>


Benvolgut/a, s/des, estem en un moment crucial en la lluita contra el
cementiri nuclear que el govern de l'Estat espanyol vol instalÂlar.
--- Ascà continua sent el candidat predilecte del govern espanyol, i
ara tot fa preveure que s'està esperant el pas de les eleccions al
Parlament de Catalunya i la configuracià d'un nou govern, per tal de
decantar-se definitivament per aquesta opciÃ.---- Ãs per aixà que la
CANC hem contactat amb els partits polÃtics per copsar quin Ãs el seu
plantejament sobre aquesta qÃestià durant la propera legislatura. Fins
a dia d'avui han signat un compromÃs amb la CANC en contra del
cementiri nuclear els segÃents partits: ERC, ICV-EUiA, Reagrupament i
Solidaritat. No han volgut signar aquest document ni fer cap
declaracià pÃblica en contra del cementiri durant la propera
legislatura ni CiU ni el PSC, malgrat aquests dos partits durant
l'actual legislatura van donar suport a una resolucià del Parlament en
contra d'ubicar-lo en qualsevol municipi de Catalunya.

Fins ara, la forÃa dels 148 ajuntaments, 12 consells comarcals, 2
diputacions, i la mateixa resolucià del Parlament, que s'han mostrat
contraris al cementiri, juntament amb totes les accions que s'han
desenvolupat des de la CANC, han aconseguit frenar aquesta
instalÂlaciÃ. Ara perÃ, aquest silenci cÃmplice de CiU i PSC estÃ
alimentant l'estratÃgia del govern espanyol de decidir desprÃs de les
eleccions del 28 de novembre.
Per tal de demostrar al govern espanyol el rebuig que aquà genera la
possibilitat d'instalÂlar un cementiri nuclear a AscÃ, que no
permetrem tampoc desprÃs de les eleccions al Parlament, i tambà per a
fer veure a CiU i PSC que siguin conseqÃents i tambà s'oposin al
cementiri durant la propera legislatura, la CANC ha convocat una
MANIFESTACIà a Ascà el proper 7 de novembre a les 11'00h.
Esperem la vostra necessÃria assistÃncia i us agrairem que en feu
difusià per tots els vostres canals (associaciÃ/partit/entitat) i
poder comptar amb tots els vostres companys/associats/cÃrrecs/
militants.

Rebeu una cordial salutaciÃ,
CANC
Coordinadora Anticementiri Nuclear de Catalunya
NO AL CEMENTIRI NUCLEAR!
DIUMENGE 7 DE NOVEMBRE A LES 11h. A ASCÃ.
_______________________________________
AGENCIA DE NOTICIAS A-INFOS
De, Por y Para Anarquistas
Para enviar artlos en catalan
escribir a: A-infos-ct@ainfos.ca
Para suscribirse/desuscribirse: http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-ct
Archivo: http://www.ainfos.ca/ct_______________________________________________
A-infos-ct mailing list
A-infos-ct@ainfos.ca
http://ainfos.ca/mailman/listinfo/a-infos-ct