A - I n f o s

una agència de notícies multilingüe de i per a anarquistes
News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts Arxius A-Infos

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
The First Few Lines of The Last 10 posts
First few lines of all posts of last 24 hours

Links to indexes of first few lines of all posts of last 30 days | of last months of 2002 | of 2003 | of 2004

(ct) Motius per fer l'aturada del 29 de Setembe

From a-infos-ct@ainfos.ca
Date Tue, 21 Sep 2010 00:03:21 +0200
Delivered-to ilan@ainfos.ca
Delivered-to ainfos.ca-a-infos-ct@mail.tuxic.nl
Dkim-signature v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=gmail.com; s=gamma; h=domainkey-signature:mime-version:received:received:date:message-id :subject:from:to:content-type; bh=YGyin5sHf6pE9I5++l18WCYr1uhMo4aj1YqbzWJxz6s=; b=u1dp6Ewpqj08JgRdZV9eGxCIUrJDsrYwv2P5UpxRIc/Pktdwm11X3iHE0NTOmzJK0v dcC92xvNVTs4jj9ceE6Chsxlrf3CEbbZtmYhXxjBGYGQbBGhbQxvl+72CRNu8/w31xer zW7hvThywaE7FgfveBDiwzfY9ZQ8xsP99iiPY=
Domainkey-signature a=rsa-sha1; c=nofws; d=gmail.com; s=gamma; h=mime-version:date:message-id:subject:from:to:content-type; b=FGkK8qgizRVjvPE+q1ob14gsO0dE6p3fXQO2XMkLXDwcDEHByOl2h8Lr/TKID1rspp J3U9Eraug60AbpvQtSvbUx3b0n9tnn34l/WuJa9uN34A06sybUXuWXjzVFIQudZPIXoc hymT56YMqn8WSr8C3XgAOnsUtOKhon2XBCP/Y=
List-archive <http://ainfos.ca/mailman/private/a-infos-ct>
List-help <mailto:a-infos-ct-request@ainfos.ca?subject=help>
List-id <a-infos-ct.ainfos.ca>
List-post <mailto:a-infos-ct@ainfos.ca>
List-subscribe <http://ainfos.ca/mailman/listinfo/a-infos-ct>, <mailto:a-infos-ct-request@ainfos.ca?subject=subscribe>
List-unsubscribe <http://ainfos.ca/mailman/options/a-infos-ct>, <mailto:a-infos-ct-request@ainfos.ca?subject=unsubscribe>


DEFENSEM ELS NOSTRES DRETS COM A TREBALLADORS!----Tots a la Vaga General del
29 de Setembre de 2010.
La Federacià Comarcal del Maresme de la Confederacià Nacional del Treball
(CNT) fa una crida als treballadors per organitzar-se i defensar els nostres
drets. Els motius per convocar la vaga: -En defensa de lâocupaciÃ: lâEstat
Espanyol Ãs el pais mÃs afectat a la Unià Europea per la desocupacià amb una
taxa dâatur que supera el 23% de la poblacià activa, que arriba a mÃs de
4.500.000 de treballadors aturats. -En defensa del nivell adquisitiu: la
pujada a principis dâany dels preus en necessitats bÃsiques com Ãs
lâelectricitat (2,64%), el gas butà (3,36%), el transport de rodalies i
mitja distancia (6%), aixà com els carburants i per una altra banda, la
pujada dâimpostos com ara lâIVA que passa del 16 al 18% en el tipus general,
i del 7 al 8% del tipus reduÃt, contrasta amb una pujada de les pensions en
un 1% i del salari mÃnim interprofesional en un 1,5%, situant-se a 633,30 â.
-En defensa de les pensions: el Govern ha proposat durant aquesta
legislatura augmentar lâedat de jubilacià fins als 67 anys i rebaixar
lâimport de les futures pensions aplicant el cÃmput de 15 a 25 anys. Cal dir
que el 68% dels 8,2 milions de pensionistes no arriben al sou mÃnim
interprofesional.

- En defensa de la societat: el Govern, aplicant receptes neoliberals, ha
injectat gran quantitat de diners als bancs per activar el crÃdit quan els 7
grans Bancs i Caixes van obtenir 17.000 milions dâeuros de benefici per
acabar amb el dÃficit pÃblic que es situa en un 11,4 % i arribar al 3% que
demana la UE. El Govern ha limitat el pressupost de la majoria de ministeris
(sanitat, educaciÃ, foment,â) i ha reduÃt el salari dels treballadors
pÃblics en un 5% de mitjana, aixà com la congelacià de les pensions.

-En defensa dâun treball digne i amb drets: amb el âDecretazoâ de la Reforma
Laboral, i la falta de mobilitzacià dels treballadors, el Govern ha
modificat els drets dels assalariats, aixà amb la nova reforma laboral
observem un empitjorament de la contractacià indefinida, mÃs facilitat a
lâacomiadament procedent i improcedent, poder unilateral per a lâempresari
durant la permanencia al treball, i debilitament de la negociaciÃ
colÂlectiva, una modificacià substancial de les condicions de treball, i una
deixadesa a lâhora de lâaplicacià salarial, la mobilitat geogrÃfica,
reduccià temporal de la jornada laboral, mÃs boniificacions empresarials i
mÃs contractacià precÃria.

http://cntpremia.blogspot.com
_______________________________________
AGENCIA DE NOTICIAS A-INFOS
De, Por y Para Anarquistas
Para enviar artlos en catalan
escribir a: A-infos-ct@ainfos.ca
Para suscribirse/desuscribirse: http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-ct
Archivo: http://www.ainfos.ca/ct_______________________________________________
A-infos-ct mailing list
A-infos-ct@ainfos.ca
http://ainfos.ca/mailman/listinfo/a-infos-ct