A - I n f o s

una agència de notícies multilingüe de i per a anarquistes
News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts Arxius A-Infos

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
The First Few Lines of The Last 10 posts
First few lines of all posts of last 24 hours

Links to indexes of first few lines of all posts of last 30 days | of last months of 2002 | of 2003 | of 2004

(ct) Secció Sindical a Atento: MILLORES EN QÜESTIONS DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS I SEGURETAT I SALUT

From a-infos-ct@ainfos.ca
Date Fri, 17 Sep 2010 17:42:35 +0200
Delivered-to ilan@ainfos.ca
Delivered-to ainfos.ca-a-infos-ct@mail.tuxic.nl
Dkim-signature v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=gmail.com; s=gamma; h=domainkey-signature:mime-version:received:received:date:message-id :subject:from:to:content-type:content-transfer-encoding; bh=tQgnaA4ZFn4nUL/UWuRb5u8YgK6UGJh7GDztXwB/QSU=; b=sUjZMqWAjYvWBWiZrQhCZKPAhQuWIakOaAl2sn9beaHBbw6lKhyHI7LfMSXDKZgKk1 263HZL/oOnxWz96SWJmnAZpaxSP+ORTduR8tZX2qOQPXPHltRcjpi0BP9O1HnMcdEarJ bSvbkh1q81+pFzO91HOcohUuKCPKrkbHmcNYg=
Domainkey-signature a=rsa-sha1; c=nofws; d=gmail.com; s=gamma; h=mime-version:date:message-id:subject:from:to:content-type :content-transfer-encoding; b=R6UZyiT/DqAyVnOdoBeQiUuPabzNDSjUTtLWeMy+j+QpDAzhpwGO2kj/MwcoxWT91A TUzHQyaOz95fdajTL8LaZucqVdOriwROZjtOTb0T3YUtBPJ8peAqG7+P+hiANg2dlYdN oMYCNNJuBtVdPEH5dRQh+IXn8ttBB/6Bzc1Gw=
List-archive <http://ainfos.ca/mailman/private/a-infos-ct>
List-help <mailto:a-infos-ct-request@ainfos.ca?subject=help>
List-id <a-infos-ct.ainfos.ca>
List-post <mailto:a-infos-ct@ainfos.ca>
List-subscribe <http://ainfos.ca/mailman/listinfo/a-infos-ct>, <mailto:a-infos-ct-request@ainfos.ca?subject=subscribe>
List-unsubscribe <http://ainfos.ca/mailman/options/a-infos-ct>, <mailto:a-infos-ct-request@ainfos.ca?subject=unsubscribe>


Seccià Sindical CNT a Atento - Servei 061 Catalunya --- MILLORES EN
QÃESTIONS DE PREVENCIÃ DE RISCOS LABORALS I SEGURETAT I SALUT ---
Treballadors i treballadores d'ATENTO afiliats a la CNT vam denunciar
el passat any davant Inspeccià de Treball diverses qÃestions de
seguretat i salut laboral, aixà com l'incompliment de diversos
articles del conveni: 23, 26, 28, 48, 61 i 78. El mes de febrer es va
celebrar una reunià entre portaveus de CNT i representants d'ATENTO
davant l'inspector de treball. Aquest, en l'acta de resoluciÃ, donava
un perÃode de tres mesos a l'empresa per solucionar tots els aspectes
denunciats. I de fet, s'han resolt temes com el plus d'idiomes, les
vacances o el taulell d'anuncis per seccions sindicals (una soluciÃ,
en tot cas, parcial). Altres qÃestions quedaven encara pendents, i el
mes de juny es va presentar una nova denÃncia.

Com a conseqÃÃncia de l'ocupacià del Departament de Salut el dia 23 de
juliol, CNT va iniciar una sÃrie de reunions amb representats del
Departament i del Sistema d'EmergÃncies MÃdiques, que es va mostrar
molt mÃs dialogant que ATENTO. En aquestes reunions es van exposar
diverses reclamacions. A la segona de les reunions amb el SEM es va
arribar a un compromÃs verbal en matÃria de seguretat i salut laboral,
en aspectes com la neteja periÃdica del centre o la renovacià del
material. No aixÃ, lamentablement, en matÃria de readmissià dels
acomiadats.

ATENTO no estava fent correctament la gestià del servei 061, i el SEM
ho reconeixia. Recentment hem vist com es netejaven parts del centre
que no s'havien netejat mai o no es netejaven periÃdicament, un
aspecte denunciat per nosaltres perà encara no resolt (encara que la
manera de netejar no ha sigut la correcta). Continuarem insistint per
donar solucià a altres aspectes com la renovacià del material (cascos,
esponges, etc.). La pantomima sobre el clima laboral no Ãs una
conseqÃÃncia de la bona voluntat d'ATENTO sinà que hi ha un munt de
denuncies i la CNT està darrera de tot aixÃ.

Si voleu assenyalar alguna irregularitat, o tenir alguna de les
denÃncies o l'acta de
resolucià nomÃs teniu que contactar amb:

cnt.atento.sem@gmail.com
_______________________________________
AGENCIA DE NOTICIAS A-INFOS
De, Por y Para Anarquistas
Para enviar artlos en catalan
escribir a: A-infos-ct@ainfos.ca
Para suscribirse/desuscribirse: http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-ct
Archivo: http://www.ainfos.ca/ct_______________________________________________
A-infos-ct mailing list
A-infos-ct@ainfos.ca
http://ainfos.ca/mailman/listinfo/a-infos-ct