A - I n f o s

una agència de notícies multilingüe de i per a anarquistes
News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts Arxius A-Infos

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ Altres.llengües
The First Few Lines of The Last 10 posts
First few lines of all posts of last 24 hours

(ct) Butlletí Contrainformatiu nº 65 (1ª part)

From CGT Reus <baixc-p@pangea.org>
Date Mon, 9 Sep 2002 07:22:51 -0400 (EDT) ________________________________________________
   A - I N F O S N E W S S E R V I C E
      http://www.ainfos.ca/
    http://ainfos.ca/index24.html
 ________________________________________________BUTLLETÍ CONTRAINFORMATIU Nº 65
Secretaria de Comunicació del Comitè Confederal de Catalunya de
la CGT. 
04-09-02.

***

Continguts:

- ASSEMBLEA ESTATAL ANTIGLOBALITZACIÓ, Madrid, 12 d’octubre

- 10 DELEGATS DE CGT A GOLDEN LINE (VODAFONE) EXPEDIENTATS 
PER L’EMPRESA

- L’ENTOSSUDIMENT DE RENFE CONTRA LES PARELLES DE FET, XOCA 
DE NOU AMB ELS TRIBUNALS SUPERIORS DE JUSTICIA

- INJUSTA AGRESSIÓ A PARCS I JARDINS (BCN) CONTRA ELS/LES
TREBALLADORS/ES

- L’INSPECCIÓ DE TREBALL DE PALENCIA SANCIONA A CORREUS I
TELÈGRAFS ARRAN DE LA DENUNCIA PRESENTADA PER LA SECCIÓ 
SINDICAL DE CGT

- L’EMPRESA MITASA SANCIONA A UNA TREBALLADORA AFILIADA A LA 
CGT PER EXIGIR ELS SEUS DRETS

- EL MOC ACABA DE DEFINIR A ROTA ELS SEUS OBJECTIUS DESPRÉS 
DE LA DESAPARICIÓ DEL SERVEI MILITAR OBLIGATORI 

- EN DEFENSA DE LES LLIBERTATS, NO A L’IL·LEGALITZACIÓ DE
BATASUNA

- LAURA RIERA, UN ANY SEGRESTADA SOTA LA LLEI ANTITERRORISTA

- KALE GORRIA EN VERSIÓ DIGITAL

**************

ASSAMBLEA ESTATAL ANTIGLOBALITZACIÓ, Madrid, 12 d’octubre

L'eix estatal de Drets Socials de la Campanya contra l'Europa
del Capital i la Guerra, que es va reunir a Sevilla durant la
contracimera de juny, va acordar convocar una nova assemblea
estatal de l'eix a Madrid durant el cap de setmana del 12
d'octubre. Aquesta assemblea haurà de servir, d'una banda, per a
valorar el semestre de mobilitzacions i, per un altre, per a
continuar amb la coordinació arribada durant aquest període i
plantejar-nos noves possibilitats de treball comú contra la
globalització capitalista dintre del camp del sindicalisme, la
lluita contra la precarietat, pels drets socials, etc...
Un altre aspecte important d'aquesta convocatòria és que des
d'aquest eix es fa una crida a la resta d'eixos temàtics
(Immigració, Dona, Ecologia...) perquè al seu torn es convoquin
a Madrid en aquesta data i d'aquesta manera realitzar una nova
assemblea estatal de tot el moviment antiglobalització.

************************************************************

10 DELEGATS DE CGT A GOLDEN LINE (VODAFONE) EXPEDIENTATS 
PER L’EMPRESA

Després d'un procés electoral que va començar en el mes de març
i a data d'avui encara no està acabat, 10 dels companys de
C.G.T, representants sindicals a Golden Line, han estat 
expedientats per repartir un comunicat informatiu als
treballadors. La sanció pot ser o suspensió d'ocupació i sou
entre 11 dies i 3 mesos o l'acomiadament.
	
Durant el procés electoral, l'empresa ha tornat a manipular i a
utilitzar tots els mitjans per a impedir que C.G.T. obtingués la
majoria del comitè d'empresa, ens hem enfrontat a 7 impugnacions
al procés electoral, amb diversos arbitratges i judicis, i fins
i tot l'últim ardit ha estat el denunciar el recompte efectuat
per a l'obtenció del nombre de delegats per a d'aquesta forma
intentar llevar-nos 1 dels 9 delegats obtinguts.
	
Per tot això, el dia 18 de juliol vam repartir un comunicat
informant amb tots els pèls i senyals de l'ocorregut durant les
votacions i recompte del dia anterior, com el Director de RR.HH
s'anava desencaixant quan comprovava que el recompte donava
majoria absoluta a C.G.T. i com va utilitzar tant a UGT i CC.OO
com a membres de la taula perquè es modifiqués el recompte.
	
En l'expedient obert per l'empresa se'ns acusa d'abocar frases
injurioses contra el Director de RR.HH, de titllar a UGT i CCOO
de servilistes i col·laboracionistes amb la patronal i
d'atemptar contra l'honor i la integritat d'una de les
components de la taula (personal d'estructura) per indicar que
va influenciar a la resta de la taula electoral per a acatar les
ordres de l'empresa i robar un delegat a C.G.T.
	
Per tot això, us volem demanar el vostre suport i col·laboració
per a pressionar a l'empresa a la retirada de l'expedient
sancionador. Seria a través de l'enviament de massiu de faxos a
Golden Line, saturant el seu fax: 607135303 o e-mail:
goldenline@goldenline.es 

EXIGIM QUE ES RETIRI DE FORMA IMMEDIATA L'EXPEDIENT DISCIPLINARI
CONTRA ELS COMPANYS DE LA SECCIÓ SINDICAL DE C.G.T. A GOLDEN
LINE.
PER LA LLIBERTAT D'EXPRESSIÓ I CONTRA LA REPRESSIÓ 
EMPRESARIAL. 
¡¡¡RETIRADA D'EXPEDIENT JA!!!

********************************************************

L’ENTOSSUDIMENT DE RENFE CONTRA LES PAELLES DE FET, XOCA 
DE NOU CON ELS TRIBUNALS SUPERIORS DE JUSTICIA

El Sindicat Federal Ferroviari de la CGT, va aconseguir incloure
en el XIII Conveni Col·lectiu de RENFE de 20 de juny de 2000,
entre altres reivindicacions, que es garantís a les parelles de
fet els mateixos beneficis socials que a les parelles de dret.
No obstant això, des de la seva entrada en vigor, la Direcció de
RENFE es va negar a aplicar aquest dret als treballadors que
formen part d'una parella de fet homosexual.
	
Els Tribunals Suprems de Madrid i Andalusia, han fallat en
contra de RENFE davant el recurs que l'empresa va presentar
enfront de la Sentència Condemnatòria dels jutjats socials de
Madrid i Sevilla, on instaven a RENFE complir l'establert en el
XIII Conveni Col·lectiu en referència a les parelles de fet.
	
La Direcció de RENFE pretenia justificar aquesta actitud amb un
argument tan pelegrí com que les parelles formades per persones
del mateix sexe no constitueixen un "nucli familiar" argument
contestat pels tribunals on expliciten que el Conveni Col·lectiu
de RENFE no estableix distinció alguna entre les distintes
"parelles de fet" que conviuen dintre d'aquesta expressió, i que
la negativa empresarial suposa un autèntic atemptat al principi
de no-discriminació com estableix la Constitució Espanyola.
	
L'actuació dels responsables de RENFE, respon en realitat a una
concepció de la societat i dels drets de les persones que té les
seves arrels en temps passats que per desgràcia és massa
freqüent entre els empresaris i entre bona part de la classe
política.
	
Des del Sindicat Federal Ferroviari de la CGT, venim denunciant
aquestes actituds discriminatòries que la Direcció de RENFE
aquesta aplicant, denunciant les injustícies sobre aquestes
situacions. Ara els Tribunals Superiors de Justícia ens tornen a
donar la raó, confirmant les sentències dels tribunals socials
de Madrid i Sevilla. En concret la Sala social del Tribunal
Superior de Justícia d'Andalusia en el recurs que confirma la
sentència del Jutjat social nº 8 de Sevilla exposa:

"Aquesta convivència 'habiti uxorio', no regulada, és no obstant
això considerada per algunes disposicions del nostre ordenament
jurídic...” ../.. “ però encara que s'admetés que el legislador
estava pensant únicament en les heterosexuals, el creixent
nivell d'acceptació en el si de la nostra societat fins i tot
les parelles estables d'homosexuals, obligaria a interpretar-les
en el sentit ampli, que inclogués també a aquestes últimes
d'acord amb l'Art. 3º 1 del Codi Civil, al tenor del qual < les
normes s'interpretessin en el sentit propi de les seves
paraules, en relació amb (..) la realitat social del temps que
han de ser aplicades>.
	
Confiem que el poder judicial segueixi exercint amb el mateix
bon criteri la responsabilitat que la Constitució li encomana.
En aquests moments TOTES les demandes interposades pels
treballadors mitjançant els serveis jurídics del Sindicat
Federal Ferroviari de la CGT han estat guanyades.
	
Des del SFF-CGT, hem plantejat amb anterioritat demandes contra
situacions discriminatòries, com el cas de les faldilles del
personal femení de l'AVE, i seguirem lluitant per a eliminar
qualsevol tipus de discriminació en la nostra societat i com en
aquests casos en particular sobre el dret a la lliure elecció de
la pròpia orientació sexual.

SFF-CGT, Madrid, 22 d’agost de 2002

********************************************************

INJUSTA AGRESSIÓ A PARCS I JARDINS (BCN) CONTRA ELS/LES
TREBALLADORS/ES

Quan l'any 1999 ens vam presentar a l'Oferta Pública d'Ocupació
en el Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona per a
90 places de peó, molts buscàvem un lloc de treball, entre
altres coses, estable. Una vegada realitzades totes les proves,
els que vam aparèixer en les llistes de seleccionats vam veure
obertes les portes a moltes il·lusions (compra d'habitatge,
fills, etc). Però després d'ocupar la plaça i estar treballant
ens vam assabentar que el procés havia tingut “irregularitats”
en la qualificació de la primera prova, en principi amb 38
preguntes encertades continuaves el procés i el tribunal
qualificador decideix que serien necessàries 50, deixant així a
201 persones fora de l'Oferta Pública.
	
El comitè d'empresa de Parcs i Jardins va denunciar la
irregularitat i va obtenir una sentència favorable. L'empresa va
recórrer la sentència i va passar d'un tribunal a un altre fins
que va arribar al Tribunal Superior de Justícia que va ratificar
la sentència en contra de l'Ajuntament de Barcelona. Aquesta
sentència afirma el dret de les persones afectades a poder
prosseguir les proves i deixa a potestat de l'Administració
l'anomenada “preservació d'actes”, és a dir, que les persones
que en el seu moment van superar les proves, no hagin de tornar
a repetir-les. En aquest sentit la Direcció de l'Institut es va
comprometre per escrit a dita “preservació d'actes”.
	
Però... sorpresa : el nou Tribunal Qualificador constituït per
la Direcció de l'Institut decideix no portar a terme la
“preservació d'actes”. Com resultat les 90 persones que ja estem
treballant des de fa dos anys i mig haurem repetir les proves
des de la teòrica i posar en perill la plaça fixa que ja conquerim.
	
La raó per la qual se'ns obliga a repetir els exàmens és que la
Justícia ha dictaminat que el Institut ha de continuar examinant
a 201 persones que en el seu moment van ser suspeses
arbitràriament i la Direcció com represàlia a la representació
dels treballadors per haver-lo denunciat, castiga a aquests 90
treballadors a pesar que el propi tribunal de Justícia acceptava
que es preservessin tots els actes que no van ser impugnats amb
la qual cosa no haurien de tornar-se a presentar cap d'ells.
	
Per tot això, li demanem a la Presidenta del Institut Municipal
de Parcs i Jardins Imma Mayol representant en l'Ajuntament de
Barcelona del partit d'esquerra Iniciativa per Catalunya que no
permeti que es cometi aquesta injustícia contra els/les
treballadors/es.

I US DEMANEM A TOTS/ES ELS/LES CIUTADANS/ES SOLIDARIS/ES QUE
ENVIEU A LES SEGÜENTS ADRECES DE MAIL EL SEGÜENT TEXT:

NO A LA REPRESSIÓ CONTRA ELS/LES TREBALLADORS/ES 
PER LA PRESERVACIÓ D'ACTES

Traballadors/es afectats/des OPE 99 Parcs i Jardins

IMMA MAYOL imayol@mail.bcn.es 
INICIATIVA CATALUNYA iniciativa@ic-v.org


Concentració a la Pça. Sant Jaume
	
El dijous 5 de setembre els treballadors de Parcs i Jardins han
convocat una concentració de solidaritat a la Pça. Sant Jaume de
Barcelona per demanar el manteniment dels 90 llocs de treball.

************************************************************

L’INSPECCIÓ DE TREBALL DE PALENCIA SANCIONA A CORREUS I
TELÈGRAFS ARRAN DE LA DENUNCIA PRESENTADA PER LA SECCIÓ 
SINDICAL DE CGT

El passat 4 de juliol aquesta secció sindical va denunciar a
Correus i Telègrafs davant la Inspecció Provincial de Treball i
Seguretat Social per infracció de normes sobre prevenció de
Riscos Laborals pel següent:
- En el Pavelló Postal la rampa de sortida del soterrani, està
obstruïda per carretons, caixes, contenidors, etc. 
- No s'ha realitzat avaluació inicial de riscos. 
- Excessiva calor tant en el Pavelló Postal com en la Principal,
principalment en els torns de tarda. 
- No existeixen vestuaris ni dutxes. 
- Corrents d'aire molestes per als/les treballadors/es
	
D'aquesta situació tenia coneixement la Prefectura sense que fes
res referent a això. Igualment es van adjuntar signatures del
personal afectat.
	
El 6 d'agost la Inspecció de Treball va aixecar acta d'infracció
de caràcter greu i una quantia de 6.011 € i dos de caràcter lleu
per una quantia de 300’51 € cadascuna

************************************************************

L’EMPRESA MITASA SANCIONA A UNA TREBALLADORA AFILIADA A LA 
CGT PER EXIGIR ELS SEUS DRETS

És acusada de cridar "poca vergonya" al seu cap que abusant
d'autoritat i amb actituds feixistes es negava a concedir els 2
dies de permís que la treballadora tenia dret per malaltia d'un
familiar. Al març l'empresa es va veure obligada a readmetre a 8
afiliats a la CGT que va intentar acomiadar sense cap motiu.
	
La treballadora de Mitasa, empresa tèxtil d'Alfarràs (Lleida) ,
ha estat sancionada per la Direcció per cridar “poca vergonya” a
un dels encarregats a l'hora de sol·licitar dos dies que per
conveni pertoquen als treballadors per a poder atendre al seu
espòs malalt, petició a la qual l'empresa es negava.
	
La sanció que es va aplicar a aquesta treballadora afiliada a
CGT i readmesa el passat març després que el jutge determinés
l'acomiadament improcedent de vuit empleats de Mitasa
pertanyents a aquesta organització sindical, és de dos dies de
suspensió de lloc de treball i sou, i que l'assalariada ja ha
complert.
	
La sanció, no obstant això, ha estat impugnada per la
treballadora, que compta amb 38 anys de antiguitat en l'empresa
i que mai ha tingut cap problema amb l'empresa.
	
L'acte de conciliació va tenir lloc divendres passat en la seu
del Departament de Treball de Lleida, acte al que cap
representant de Mitasa no es va personar. La treballadora preveu
ara impugnar en el Jutjat social l'esmentada sanció per
considerar-la desproporcionada.
	
L'assalariada al·lega que per conveni els treballadors tenen dos
dies per a atendre a familiars malalts i que aquest dret
reconegut va haver de ser reclamat davant un dels encarregats de
Mitasa, que només pretenia concedir-li un sol, sabent la
situació familiar que travessava la treballadora, concreten
fonts properes al cas. En el transcurs de la discussió entre
superior i empleada, la dona va cridar “poca vergonya” a
l'encarregat fet que la pròpia treballadora reconeix en les
seves al·legacions, en un moment d’acalorament, en el qual la
dona tractava de fer valer un dret expressament reconegut en el
conveni del sector i que l'empresa es negava a concedir.

Assetjament laboral
	
Fonts de CGT precisen que Mitasa ha sancionat recentment també
una altra treballadora afí al sindicat. L'organització sindical
va denunciar ja fa dos mesos casos de mobbing contra els
empleats readmesos per acomiadament improcedent.
	
La denúncia presentada davant la Inspecció de Treball constatava
que els vuit treballadors (set dels quals són dones) sofrien
“una situació de persecució i assetjament constants per part de
l'empresa”. 
	
En aquest sentit, el sindicat concretava que “des del mateix dia
de la seva reincorporació al març, els encarregats han vingut
sotmetent una forta pressió” sobre els vuit assalariats
“fiscalitzant cadascun dels seus moviments”.

************************************************************

EL MOC ACABA DE DEFINIR A ROTA ELS SEUS OBJECTIUS DESPRÉS 
DE LA DESAPARICIÓ DEL SERVEI MILITAR OBLIGATORI 

Entre el 14 i el 18 d'agost va tenir lloc a Rota (Cadis)
l'última de les tres trobades amb que els diferents grups que
componen el MOC (Moviment d'Objecció de Consciència) han
aconseguit finalment consensuar la definició i objectius
d'aquesta organització en el nou escenari deixat per la
desaparició del servei militar obligatori.
	
Aquesta redefinició ha quedat plasmada en una nova «declaració
ideològica», que recull consensos relacionats amb les bases
identitaries, línies d'acció i esquemes organitzatius que
donaran forma d'ara endavant a aquesta xarxa antimilitarista.
Les dos anteriors trobades d'aquest congrés, que van tenir lloc
a Aguadulce (Almeria), en el passat desembre, i a Amayuelas
(Palència), al març, no van ser suficients per a tancar superar
tots els punts de distensió existents, cosa que va fer necessari
la trobada a Rota.
	
En aquesta última fase del congrés, els debats principals van
estar en el procés de presa de decisions per consens, les noves
formes de coordinació entre els grups locals, la forma concreta
de la confluència amb altres organitzacions de base, i el
possible abandó progressiu de les sigles «MOC». Aquesta última
qüestió va quedar oberta i serà tractada en pròximes reunions.
	
Alguns dels trets principals de la nova declaració ideològica
són l'aprofundiment en la no-violència, l'abolició de l'exèrcit
i de tot mecanisme de control social, com objectiu primari
seguit de la construcció d'alternatives de defensa
antimilitarista en confluència amb altres lluites d'emancipació
social, el treball contra l'estructura militar com eix
articulador dels grups locals, el suport mutu com dinàmica
interna, el reforç de la coordinació a escala global, i de nou,
la descentralització, l’asamblearisme, l’autogestió econòmica,
la desobediència civil i l'acció directa noviolenta com senyals
d'identitat. El text final serà fet públic en les pròximes
setmanes.
	
Aquest Congrés, en el qual han participat 21 grups locals, és el
tercer que porta a terme el MOC des de les seves primeres
activitats en 1977. Els dos congressos anteriors van tenir lloc
a Landa (1979), que el MOC es definia com antimilitarista, i a
Madrid (1986), que optava per la desobediència civil a la llei
d'Objecció de Consciència i aprofundia en la definició
d’antimilitarisme.

Font: BUTLLETÍ ELECTRÒNIC ANTIMILITARISTA 
Enllaç: http://www.uv.es/~alminyan/bea.html 

**********************************************************

EN DEFENSA DE LES LLIBERTATS, NO A L’IL·LEGALITZACIÓ DE 
BATASUNA

El projecte de il·legalització de BATASUNA és criticable des de
diversos punts de vista. 
	
L’il·legalització de Batasuna serà INJUSTA, al privar del dret
fonamental de participació política a centenars de milers de
ciutadans que actualment voten i a altres molts, que podrien
votar en el futur a aquesta organització.
	
L’ilegal·lització de Batasuna serà IL·LEGAL. Una vegada que el
Registre d'Associacions Polítiques accepta els estatuts d'una
Associació, aquesta és legal. La llibertat d'expressió empara,
fins i tot, la defensa de fins no contemplades en l'actual
ordenament jurídic, com pot ser el dret d'autodeterminació. El
comportament presumptament delictiu d'alguns membres d'una
organització legal, no compromet a la resta dels seus membres.
Les associacions no delinqueixen, qui delinqueixen són els
individus. Aquesta il·legalització, obrirà el camí per a futures
il·legalitzacions de col·lectius dissidents o adversaris
polítics incòmodes.
	
L’il·legalització de Batasuna serà ANTIDEMOCRÀTICA. La
institució bàsica de la democràcia és el diàleg. El conflicte
basc té dimensions històriques, lingüístiques, culturals,
econòmiques, polítiques i socials. També conté una expressió
violenta. Aquesta expressió violenta és el símptoma d'un mal
sense reflex jurídic en la Constitució Espanyola, que no
reconeix el dret d'autodeterminació. La lliure determinació, la
constitució de subjectes socials, no sol territorials, sinó
també de classe, de gènere, culturals, ètnics, etc. és el
fonament de la democràcia. Sense aquesta substància, la
democràcia és sol un sistema formal de procediments per a
l’autoperpetuació del poder constituït. Sols el diàleg sobre les
formes de reconeixement i aplicació del dret d'autodeterminació
del poble basc, respectant l'enorme complexitat de les
identitats presents, podrà acabar amb l'expressió violenta del
conflicte i obrir llits per a la resolució democràtica de la
resta de les seves manifestacions. Il·legalitzar a una
organització té un doble significat. D'una banda, demostrarà la
inexistència d'espai polític per a defensar les aspiracions de
la majoria del poble basc per camins democràtics. Per un altre,
serà el símptoma de l'hegemonia de procediments autoritaris en
la gestió dels problemes polítics de la nostra societat.
	
L’il·legalització de Batasuna serà IL·LEGITIMA. El setge
mediàtic estatal i l'absència d'una informació plural sobre les
múltiples dimensions, sofriments i violències d'aquest
conflicte, (privació del dret a la lliure determinació del poble
basc, tortures, violació dels drets i dispersió il·legal
dels/les presos/es vascs/es, repressió dels moviments populars,
atemptats ), converteixen el projecte d’ilegal·lització en un
acte mes de manipulació de l'opinió pública i segrest de la
sobirania popular.
	
L’il·legalització de Batasuna serà CONTRAPRODUENT amb vista a
aconseguir una convivència segura i justa per a tots/es.
L’unilateralitat del diagnòstic sobre el conflicte basc (“El
problema és ETA i tots els que comparteixen els seus fins”) sol
pot propiciar solucions (il·legalitzar Batasuna, periòdics,
revistes, ràdios, organitzacions pacifistes, socials, juvenils,
de desobediència civil, de solidaritat amb els/les presos/es,
culturals, jurídiques) que incrementen el problema. La
repressió, està àmpliament demostrat, no ha estat capaç
d'aixafar un moviment popular complex i plural, unificat per una
legítima aspiració, que està exclosa de forma explícita en la
Constitució Espanyola. La tutela que l'amenaça de cop militar va
exercir en la redacció d'aquesta Constitució en la Transició
Política, al costat del secretisme i l'exclusió amb que es va
fabricar, constitueixen elements fonamentals per a comprendre
l'origen de la tragèdia i el dolor que genera el "problema
basc".
	
Davant de l’il·legalització de Batasuna, defensem el diàleg i el
respecte a les llibertats com base per a una solució pacífica i
democràtica del conflicte basc. En aquest sentit, vam cridar al
suport d'iniciatives com la Conferència de Pau de Elkarri.
	
Des dels moviments antiglobalització expressem la nostra
preocupació per les tendències cap a la militarització de la
societat i la regressió de l'Estat de Dret que, amb l'excusa de
combatre el terrorisme, ataca les llibertats que diu defensar,
criminalitzant tota dissidència. Especialment la que s'expressa
al marge de les institucions i des de baix, des de la societat
civil. Les conseqüències d'aquest tarannà polític ja es fan
notar. La manipulació informativa legitima activitats
il·legítimes i il·legals dels poders públics contra els
moviments socials: repressió arbitrària de l'exercici de les
llibertats i vulneració de les garanties jurídiques i
processals. L'efecte perseguit és descoratjar l'expressió
popular. Però sense ella, el règim parlamentari es converteix en
una forma política impermeable a una veritable democràcia.

Àrea de Llibertats del Moviment contra l'Europa del Capital i la
Guerra. 
e-mail: libertades@nodo50.org 
www.nodo50.org/libertades

Madrid 26 d’agost de 2.002.

*************************************************************

LAURA RIERA, UN ANY SEGRESTADA SOTA LA LLEI ANTITERRORISTA

El passat 24 d'agost es complia un any que l'Estat espanyol
mitjançant els muntatges policials, va detenir sota la llei
antiterrorista a la jove de Terrassa Laura Riera. Laura fou
torturada durant 5 dies en les dependències de la Guàrdia Civil.
Les tortures van servir per a obligar-la a signar una declaració
d'autoinculpació de col·laboració amb ETA. 
	
Després d'aquests 5 dies, la jutge de l'Audiència Nacional
Teresa de Palacios, va ignorar les marques que duia Laura per
tot el cos i la cara, que evidenciaven que havia estat
torturada, i va decidir creure's la versió policial i la va
enviar a la presó d'Alcalá Meco, segons diuen, de forma
preventiva, a l'espera d'un judici que mai arriba. Durant aquest
any Laura ha sofert la dispersió que apliquen a tots/es els/les
presos/es polítics/es, vulnerant així el dret constitucional de
tot pres/a a complir la condemna en el seu territori. Actualment
està en curs legal la seva denúncia contra l'estat espanyol per
tortures físiques i psíquiques davant l'Audiència Nacional.

Si vols pots escriure-li a:
Laura Riera Valenciano de Mendiolaza 
Centro Penitenciario Madrid I (Alcalá Mujeres) Módulo 3B 
Ctra. de Alcalá-Meco, km 45 
28803 Alcalá de Henares (Madrid)

***********************************************************

KALE GORRIA EN VERSIÓ DIGITAL

Des de setembre la revista d'investigació i denúncia KALE GORRIA
comptarà amb un periòdic digital. Es tractarà d'un diari
especialitzat, amb informació diferenciada als altres mitjans i
amb diverses actualitzacions al llarg del dia.
	
Per a accedir al periòdic, introduïu l'adreça www.kalegorria.net
on també trobareu una adreça de correu electrònic per a enviar
suggeriments i opinions. Per a rebre tots els dies els titulars
de les notícies més destacades, haureu d’enviar un missatge
kgdigitala@kalegorria.net
	
Amb KALEGORRIA.NET ja en la xarxa, la revista mensual en paper
s'especialitzarà més encara en els temes d'investigació i
denúncia, mentre que el periòdic digital cobrirà els assumptes
de cada dia.

************************************************************
************************************************************
************************************************************

Confederació General del Treball (CGT) 

Realizat per CGT Reus: baixc-p@cgt.es

Si no desitges rebre el butlletí, avisan’s.*******
  ****** Servicio de noticias A-INFOS *****
 Noticias de, y de interés para, anarquistas

-SUSCRIPCIONES: lists@ainfos.ca
-RESPONDER: a-infos-d@ainfos.ca
-AYUDA: a-infos-org@ainfos.ca
-WWW: http://www.ainfos.ca/org
-INFO: http://www.ainfos.ca/org

Para recibir a-infos en un idioma solamente escribir para lists@ainfos.ca
la mensage seguinte:
                  unsubscribe a-infos
                  subscribe a-infos-X
con X= ca, ct, pt, en, fr, etc (i.e. el codigo del idioma)
A-Infos
News