A - I n f o s

una agència de notícies multilingüe de i per a anarquistes
News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts Arxius A-Infos

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ Altres.llengües
The First Few Lines of The Last 10 posts
First few lines of all posts of last 24 hours

(ct) Manifest CGT per l'11 de Setembre

From CGT Reus <baixc-p@cgt.es>
Date Mon, 9 Sep 2002 06:41:11 -0400 (EDT) ________________________________________________
   A - I N F O S N E W S S E R V I C E
      http://www.ainfos.ca/
    http://ainfos.ca/index24.html
 ________________________________________________La CGT de Catalunya davant l'Onze de Setembre del 2002

Per les llibertats individuals i col·lectives:
Autogestió, Autoorganització, Autodeterminació

Han passat prop de vint-i-cinc des de la proclamació de la Constitució 
espanyola i dels estatuts d’Autonomia i podem afirmar que el sistema polític 
que se n’ha derivat s’ha mostrat incompatible amb un projecte de societat 
igualitària i amb capacitat d’autogestió. La política liberal practicada pels 
diversos governs centrals i pel govern de la Generalitat del Principat, 
monolíticament amb CiU al capdavant, ha accentuat les desigualtats socials i 
ha augmentat la dependència de la nostra economia envers la inversió i les 
indústries multinacionals, per a les quals la Unió Europea és la garantia que 
res no canviarà.

La manca d’autogestió ens ha conduït a veritables desastres mediambientals, 
com el Pla Hidrològic Nacional, que avantposa els interessos especulatius al 
dret a l’existència de territoris sencers.

    Hem après a conviure amb la mort, l’explotació i la discriminació 
institucional de les persones immigrades, declarades non grates per una Llei 
d’estrangeria xenòfoba i contrària als drets humans, elevant l’espanyolitat a un 
clar factor de discriminació. 

    En nom d’aquest espanyolisme, excloent i militarista, hem vist desfilar 
l’exèrcit espanyol delerós per intervenir a l’Afganistan al costat del terrorisme 
d’Estat dels EUA i a Perejil per salvar l’orgull de la pàtria.

    Han continuat les mentides i la criminalització de tota opció oposada al 
capital i a l’Estat, arribant fins a la tortura contra les persones dissidents, com 
la nostra companya Laura Riera, segrestada per l’Estat i empresonada sense 
judici) fa més d’un any.

    La pèrdua de drets en els terrenys laboral i social ha avançat a una 
velocitat de vertigen (amb el consentiment i aprovació dels majoritaris CCOO 
i UGT), davant el qual la vaga general del 20 de juny només ha estat el 
començament d’un procés que cal aprofundir.

    Perquè no podem continuar cecs, sords i muts davant d’aquest panorama, 
l’exercici del dret d’autodeterminació dels pobles significa per a la CGT de 
Catalunya una nova forma d’entendre la societat basada en l’autoafirmació de 
la sobirania real del poble i, com a primera conseqüència d’aquesta, 
l’autoorganització i l’autogestió col·lectives dels recursos per tal de fer front als 
problemes exposats.

    Perquè la prioritat és salvaguardar i servir l’autonomia i la llibertat 
individuals contra l’autoritat, les classes populars contra les classes dominants, 
la societat contra l’Estat i els pobles contra l’Imperi, ens cal l’autodeterminació 
de Catalunya.

    Avui i sempre la reivindiquem des de la nostra tradició federalista i 
llibertària, entenent la sobirania popular sobre la base del respecte a la 
diversitat d’identitats i a la igualtat en la ciutadania, així com en la conformació 
d’una cultura catalana d’arrel popular enriquida per la pluralitat d’aportacions 
de les seves ciutadanes i ciutadans sigui quina sigui la seva procedència i on 
la llengua catalana assoleixi el seu ple ús com a llengua comuna del país.

    Aquest Onze de Setembre, sortim al carrer per l’emancipació popular en 
tots els seus vessants i per un veritable internacionalisme solidari dins un nou 
ordre mundial basat en la lliure federació de pobles lliures i iguals en drets.

Visca Catalunya lliure i llibertària!!!


Confederació General del Treball (CGT) de Catalunya*******
  ****** Servicio de noticias A-INFOS *****
 Noticias de, y de interés para, anarquistas

-SUSCRIPCIONES: lists@ainfos.ca
-RESPONDER: a-infos-d@ainfos.ca
-AYUDA: a-infos-org@ainfos.ca
-WWW: http://www.ainfos.ca/org
-INFO: http://www.ainfos.ca/org

Para recibir a-infos en un idioma solamente escribir para lists@ainfos.ca
la mensage seguinte:
                  unsubscribe a-infos
                  subscribe a-infos-X
con X= ca, ct, pt, en, fr, etc (i.e. el codigo del idioma)
A-Infos
News