A - I n f o s

una agència de notícies multilingüe de i per a anarquistes
News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts Arxius A-Infos

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ Altres.llengües
The First Few Lines of The Last 10 posts
First few lines of all posts of last 24 hours

(ct) Article: La Consulta Social Europea, una llavor per construir una societat alternativa...

From enric <enricdur@menta.net>
Date Mon, 26 Aug 2002 11:54:09 -0400 (EDT)


Hola a tots/es,
Sender: worker-a-infos-ct@ainfos.ca
Precedence: list
Reply-To: a-infos-ct


 ________________________________________________
   A - I N F O S N E W S S E R V I C E
      http://www.ainfos.ca/
    http://ainfos.ca/index24.html
 ________________________________________________Aquest article està escrit per mi, una persona individual que participa 
en el procés de la CSE, en cap cas vol representar una visió compartida per 
tots/es els promotors/es, sino només una forma d'explicar-la i 
d'imaginar-la que almenys una part dels que hi participem podem compartir.

Espero que sigui del vostre interés i serveixi per alimentar el debat.
Salutacions,
Enric

A sota teniu el text en català y aquí el link al document en català .rtf
http://barcelona.indymedia.org/local/webcast/uploads/una_forma_d_explicar_l
a_consulta-cat.rtf
aquí en castellà en .rtf
http://barcelona.indymedia.org/local/webcast/uploads/una_forma_de_explicar
__la_consulta-cast.rtf
aquí en anglés en .rtf
http://barcelona.indymedia.org/local/webcast/uploads/a_form_to_explain_the
_consulta-eng.rtfLa Consulta Social Europea,
una llavor per construir una societat alternativa...
...Des de cada barri!

Què són la Consulta Social Europea (CSE) i la Consulta Interna

La CSE pot ser entesa com un procés de creacio i ampliació d'espais 
horizontals de discusió i presa de decisions tan en el nivell internacional 
com en el nivell local. En aquest procés, previsiblement els participants 
aniran dotant-se d'un banc d'experiències i eines que aniran compartint per 
tal de recolzar cadascún dels procesos paral.lels que es vagin construint 
en els nivells locals respectius. Es tracta també de que els processos 
locals i els processos internacionals es vagin enriquint mutuament.

Si bé cada procés vinculat a la consulta a nivell local ha de ser 
completament autònom per ser construit adaptant-se al seu context; en 
canvi, per a un procés internacional compartit calen uns mínims acords 
comuns i aquests acords s'han de construir entre tantes persones i grups 
com sigui possible. Per aixo s'ha iniciat la Consulta Interna, la primera 
part del procés internacional que ja está en funcionament i a través de la 
qual hem de trobar entre tots i totes uns mínims comuns, en quan als 
objectius, els continguts, les parts del procés i les formes d'organitació 
compartides.

La Consulta Interna ja està en marxa i els primers grups que ens hi vem 
posar a treballar vem elaborar una eina per a poder tenir una discusió 
comuna; es tracta de la guia de consulta interna, que conté un qüestionari 
acompanyat d'unes mínimes propostes per facilitar la discussió. La guía la 
podeu trobar en diversos idiomes a la pàgina www.consultaeuropea.org

Per tal de dinamitzar la Consulta Interna s'està tractant que sortin grups 
de persones en tantes ciutats o territoris concrets com sigui possible que 
es comprometin a fer arribar la discussió als col.lectius i persones 
interessades del seu espai territorial. Aquests són els que estem anomenant 
grups promotors, els quals han d'estar oberts a persones de diversos 
col.lectius sempre que estiguin compromeses amb els principis bàsics que 
marquen l'espai polític al qual va dirigida la consulta interna. Són aquests:

1) Un refús molt clar a la globalització capitalista i a la falta de 
democràcia i participació de base que comporta.

2) Un refús a totes les formes i sistemes de dominació i de discriminació, 
patriarcat, racisme, classisme i fundamentalisme religiós de qualsevol 
creença, entre d’altres.

3) Una afirmació de la reflexió critica, el debat, l’acció directa i el 
desenvolupament d’alternatives al sistema actual, com a eines de 
transformació social.

4) Una afirmació de la democràcia directa i participativa i de la capacitat 
de tots els éssers humans de construir el món en el què volen viure i de 
participar activament en la presa de decisions que més els afecten.

5) Una filosofia organitzativa basada en la descentralització, la 
horitzontalitat, l’autonomia i la voluntat de coordinació.

Actualment ja hi ha grups treballant a Estocolm, Berlin, Barcelona, Madrid, 
Iugoslavia, Lisboa, Vigo, Tublingen, Castilla la Mancha, a més hi ha 
discussions i processos de creació oberts a varies desenes de ciutats arreu 
d'Europa.

Cada grup promotor acostuma a iniciar una dicussió oberta sobre la creació 
de procesos de participació i democràcia directa en el seu àmbit local, al 
mateix temps que dinamitza la consulta interna com a primera activitat 
comuna a nivell internacional.
Es així com en la pràctica quotidiana es va visualitzant que la Consulta 
Social Europea es al mateix temps una xarxa de procesos locals i un procés 
internacional en si mateix.

En quant a l'agenda, és important saber que hi haurà una trobada de grups 
promotors d'arreu d'Europa el (18) 19 i 20 d'aquest octubre a Barcelona. En 
aquesta trobada s'intercanviaran experiencies i propostes sobre l'avanç de 
la Consulta Interna i en concret es decidirá sobre la preparació del 1er 
Encontre Europeu que de moment està previst per a finals de febrer del 2003.

Per a què la Consulta Social Europea?

Construcció social alternativa, participació i contrapoder, són paraules 
que ens venen al cap quan ens preguntem a on volem arribar amb l'ajuda 
d'aquest procés. L'objectiu es transformar la societat, i la manera de 
fer-ho és construint xarxes de relacions socials amplies a través de les 
quals les persones que hi participin puguin desenvolupar práctiques 
alternatives a les capitalistes al temps que les utilitzen per 
confrontar l'acció del poder.
Per això volem crear espais oberts de socialització, discussions, 
d'intercanvi sobre els problemes de la societat en que vivim i de resposta 
activa a través de l'acció directa, les reivindicacions compartides i les 
pràctiques quotidianes antagonistes.

Descentralització, autonomia, horizontalitat, treball en la diversitat, 
enxarxament, consens, són paraules que haurem de tenir presents si volem 
promoure un procés que es basi en una altra forma de fer política. Una 
altra forma de fer política com alternativa en si mateixa al sistema 
polític suposadament representatiu, que domina la globalització de la mà 
del capitalisme.
Una altra forma de fer política com experimentació quotidiana de camins 
diferents i complementaris a la centralització de l’oposició al sistema a 
través de les contracimeres i els fòrums.

La consulta social Europea ens ha de proporcionar eines i mecanismes que 
permetin debatre i construir alternatives i respostes al sistema actual, de 
manera horizontal i a través de la participació i democràcia directa des 
d'una base local. En aquest sentit la consulta ha de ser un procéss de 
construcció d'alternatives (que podem anomenar 'polítiques') en relació a 
la forma de presa de decisions i a l'hora un instrument per desenvolupar i 
per enxarxar alternatives económiques i socials.

Com a alternativa política, la CSE ha d'aspirar a donar la capacitat al 
màxim nombre de persones de participar directament en les decisions sobre 
tot allò que els afecti. Com a eina per desenvolupar alternatives socials i 
econòmiques, la CSE hauria de servir de suport al coneixement, debat, 
construcció i extensió de discursos i práctiques alternatives; tant les 
existents com les que puguin sorgir pel camí.

La CSE apareix doncs més enllà de ser un projecte i una alternativa de 
transformació per si mateixa, com un conglomerat d'eines que juntament amb 
moltes altres eines ja existents i per construir, pretén connectar i 
l'enxarxar les diverses alternatives amb les  persones que vagin adquirint 
compromís a través de la participació sostinguda en espais horizontals 
oberts a la ciutadania. Es tracta de posar fil a l'agulla en la construcció 
d'una societat alternativa, a través de la incorporació cada vegada de més 
persones a xarxes socials emancipades de les relacions pròpies de la 
societat capitalista. en l'ambit social, (patriarcat, discriminació, 
exclusió, classes, etc...) econòmic (explotació, competència, consumisme, 
insostenibilitat, etc.....) i polític (representació, centralització de 
poder, marginació de minories, autoritarismes).

Quins exemples hi ha en la realitat?
El millor exemple que tenim portant-se a terme en aquests moments, són sens 
dubte les assemblees populars argentines 
(http://caceroleando.8m.com/asampopu.htm). Aquestes assemblees serien 
l'equivalent al que a la proposta europea serían les assemblees locals que 
es volen crear a la consulta; i la forma en que aquestes assemblees s'estan 
enxarxant amb diversos projectes alternatius en funcionament, són una bona 
inspiració pel que deiem abans. Aixi a Argentina el nombre de gent que 
participa en la "Red Global de Trueque" (http://trueque.org.ar/) una xarxa 
d'economia alternativa, sense diners, ha crescut en els darrers 6 mesos d'1 
a 7 milions de persones. I durant els darrers mesos, les assemblees 
populars han engegat grans okupacions d'espais, horts comunitaris, 
menjadors populars, etc... una societat alternativa en construcció que 
alhora serveix de suport a la mobilitzacio i la resistència activa contra 
les mesures del govern.

A Europa encara estem molt lluny de la situació a Argentina, on la major 
precarietat social ajuda a radicalitzar les majories, ja s'estan 
desenvolupant però hi ha experiencies que podrien portar cap aquesta linea. 
Així a Barcelona, on des de fa anys el moviment d'okupacions i d'autogestió 
es molt potent, estan apareixent també especialment en els darrers mesos 
les experiencies d'algunes assemblees barrials i assemblees de veins en 
lluita contra l'especulació, i alhora es creen a cada barri nous ateneus 
autogestionats i cooperatives de consum biòlogic.

Més a nivell general; arreu del món podem observar l'emergència de noves 
práctiques político-culturals que poden anar tendint a una telaranya social 
alternativa com la que ens està inspirant la CSE. Valors com l'enxarxament, 
la cooperació solidària, el mestissatge d'idees i práctiques, les ganes de 
compartir informació i la confluencia de lluites estan en alça; 
l'entusiasme emancipador, també.


+ info a www.consultaeuropea.org 


*******
  ****** Servicio de noticias A-INFOS *****
 Noticias de, y de interés para, anarquistas

-SUSCRIPCIONES: lists@ainfos.ca
-RESPONDER: a-infos-d@ainfos.ca
-AYUDA: a-infos-org@ainfos.ca
-WWW: http://www.ainfos.ca/org
-INFO: http://www.ainfos.ca/org

Para recibir a-infos en un idioma solamente escribir para lists@ainfos.ca
la mensage seguinte:
                  unsubscribe a-infos
                  subscribe a-infos-X
con X= ca, ct, pt, en, fr, etc (i.e. el codigo del idioma)
A-Infos
News