A - I n f o s

una agència de notícies multilingüe de i per a anarquistes
News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts Arxius A-Infos

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ Altres.llengües
The First Few Lines of The Last 10 posts
First few lines of all posts of last 24 hours

(ct) Butlletí Contrainformatiu nº61 (2ª part)

From CGT Reus <baixc-p@pangea.org>
Date Fri, 26 Jul 2002 05:09:18 -0400 (EDT)


BUTLLETÍ CONTRAINFORMATIU Nº 61 
Secretaria de Comunicació del Comitè Confederal de Catalunya de la CGT. 
23-07-02 

*****

Continguts: 

- CONTRA L'ACOMIADAMENT DE LA PRIMERA VÍCTIMA DEL «DECRETAZO» 
A PONTEVEDRA: MANUEL RÍOS, DELEGAT SINDICAL DE CGT A ELYME,S.L. 

- LA SECCIÓ SINDICAL DE CGT A SURESA DENUNCIA VULNERACIÓ DEL 
DRET DE VAGA 

- ELS TREBALLADORS DE DAIBUS MÀLAGA EN LLUITA 

- CAMPANYA DE SUPORT A UN TREBALLADOR ACOMIADAT PER 
FOMENTO DE CONTRATAS Y CONSTRUCCIONES A OVIEDO 

- S.O.S. NETEGES DE L'HOSPITAL RAMON I CAJAL (MADRID) 

- ESCOLA D'ESTIU DELS MOVIMENTS SOCIALS 
Del 24 al 28 de Juliol de 2002, a Cantalojas (Guadalajara) 

- ACAMPADA CONTRA EL TREN D'ALTA VELOCITAT A EUSKAL HERRIA

- EL TRIBUNAL EUROPEU DE JUSTICIA ADMET A TRÀMIT LA DENÚNCIA 
CONTRA LA GENERALITAT PER LA CONTAMINACIÓ DE NITRATS AL BAIX 
TER
 
- PROGRAMACIÓ D’ACTIVITATS VII MOSTRA DE NATURA
FIRA D’AGRICULTURA ECOLÒGICA I MEDI AMBIENT
Vila closa d’Altafulla, del 26, 27 i 28 de juliol de 2002

- ELS TREBALLADORS DE COCA-COLA A COLÒMBIA EN LLUITA CONTRA 
LA POLÍTICA REPRESSIVA DE L'EMPRESA 

************************

CONTRA L'ACOMIADAMENT DE LA PRIMERA VÍCTIMA DEL «DECRETAZO» 
A PONTEVEDRA: MANUEL RÍOS, DELEGAT SINDICAL DE CGT A ELYME,S.L. 

ANTECEDENTS DE L'ACOMIADAMENT: 
	
El company Manuel Ríos, de 44 anys d'edat, duu treballant 22 anys a ELYME, una
contracta d'UNIÓN-FENOSA. Bon professional, reconegut per tècnics
d'UNIÓN-FENOSA, l'empresa va arribar a responsabilitzar-lo de la seva oficina
tècnica a Cangas do Morrazo (Pontevedra) i la seva categoria professional és la
de tècnic d'organització de primera. 
	
No obstant això, a més d'aquesta professionalitat -o potser per això- Manuel
Ríos és un tenaç defensor dels drets dels treballadors i, així, ha vingut
enfrontant-se continuadamente a l'empresa. Té un llarg historial de denúncies
en la Inspecció de Treball i de demandes en el Jutjat social. Aquest continuat
enfrontament (contra les hores extres i altres excessos de jornada, contra el
cobrament fora de nòmina, contra la impuntualidad en el pagament, per les
mateixes condicions del treball, etc. etc.) li ha anat costant la marginació
per part de l'empresa. 
	
Aquesta marginació es va convertir ja en assetjament, des que Manuel Ríos va
decidir acreditar-se com Delegat Sindical de CGT. La seva empresa, Elyme, en
comptes de reconèixer-li la categoria professional que realment ocupava, va
optar per contractar a un treballador «de confiança», al que anar-li
traspassant funcions que exercia Manuel Ríos. A més, aquesta màfia que són
UNIÓN-FENOSA i les Contractes i Subcontractes va començar a funcionar. L'any
2000 Unió-Fenosa contracta amb una altra empresa (Enxel Galega, S.L.) els
treballs que tenia contractats amb Elyme a la zona del Morrazo, però aquesta
nova empresa Enxel Galega, al seu torn, subcontracta amb Elyme aquestes 
tasques
i és, precisament, Manuel Ríos qui les realitza i, a més, ensenya als
treballadors d'Enxel Galega. L'any 2001 finalitzen aquesta subcontractació.
Paral·lelament apareix en escena altra empresa, a la qual contracta també
Unión-Fenosa, que es diu INTECGA, S. L. (en la qual dos dels seus tres socis
són també socis d'Elyme). 
	
Així les coses, comencen a no donar-li treball a Manuel Ríos, a tenir-lo només
en l'oficina tècnica de Cangas i amb molt poques tasques que fer.
Paral·lelament, li ofereixen diners per a marxar-se, però el company ho rebutja
i segueix en els seus tretze: denunciant i demandant. Des de març d'aquest any
2002 ja no li han donat ni una sola tasca que fer. L'assetjament va ser
absolut: sense res que fer, tancat en una oficina, sol, tota la jornada laboral. 
	
Una representació del Sindicat es va entrevistar amb el gerent de Elyme, per a
exigir-li explicacions i la solució a aquesta situació. Van tornar a insinuar
la possibilitat d'acord econòmic i, davant l'absència del propi Manuel Ríos, el
gerent es va comprometre a convocar una reunió amb el Sindicat en la qual ja
estigués present el company. En lloc d'aquesta convocatòria de reunió, el
primer dia d'entrada en vigor del «decretazo», es van personar a l'oficina de
Cangas amb l'acomiadament per causes objectives (disminució de la càrrega de
treball). 

MOTIUS DE L'EMPRESA PER A L'ACOMIADAMENT: 

- La necessitat d'aquests empresaris mafiosos de desfer-se del company Manuel
Ríos estava clara des de fa temps. Dificultar-los la realització d'hores extres
sense control, sense cotització i abonades com dietes, la realització de
treballs nocturns, les condicions de seguretat, etc., els costava diners. Per
això van intentar comprar-lo amb diners, però no només ho va rebutjar sinó que
es va acreditar com Delegat Sindical de CGT. 

- La constitució de la Secció Sindical, en una empresa amb una plantilla que
creien totalment sotmesa (i que certament ho està en la seva immensa majoria),
la proximitat de les eleccions sindicals (l'actual «delegat» és un dels caps),
els van decidir a preparar l'acomiadament. 

- L'ajuda d'Unión Fenosa i l'aparició del «decretazo» del PP els van llevar
qualsevol dubte: acomiadat el primer dia de vigència del decretazo. 

SIGNIFICACIÓ DE L'ACOMIADAMENT PER AL SINDICAT: 
	
Per a la CGT, tant de Vigo com de Pontevedra, les coses estan molt clares i
sabem que en aquest acomiadament ens juguem la nostra credibilitat com
Sindicat. Aquesta vegada no ens val el «fer el que es pot», «arribar fins on es
pugui». Alguna vegada cal arribar més enllà d'on es pot, i sabem que aquesta és
una d'aquestes vegades. Per dues raons: 

- Perquè és l'afront directe al Sindicat en una empresa i en un entorn mafiós,
de contractes i subcontractes, presidit per Unión Fenosa. Ningú, almenys en
aquesta província, els havia plantat cara de la manera continuada i contundent
que ha fet el company, que fa anys estava a CCOO, arribant a presentar-se a les
eleccions sindicals com candidat seu. No obstant això, la seva coherència i la
coherència proclamada per CGT, ho va portar a «la nostra casa». Aquest
acomiadament significa i pretén exemplificar per a tot aquest sector el
següent: Poden tolerar, amb més o menys problemes, delegats sindicals de CCOO,
d'UGT, de CIG, amb els seus vaivens i barreja de reivindicació i pasteleig,
però, de cap manera estan disposats a permetre la presència en les seves
empreses de la coherència en l'acció sindical que preconitza i protagonitza la
CGT. ¿Està clar?. 

- Perquè suposa el desafiament directe, dintre d'aquest sector, a la lluita
empresa amb la vaga general del 20 de juny contra el «decretazo» del PP I ¿a
qui desafien?: a aquest Sindicat, a la CGT. Segur que «els altres» ja tenen
alguns acomiadats a l'empara del «decretazo», però ni els publiquen ni els
barallen: els negocien (4 o 40 duros i resolt). Aquest entorn mafiós necessita
escombrar del mapa aquesta coherència sindical en la lluita quotidiana. I, per
això mateix, aquest Sindicat, la CGT, necessitem guanyar el conflicte si volem
tenir algun futur. 


CAMPANYA PER LA READMISSIÓ: 
	
Després dels intents negociadors sense cap resultat, hem realitzat ja cinc
concentracions davant l'empresa Elyme i davant delegacions d'Unión Fenosa a
Vigo i Pontevedra. A qui hem de doblegar és a Unió Fenosa. Com vulgui que, en
aquesta província, segueixen tancats en la seva postura, vam pensar que cal
«esquitxar» a Unión Fenosa en altres àmbits. Per això, el 12 de juliol vam
tenir una concentració a A Coruña i una altra concentració davant la seu
central d'Unión Fenosa, a Madrid. Finalment, dintre d'aquest mes de juliol,
tenim convocada una Manifestació a Pontevedra per al dia 30 de juliol. El dia 7
d'agost se celebrarà el judici per acomiadament, que pretenem nul. 

Més informació: 
CONFEDERACION GENERAL DEL TRABAJO 
SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES "SOLIDARIDAD OBRERA" 
C/ Pasantería, 1 - 3ª, 36002 PONTEVEDRA 
Teléf.: 986-86.31.44 Fax: 986-89.63.64. 

Enviaments de Faxos: 
Fax de Elyme, S.L.: 986.87.65.41 
E-mail de Elyme: elyme@mundo-r.com
Nos. de Fax de Unión Fenosa:
Vigo: 986.49.34.16
A Coruña: 981.17.88.14
Madrid: 91.594.18.34

Els textos que us proposem són els següents: 

Per a Elyme, S.L.: 
	
Davant la seva pretensió d'acomiadar al company Manuel Ríos per unes falses
"causes objectives", com si aquesta empresa únicament tingués treball a la zona
del Morrazo, hem de manifestar-li que: 
	
No podem tolerar i no consentirem la consecució d'aquest acomiadament mafiós.
Si pretenen fer fora de la seva empresa al nostre delegat sindical, ens tindran
davant a tota la CGT. 
	
Exigim la immediata readmissió del delegat del nostre Sindicat, Manuel Ríos. 
	
¡PROU D'ABUSOS I PROU DE REPRESSIÓ! ¡¡READMISSIÓ JA!!. 

Per a Unión Fenosa: 
	
Unión Fenosa està sent còmplice activa en l'acomiadament del delegat sindical
de CGT a Elyme, S.L. (una de les seves contractes a Pontevedra). Per a aquest
Sindicat, la responsable última de la repressió sindical en la prestació del
servei és, precisament, Unión Fenosa. I no estem disposats a consentir que
prosperi aquest acomiadament mafiós, emparant-lo en unes falses causes
objectives, i l'única pretensió de les quals és la de desfer-se d'un delegat
sindical per defensar, tenaçment, els drets dels treballadors. 
	
No entenem, ni podem admetre, que Unió Fenosa empari la vulneració del dret
fonamental a la llibertat sindical portada a terme en una de les seves
contractes, fent-se, per tant, ella mateixa responsable de tan canallesca
actuació. (¡Després de 22 anys d'un treball professional irreprochable!) 	

Aquesta agressió directa al Sindicat ens obliga a actuar en conseqüència, pel
que sol·licitem la seva immediata intervenció en l'assumpte a fi de concretar
la immediata readmissió de Manuel Ríos a Elyme, S.L. De no ser així, ens
tindran davant a tota la CGT 
	
¡PROU D'ABUSOS I PROU DE REPRESSIÓ! ¡¡READMISSIÓ JA!! 

*****************************************************
***************************************************** 

LA SECCIÓ SINDICAL DE CGT EN SURESA DENUNCIA VULNERACIÓ DEL 
DRET DE VAGA 

La Secció Sindical de CGT a SURESA, empresa de Barcelona dedicada a la
distribució de correspondència, iniciarem pròximament una denúncia per
vulneració del Dret de Vaga, per entendre que treballadors (ESQUIROLS), en
l'última Vaga General, van suplantar a treballadors en Vaga en el seu lloc de
treball. 
	
Iniciarem accions legals ja que els esquirols van treballar com a màxim 3 hores
cobrant la totalitat del salari. 
	
Entenem que és un fet molt greu ja que aquestes actuacions serien
desmotivadoras i desmovilizadoras en pròximes convocatòries. 
	
La denúncia serà interposada a nivell individual amb reclamació de quantitats
per mals morals i per vulneració dels drets dels treballadors. 

Web de la Secció Sindical de la CGT a Suresa: http://www.cgtsuresa.com 
Correu electrònic: cgt@cgtsuresa.com 

Secció Sindical de CGT a Suresa

 *******************************************************
***************************************************** 

ELS TREBALLADORS DE DAIBUS MÀLAGA EN LLUITA 

La secció sindical de la CGT a Daibus S.L. (Màlaga) es troba immersa en un
procés de lluita contra l'actitud de l'empresa d'assetjament al delegat de CGT,
als afiliats i contra els treballadors de l'empresa en general en el centre de
treball de Marbella. 
	
La CGT va convocar vaga a partir del 13 de juliol, però l'empresa no respecta
els serveis mínims abusius, va contractar a altres empresa per a treure més
serveis dels normals en un dia de vaga, va amenaçar a diversos treballadors, i
es dedica a provocar a la CGT i a potenciar enfrontaments entre els
treballadors. La vaga contínua. 
	
Es demana l'enviament de faxos de protesta exigint la negociació i el cessament
dels serveis mínims abusius, al fax nº 91 652 66 59.

 *******************************************************
*************************************************** 

CAMPAÑA DE SUPORT A UN TREBALLADOR ACOMIADAT PER FOMENTO 
DE CONTRATAS Y CONSTRUCCIONES A OVIEDO 

Des de la CGT d'Astúries es demana suport per a José Ignacio Fernández 
Gómez,
treballador de l'empresa Fomento de Contratas y Construcciones que té la
concessió del servei de neteja a la ciutat d'Oviedo. El nostre company, que
circulava amb un motocarro de neteja, va bolcar i l'empresa va estimar que es
devia a un excés de velocitat. Com a conseqüència li va sancionar amb 20 dies
de suspensió d'ocupació i sou per falta molt greu. 
	
El dia 23 d'abril es va celebrar un judici per a revocar la sanció i la
sentència ens donava la raó i revocava la sanció. No obstant això, el dia 25
d'abril l'empresa F.C.C. acomiada al company pels mateixos fets, ignorant la
sentència i cometent una vulneració del dret fonamental de la tutela judicial
del treballador. El 23 de maig va tenir lloc el judici contra l'acomiadament i
s'està a l'espera de la sentència. 
	
Des de la CGT d'Astúries es demana l'enviament de faxos de protesta als
següents números demanant la readmissió del company i el cessament de l'actitud
de fustigació i persecució de l'empresa F.C.C.: 
Fomento de Contratas y Construcciones 
A A/José Luis López López 
Fax 985 252 947. 
Ajuntament d'Oviedo Sr. Alcalde Gabino de Lorenzo 
Fax 985 201 117. 

*****************************************************
*****************************************************

S.O.S. NETEGES DE L'HOSPITAL RAMON I CAJAL (MADRID) 

El 16 de Juliol de 2002, la contracta de neteges Eurolimp-Ferrovial, ha
acomiadat a 10 dels 13 membres del seu Comitè d'empresa. Els motius adduïts 
es
basen en la manipulació dels fets esdevinguts el 15 de Juny passat en el
quiròfan de traumatología de la primera planta de l'hospital. 
	
En realitat els fets van ser com segueix: davant la cridada de les
treballadores que havien finalitzat la neteja habitual del quiròfan al·ludit,
diverses integrants del Comitè de Neteja es van personar en aquesta
dependència. Es van trobar amb que, després de mitja hora de retard en la
neteja del mobiliari quirúrgic, l'encarregada de la contracta, Maria del Carmen
de Miguel, es va presentar amb una treballadora de nova contractació perquè
realitzés aquestes tasques. Però aquesta companya no sabia com realitzar-les,
ni disposava dels mitjans de treball ni les substàncies desinfectants
específiques, ja que la tasca habitual de la contracta de neteges és netejar
sòls i cubetas. 
	
La neteja del mobiliari clínic quirúrgic i altres aparells ha estat
tradicionalment, sota la responsabilitat de les auxiliars d'infermeria. La
direcció de l'hospital duu mesos intentant traslladar de forma unilateral
aquesta tasca a la plantilla de neteges. Com vulgui que aquest propòsit suposa
un augment unilateral de la productivitat i un risc potencial, cas
d'implantar-se aquestes noves tasques amb la mateixa plantilla, de greus
deficiències en la neteja de l'hospital, fa diversos mesos que existeix un
complex procés de negociació tripartita entre la gerència de l'hospital, la
direcció de la contracta Eurolimp i el comitè d'empresa de les treballadores
d'aquesta contracta. Com resultat d'aquest procés, el dia 21 d'Abril de 2002 es
va arribar a un acord, en el qual les parts es comprometien a un període
d'anàlisi després del qual pogués determinar-se és increment necessari de la
plantilla de neteges perquè les noves funcions poguessin realitzar-se sense
menyscapte tant dels drets laborals de les treballadores com de la desinfecció
i neteja imprescindible per a garantir la salut de tots els estaments laborals,
pacients i visitants de l'hospital. 
	
El Comitè d'Empresa es va dirigir a l'encarregada sol·licitant que facilités
els mitjans de treball i la informació precisa a la treballadora per a
realitzar aquesta neteja. L'encarregada no va ser capaç de donar aquesta
informació perquè, al seu torn, no la coneixia. Solament amb la col·laboració
espontània d'una auxiliar d'infermeria, la companya de neteges va poder
realitzar aquestes tasques. 
	
A pesar de l'irregular d'incorporar al col·lectiu de neteges unes tasques que
exigeixen una formació específica no contemplada en la capacitació professional
de dita col·lectiva, mai no hem negat a realitzar-les. Solament hem exigit la
formació necessària i la dotació de personal i mitjos de treball
imprescindibles per a la correcta realització d'aquesta tasca. 
	
Davant els retards que originaven aquests problemes en el normal funcionament
del quiròfan, el mèdic cirurgià, carregat de raó, va mostrar la seva
disconformitat amb aquesta situació. No obstant això, al nostre judici, ho va
fer arremetent contra la part més innocent, les treballadores de neteja i els
seus representants sindicals que només perseguien garantir les condicions
sanitàries i laborals exigibles. 
	
Com ve sent habitual en els últims temps, el nostre col·lectiu va haver de
suportar en aquest dia enormes i injustes pressions (tracte vexatori,
coaccions, ús abusiu del servei de seguretat de l'hospital contra nosaltres,
vulneració del nostre dret a l'exercici de representació sindical, etc..) El
veritable origen dels problemes està en l'incompliment dels acords suscritos
entre la gerència de l'hospital, la direcció d'Eurolimp i les representants de
les treballadores del col·lectiu de neteja. En aquestes condicions, les
treballadores de neteges es veuen abocades a una pressió i intimidació sense
precedents. Amb el benefici específic per a Eurolimp, al no complir els seus
compromissos per a la realització de les noves tasques de neteges de quiròfans,
es produeixen reaccions violentes i injustes, sobre les treballadores i els
seus representants per part d'altres estaments. 
	
Tota aquesta trama, que té com principal responsable a la direcció d'Eurolimp,
produeix de forma recurrent un desassossec i un aclaparament en moltes
treballadores de la neteja, veritables mates, juntament amb la necessària
concòrdia en l'activitat quotidiana, dels interessos econòmics croats entre
hospital i contracta de neteges. La coacció que sofreixen les treballadores de
neteges, davant la passivitat i omissió del compliment de les seves obligacions
per part d'Eurolimp, forcen el marc legal de relacions laborals entre aquesta
empresa i la seva plantilla, impedeixen l'exercici de la representació sindical
de la mateixa, enfronta a treballadores de distints estaments de l'hospital,
generen un clima d'inseguretat jurídica i sanitària, propicien unes relacions
basades en la confrontació i la pertorbació de l'ordre en un mitjà tan sensible
com una institució hospitalària que compleix el manament constitucional de la
defensa de la salut dels ciutadans. 
	
Acomiadar a la gairebé totalitat del comitè d'empresa suposa una violació per
mitjà dels fets de lleis laborals acords col·lectius i drets fonamentals com és
el de la llibertat sindical. aquestes mesures antidemocràtiques s'incardinen en
les polítiques de precarización i flexibilització laboral, privatitzacions,
desprotección social i atac a les llibertats que han donat origen a la recent
vaga general del 20 Juny. 
	
Els abusos d'Eurolimp no serien possibles sense la connivència de l'adreça de
l'hospital. Aquest comitè ha convocat.... entre altres accions de protesta una
vaga indefinida a partir del 23 de Juliol. Demanem ajuda a la resta de.
estaments de l'hospital, a malalts i visitants del mateix i a tota la
ciutadania per a impedir aquests excessos. En particular fem una crida a les
organitzacions d'esquerra, sobretot a les sindicals, de les quals solament la
C.G.T. s'ha mostrat solidària, a pesar de ser el nostre Comitè majoritàriament
integrat per una candidatura de C.C.O.O. i minoritàriament d'U.G.T. 

PEL RESTABLIMENT DELS DRETS I LLIBERTATS VULNERATS. 
READMISSIÓ IMMEDIATA DELS ACOMIADATS. 

Madrid 20 de Juliol de 2002 
Comitè d'Empresa de neteges de l'Hospital Ramón i Cajal 

******************************************************
**************************************************** 

ESCOLA D'ESTIU DELS MOVIMENTS SOCIALS 
Del 24 al 28 de Juliol de 2002, a Cantalojas (Guadalajara) 

Us convidem a participar, durant quatre dies, amb les seves quatre nits, en un
nou espai de convivència, formació, intercanvi, relaxació i divertiment.
L'Escola d'Estiu l'hem llançat des de la RCADE (Xarxa de Col·lectius per
l'Abolició del Deute Extern), però està totalment oberta a totes aquelles
persones que vulguin participar en ella. 
	
Lloc: Cantalojas, en la serra de Guadalajara, prop del Parc Natural del Hayedo
de la Tejera Negra, un entorn natural increïble, per a relaxar-se i fugir de
l'estrès quotidià. A www.rcade.org trobareu informació sobre com arribar. 
	
Dates: Del 24 al 28 de Juliol, ambdós inclosos. 
	
Allotjament i manutenció: serà en el Camping de Cantalojas, així que cal portar
tendes i tot l'equipament. 
	
Si teniu necessitats especials (problemes d'esquena, reuma, embarassos, ...),
poseu-vos en contacte amb nosaltres (iolanda.fresnillo@debtwatch.org o 93 268
38 50) i trobarem una solució 
	
Els menjars seran comunitaris i tindrem en compte a les persones
vegetarianes... 
	
Inscripcions i preu: les inscripcions estan ja obertes a www.rcade.org 
	
El preu és de 22'5 euros per dia, incloent el camping amb tots els seus
serveis, el desdejuni, el menjar i el sopar, més 10 euros per persona per a
cobrir les despeses d'organització i materials. Cobrarem a l'arribar. De moment
no tenim servei de guarderia "", però estem intentant organitzar-lo. 	Més
informació i col·laboracions: 
www.rcade.org 
iolanda.fresnillo@debtwatch.org 
93 268 38 50. 

PROGRAMA PROVISSIONAL 
Dimecres 24 
Tarda: Benvinguda i instal·lació en el cámping 
Nit: Inauguració del Chill Out: música, xerrada i relaxació 

Dijous 25 
Matí: Excursió: al Parc Natural del Hayedo de la Tejera Negra 
Tarda: Tallers: 
- Moviments Antiglobalització: Realitats i Limitis 
- Democràcia Participativa Nit Vetllada Poètica: conta-contes, música, recital
de poemes propis i aliens ... I després ... Chill Out: música, xerrada,
relaxació i navegació per les estrelles 

Divendres 26
Matí: Tallers 
- Ideologies polítiques contemporànies 
- Conceptes bàsics d'economia per a no economistes 
Tarda: Tallers 
- Metodologies de democràcia directa i participativa 
- Les corporacions transnacionals: vigilància i algunes aventures socials per a
parar-les 
- Comportament policial 
- Jocs cooperatius 
Nit: Cinema-fórum: El moviment llibertari i l'anarquisme a Espanya 
I després ... Chill Out 

Dissabte 27 
Matí: Tallers 
- I després de dos anys de la Consulta ¿què ha fet el govern espanyol en la
gestió de deute extern? 
- Un nacionalisme basc acollidor i creatiu 
Tarda: Tallers 
- Consulta Social Europea 
- ¿Com vivim en el conflicte? 
- Yoga i relaxació 
I després, en plenari Avaluació de l'Escola d'Estiu i propostes de futur 
Nit: Segona Vetllada Poètica 
I després ... La Festa 

Diumenge 28 
Matí:Jornada lúdico-esportiva: excursions, competicions esportives "no
competitives", confraternitzacions i descans dominical 

*******************************************************
***************************************************** 

ACAMPADA CONTRA EL TREN D'ALTA VELOCITAT A EUSKAL HERRIA 

L'Assemblea Contra el Tren d'Alta Velocitat ha convocat una nova acampada
contra el projecte de Tren d'Alta Velocitat que amenaça a Euskal Herria. 
	
L'acampada tindrà lloc del 25 de juliol al 4 d'agost, a Arribe, a la vall
d'Araitz, entre Lekunberri i Tolosa. 
	
Xerrades, debats, marxes muntanyenques, tallers, concerts, ... componen el
programa de l'acampada. 
	
Per a informació: tel. 605 41 32 87. 

******************************************************
******************************************************

EL TRIBUNAL EUROPEU DE JUSTICIA ADMET A TRÀMIT LA DENÚNCIA 
CONTRA LA GENERALITAT PER LA CONTAMINACIÓ DE NITRATS AL BAIX 
TER

La Comissió Europea considera que les autoritats espanyoles de la Generalitat
han incomplert quatre directives de la legislació comunitària (Annex 1), en no
prendre cap mesura per evitar la contaminació per nitrats de les aigües de
l’aqüífer del Baix Ter i encobrir-ne després les seves conseqüències
sanitàries. L’administració catalana va encobrir la no potabilitat de l’aigua
al consumidor. Al mateix temps no va facilitar la informació que sobre aquest
tema li sol·licitava reiteradament el Grup de Defensa del Ter (GDT).
L’incompliment de les directives significa la violació per part de l’Estat
membre (qualsevol que sigui l’autoritat responsable -central, regional o local
-) de les seves obligacions derivades del dret comunitari.
	
La Comissió després d’emetre un dictamen motivat el mes de juliol del 2001, i
haver ofert a les autoritats espanyoles, la possibilitat de presentar dins del
termini legal les observacions que cregués oportunes, no ha considerat
satisfactòries les propostes de la Generalitat per resoldre aquesta
contaminació, i per tant, envia directament el procediment al Tribunal de
Justícia Europeu, que celebrarà judici sobre aquests fets.
	
El Tribunal de Justícia controla la manera com respecten els Estats membres les
obligacions que tenen en virtut del Dret comunitari. Si el Tribunal de Justícia
declara que s’ha produït incompliment, l’Estat estarà obligat a adoptar sense
demora les mesures necessàries per posar fi a l’incompliment. 
Si l’Estat membre no compleix la sentència, el Tribunal podrà imposar-li el
pagament d’una multa coercitiva.
	
La Comissió doncs, dona la raó al GDT, en el sentit que les autoritats
catalanes no estan actuant com la legislació preveu per resoldre el problema de
la contaminació per nitrats a les aigües, i està incomplint reiteradament les
lleis que la mateixa administració promou.
	
Denunciem també que la majoria d’aqüífers de Catalunya es troben amb problemes
semblants de contaminació. Cal citar entre d’altres els de les comarques de
Lleida, de Tarragona, d’Osona, Bages, Pla de l’Estany, Gironès i Alt Empordà.
Aquesta contaminació dels aqüífers és encara més greu en les zones on s’ha
d’utilitzar la seva aigua pel consum de boca de la població, per ser l’única de
que disposen. Aquest fet agreuja la situació degut a les conseqüències que
provoca per la salut de les persones.
	
El govern català, coneixedor del problema, no ha portat a terme actuacions
eficaces per frenar aquesta contaminació, que ha acabat amb la qualitat de les
aigües en les zones rurals. Avui, es fa quasi impossible trobar fonts o pous al
nostre territori sense signes de contaminació per nitrats (Annex 2).
	
És evident que la responsabilitat d’aquesta contaminació obeeix a diferents
causes, però la més important, correspon als 10 milions de porcs que s’estan
engreixant en règim intensiu a Catalunya, dels quals se n’exporten 8 milions.
Amb aquest negoci, els purins (excrements de porcs en forma líquida) es queden
al país, contaminant les aigües. És obvi que en aquestes latituds mediterrànies
l’aigua representa un bé limitat, i per tant, una necessitat imprescindible de
ser preservada. 
	
Volem assenyalar que el Departament de Medi Ambient no està defensant la
qualitat de l’aigua dels aqüífers, que són un bé públic, i que les raons
econòmiques del lobby de la indústria de l’engreix intensiu porcí, semblen ser
les úniques motivacions que decideixen la política a seguir per part del Govern
de la Generalitat. Per estalviar-se el tractament dels seus residus, aquesta
indústria utilitza el sistema que li és més econòmic: desfer-se dels purins amb
vessaments incontrolats, i és precisament aquest plantejament el que provoca la
contaminació. Els costos de les infrastructures que es necessitaran per
restablir la qualitat de l’aigua potable en els numerosos municipis catalans,
es finançaran amb diner públic.
	
El GDT creu que per aconseguir frenar la contaminació i poder així restablir la
qualitat de les aigües, s’ha de passar per reduir la cabana porcina, doncs amb
el desmesurat cens porcí actual no serà possible obtenir cap resultat.
	
Cal recordar que el Govern, amb aquesta nova situació, estarà obligat a adoptar
sense demora les mesures necessàries per a posar fi a l’incompliment del dret
comunitari; això vol dir que haurà de prendre mesures radicals per restituir la
qualitat de l’aigua dels aqüífers.
	
Alhora, des de la perspectiva de la sostenibilitat medioambiental, aquesta
Entitat vol remarcar la importància de preservar i restituir la qualitat de les
fonts de proveïment tradicionals, amb l’objectiu de fer innecessàries grans
infrastructures de transport d’aigües procedents de zones allunyades dels
consumidors. 

Grup de Defensa del Ter.
1 de juliol de 2002

Annex 1
	
Les directives vulnerades per les autoritats catalanes són; 75/442/CEE relativa
al residus, modificada per la directiva 91/156/CEE, la directiva 85/337/CEE
relativa a l’avaluació de les repercussions de determinats projectes públics i
privats al medi ambient, la directiva 80/778/CEE relativa a la qualitat de les
aigües destinades al consum humà i la 90/313/CEE relativa a la llibertat
d’accés a la informació en matèria de medi ambient.

Annex 2
	
Aportem algunes dades que reflecteixen les conseqüències de la contaminació 
per Nitrats i la situació actual.
	
26 de les 41 comarques catalanes tenen problemes de contaminació per nitrats:
Alt Penedès, Anoia, Bages, Berguedà, Garraf, Maresme, Osona, Vallès 
Occidental,
Vallès Oriental, Alt Empordà, Baix Empordà, Garrotxa, Gironès, Pla de l’Estany,
La Selva, Garrigues, La Noguera, Pallars Jussà, Pla d’Urgell, Segarra, Urgell,
Alt Camp, Baix Camp, Baix Penedès, Conca de Barberà i Tarragonès 
	
Dels 132 municipis catalans, 40 van superar la concentració de 100 mg/l., el
doble de la quantitat permesa per la llei que és de 50 mg/l. 
	
49 municipis de la província de Barcelona, 34 de Girona, 27 de Lleida i 22 de
Tarragona, han distribuït aigua contaminada. 
	
La contaminació per nitrats de les aigües s’està incrementant. 
	
A 51 municipis s’han de portar actuacions per obtenir aigua potable. Això vol
dir buscar noves captacions d’aigua de bona qualitat, i no sempre es troba. Hi
ha una primera inversió de 50.000 milions de ptes., 300,51 milions d’euros.
Aquestes inversions seran pagades amb diner públic.
	
Les plantes de cogeneració pel tractament dels excedents de purins, amb,
assecat i aprofitament energètic, situades en les Masies de Voltregà i a
l’Esquirol, amb tecnologia de l’empresa Guascor, han estat un fracàs admès per
tothom, inclosos els propis alcaldes. Aquestes plantes passen la contaminació a
l’atmosfera i han creat un rosari de problemes a les poblacions veïnes.

Annex 3
	
Al respecte cal observar que l’Administració actuant a Catalunya, ha autoritzat
la construcció i ampliació de noves explotacions porcines, inclús en zones
assenyalades com a vulnerables i inclús en zones afectades recentment per la
Pesta Porcina Clàssica, com és el cas d’Osona. 


GEPEC-ACTE 
Nota informativa sobre la contaminació de les aigües 

Arrel de la situació provocada per la progressiva contaminació de les aigües
subterrànies i de consum en diverses zones del nostre país, i en especial
després que la Comissió Europea hagi recollit les argumentacions del Grup de
Defensa del Ter, per elevar-les al Tribunal de Justícia Europeu, el GEPEC-ACTE
juntament amb l’Assemblea d’Entitats Ecologistes de Catalunya (AEEC) creu
convenient resumir els condicionants principals a seguir en la reconversió del
sector ramader i en especial el sector porcí. 
CAL 
·	Una revisió dels límits de les zones vulnerables i per tant la paralització
tècnica de projectes de nova construcció i ampliacions de granges o
instal.lacions ramaderes (escorxadors, sales de desfer...) en les zones
perimetrals a les 6 zones vulnerables ja existents a Catalunya. 
·	Una reducció de la cabana porcina industrial en les zones amb excedents de
purins, que tingui en compte:
a.- Prioritat absoluta per les explotacions familiars pageses.
b.- La base territorial, i la qualitat i gestió de les seves instal.lacions. 
·	Les ramaderia industrial, com a tal, ha d’assumir els costos de les
indústries, i evitar que es succionin les rendes del món pagès. El món pagès,
quant acompleixi aquesta funció, ha de tenir un tractament diferenciat i
preferent. 
·	Cal fer extensiu el cànon de residus ja existent, a la fracció d’excedent de
residus orgànics de les explotacions ramaderes, indústries càrnies,
escorxadors, etc. Aquesta decisió ha de ser resultat de la internalització de
costos, i per tant la seva funció ha ser dissuassòria en origen. 
·	Cal que l’administració promogui especialment la millora de la gestió de les
explotacions agro-ramaderes familiars, la formació de joves pagesos i a la
promoció de noves activitats compatibles al camp.
Per on NO han de passar les SOLUCIONS 
·	Cal que no pleguin pagesos que estiguin disposats a continuar i a assumir les
regles de joc que assenyala la normativa actual. 
·	Cal que les partides pressupostàries encaminades a l’ordenació del sector
porcí ( inclosa la reducció de la cabana allà on calgui, i en especial allà on
hi hagi hagut episodis de pesta porcina ), NO es destinin a finançar ramaders
que no hagin acomplert els mínim requisits necessaris per a la seva
normalització (llicència,registre,guies sanitàries,adequació
d’instal.lacions...). 
·	La funció de les Plantes de Tractament de purins NO és l’eliminació dels
excedents de purí. Aquestes instal.lacions han de servir: 
a.- Per millorar la qualitat del purí com a adob.
b.- Per facilitar-ne la seva manipulació.
c.- Per aprofitar-ne les seves propietats com a adob, per obtenir biogàs. En
aquest sentit, caldria que les institucions catalanes instessin la revisió en
profunditat del RD. 2.218/98 de regulació del Sector Elèctric Espanyol, amb
l’objectiu d’incrementar la prima en l’obtenció de biogàs. 
·	Cal a mig termini la regeneració de les fonts d’aigua contaminada, per
aconseguir a llarg termini la sostenibilitat del propi territori sense
necessitat d’importació de recursos hídrics més o menys allunyats. Els
transvasaments són en realitat, fracassos de gestió medioambiental i obren la
via a futurs desequilibris i conflictes.

Reus, 18 de juliol de 2002

******************************************************
******************************************************

PROGRAMACIÓ D’ACTIVITATS
VII MOSTRA DE NATURA
FIRA D’AGRICULTURA ECOLÒGICA I MEDI AMBIENT
Vila closa d’Altafulla, del 26, 27 i 28 de juliol de 2002
	
DIVENDRES, 26 DE JULIOL:
19 h. Mostra divulgativa. Exposició i venda de productes ecològics.
19 h. Mostra de tallers "Món Verd"”. Activitats d’educació ambiental adreçades
a nens/es de totes les edats. Espai gronxadors.
19’30 h. Inauguració de la VII Mostra, a càrrec de les diferents autoritats. 
22 h. Actuació dels Borregaires d’Esplanes.

DISSABTE, 27 DE JULIOL:
11 h. Sortida en bicicleta. Itinerari pels arbres d’interès d’Altafulla.
Escoles velles.
Organitza: Penya Ciclista d’Altafulla.
19 h. Mostra divulgativa. Exposició i venda de productes ecològics.
19 h. Trobada de l’Assemblea Pagesa i de l’ Associació de Consumidors de
Productes Ecològics de Catalunya.
19 h. Mostra de tallers "Món Verd". Activitats d’educació ambiental adreçades a
nens/es de totes les edats. Espai gronxadors.
19 h. Actuació castellera a la Plaça del Pou. A càrrec dels Castellers
d’Altafulla, Xiquets de Tarragona i la Colla Jove dels Xiquets de Valls.
22 h. Actuació de la Sonora de Sota els Ànecs.

DIUMENGE, 28 DE JULIOL:
9 h. Sessió de ioga a la platja d’Altafulla.
10 h. Sessió de tai-xi a la platja d’Altafulla.
Inscripcions: ALNATUR. Centre de Teràpies Naturals. Tel. 977 651549.
19 h. Mostra divulgativa. Exposició i venda de productes ecològics.
19 h. Mostra de tallers “Món Verd”. Activitats d’educació ambiental adreçades a
nens/es de totes les edats. Espai gronxadors.
 19’30 h. Taller d’iniciació a l’agricultura ecològica. Presentació del llibre
Biojardineria.
Quico Barranco. Madre Tierra.
20’30 h. Espectacle infantil d’educació ambiental. 
22 h. Cloenda de la VII Mostra de Natura.

EXPOSICIÓ:
Projecte Life de gestió sostenible de la Punta de la Móra, Tarragona. DEPANA.
Vestíbul Sala de Plens de l’Ajuntament d’Altafulla.

COL·LABOREN:

GEPEC     DEPANA    COL·LECTIU LA SARGANTANA 

****************************************************
******************************************************* 

ELS TREBALLADORS DE COCA-COLA A COLÒMBIA EN LLUITA CONTRA LA
 POLÍTICA REPRESSIVA DE L'EMPRESA 

Els treballadors de Coca Cola a Colòmbia en la nostra lluita permanent contra
les polítiques neoliberals i opresivas de les transnacionals i de l'estat,
continuar aportant-li al nostre poble: 
- en la recerca de la pau amb justícia social que ens permeti superar la
pobresa, la discriminació, l'atur 
- conquerir millors condicions de vida i de treball 
- consolidar la nostra organització 
- reconquistar el dret a la vaga i a la negociació col·lectiva 
- conquerir la sobirania alimentària 
	
En la nostra lluita contra les transnacionals, la qual vam avançar contra la
Coca Cola, és una de les més significatives. Està travessada per la mort de
diversos dirigents sindicals, la detenció arbitrària i injusta dels nostres
afiliats, el desplaçament de treballadors i l'acomiadament massiu dels obrers.
Diverses plantes han estat tancades, la contractació outsourcing, la
terciarización de les labors pròpies de l'empresa i el terror per les amenaces
paramilitars dintre i fora de les plantes de producció és permanent. Contra
aquesta política i davant la total impunitat que es mantenen aquestes
violacions, és que el 22 de juliol ens vam mobilitzar contra COCA COLA i vam
estar a Atlanta (Estats Units) realitzant la primera sessió de l'Audiència
Pública Popular. 
	
El 22 de juliol va ser declarat pel segon Fòrum Social Mundial, el dia de la
mobilització contra la Coca Cola. 
	
Coca Cola, en tots els llocs del món, manté la seva política opresiva com
símbol de l'imperi dels Estats Units, de la globalització, de la injustícia i
de l'explotació dels nostres pobles. 
	
Mobilitzar-nos contra les transnacionals és lluitar contra la globalització,
per la pau amb justícia social, per l'autodeterminació dels pobles i per la
vida. 
	
Els convidem a mobilitzar-se amb nosaltres, que en cada país i en cada ciutat
rebutgem la política de Coca Cola i donem un pas per la vida i per la
llibertat. 

Hèctor Daniel Useche Berón 
SINDICAT NACIONAL DE TREBALLADORS DE LA INDÚSTRIA D'ALIMENTS 
“SINALTRAINAL” - Colòmbia 

************************************************
************************************************
************************************************


Confederació General del Treball (CGT) 

Realitzat per CGT Reus: baixc-p@cgt.es 

Si no desitges rebre el boletin, fes-nos-ho saber. *******
  ****** Servicio de noticias A-INFOS *****
 Noticias de, y de interés para, anarquistas

-SUSCRIPCIONES: lists@ainfos.ca
-RESPONDER: a-infos-d@ainfos.ca
-AYUDA: a-infos-org@ainfos.ca
-WWW: http://www.ainfos.ca/org
-INFO: http://www.ainfos.ca/org

Para recibir a-infos en un idioma solamente escribir para lists@ainfos.ca
la mensage seguinte:
                  unsubscribe a-infos
                  subscribe a-infos-X
con X= ca, ct, pt, en, fr, etc (i.e. el codigo del idioma)
A-Infos
News