A - I n f o s

una agència de notícies multilingüe de i per a anarquistes
News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts Arxius A-Infos

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ Altres.llengües
The First Few Lines of The Last 10 posts
First few lines of all posts of last 24 hours

(ct) Butlletí Contrainformatiu nº61 (1ª part)

From CGT Reus <baixc-p@pangea.org>
Date Thu, 25 Jul 2002 09:32:20 -0400 (EDT)


BUTLLETÍ CONTRAINFORMATIU Nº 61 Secretaria de Comunicació del Comitè 
Confederal de Catalunya de la CGT. 23-07-02 Continguts: 

- COMUNICATS DE LA XARXA DE SUPORT ALS IMMIGRANTS TANCATS A 
LA UNIVERSITAT DE SEVILLA DAVANT LES EXPULSIONS I ACUSACIONS 
QUE ES REALITZEN CONTRA ELLS 

- IMMIGRANTS TANCATS EN LA UNIVERSITAT DE SEVILLA REALITZEN 
UNA VAGA DE FAM 

- DESALLOTGEN A LA CGT DE TARRAGONA DE LES DEPENDÈNCIES DE 
L'EDIFICI DE L'ANTIC INEM QUE OCUPAVA DES DEL 2 DE JULIOL 

- EL JUTJAT NÚM. 1 DE MALAGA CONDEMNA A RENFE A READMETRE AL
 TREBALLADOR DE CGT ACOMIADAT 

- LA CGT DENUNCIA L'ENGANY A 60 TREBALLADORS XILENS PER PART 
DE L'EMPRESA CATALANA DE CONSTRUCCIÓ CARBONELL FIGUERAS 
S.A. 

*********************

COMUNICATS DE LA XARXA DE SUPORT ALS IMMIGRANTS TANCATS A 
LA UNIVERSITAT DE SEVILLA DAVANT LES EXPULSIONS I ACUSACIONS 
QUE ES REALITZEN CONTRA ELLS 

COMUNICAT DE PREMSA DEL GRUP DE SUPORT I SOLIDARITAT ALS 
TREBALLADORS IMMIGRANTS TANCATS EN LA UNIVERSITAT PABLO DE 
OLAVIDE DESPRÉS DE L'EXPULSIÓ D'ALGUNS D'ELLS DE LA 
UNIVERSITAT 

Segons els últims fets esdevinguts a la Universitat Pablo de Olavide, el dijous
11 de juliol de 2002, els membres del grup de suport expressen: 
	
El total rebuig a l'actitud intimidatoria i dictatorial dels responsables de
seguretat de la Universitat Pablo de Olavide i de la Vicerectora Ana Gómez per
l'expulsió d'alguns membres del grup de suport, inclòs el responsable de
l'alimentació dels membres del tancament; així com l'expulsió de dues persones
de l'Associació Solidaritat Immigrant (Portugal), membres de la Xarxa de Suport
Internacional. 
	
Que durant els 31 dies del tancament va ser el grup de suport el qual va
garantir l'alimentació, sanitat i infraestructura dels tancats conjuntament amb
les següents organitzacions: Metges del Món, metges del Centre de salut de
Montequinto, parades de Mercasevilla, Diputació de Sevilla, Cáritas, Ajuntament
de Carmona i de Dos Hermanas. 
	
La caça de bruixes dels responsables de seguretat de la Universitat amb els
immigrants més actius que participen en les reivindicacions dels companys
treballadors immigrants indocumentats. 	

Rebutgem el procés de criminalització, sofert pel grup de suport, portat a terme 
per membres de la Universitat Pablo de Olavide a través d'alguns mitjans 
d'informació. 
	
Cridem a totes les persones solidàries que mostrin el seu suport a les
reivindicacions dels treballadors immigrants davant un possible desallotjament
de la Universitat. 
¡PAPERS PER A TOTHOM! 
¡CAP PERSONA ÉS IL·LEGAL! 

11 juliol 2002. 


COMUNICAT DE LA XARXA DE SUPORT ALS TREBALLADORS 
IMMIGRANTS TANCATS EN L'U.P.O. DE SEVILLA DAVANT LES 
ACUSACIONS QUE SÓN OBJECTE 

Per què estem aquí (en la roda de premsa): per la llista de falsedats i
imprecisions abocades entorn de la xarxa de suport als treballadors immigrants
tancats en la Pablo de Olavide, falsedats algunes susceptibles de delicte ja
que acusen de cometre delictes a membres d'aquest grup, acusacions dutes
algunes fins i tot davant la fiscalia. 
	
Si fins ara no hem contestat públicament a aquestes mentides, és perquè ens ha
semblat que amb aquestes acusacions es pretenia desviar l'atenció dels
autèntics protagonistes del tancament i la reivindicació que estan portant a
terme. 
	
No obstant això, arribat a aquest punt, hem sentit la necessitat de prendre la
veu. Començarem per aclarir què és la xarxa de suport, com, quan i per què es
gesta. 
	
En aquesta ultima campanya agrícola a la província de Huelva han engegat la
contractació a origen de 7.500 treballadores provinents dels països de l'Est
d'Europa. Aquesta situació ha desplaçat del mercat laboral a més de 5.000
treballadors immigrants provinents fonamentalment del Magrib i de l'Àfrica
subsahariana, que són els quals tradicionalment han treballat en la campanya de
la maduixa. Aquesta situació, va comportar la generació d'assentaments
xabolístics a la perifèria de tots els pobles de la comarca maduixera onubense.
Durant mesos aquests immigrants exclosos del mercat de treball, han patit
situacions límits al no tenir cobertes les seves necessitats més bàsiques. 
	
Davant tal situació d'exclusió ètnica i fam generada a la província de Huelva,
diferents grups de dones i altres col·lectius, provinents del teixit associatiu
sevillà, vam començar a assistir humanitàriament a aquests en la mesura de les
nostres possibilitats. 
	
Com grup de suport vam decidir obrir un compte solidari a nom d'una de
nosaltres, així com el començament d'una humil campanya de solidaritat,
sol·licitant tot tipus de suport: roba, aliment, materials d'higiene personal,
aportacions econòmiques,... A aquesta campanya es van anar sumant diferents
grups i persones individuals, que manifestaven la seva sensibilitat davant la
terrible situació que patien aquests immigrants. Aquest suport es va fer més
constant visitant els distints assentaments al costat de persones que ja duien
temps treballant de forma quotidiana amb ells. Després de distintes
mobilitzacions a Huelva protagonitzades pels immigrants i davant el silenci
permanent per part de l'Administració, aquests en les seves diferents
assemblees van decidir realitzar un tancament que permetés visualitzar al
conjunt del nostre país la seva situació. Mobilització amb la qual com grup de
suport ens vam mostrar solidaris, i a causa de dita mobilització es van anar
sumant a la xarxa distints grups i persones a títol individual. 
	
La xarxa de suport, no és més que una xarxa ciutadana solidària que de forma
voluntària hem ofert tot el que hem considerat necessari, en solidaritat amb la
justa lluita que aquestes persones protagonitzen, en contra d'una llei
d'estrangeria totalment injusta que provoca situacions humanes tan dramàtiques
com l'anteriorment exposada. 
	
En que ha consistit el treball de la xarxa de suport. A partir del 10 de juny,
data en la qual va donar començament el tancament en la Universitat Pablo de
Olavide, les persones de la xarxa de suport hem desenvolupat un ardu treball
quotidià, voluntari i desinteressat, on moltes persones hem posat del nostre
esforç diari , la nostra pròpia economia i temps. 
	
A nivell de manteniment, s'ha dotat diàriament d'aliment i aigua. En els casos
de gestions realitzades per la UPO, hem estat persones de la xarxa de suport
les que diàriament hem anat a recollir dits productes. En molts altres casos
les gestions han estat de la xarxa de suport, com per exemple el pa, la fruita,
verdura, carn i productes no peribles, cada dia anem al Mercasevilla a recollir
aliments i quan han faltat coses ja sigui d'aliment, butà com productes
d'higiene, hem anat a una gran superfície a comprar tot el que faltés per a
cobrir les necessitats dels tancats. Hi ha una llarga llista de gran quantitat
de productes de necessitat aportats per la xarxa. 
	
S'oferien totes les tardes classes d'espanyol, impartides per professors/as
pertanyents a la xarxa. 
	
Hem estat durant un mes el seu contacte amb l'exterior per a tot allò que fes
falta, des de carregar mòbils, treure diners, comprar tabac i un llarg etc. 
	
S'ha fet un seguiment sanitari, derivant als recursos disponibles i en ocasions
cridant metges particulars, com durant la vaga de fam durant la qual nosaltres
vam gestionar l'atenció sanitària i vam fabricar els més de 1000 litres de
sèrum que necessitaven. 
	
Des d'un principi des de la xarxa de suport es va potenciar l'autonomia i
autoorganització dels tancats, perquè a través de comissions de treball ells
fossin els interlocutors amb la universitat i de fet així ha estat. 
	
Així mateix la Xarxa de suport va prestar assistència jurídica perquè els
propis tancats tinguessin coneixement de la seva situació administrativa a
Espanya i les possibilitats reals de regularitzar la seva situació en virtut
d'una eventual revisió dels expedients. 
	
Molts dels treballs realitzats, incloent la recerca de suports socials i
econòmics, no consten, per no estendre el document. 
	
De que se'ns acusa. Des d'un principi se'ns va acusar de manipulació, la qual
cosa vam entendre com una manera de desacreditar i subestimar la capacitat
d'aquests treballadors immigrants en lluita, desviant d'aquesta manera
l'atenció de l'autèntic problema, que és la situació que pateixen aquests
immigrants a causa de la política d'immigració exercida pel govern del PP. Les
acusacions abocades sobre la xarxa de suport, en la qual se'ns responsabilitza
que els immigrants no hagin abandonat el recinte universitari encara, són
absolutament infundades sobre la base de que, va ser la pròpia xarxa de suport
la primera que va suggerir un resolució via D. Mohamed Serifi (actual
responsable de la UNICEF al Marroc i ex coordinador del programa contra la
Pobresa del PNUD a Tànger), en la qual es proposava la constitució d'una
Comissió político-sindical de Suport a la gestió del Sr. José Chamizo i al seu
torn l'obertura de la Comissió Jurídica formada per la Universitat a advocats
de llarga experiència i compromís social en la temàtica d'immigració i Llei
d'Estrangeria, paral·lelament els immigrants com gest de bona voluntat i
confiança en aquest procés, havien d'abandonar el tancament. 
	
L'Assemblea d'Immigrants tancats a la UPO va decidir rebutjar la proposta
presentada per la xarxa de suport, sobre la base de la creença que la resolució
provinent de la Defensoría del Poble Andalús, permetia que el tancament es
mantingués indefinit fins la resolució dels expedients. 
	
Tot això demostra que les decisions preses pels tancats són independents de 
les posicions que la xarxa de suport pugui tenir a cada moment, i que la nostra
funció no és més que el suport solidari, amb tot el que això implica, a una
causa justa que encarnen en aquest moment els immigrants en la seva lluita per
la consecució de la seva ciutadania i els seus corresponents drets i
obligacions. 
	
Recentment se'ns ha prohibit el pas a la universitat a les persones de la xarxa
de suport, desvetllant aquest fet la confusió dels òrgans directius de la UPO,
que ens fan responsables de les decisions dels tancats ( encara que la nostra
proposta fora totalment distinta) i creient que així anaven a solucionar el
problema. Lluny de solucionar-lo aquesta decisió se'ns antoja si més no
ineficaç, doncs se suposa que ambdós estem per una justa i digna sortida del
conflicte, evitant en tot moment l'actuació policial. No entenent des de la
xarxa quins poden ser els mòbils que els duen a tal actitud. 	

Les increïbles acusacions que des de la universitat es presenten a la fiscalia
provincial, totalment falses i alienes a la realitat, ens mostren la
criminalització a la qual estem sent sotmesos, per la qual cosa vam manifestar
la nostra més absoluta indignació com legitima xarxa de solidaritat en un Estat
democràtic, davant el qual ens vam presentar disposats a emprendre les accions
legals que considerem oportunes en defensa dels nostres drets i contra
qualsevol tipus de difamación. 
	
La situació de bloqueig polític en la qual es troba la resolució d'aquest
conflicte, ens fa témer un desenllaç de caràcter dramàtic ja sigui per
possibles situacions de violència policial, com per un abandó dels tancats i
les seves necessitats més bàsiques, que faci de la seva reivindicació un
terrible fracàs, contra una política d'immigració i llei d'estrangeria
totalment injusta que atempta contra els drets humans, dotant a la societat
occidental d'una esclavitud mal pagada que enriqueix cada vegada més la 
nostra economia mundial. Entenem les múltiples acusacions sense fonament 
que es vénen realitzant sobre la xarxa de suport, com la manera de desviar 
l'atenció d'on realment aquesta el problema, i que paral·lelament pretén vestir 
de legitima una sortida repressiva o d'abandó total. 

Sevilla a 16 de Juliol de 2002. 

********************************************************
***************************************************** 

IMMIGRANTS TANCATS EN LA UNIVERSITAT DE SEVILLA REALITZEN UNA 
VAGA DE FAM 

Uns 225 immigrants tancats a la Universitat Pablo de Olavide de Sevilla van
iniciar el 19 de juliol una vaga de fam per a reclamar la seva regularització.
La vaga de fam va durar 36 hores. 
	
La resta d'immigrants, uns 165, han anat abandonant el tancament en els últims
dies i van passar els seus documents a la comissió jurídica. Els seus casos són
tramitats pel defensor del Poble Andalús José Chamizo per a tractar d'impulsar
sortides individuals en el marc de la Llei d'Estrangeria. 

****************************************************
****************************************************** 

DESALLOTGEN A LA CGT DE TARRAGONA DE LES DEPENDÈNCIES DE 
L'EDIFICI DE L'ANTIC INEM QUE OCUPAVA DES DEL 2 DE JULIOL 

Antecedents 
	
La Federació Local de Tarragona de la CGT duu més de dos mesos immersa 
en una intensa campanya de reivindicació d'un espai per al sindicat en les
dependències de l'antic INEM situat a la Rambla Nova de Tarragona, edifici del
patrimoni sindical acumulat que va ser repartit entre la patronal CEPTA i els
sindicats CCOO, UGT i USO. 
	
La Federació Local de la CGT de Tarragona duu ja temps reivindicant un local a
Tarragona en concepte de la part del patrimoni sindical acumulat que en
justícia els correspon. En aquest sentit ja s'havien realitzat en els últims
mesos tres okupaciones simbòliques en els locals de la Delegació Provincial de
l'INEM amb participació en cada ocasió d'uns 50 militants de la CGT. 
	
Com ens temíem, els sindicats majoritaris CCOO-UGT i la patronal van acordar
repartir-se els locals, i ens van deixar fora del repartiment. Únicament han
cedit un petit espai a l'USO. Tant la patronal com els majoritaris tenen locals
i mitjans econòmics suficients a Tarragona ciutat i a la província, mentre que
per a la Federació Local de Tarragona de la CGT la situació econòmica és
insostenible a causa del elevat cost que suposa el local de lloguer on està
situat el sindicat. 
	
Per a nosaltres la cosa està clara. Tracten d'evitar a tota costa que la CGT
(amb més de 1.000 afiliats i uns 125 delegats a la província de Tarragona) es
vagi consolidant com alternativa sindical i social i augmentant la seva
presència i mitjans a Tarragona, pel que l'administració central, la patronal i
els sindicats majoritaris van acordar deixar-nos fora del repartiment dels
amplis i cèntrics locals que deixa la delegació provincial de l'INEM. 
	
Davant el trasllat de l'INEM, la Federació Intercomarcal de Tarragona de la CGT
(Federació Local de Tarragona i Federacions Comarcals del Baix Camp-Priorat i
del Baix Penedès) va acordar realitzar una acció reivindicativa urgent que es
va iniciar el dilluns 13 de maig a les 10 del matí, quan un grup de 5 afiliats
es va tancar en els locals de l'INEM amb caràcter indefinit. A partir d'aquest
moment es va iniciar la campanya de suport i reivindicació, amb un nodrit grup
de militants concentrats permanentment davant del local on es va muntar una
taula de propaganda i es van penjar cartells, banderes i pancartes, repartint
propaganda per la ciutat, i contactant amb tots els mitjans informatius
(premsa, ràdios, TV) que van donar una bona cobertura a l'acció reivindicativa.
La policia va desallotjar als tancats aquella mateixa tarda, i des d'aquest dia
la campanya reivindicativa ha estat constant. 
	
Una taula informativa permanent situat durant diverses setmanes enfront del
local que es reivindica, dos afiliats a la CGT que es van penjar de la façana
de l'edifici durant més de dos dies, accions i concentracions diverses,
repartiment de milers de fulles informatives, articles en la premsa,
entrevistes amb el subdelegat del govern, enviament de faxos a la patronal i
els sindicats majoritaris, han suposat un important esforç per a la CGT de
Taragona. Mentre que la UGT ha reconegut públicament el dret de la CGT a tenir
un espai en l'antic INEM, CCOO i la patronal CEPTA es neguen en rodó a això.

La CGT ocupa el 2 de juliol els locals que corresponien a la patronal 
	
El passat 2 de juliol, militants de la CGT de Tarragona van tornar a entrar en
les dependències de l'antic INEM després de canviar el pany existent i posar-ne
un de nou. Es va ocupar la planta baixa destinada a la patronal CEPTA i en els
dies següents es va anar traslladant el mobiliari i material des del local de
la CGT a les dependències ocupades, en les quals es va començar a realitzar
l'activitat diària del sindicat. La CEPTA per la seva banda va denunciar a la
CGT per l'ocupació dels locals que els van correspondre en el repartiment. 

La patronal recupera el local per ordre judicial i amb protecció policial 
	
Així fins que el dia 18 de juliol, el jutjat nº8 de Tarragona, va ordenar el
desallotjament de la CGT del local que ocupava, desallotjament que es va
produir de nit, sense que en aquell moment hi hagués ningú de CGT en els
locals. Amb protecció policial la CEPTA va procedir a canviar el pany i a
realitzar obres d'acondicionament. La CGT va posar una denúncia en els jutjats
de Tarragona, ja que en l'interior del local havia divers material (llistats
d'afiliats, expedients que duu l'assessoria jurídica del sindicat, ...) al que
va poder tenir accés la CEPTA. Finalment, el jutjat va permetre que la CGT
entrés per a recuperar tot el seu material el matí del dia 19 . 
	
Cal remarcar que la CGT havia preparat dues xerrades en el local ocupat per als
dies 23 i 24 de juliol, així com una festa d'inauguració per al dia 25, a la
qual s'havia convidat a tota l'afiliació i als moviments socials i col·lectius
alternatius de la ciutat. 
	
La CGT de Tarragona, a més d'emprendre accions legals, ha denunciat la
connivència entre l'Administració de l'Estat, l'aparell judicial i la patronal
per a evitar que la CGT es desenvolupi i pugui defensar en condicions els
interessos dels treballadors i treballadores. 
	
La CGT de Tarragona es juga una part important del seu futur en aquesta lluita.
La campanya de reivindicació continuarà. Necessiten el suport de tota la CGT i
col·lectius afins per a plantar cara a la injustícia que s'està cometent. 
	
Recordem que es poden enviar missatges de protesta a la Confederació
Empresarial de Tarragona (CEPTA) 
Fax 977 21 19 67 
E-mails cepta@cepta.es / informatica@cepta.es

 ****************************************************
******************************************************** 

EL JUTJAT NÚM.1 DE MALAGA CONDEMNA A RENFE A READMETRE AL 
TREBALLADOR DE CGT ACOMIADAT 

Des del moment que RENFE decideix prendre la justícia pel seu compte i
acomiadar al Secretari General de la Secció Sindical de CGT de Màlaga a la fi
de març passat, aquest sindicat ha hagut de bolcar totes les seves forces
perquè la readmissió del company fos immediata. 
	
Hem convocat vagues per a tots els ferroviaris, hem realitzat tancaments,
concentracions, etc. en totes les províncies de l'estat espanyol, intentant
negociar la readmissió amb RENFE en diverses ocasions, encara que tots els
nostres intents de diàleg han estat inútils a causa de l'actitud prepotent que
ha mantingut l'Adreça de l'empresa des del principi d'aquest conflicte. 
	
A 11 de juliol de 2002, coneixem la sentència del Jutjat núm.1 de Màlaga, la
qual diu textualment: "Que hem d'estimar la demanda interposada per MIGUEL
MONTENEGRO MURIEL contra RENFE, declarar l'acomiadament nul per 
vulneració del
dret a la no discriminació i condemnar a l'empresa a la readmissió i a
l'abonament dels salaris deixats de percebre des de la data de l'acomiadament
fins la seva readmissió" 
	
Han estat molts els mesos que hem hagut d'esperar perquè es resolgués el
conflicte, però al final els jutjats ens donen la raó. 
	
Hem de destacar també l'actitud, insolidària i feble en la defensa dels drets
laborals i sindicals, que han mantingut UGT i CC.OO durant tot aquest procés,
al no defensar un dret tan legítim com és el dret fonamental a la Vaga. Una
postura que contrasta amb els discursos altisonantes que aquests sindicats
manejaven el 20J . 
	
Cal dir també, que CGT havia desconvocat les mobilitzacions que teníem
plantejades per a aquest estiu, ja que els treballadors sancionats de Màlaga,
mitjançant carta enviada, ens havien demanat la desconvocatoria fins conèixer
els resultats de les sentències, per a poder així centrar les nostres forces en
la ja imminent privatització que els sindicats UGT, CC.OO estan negociant amb
el Govern en els passadissos del Ministeri de Foment, a esquena dels
treballadors de RENFE i en contra dels interessos d'aquells als quals
suposadament representen. 

Sindicat Federal Ferroviari-CGT 

******************************************************
******************************************************* 

LA CGT DENUNCIA L'ENGANY A 60 TREBALLADORS XILENS PER PART 
DE L'EMPRESA CATALANA DE CONSTRUCCIÓ CARBONELL FIGUERAS 
SA

La CGT de Catalunya ha denunciat la situació de 60 treballadors contractats a
Xile, complint la Llei de Estrangería, que han vingut a treballar en la
construcció per a l'empresa catalana Carbonell Figueras S.A., i una vegada aquí
els han canviat les condicions laborals pactades a Xile, rebaixant els sous a
uns i acomiadant a uns altres. 
	
La CGT ha denunciat totes aquestes irregularitats a l'Inspecció de Treball, que
està tramitant un expedient que ha estat admès per la Inspecció de Guàrdia
donada la gravetat del denunciat. 	Considerem que haver allunyat a aquests
treballadors 13.000 quilòmetres del seu domicili i produir canvis substancials
en els contractes, és no sol un atemptat als seus drets laborals, sinó als més
elementals drets humans. 

CRONOLOGIA DELS TREBALLADORS XILENS A L'EMPRESA DE 
CONSTRUCCIÓ CARBONELL FIGUERAS S.A. 

- Reunió a Santiago de Xile el dia 2 de desembre de 2001. En ella prenen part i
es desplacen des de Tarragona: Carbonell Figueres com amo, Andrés Bernabé 
Cap de Recursos Humans i el Cap de Personal del que desconeixem el nom. 
La reunió és amb gairebé tots els treballadors xilens que van a anar a Espanya. 

- En la reunió se'ls promet: 
+ 140.000 pessetes netes al mes amb 40 hores a la setmana de dilluns a
divendres. 
+ Es podran duplicar o triplicar els sous amb hores extres, dissabtes i
diumenges. 
+ Passatge d'avió d'anada i tornada al finalitzar el contracte d'un any.
L'alimentació la pagarien amb una hora extra al dia. 
+ Se'ls ensenya fotos de dormitoris amb dos llits i dutxes comunes. 
+ Els diuen que entre diversos poden llogar pisos i que l'empresa els faria
d'avalistes. 
+ Els diuen que el contracte es renova automàticament per dos anys, que podran
portar la família i que als cinc anys poden obtenir la nacionalitat espanyola. 

- Arriba un primer grup de xilens de 20 persones el dia 23-4-2002, els duen
directament a l'obra ROCHE a Sant Cugat del Vallès. 

- Els obliguen a treballar el 1r. de maig. 

- La resta de xilens (40), arriben el dos de maig a les 13 hores. Igual que
l'altre contingent són duts directament a l'obra ROCHE a Sant Cugat de la
Valls. 

- Després de veure les "habitacions", casetes d'obra totalment INSALUBRES on
se'ls situa per a dormir, demanen una reunió amb el cap de RR. HH. Sr. Andrés
Bernabé, perquè es compleixi l'estipulat en la reunió de Santiago de Xile,
quant a condicions, tant de llocs per a dormir com en el tema econòmic. El cap
de RR. HH., desmenteix tot el promès a Xile. 

- En les parets de les casetes hi ha una jornada laboral exposada on l'empresa
guanya 15 minuts per treballador i dia, al ser requerida l'empresa per a
corregir aquesta situació se'ls contesta "que no paren de queixar-se". 

- La plantilla decideix esperar a veure la primera nòmina. 

- El dia 4 de maig l'empresa els dóna un avenç de 100 Euros. 

- El dia 20 de maig l'empresa els dóna un avenç de 240 Euros. 

- El dia 28 de maig l'empresa rebaixa la categoria a 30 d'ells. 

- El 7 de juny cobren la primera nòmina però ja amb la categoria rebaixada,
d'encofrador se'ls passa a alguns a Oficial de 2ª i a uns altres a peons amb la
corresponent baixada de sou. 

- Les jornades diàries són de 12 hores sense que els paguin ni declarin les
hores extres. 

- Cobren per sota del conveni, els estan aplicant el conveni de la construcció
de Tarragona, en lloc del de la província de Barcelona, sense pagar-los
desplaçaments. 

- Dormen en barracots d'obra, en alguns caben 2 però en uns altres caben 8 . 

- Els descompten 8 Euros/dia en concepte de menjar, la consumeixin o no, sent
en el major dels casos incomestible. 

- L'encarregat Esteban Joaquín Aranda influeix maltractaments constantment i
els tracta de forma vexatòria constant. Se'ls manté en una situació de cuasi
"esclavisme". 

- Els tenen retinguts els resguards de petició de N.I.E. 

- El dia 25 de juny els diuen a 5 d'ells que signin una renúncia voluntària al
que es neguen, el dia 26 se'ls notifica l'acomiadament. En la notificació posa
data dia 14 de juny, ells ho signen posant les paraules "no conforme". 

- En la carta d'acomiadament consta que se'ls fa fora de l'obra BABCOCK de la
província de Tarragona. En aquesta obra mai han estat treballant, sempre han
estat a l'obra ROCHE de Sant Cugat del Vallès. El permís de treball és per a la
província de Tarragona i en cap moment es fa el canvi a Subdelegació de 
Govern per a la província de Barcelona. 

- L'acomiadament es produeix el dia 28 al migdia, se'ls fa lliurament d'un
bitllet d'avió perquè tornin al seu país. Dit bitllet és intransferible i no se
li pot canviar la data. 

- En cap moment se'ls ha fet lliurament del primer contracte que van signar. 

- El dia 28 de juny la CGT presenta denúncia en Inspecció de Treball i és
admesa per la Inspecció de Guàrdia ja que vulnera els drets, tant de mobilitat
dels treballadors (al no tenir la documentació en el seu poder), com el seu
dret al treball al ser-li retinguda la mateixa documentació. Així mateix es
denuncien totes les condicions tant de Salut Laboral com de Seguretat en el
Treball. 

La Inspecció de Treball ha exigit a l'empresa: 

- Faci lliurament als treballadors xilens immigrats del resguard del NIE a
cadascun. Fins ara els té retinguts l'empresa, la qual cosa impedeix la
llibertat de moviment i al treball dels 60 treballadors xilens, vulnerant drets
fonamentals d'aquests treballadors. 

- Que es doni d'alta als treballadors en la Seguretat Social a la província de
Barcelona, que és on estan treballant i no a la província de Tarragona, com
estan en l'actualitat. No ho fa l'empresa ja que l'autorització per a portar
als treballadors xilens és a la província de Tarragona. 

- Comunicar en quina obra estan treballant cadascun dels treballadors, no només
els xilens sinó tots, ja que fins el moment només faciliten un llistat únic,
sense que consti la província, localitat i obra on realitzen el seu treball. 

- Que es declarin i cotitzin les hores extres, que estan suposant unes 30 hores
extres setmanals que tampoc abonen en la seva totalitat. 

- Se'ls apliqui el Conveni de la Construcció de la província de Barcelona, en
lloc del de la província de Tarragona, amb condicions econòmiques inferiors. 

- Se'ls doni formació en matèria de Seguretat Laboral, específica per al seu
ofici. 

- Plànols i Pla de Seguretat en cadascuna de les fases de l'obra. 

	
El dia 8 de Juliol es presenta denúncia, davant el Departament de Treball de la
Generalitat de Catalunya: 

- Per acomiadament dels tres treballadors xilens acomiadats que no fan ús dels
bitllets de tornada per al seu país. 

- Per reclamació de quantitats sobre la base de la categoria per a la qual van
ser contractats i les hores extres que van ser obligats a realitzar. 

- El Departament de Treball cita a les parts a acte "de conciliació" per al dia
25/07/2002 a les 11:00 h., a C/ Albareda,2-4, de Barcelona, a la Sala nº 10
(Planta ALTELL). 

Un treballador ferit greu 
	
Un treballador de Carbonell Figueras SA va resultar ferit de caràcter greu el
17 de juliol al caure des d'una altura de 12 metres a l'edifici Roche de Sant
Cugat del Vallés. Des de CGT es considera el fet un assassinat frustrat i es
denuncia la falta de mesures de seguridad existents. 

La Inspecció de Treball multa a Carbonell Figueras S.A. 
	
La Inspecció de Treball ha proposat una sanció de 360.000 euros a la
constructora Carbonell Figueras per haver infringit la Llei d'Estrangeria, al
rebaixar les condicions laborals dels 60 treballadors xilens, tal com va
denunciar CGT. 

Enviar Faxos de solidaritat urgentment amb el següent text o semblant: 
Prou d'explotació cap als treballadors immigrants. 
Readmissió treballadors xilens acomiadats. 
Carbonell Figueras, compleix el que promets. 
Dignitat i respecte cap als treballadors, condicions d'habitatge i alimentació
dignes. 
	Els destinataris dels faxos són: 
Carbonell Figueres Fax nº 977219737 
Andrés Bernabé Fax nº 977219737. 

**************************************************
**************************************************
**************************************************


Confederació General del Treball (CGT) 

Realitzat per CGT Reus: baixc-p@cgt.es 

*******
  ****** Servicio de noticias A-INFOS *****
 Noticias de, y de interés para, anarquistas

-SUSCRIPCIONES: lists@ainfos.ca
-RESPONDER: a-infos-d@ainfos.ca
-AYUDA: a-infos-org@ainfos.ca
-WWW: http://www.ainfos.ca/org
-INFO: http://www.ainfos.ca/org

Para recibir a-infos en un idioma solamente escribir para lists@ainfos.ca
la mensage seguinte:
                  unsubscribe a-infos
                  subscribe a-infos-X
con X= ca, ct, pt, en, fr, etc (i.e. el codigo del idioma)
A-Infos
News