A - I n f o s

a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **
News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts Our archives of old posts

The last 100 posts, according to language
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Catalan_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_
First few lines of all posts of last 24 hours

Links to indexes of first few lines of all posts of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013

Syndication Of A-Infos - including RDF - How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups

(nl) Frankrijk, Alternative Libertaire AL 11e Congres - Plaats ecologie in het hart van het libertair communistische project [fr, en]

Date Sat, 23 Mar 2013 11:17:22 +0200


Niet alleen heeft de ecologische crisis te maken met alle belangrijke balansen van de planeet - Klimaat verandering, vervuiling en radioactieve chemicalieen die de biodiversiteit beinvloeden, enz. - Maar diens waarschijnlijke gevolgen zullen verwoestend zijn voor de mensheid zelf: kritische risico's op het gebied van de voedselvoorziening, gezondheidsrisico's voor toekomstige generaties, gedwongen migraties van bevolkingen enz. ---- Gezien deze crisis schieten vormen van strijd voor het milieu tekort. Terwijl het strijden tegen een kerncentrale, tegen een bedrijfstak die het milieu vervuilt, tegen de aanleg van een snelweg of van een extra vliegveld legitiem en noodzakelijk is, levert de combinatie van deze vormen van strijd geen echte oplossing voor de ecologische crisis. Er is slechts een beweging van verschuivingen tussen vervuilende bedrijfstakken en de ontwikkeling van het groene kapitalisme, wiens enige motivatie het is om nieuwe mogelijkheden voor kapitalistische winsten te scheppen.

Een conceptie van ecologie die beperkt is tot de bescherming van het milieu zal de vernietiging van de planeet nauwelijks vertragen. Tijdens het Congres in Agen in 2006 stelde Alternative Libertaire terecht: "om de ecologische uitdaging aan te gaan zijn drie revoluties nodig" - revolutie in de internationale handel, revolutie in consumptie patronen, revolutie in productiemethoden.

We weten dat binnen de kapitalistische maatschappij geen significante veranderingen in deze kritische menselijke maatschappijen mogelijk zullen zijn. Vormen van sociale ongelijkheid liggen in feite aan de oorsprong van de vernietigende menselijke maatschappij tegenover de planeet. Dit is waarom anti-kapitalisme niet kan worden gescheiden van de ecologische strijd. Natuurlijk praten we over anti-kapitalisme, dat niet slechts een verandering van een staatshoofd is, zoals de Stalinistische partijen deden in het voormalige zogenaamde "communistische" staatskapitalisme, dat voor het milieu nog vernietigender was. We spreken over een ter discussie stellen van het kapitalisme, door een algemeen zelfbestuur van de economie en de maatschappij. Dit zou ons er toe moeten leiden het model van sociale organisatie volledig te herzien. Het is het omzetten van de ontwikkeling van menselijke maatschappijen, om een balans tussen productieve capaciteit en lokale behoeftes mogelijk te maken. Verschillende overwegingen moeten in ogenschouw worden genomen, in plaats van het pseudo comfort van het kapitalistische systeem. Vergaande aanpassingen van aanbod en vraag voor alle types van controle mechanismes, zoals markten, moeten worden aangepakt om de directe banden tussen producenten/consumenten en matrices te herstellen en de noodzakelijke productie sociaal en maatschappelijk adequaat te maken.

Om een significante bijdrage te leveren aan de ecologische strijd moet Alternative Libertaire het verband aangeven tussen de vormen van strijd tegen de ongelijke maatschappij en vormen van ecologische strijd, evenals diepte analyses maken over de beperkingen en veranderingen in het kapitalisme. De analyse zou zowel economische en ecologische overwegingen als culturele overwegingen moeten bevatten - "cognitief kapitalisme" - de essentie van dit systeem is het omvormen van alle aspecten van het leven in een waar; breng milieu zorgen in de hele sociale beweging: in vakbondsstrijd, strijd voor huisvesting, gezondheidszorg ... Want we weten dat er tegenstrijdigheden kunnen optreden tussen bepaalde vormen van ecologische strijd en, bijvoorbeeld, sommige vormen van strijd voor werkgelegenheid, als gevolg van de belangen van de kapitalisten en het feit dat de werkelijke belangen van arbeiders niet in ogenschouw worden genomen. Het is essentieel om de theorie van de ecologie onderdeel te maken van de vormen van sociale strijd. Het leveren van oplossingen is niet noodzakelijkerwijs de verantwoordelijkheid van een politieke organisatie, maar we moeten nadruk leggen op het debat binnen de vakbonden, waarbij moet worden gewezen op tegenstrijdigheden. We moeten ook werken aan het radicaliseren van het ecologische bewustzijn, dat zich ontwikkelt tegen een achtergrond van groen kapitalisme, zonder enig sektarisme. Dit is een voorwaarde voor het opbouwen van een massale interventie, het beschrijven van alternatieve daden, het integreren van de milieu dimensie in de discussie. Een bedrijf op basis van zelfbestuur kan de gezondheidsgevolgen voor arbeiders en het milieu beperken zonder ze te verwijderen. De andere dimensie van denken is een prioriteit als een culturele revolutie mogelijk moet worden gemaakt die alle vormen van beperkte consumptie van nu omvat, waarbij elementen van levensstijl en werkbare alternatieven worden genoemd voor wat door de kapitalistische maatschappij wordt opgelegd.

Ten eerste, AL moet een collectieve milieu cultuur krijgen; zich bewust zijn van de plaats van de mensheid op de planeet, fysiek en psychologisch afhankelijk van diens verhouding met de rest van de levende wereld, de mens kan niet blijven leven als die zichzelf "buiten" de levende wereld plaatst. De mens heeft alleen een toekomst als onderdeel van de levende wereld en geintegreerd in een ecologische balans. Debatten over de voetafdruk van menselijke activiteit beginnen nog maar net. Het concept van het verval, dat in de milieu gemeenschap heel populair is, moet niet leiden tot een keuze tussen groei en vrijwillige eenvoud. Het hoofdprobleem is het gebrek aan samenhang tussen theorie en praktijk. Dit is omdat er nu meerdere milieu bewegingen binnen de libertaire beweging georganiseerd zijn. AL moet volledige betekenis geven aan de kwestie van productivisme en vooruitgang moet worden geboekt op basis van wat nu al bestaat.

Het kapitalisme, dat het concept van duurzame ontwikkeling heeft uitgevonden om de economie, groei en sociaal milieu te verzoenen door het gebruik van nieuwe technologieen, zal diens verval na diens neoliberale fase doorzetten, door de ontwikkeling van de groene economie. Inderdaad, de Rio +20 Conferentie, het Verenigde Naties Programma voor het Milieu (UNEP) voerde het tot waar maken van de natuur door. Het stelde een waarde te geven aan ieder milieu. Tijdens deze conferentie werd duidelijk dat het concept van duurzame ontwikkeling niet in staat is de tegenstrijdigheden van het kapitalisme op te lossen. Om een nieuwe cyclus van groei te beginnen wordt de logica van de markt uitgebreid voor het recht om te vervuilen, door een waarde toe te kennen aan de levende wereld en de minerale wereld, met een systeem van compensatie voor vernietiging van de natuur. We moeten deze nieuwe strijd begrijpen en ons organiseren.

Om al deze uitdagingen aan te gaan moet Alternative Libertaire een werkplan aannemen voor de volgende twee jaar, het resultaat zal worden gevolgd door het nieuwe secretariaat voor ecologische interventie - transformatie van de voormalige ecologische commissie - die tijdens deze conferentie werd geschapen.

Op 30 januari 2013 gepost door de congres commissie

Orig: (en) France, Alternative Libertaire AL 11th Congress - Place ecology at the heart of the project libertarian communist [fr] [machine translation]
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://www.ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl


A-Infos Information Center