A - I n f o s

a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **
News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts Our archives of old posts

The last 100 posts, according to language
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Catalan_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_
First few lines of all posts of last 24 hours

Links to indexes of first few lines of all posts of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013

Syndication Of A-Infos - including RDF - How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups

(nl) Anarkismo.net: De oorlog in Mali voor uranium, goud en olie - door Filistina [gr, en]

Date Sat, 02 Feb 2013 09:13:03 +0200


Ongeacht wat in de media wordt verteld is het doel van deze nieuwe oorlog niets anders dan weer een land diens grondstoffen afhandig te maken door zeker te stellen dat internationale bedrijven er toegang toe hebben. Wat nu gebeurt in Mali, met bommen en kogels, is hetzelfde als wat gebeurt in Ierland, Griekenland, Portugal en Spanje, door middel van binding door schulden. De Franse regering heeft gesteld dat: "het 2.500 soldaten zou sturen om de soldaten van de regering van Mali te steunen, in het conflict tegen islamistische rebellen. Frankrijk heeft al 750 troepen naar Mali overgebracht (...). We zullen doorgaan met het versterken van de krachten op de grond en in de lucht (...). We hebben een doel. Zeker te stellen dat als we vertrekken, als we onze interventie beeindigen, Mali veilig is, legitieme autoriteiten, een electoraal proces heeft en er geen terroristen meer zijn die diens territorium bedreigen". [1]

Dit is dus de officiele positie van Frankrijk en degenen die het steunen. En, natuurlijk, dit wordt door de media breed verspreid.

Frankrijk wordt gesteund door andere leden van de NAVO. De minister van Defensie van de VS, Leon Panetta, bevestigde dat de VS geheime informatie geeft aan Franse troepen in Mali [2]. Canada, Belgie, Denemarken en Duitsland hebben de Franse invasie ook openlijk gesteund, waarbij ze logistieke steun beloofden om de rebellen te onderdrukken [3].

Maar als we dit geloven zullen we nooit de waarheid weten. Een kijkje op de grondstoffen [4] in Mali maakt duidelijk waar het echt allemaal om gaat.

Mali's grondstoffen

Goud: Mali is het derde grootste goud producerende land in Afrika en de grootschalige exploitatie gaat door. Mali was sinds de tijden van het grote rijk van Mali en de pelgrimstocht naar Mekka van Keizer Kankou Moussa in 1324, die met een karavaan meer dan 8 ton goud verplaatste, beroemd vanwege diens goud. Daarom is Mali gedurende meer dan een milennium traditioneel een mijnbouw natie geweest.

Mali heeft nu zeven goudmijnen in operatie, zoals die bij Kalana en Morila in het zuiden, Yatela, Sadiola en Loula in het westen, en mijnen die recentelijk de productie hebben hervat, in het bijzonder Syama en Tabakoto. Onderzoeksprojecten voor goud vinden nu plaats in Kofi, Kodieran, Gounkoto, Koman, Banankoro, Kobada en Nampala.

Uranium: Er zijn bemoedigende tekens voor het bestaan van uranium en onderzoek is volop bezig. Het onderzoek wordt nu door verschillende bedrijven uitgevoerd, met duidelijke aanwijzingen voor uranium voorraden in Mali. Een potentieel voor uranium bestaat in Falea, 150 vierkante kilometer van het Falea-Noord Guinee bekken, een bekken dat wordt gekenmerkt door aanzienlijke radiometrische eigenaardigheden. Het potentieel voor uranium in Falea wordt geschat op ongeveer 5.000 ton. Het Kidal project in noordoost Mali, met een gebied van 19.930 vierkante kilometer, bedekt een grote geologische provincie die bekend staat als L'Adrar Des Iforas. Het uranium potentieel in Gao alleen wordt geschat op ongeveer 200 ton.

Diamanten: Mali heeft het potentieel om de exploitatie van diamanten te ontwikkelen: de bestuurlijke regio Kayes (mijngebied 1), dertig pijpen zijn ontdekt, waarvan acht sporen van diamanten vertonen. Ongeveer acht kleine diamanten zijn verzameld in de bestuurlijke regio Sikasso (zuid Mali).

Juwelen kunnen op verschillende plekken worden gevonden: de Kring van Nioro en Bafoulabe (granaatsteen en zeldzame magnetische mineralen), de Kring van Bougouni en Faleme Bekken (pigment mineralen), Le Gourma (granaatsteen en korund), L'Adrar des Ilforas (pigment en metamorfische rotsen), Hombori Douentza Zone (quarts en carbonaten).

Mali heeft ook aanzienlijke voorraden van ijzererts, bauxiet en mangaan, maar die zijn nog niet benut. Volgens schattingen heeft Mali meer dan 2 miljoen ton aan ijzererts reserves, in de Djidian-Kenieba, Diamou en Bale gebieden.

Bauxiet reserves in de regio worden geschat op 1,2 miljoen ton, in Kita, Kenieba en Bafing-Makana. Sporen van mangaan zijn gevonden in Bafing-Makana, Tondibi en Tassiga.

Andere grondstoffen en potentieel in Mali

Limoensteen: 10 miljoen ton (Gangotery), 30 miljoen ton (Astro) en Bah El Heri (Nord de Goundam) 2,2 miljoen ton.

Koper: potentieel in Bafing Makan (westerse regio) en Ouatagouna (noordelijke regio)

Marmer: geschatte reserves van 10,6 mt in Selinkegny (Bafoulabe) met sporen in Madibaya.

Gips: in de Taoudenit (geschat 35 mt) en Indice Kereit (0,37 mt).

Porselein: potentiele reserves (1 mt) in Gao (noordelijke regio)

Fosfaten: er is een reserve in Tamaguilelt die 18.000 ton per jaar produceert, met een geschat potentieel van 12 miljoen ton. Er zijn vier andere potentiele reserves van 10 miljoen ton in het noorden.

Lood en zink: in Tessalit (geschatte reserves 1,7 mt), met sporen in Bafing Makana (westerse regio) en Fafa (noord Mali).

Lithine: tekenen van voorraden in Kayes (westerse regio) met een geschatte capaciteit van 4 miljoen ton in Bougouni (zuidelijke regio).

Bitumineus schaal: een geschatte 870 miljoen ton van grondstoffen en gevonden bewijs in Agamor Almoustrat in het noordelijke deel van het land.

Ligniet: een geschatte 1,3 miljoen ton aan capaciteit, met gevonden sporen in Bourem (noordelijke regio).

Rotszout: een geschat potentieel van 53 miljoen ton in Taoudenni (noordelijke regio).

Diatomiet: een geschat potentieel van 65 miljoen ton in Douna Behri (noordelijke regio).

Het potentieel aan olie in Mali trekt al de aandacht van investeerders. Dit potentieel is bijgehouden sinds de jaren '70, waar seismische gebeurtenissen en toevallige boorgaten mogelijke tekenen van olie lieten zien. Met de stijging van de wereldprijs van olie en gas, heeft Mali diens inspanningen om olie exploitatie te bevorderen, voor productie en export mogelijkheden, geintensiveerd. Mali kon ook een strategische transport route voor de export van olie en gas geven aan het Westen, en er is de mogelijkheid van het verbinden van het Taoudeni bekken met de Europese markt, door Algerije.

Werk is ook begonnen om eerder verzamelde geofysische en geologische data te interpreteren, waarbij de nadruk wordt gelegd op vijf bekkens in het noordelijke deel van het land, waaronder Taoudeni, Tamesna, Ilumenden, Ditch Nara en Gao.

Ongeacht wat in de media wordt verteld is het doel van deze nieuwe oorlog niets anders dan een land diens grondstoffen afhandig te maken, door toegang voor internationale bedrijven zeker te stellen. Wat nu in Mali gebeurt met bommen en kogels is hetzelfde dat gebeurt in Ierland, Griekenland, Portugal en Spanje, door het binden door schulden. En mensen lijden en sterven.

Twee dagen geleden berichtte "The Guardian" [5] dat "De menselijke tol nog niet is berekend, maar een communique dat afgelopen zaterdag op de staatstelevisie is voorgelezen vermeldde dat minstens 11 inwoners van Konna waren vermoord".

Sory Diakite, de burgemeester van Konna, zei dat onder de doden kinderen waren die verdronken nadat ze zichzelf in een rivier gooiden, in een poging aan de bommen te ontsnappen. 'Anderen waren binnen hun erven vermoord, of buiten hun woningen. Mensen probeerden te vluchten, om toevlucht te zoeken. Sommigen verdronken in de rivier. Minstens drie kinderen gooiden zichzelf in de rivier. Ze probeerden naar de andere kant te zwemmen. En er is aanzienlijke schade aan de infrastructuur', zei de burgemeester, die de stad met zijn gezin ontvluchtte en nu in Bamako is."

Wie weet nu hoeveel doden er zijn ... En wie weet wat enig land en diens inwoners kan helpen, als er grondstoffen zijn die "moeten" moeten gebruikt.

Filistina

Vertaald door FdCA - Kantoor voor Internationale Betrekkingen

Noten:

1.http://rt.com/news/france-mali-french-troops-006/

2.http://rt.com/news/france-mali-french-troops-006/

3.http://rt.com/news/france-mali-french-troops-006/

4.Alle informatie uit "Les Journees Minieres et Petrolieres du Mali (informatie van de regering) - http://www.impmali.com/html/miningandpetroleum.html

5.http://www.guardian.co.uk/world/2013/jan/13/mali-neighbours-troops-french-intervention

Verbonden link: http://filistina.wordpress.com
-----------------------------------
Orig: (en) Anarkismo.net: The war in Mali for uranium, gold and oil - by Filistina [gr]
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://www.ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl


A-Infos Information Center