A - I n f o s

a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **
News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts Our archives of old posts

The last 100 posts, according to language
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Catalan_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_
First few lines of all posts of last 24 hours

Links to indexes of first few lines of all posts of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013

Syndication Of A-Infos - including RDF - How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups

(tr) Kanada, Vancouver: Petrol boru hattı protestosunda Kara Blok

Date Tue, 22 Jan 2013 13:48:55 +0200


Vancouver: Petrol boru hattÄ protestosunda kara blok
YaklaÅÄk 20 maskeli siyah giyimli anarÅist asi, 14 Ocakâta âYÃkselen
Medcezirâin ÃrgÃtlediÄi 1000âe yakÄn insanÄn katÄldÄÄÄ petrol boru
hattÄ karÅÄtÄ eylem iÃerisinde meydan okuyan bir duruÅ sergiledi.
âVictory MeydanÄnaâ bir Ãok konuÅma yapÄlÄrken bu âninjalarâ bildiri
daÄÄtÄyordu. Eylemcilerin hiÃbiri kara maskelilerden rahatsÄz deÄil,
aksine destekleyiciydiler. Bir kaà kiÅi sÃzlà eleÅtiride bulunduÄunda,
anarÅistler Åayet boru hattÄnÄ durdurmak istiyorsak mÃcadelemizi
kavgacÄ bir ruhla yÃrÃtmek zorunda olduÄumuzu aÃÄk ve net bir Åekilde
ortaya koydular. Ek olarak kendilerinin beyinsiz haydutlar
olmadÄklarÄnÄ, tutkulu devrimciler olduklarÄnÄ ifade ettiler..

Sheraton Wall Centerâa (Enbridge oturumlarÄnÄn gerÃekleÅtiÄi
Vancouverâdaki bir hotel kompleksi) kÃÃÃk kara blok ÃÃ bÃyÃk pankartla
kendilerine bariyer oluÅturdular. Maske takan ve siyah giyimli daÄÄnÄk
bir Ãok anarÅist ve isyancÄ vardÄ. Ve tabi ki savaÅÃÄ olmayan bir Ãok
anarÅist de ordaydÄ.

YÃrÃyÃÅ Sheraton Wall Centerâa geldiÄinde en az 600 kiÅi hotelin
avlusuna doluÅtu veboru hattÄ karÅÄyÄ dÃvizlerini kaldÄrdÄlar. BloÄun
ÃnÃnde havaifiÅekler patladÄ. AnarÅistlerden birisi polisin onu ittiÄi
gerekÃesiyle kalabalÄÄa seslenince, kalabalÄk anarÅistin arkasÄnda
durdu. Polisle kÄsa sÃreli gerginliklerin ardÄndan eylem sona erdi.

haberin tamamÄâ
https://bcblackout.wordpress.com/2013/01/16/anarchist-presence-at-vancouver-anti-pipelines-demo/


TÃrkÃesi: http://sosyalsavas.org/2013/01/vancouver-petrol-boru-hatti-protestosunda-kara-blok/
________________________________________
A - I n f o s Anartistlerce Hazyrlanan, anartistlere yonelik,
anartistlerle ilgili cok-dilli haber servisi
Send news reports to A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr
Archive http://ainfos.ca/tr
A-Infos Information Center