A - I n f o s

a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **
News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts Our archives of old posts

The last 100 posts, according to language
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Catalan_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_
First few lines of all posts of last 24 hours

Links to indexes of first few lines of all posts of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013

Syndication Of A-Infos - including RDF - How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups

(nl) Anarkismo.net: Uruguay, Montevideo, woorden ter nagedachtenis van Alberto "Pocho" Mechoso [ca, en]

Date Sat, 12 Jan 2013 17:39:06 +0200


Op 28 december kwamen honderden mensen samen op het Ateneo del Cerro in Montevideo, Uruguay, voor het ontvangen van de stoffelijke resten van Alberto "Pocho" Mechoso, gedetineerd en verdwenen in Argentinie in 1976. ---- Een lange mars begeleidde Pocho's familie, vrienden en kameraden - oud, jong en niet zo oud - een heel volk, een buurt die aanwezig was met de roep van "Arriba los que luchan!". ---- Ten eerste wil ik mijn broederlijke groeten brengen aan al degenen die vandaag met ons zijn. We willen jullie ook over enkele dingen informeren en enkele woorden zeggen. -- Opmerking van het Argentijnse Antropologische Team -- Ze zeiden over mijn vader: "Dit lijk is onderdeel van de acht die archeologisch werden onderzocht op 19 oktober 1989, van de graven 73 en 75 van de Gemeentelijke Begraafplaats van San Fernando (provincie Buenos Aires), gelegen in de stad Virreyes.

Het ging over het onderzoeken van de acht mensen wier lichamen verschenen op 14 oktober 1976, in het San Fernando Kanaal, ontdekt door de Kustwacht en begraven als N.N. (geen naam - vertaler) op de respectievelijke gemeentelijke begraafplaats. Bloedsporen van Beatriz Elizabeth Mechoso Castellonese, Alberto Jose Mechoso Castellonese en Beatriz Ines Castellonese Techera werden gevonden, kinderen en vrouw van Alberto Cecilio Mechoso Mendez, werden ontvangen van de Republiek Uruguay, in het kader van het Latijns Amerikaanse Initiatief voor de Identificatie van Verdwenen Mensen (Iniciativa Latinoamericana para la Identificacion de Desaparecidos - ILID). De bloedsporen werden naar de Bode Technologie Groep (Bode) en de EAAF-LIDMO laboratoria gestuurd om DNA sporen te analyseren. Ze verkregen daardoor specifieke genetische profielen die, doordat ze werden vergeleken met het profiel van een verzameling van lijken, VIR-101, ons toelieten om de biologische verhouding tussen deze mensen vast te stellen. We concluderen dat, gebaseerd op de resultaten die werden verkregen door de antropologische studie en genetische analyses, de bestudeerde stoffelijke resten, die bekend staan als VIR-101, toebehoren aan Alberto Cecilio Mechoso Mendez, geboren 1 november 1936 in het Departement Flores in de Republiek Uruguay, C.I. 956.404-7, verdwenen op 26 september 1976, zoals vermeld in bestand CNDP 7109."

Op dit moment in mijn leven heb ik een duidelijk idee over wie mijn vader was en wat hij wilde. Mijn vader groeide op in deze buurten, Cerro en La Teja. Hier hoorde hij en zag hij de vormen van arbeidersstrijd, sociale situaties en het brutale geweld tegen arbeiders. Hij, een bescheiden en verstandige man, bleef niet onverschillig tegenover de plicht tegenover zijn mensen, van degenen die op de bodem van de maatschappij leven. Hij sloot zich spoedig aan bij de strijd en deelde zijn ideeen over sociale transformatie en de noodzaak van de opbouw van een orde die gebaseerd is op andere, totaal andere waarden. Tot het einde vocht hij voor deze idealen.

Hij wist waar hij voor streed en kende de vijand waar hij tegenover stond, en was zich er van bewust wat het betekende om te strijden tegen de vijand van degenen op de bodem. Zijn ervaring ging over het onbedekte gezicht van het kapitalisme dat, door al diens anti-mensen haat in die jaren van brutale wreedheid, de hele maatschappij bedekte. Daar werd hij, zoals zo velen, geconfronteerd met zijn dagelijkse strijd en overtuiging, tegen het beest dat in de arena werd gestort. En hij kende dat beest intiem. Hij werd brutaal gemarteld. Hij voelde hoe ze andere kameraden martelden en hoe ze vrouwen verkrachtten; dit alles bevestigde wat de ziel van de vijand was. Hij vluchtte uit een van deze barakken waar de beesten degenen die streden straffeloos afslachtten. Hij ontsnapte slechts om een strijd station in zijn organisatie te vormen. De strijd om dit vreselijke systeem te veranderen bleef voor hem de centrale taak. Hij zei in zijn brief "welk ander pad is er? Gegeven dit alles, hoe kan het leven de moeite waard zijn? .... Er is slechts een pad, er is slechts een manier om zonder schaamte te leven: strijden. Door te helpen de rebellie zich overal te laten verspreiden."

In dit "overal" was zijn anti-imperialisme en zelfbeschikking van het volk aanwezig. Natuurlijk: geen troepen naar Congo of Haiti.

Er zijn gewoontes, een cultuur, politieke bedoelingen van nu dat deze momenten ook dienen om de bladzijde om te slaan; een ontwaken van een individu, dat een einde maakt aan een situatie.

Maar nee, de pijn kan niet het feit verhullen dat een vuist zichtbaar is voor iedereen die het wil zien. In deze zin kijken we nergens naar, we slaan de bladzijde niet om noch beeindigen we iets. We begeleiden hier een leven en niet een dood. Een leven van toewijding, vol met hoop op een betere wereld. Deze geliefde botten roepen: alles gaat door, al de verrichte strijd, de nagestreefde idealen; het streven om vastberaden door te gaan, zonder te aarzelen, is het enige pad dat leidt tot ware emancipatie. Deze strijd voor totale verandering heeft als diens kompas een rechtvaardige, vrije en solidaire maatschappij die, vandaag net als gisteren, alles waard is. Het vereist slechts het aanpassen van nieuwe historische situaties. Als zodanig is dit een ode aan het leven en aan de strijd. Voor een beter leven in een betere maatschappij die niets te maken heeft met de huidige maatschappij.

Mijn neef Lolo was duidelijk over fundamentele dingen. Dit is een lange periode geweest met veel bescherming van straffeloosheid, op verschillende manieren - soms heel duidelijk en andere keren met bedrieglijke subtiliteiten. Door de zogenaamde terugkeer naar de democratie nu wordt de straffeloosheid in de horror, op een of andere manier, beschermd.

Maar er was een gevoelige vastberadenheid aan de kant van het volk, in het bijzonder het constante werk van de families, waarvan we wisten dat ze niet alleen stonden, maar die de toorts van het verleden brandend hield. Vandaag kunnen noch de leugenaars noch degenen die bang waren om te geloven het verschrikkelijke recentelijke verleden ontkennen.

We willen de hele waarheid weten, dat mensen weten wat er gebeurde, en het bewustzijn verhogen van wat het systeem inhoudt. Enkele beulen en moordenaars zitten in de gevangenis, maar dit is slechts een hint van de waarheid. Hoeveel, hoeveel om een beetje wit te wassen? Genoeg cynisme en politiek. Wat bestond en blijft bestaan is systematisch terrorisme; de staat die, zonder twijfel, diens macabere rol speelde die wordt weergegeven door de overheersende machtsstructuur - het kapitalistische systeem.

Dit genoemde staatsterrorisme is onderdeel van een algemeen beleid van het systeem. Een beleid dat verschillend werkt al naar gelang stadia en sociale contexten. Als onderdeel van deze moorddadige wreedheid die we noemen is het duidelijk impliciet dat het een proces uitvoerde om plaats te maken voor een model: het neoliberalisme. Dat waar het volk onder lijdt en blijft lijden. Een model dat meer is en blijft voor de rijken en machtigen en minder voor degenen die in de wereld aan de bodem zitten. Dus, als we de macabere dimensie van de ervaren situatie in diens juiste perspectief zien laat het geen twijfel over de enorme hoeveelheid van directe verantwoordelijkheid die er is.

Vandaag is het meer dan duidelijk. Het is niet iets dat geisoleerd is, zoals ze belachelijk genoeg zeiden of insinueerden. Het is het rijk, het is het Condor Plan. Er is een Kissinger aan het hoofd, die moorden en, soms, bloedbaden steunde en coordineerde. Ja, de organen van het rijk waren gisteren aanwezig zoals ze dat vandaag zijn, waarbij ze cursussen geven in marteling en dood, het tot doelwit maken van strijders en het leren van technieken van zware repressie en van angst voor hele volkeren. Voor grote en kleine opslorpende projecten.

En ze willen meer van hetzelfde. Vandaag zijn er bloeddorstige interventies op ver weg gelegen plekken, sommige direct, zoals in Irak en Afghanistan, en andere via de NAVO, waar georganiseerde en aangemoedigde destabilisatie en kettingen van plekken van marteling in de hele wereld kunnen worden toegevoegd.

De gebeurtenissen die hier plaatsvonden waren in dat ontwerp. Voor ons volk houdt het betalen hiervoor niet op. We zullen noch vergeven noch vergeten. Hier is vergeten synoniem voor medeplichtigheid en berusting, en dus is het voorzetten van de strijd, de ideeen waarvoor zij vielen, de beste en meest authentieke manier om onze kameraden te herdenken. Doorgaan zonder compromis, met de kracht die de vijand van ons vereist. Voor degenen aan de top is er niets beter dan het beheren van het systeem, op de best mogelijke wijze, om ze gelukkig te houden.

Ja. Ze voerden selecties, gruwelijkheden, marteling, verkrachting en brute dood uit voor actieve tegenstanders. Hier hadden ze de beesten die het beleid konden uitvoeren dat zo'n ellendig systeem wilde. Hier waren de mechanismen van de dood, die in staat waren tot iedere mogelijkheid wreedheid: er toe bereid en er voor getraind. Hier was dit deplorabele collectieve subject; zinloos, laf, in staat tot onvoorstelbare wreedheden - het subject dat geproduceerd werd door een systeem binnen een institutie en dat een precieze functie en plaats heeft in die structuur van overheersing op basis van geweld.

Deze hele institutionele set van diverse mechanismen die het systeem schiep en herschiep, vanaf diens oorsprong, was er op gericht het soort van maatschappij te vormen waarin de weinigen, zeer weinigen, alles hadden en de grote meerderheid, degenen aan de bodem, niets hadden, of alleen wat essentieel is om te overleven. Mechanismen die een heel netwerk van geweld vormen, waaronder het juridische, culturele, ideologische en economische. Een sinister mengsel dat diens reproductie zeker stelde.

Maar het volk was niet en bleef niet passief en onderdanig. Vaak aarzelend, tegelijk uitbarstend; een sentiment van rechtvaardigheid en vrijheid die hun dromen voeden. Ze zullen nooit de hoop van het volk en de militanten vermoorden. Wat komt is niet eenvoudig, maar het eenvoudigste pad is bijna altijd het ergste in deze arena.

Pocho gaf zichzelf volledig over aan de zaak van ware rechtvaardigheid, voor socialisme en vrijheid, voor een nieuwe wereld. En Pocho is al degenen die vasthouden aan deze droom en strijd. We weten dat er velen waren, met verschillende ideologieen, die zich totaal inzetten voor waar ze in geloofden. We kunnen ze niet allemaal noemen, maar we kunnen ze omvatten in de namen van enkele strijders, zoals: Leon Duarte, Gerardo Gatti, Elena Quinteros, Raul Sendic, Hugo Cores, Idilio de Leon, Nuble Yic, Julio Castro of Santa Romero. In de herinnering en de strijd van het alledaagse leven zullen ze altijd aanwezig zijn.

Broeder en kameraad Pocho zal altijd aanwezig zijn temidden van onze strijd en onze dromen.

Arriba los que luchan!

Vertaling: Jonathan P., ZACF

Beelden op: http://www.anarkismo.net/article/24613

Orig: (en) Anarkismo.net: Uruguay, Montevideo, words in memory of Alberto "Pocho" Mechoso [ca]
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://www.ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl


A-Infos Information Center