A - I n f o s

a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **
News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts Our archives of old posts

The last 100 posts, according to language
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Catalan_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_
First few lines of all posts of last 24 hours

Links to indexes of first few lines of all posts of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013

Syndication Of A-Infos - including RDF - How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups

(nl) Subject: Griekenland, Verklaring door de Villa Amalias krakers die worden vastgehouden in het politie hoofdkwartier in Athene [gr, en]

Date Sun, 06 Jan 2013 11:33:30 +0200


Het Villa Amalias kraakpand is gedurende de afgelopen 23 jaar een open politieke, culturele en sociale ruimte en een huisvesting collectief geweest. In al deze jaren zijn er talloze actieve groepen in het kraakpand geweest, waaronder groepen voor theater, concerten, muziek studio, kinderen ruimte, dans, buitenlandse talen, computers, drukpers, schermen, bibliotheek, ruil van platen - terwijl het kraakpand ook talloze politieke en culturele bijeenkomsten door andere groepen heeft gehuisvest. Los van deze activiteiten binnen het gebouw heeft Villa Amalias ook bijgedragen aan de oplossing van buurtkwesties door deel te nemen aan de bewoners vergadering van het Victoria plein, en door het organiseren van open, naar buiten gerichte activiteiten in de buurt - waaronder open mic interventies, vrijmarkten, collectieve keukens en kinderen evenementen aan het plein.

In al deze 23 jaar heeft het Villa Amalias kraakpand multivorm kwaliteiten gevormd die de eveneens multivorm samenstelling van de inviduen en groepen weerspiegelden die het samenstelden - en die op hun beurt afgeleid zijn van de bredere kraakbeweging, van de anarchistische en anti-autoritaire ruimte en van de beweging voor klasse en arbeid antagonisme. Deze kwaliteiten hebben zich gematerialiseerd door het co-organiseren en deelnemen aan demonstraties, interventies en mobilisaties over arbeid, antifascistische en antiracistische strijd; solidariteit met vervolgde kraakpanden, met migranten en vervolgde kameraden, met scholieren en studenten strijd, evenals de vormen van strijd voor het opeisen van open, publieke ruimtes.

Het gebouw van het kraakpand stond leeg sinds 1973 en het verkeerde in een slechte staat. Sinds 1990, toen het werd bezet, is het in leven gebleven en behouden dankzij de financiele bijdrages en het persoonlijke werk van de krakers zelf, evenals van alle kameraden die solidair zijn.

De schijnbare eigenaren van het gebouw (de gemeente Athene, die enorm veel bezittingen heeft, en de organisatie voor schoolgebouwen) staan beide bekend om gevallen van toeeigening van prive bezit en het illegaal afschrijven van gebouwen.

Het meest extravagante geval hiervan was het enorme haragioni gebouw op het kruispunt van de 3 september straat en de ioulianou straat, dat in hoge snelheid veranderde in een plan voor de bouw van een schoolgebouw in een winkelcentrum.

In tegenstelling tot degenen die gebouwen en ruimtes zien als een arena voor winst, zijn het Villa Amalias kraakpand en diens activiteit een concreet voorbeeld van diens gebouw voor de creatie van vrije sociale ruimtes die zich keren tegen iedere financiele exploitatie; die zijn opgezet op basis van anti-hierarchische, zelf-georganiseerde, solidariteit en horizontale structuren; die mensen respecteren en degenen die leven aan de bodem van de pyramide, waar wij zelf ook toe behoren, ondersteunen.

Dit is waarom het onderhoud van het gebouw, zoals boven vermeld, wordt ondernomen door de krakers en degenen die met hen solidair zijn - in het bijzonder in de laatste 4 jaar, na de moorddadige aanslagen door voorstanders van de staat, tegen loon of zonder loon. Deze aanslagen veroorzaakten enorme materiele schade, die niettemin voor de Villa geen hindernis was om diens activiteiten voort te zetten. Integendeel, ze versterkten de moraal van de mensen die het vormen. Met de hulp van alle kameraden werd de facade van het gebouw aan de kant van de cheiden straat gerenoveerd, terwijl de restauratie en verdere verbetering van het gebouw werd voortgezet met de hulp van architecten en civiele ingenieurs.

De voortgaande aanvallen waren niet de enige aanvallen waar het project in al die jaren mee te maken kreeg. Vanwege diens locatie, maar ook vanwege diens ideologische waarden en politieke kenmerken werd de Villa vaak het doelwit van de staat en diens parastatelijke geestverwanten. Op al deze aanvallen hebben we altijd geantwoord met onze woorden, door het publiceren over de gebeurtenissen en het propaganda maken voor onze posities en onze overtuigingen, door open sociale interventies.

Op 20/12/12 om 7 uur vielen mannen van de staatsveiligheid ons kraakpand binnen, naar aanleiding van een onderzoek over "drugs" en "explosieven", volgend op een zogenaamd anonieme klacht. Ze arresteerden 8 mensen die op dat moment in het kraakpand waren, waarvan drie mensen gasten waren. Ze namen spullen van het kraakpand in beslag, wat de staatsveiligheid toen gebruikte als bewijs voor de fabricatie van aanklachten - aanklachten die we verwerpen, in het bijzonder als onze brandstichting aanklachten gebaseerd zijn op wat lege bierflessen en op een kleine hoeveelheid benzine, die naast de verwarming werd ontdekt.

Voor ons is deze zet een expliciete politieke keuze door de staat. In een tijd van financiele en systematische crisis lanceert de staat een aanval in alle richtingen, waarbij het leven van degenen die aan de bodem leven wordt gedegradeerd en wordt geprobeerd iedere cel van verzet en van het vormen van negatie uit te roeien: dit kan worden vertaald in het verpletteren van rechten van arbeiders, in de bevordering van racistische idealen die bijdragen aan een fascistische omvorming van de maatschappij, in de vorming van omstandigheden van onzekerheid, die er op gericht is dat we de constante controle van onze levens accepteren, of in de vervolging van politieke ruimtes en van degenen die in opstand komen tegen het bovenstaande.

We ontkennen alle aanklachten

Onze woorden zijn onze wapens

We zeiden het eerder en we zullen het opnieuw zeggen: "We zijn al deze jaren actief geweest en het einde is nog nergens in zicht"

Solidariteit met alle kraakpanden (en met die van ons)

22/12/12

De gearresteerden van Villa Amalias

bron in het Grieks: villa-amalias.blogspot.gr

In het Engels vertaald door Occupied London

-------------------------------------

Orig: (en) Greece, Statement by the Villa Amalias squatters held in the police HQ in Athens [gr]
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://www.ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl


A-Infos Information Center