A - I n f o s

a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **
News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts Our archives of old posts

The last 100 posts, according to language
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Catalan_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_
First few lines of all posts of last 24 hours

Links to indexes of first few lines of all posts of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013

Syndication Of A-Infos - including RDF - How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups

(tr) [Medya] Bu kış anarşi Avrupa'ya giriş yaptı

Date Mon, 17 Dec 2012 00:01:22 +0200


Bu kış anarşi Avrupa'ya giriş yaptı / SELAMİ İNCE
ABD anarşist kolektifi CrimethInc'in 15 yılını anlatan kitap Almanca
olarak yayınlanarak Avrupa topraklarına ayakbastı. CrimethInc
kolektifi yazıları, anarşist teoriye dair tartışma ve malzemenin
yanında ABD'nin en etkili "yeraltı kültürü tarihine" de ışık tutuyor.
CrimethInc'i hatırlatacak ipucu: Hani 1999'da Seattle eylemleri vardı
ya... CrimethInc'in önemi elbette "kendi varlığından" geliyor ama geçen
yılki Occupy Hareketi işgalleri sırasında kolektifi neredeyse
tanımayan kalmadı...

Anarşistlerin en özgün yanlarının belki de isim seçimleri olduğunu
kabul etmek zorundayız. CrimethInc, Türkçeye "Düşünce Suçu" diye
çevrilebilir. ABD'li anarşistler bu kavramı George Orwell'in 1984
romanından esinlenmişler. Elbette adını şu İzlanda'da patlayan ve uçak
seferlerini iptal eden yanardağdan alan Almanya'da Eyyafyallayökül 'ün
dostları veya kendine Atina'daki eylemci köpeğin dostları diyen
Yunanistan'daki Lokanikosun Dostları gruplar kadar yaratıcı değil bu
isim ama yine de kabul edelim ki insanı etkileyen bir yanı var.

Ama CrimethInc'i Almanya gündemine taşıyan yazılarının toplu olarak
basıldığı kitabın adı asıl pek yaratıcı: "CrimethInc.: Message in a
bottle." Yani denize atılmış bir şişeyle gelen mesaj falan var ya,
evet Kevin Costner'in oynadığı o romantik "Şişeyle gelen mesaj: Büyük
bir aşkın başlangıcı" filminin ta kendisinden alınmış gibi duruyor bu
isim. Elbette bu isim bilinçli bir seçim. Anarşistin yemek pişirme
kitabı gibi kitaplar da yazan bu grubun daha az yaratıcı bir isimle
kitap basacağını düşünmüyoruz herhalde. Her neyse konumuz bu isimler
değil zaten...

FAZLA DÜZEN İÇİ İŞGALLER
Bütün geçen yılı Occupy Hareketi (işgal et) işgalleriyle geçirdikten
sonra bu kışa oldukça sessiz sedasız başladık. Hatta son 3 yıldır
Avrupa'yı sarsan, Türkçede de yayınlanan Fransa'daki Görünmez
Komite'nin meşhur Yaklaşan İsyan'ın ateşi de söndü. Occupy Hareketi'ne
ne olduğunu düşünürken, geçen yıl sosyalist solun bir kısmının bunları
"zengin çocuklarının can sıkıntısı" gibi laflar ederek küçümsedikleri
ama öte yandan CrimethInc anarşistlerinin de aynı hareketi "fazla
düzen içi" buldukları aklıma geldi. Sosyalistlerle bir konuda da olsa
aynı düşünen bir anarşist kolektif az bulunacağına göre, bunlar daha
yakından bakılmayı hak ediyor.

CrimethInc, en son ABD'de geçen yıl Ekim ayında doruk noktasına çıkan
Occupy Hareketi eylemlerinde popüler olarak ortalığa çıkmıştı ve bütün
dünyadaki bu tür eylemlerin rengine dair tartışma başlatmıştı. Olay
şöyle gelişti: ABD'nin batı kıyısındaki ülkenin dördüncü büyük limanı
olan Oakland limanında genel grev vardı ve "Occupy Oakland" içindeki
bir grup limanı işgal etti. Bu Oakland ekibi, limanı işgal etmekle
kalmadı, yüzleri maskelerle örtülmüş bir biçimde adeta şehri de işgal
etti.

"Occupy Oakland" anlaşıldığı gibi, "barışçıl" Occupy hareketinin
inisiyatifinden çıkmış anarşistlerin eline geçiyordu. New York'taki
resmi Occupy Hareketi ile aralarına mesafe koymuşlar New York'takiler
de elbette onlara mesafeliydiler. Yine her neyse, liman işgalinden
sonra, Oakland'teki arkadaşlar, New York'taki arkadaşlara, "Dear
Occupiers" diye başlayan bir mektup döşendi. Mektup kısaca şunu
söylüyordu: "Ekonomik kriz zannettiğiniz gibi birkaç çürük elma
yüzünden çıkmadı, aksine kriz kapitalizmin krizi. Bu nedenle yasalara
uygun eylemler boşuna. Eylemciler nihayet düzene karşı öfkelerini
rahatça dile getirmeliler..." Barışçıl kesimde tartışılan bu mektup
CrimethInc'i ülke çapında hatta ABD dışında bile tanınır hale getrdi.
Öyle ya, "eylemse eylem, işgalse işgal ama bunları yaparken soruna
neden olan yasalara riayet etme zorunluluğu neden?"

DURUMUNA GÖRE DURUMCULUK
CrimethInc, ABD'de son 15 yılda görülen, kategorize etmesi bir hayli
zor siyasal ve yer altı kültürüne dair bir fenomen. Anarşist ekip,
post yapısalcılık ve "durumculuk" teorik köklere ve eski otonom bazı
sol grupların tarihsel birikimlerine de dayanıyor. CrimethInc, hem
antikapitalist hem de anti otoriter eylem ve yayınlarla politika,
kültür, iş ve günlük hayata dair eleştirel düşünce ve yaşam biçiminin
hakim olmasını hedefliyor.

Fransa'da Yaklaşan İsyan'ı hazırladığı sanılan kolektiflerin de
"durumculuk" geçmişi dikkati çekiyor. Başka eylemlerden de yakalanan
ve hapsedilen, kitapla ilgili olduğu sanılan Julien Coupat, 1999'da
Fransa'daki radikal Tiqqun dergisinin yayıncılarından biriydi.
2005'de arkadaşları ve sevgilisi Yldune Lévy ile birlikte Tarnac
köyünde, 'Tarnac 9' adını verdikleri komünde yaşamaya başlayıncaya
kadar derginin yöneticiliğini yaptı.

Coupat ve arkadaşlarının Tiqqun'da, 1968 hareketinin radikal teorik
besleyicilerinden Situasyonist Enternasyonal (Durumcu Enternasyonal)
entelektüellerini örnek aldığı gözlemleniyor. İtalya'da 1957'de,
radikal sol yazarlar, şairler, devrimci teorisyenler ve sanatçılardan
oluşan Situasyonist Enternasyonal, solu 'İletişim Gerillası' gibi
kavramlarla etkilemişti. Dünyayı özellikle kültürel alanda etkileyen
durumcular, sanatsal pratiğin bir eylem olduğuna, sanat aracılığıyla
devrimin başarılabileceğine inanıyordu.

Tiqqun'ın da biraz post modern bir bakış açısıyla olsa da,
devrimcilere karşı propaganda kanallarını parçalamayı ve kendi
devrimci kanallarını oluşturmayı savunduğu görülmekte. Ayrıca, var
olan toplumu ve teknolojiyi reddeden komün hayatı da bu çerçevede
değerlendirilmeli.

KAPİTALİZMİ YIK, GERİSİNİ DÜŞÜNME
Benim de kafam karıştı. CrimethInc'e dönelim. 1990'lı yılların
ortalarından itibaren metinler ve manifestolar yayınlanan grup, ABD'de
küçümsenemeyecek bir etkiye sahip. Örneğin 2002 yılında basılan ve
"her türlü siyasal mücadele için zorunlu olan anti hiyerarşik bir
örgütlenmenin temellerinin" anlatıldığı "Fighting for Our Lives"
(Hayatımız İçin Mücadele) broşürü, tam 650.000 adet dağıtılmış.

Daha çok ülkenin Kuzey Batısı'nda etkili olan CrimethInc'in çıkış
yaptığı ilk büyük eylem Dünya Ticaret Örgütü'nün 1999'daki Seattle
kenti toplantısının protesto edildiği meşhur Seattle eylemleriydi.
Anlaşıldığı kadarıyla CrimethInc kolektifi, eylem biçimi ve tarzı
olarak Seattle eylemlerinin örnek alınmasını savunurken Occupy
Hareketi hem CrimethInc'in tabanını oyuyor hem de muhalif inanları
"yasal çerçeve içine" hapsederek ehlileştiriyor.

Kapitalizmi yıkmak isteyen ve yıkıldıktan sonra ne olacağı endişesi
taşımayan Seattle eylemcileriyle, kapitalizmin birkaç sorumsuz
işletmeci yüzünden güvencesizlik doğurduğunu iddia eden, o sorumsuzlar
kovulursa düzenin tıkır tıkır işleyeceğini savunan Occupy Hareketi
ideolojisi arasında bir ayrımdan söz ediyoruz. (Seattle eylemcilerine
de zamanında 'zengin çocuklarının eğlencesi' diye baktığımız geliyor
aklıma.) Hardcore - Punk hareketi, uyuşturucudan uzak duran Straight
Edge diye adlandırılan Hardcore-Punk gençlik akımı, militan hayvan
hakları savunucuları bu grupta kendini ifade diyor. Kendileri sadece
ABD'de aktif olsa da grubun metinleri, internet üzerinden ve basılmış
bir biçimde aslında bütün dünyayı dolaşıyor.

YAŞLI ANARŞİSTLER EMEKLİ Mİ OLACAK?
Tekrar metinlere dönelim. Metinlerin en önemli yanlarından biri, amacı
bu olmasa bile, realist bir biçimde kolektifin gelişimini ve
geleceğini anlatıyor olması. Kitapta kolektifin bütün burjuva yaşam
biçimlerini reddeden ve günlük hayatta burjuva hiçbir kuralla
uzlaşmayan romantik "Lifestyle anarşizm" hallerinden, post-fordist
ekonomi ve çalışma hayatını analiz eden ağır siyasal metinlere kadar
ne aranırsa bulmak mümkün. Hatta gittikçe yaşlanan anarşistlerin
kapitalist mecburiyetlere boyun eğmemesi ve bundan sonra da
antikapitalist siyasal etkinlikler içinde olmasının yollarının
bulunması için fikirler de var.

Bu konuyla ilgili birkaç yıl önce, Yunanistan anarşist çevrelerde de
bir tartışma döndüğünü hatırlıyorum. Yunanistan genç anarşistleri,
yaşlı anarşistlerin çok fazla hikâye anlattığından ve çok fazla
karamsar olduklarından yakınıyordu. Hatta Yunanistan'da son yıllarda
adından çok söz ettiren "Ateş Hücreleri" gibi grupların asla yaşlı
kuşağa bulaşmak istemediği, eski kuşakla aralarına mesafe koydukları
gibi şeyler de yazılıp çizilmişti. Allahtan ABD anarşistleri, Yunan
genç anarşistleri kadar acımasız değil ve meseleye en azından daha
pedagojik yaklaşarak "sorumluluk" gösteriyorlar. (Anarşi ve pedagojik
sorumluluk!)

Kitapta ağır teorik konular anlatılırken bile, her ne anlatılırsa
anlatılsın, arada sırada bu metinlerin arasından ayaklanma senaryoları
ve otonom örgütlenme yollarını gösteren yönergeler ortalığa fırlıyor.
Otonom örgütlenme yönergeleri elbette, "doğrudan eyleme" yönelik
örgütlenmeler yapılmasını söylüyor. Hatta detaylarına kadar muntazam
anlatılmış örgütlenme ve eylem senaryoları bile bulmak mümkün.
Örneğin, bir konser sonrası, kalabalığın korsan miting yapması ve
ardından da bir fabrikayı işgal etmesi planı var ki, planın
kusursuzluğu karşısında insanın anarşist olası geliyor. Elbette, bu
eylem sırasında polisin neler yapabileceği de bence bir hayli kusursuz
ve gerçekçi bir biçimde anlatılmış. Bu kısmı daha az eğlenceli tabii.

BAZEN BİR KİŞİ BAZEN BİN
Sahi bu kış Avrupa'ya da ayak basan bu kolektif kaç kişiden oluşuyor?
CrimethInc tarafından yayınlanmış "on yıl raporu"nda bu soruya dair
şöyle bir yorum var: "Geçtiğimiz on yılda CrimethInc kelimenin gerçek
anlamında bazen yalnızca bir kişiden oluşuyordu. Bazen de binlerce
ağdan oluşan bir sistemdi. Herkes bu grup adına isterse yayın
yapabilir, eylemde bulunabilir, grubun amblemini herkes kullanabilir.
Her üye ya da her kolektif kendi başına ve bireysel operasyon yapar..."

CrimethInc kolektifine ait olduğunu düşünenler mümkün olduğunca toplu
ulaşım araçlarına para ödemiyor. ABD'de toplu ulaşım araçlarının zarar
ettiğine dair istatistik okumadığımıza göre, sayılarının çok da büyük
olmadığı anlaşılıyor. Ama gerici ABD basınının ve politikacılarının bu
arkadaşlar hakkında söylediklerine bakılırsa, anarşistler sanki
kapitalizmin tırnak mayasına batmış kıymık gibi, düzeni rahatsız edip
duruyor.

Ayakları yere basan halk anarşizmi
Crimethinc 1990lı yıllarda "İç Cephe/İç Mihrak" ismiyle ortaya çıkmış.
1996 yılından itibaren asıl olarak anarşizm propagandası yapan bir
"kolektif" olarak varlık gösteriyor. İsminde eski işçi kolektifi de
kullanıyor. Kolektif, 3 ila 20 kişilik gruplardan oluşan "ayakları
yere basan bir anarşiyi" savunuyor. Kendi kullandıkları deyimler
arasında "halk anarşisi" de var.

CrimethInc, diğer anarşist grupların ya da kolektiflerin, hatta
sosyalistlerin aksine teorik elastiki bir dil kullanmayı reddediyor ve
popüler kavramlarla basitçe sorunu anlatmaya çalışıyor. Bilinçli bir
yol alan bu tarz, halk anarşizmi kavramını besleyen bir tarz. Çok
bilmenin ya da çok bildiğini iddia etmenin de "hiyerarşik" olduğunu
düşünen grup, çok yapmanın daha anlamlı olduğunu vaaz ediyor.

BAŞKALARIYLA POLEMİĞE GİRMEMEK
Grubun çok önemli bir yanı, var olan siyasal ortamı, koşulları ve
atmosferi tahlil ettikleri metinlerinin hiç birinde, ABD'de var olan
diğer sol radikal gruplara ya da radikal sol metinlere gönderme
yapmamaları, onları hiç bir biçimde karşıya alacak bir biçimde
eleştirmemeleri. CrimethInc, varoluş gerekçesini, "kapitalizmin
sonunun nasıl geleceğini diğer gruplarla tartışmak ve onlarla bu
konularda polemik yapmak olarak" değil, kapitalizmin ölümüne kadar
kapitalizmle mücadele sürdürmek olduğunu belirtiyor. CrimethInc,
kendi deyimine göre, diğer radikal gruplarla polemiğin belagatine
kapılmamanın ve onlarla çene yarıştırmamanın da bir hayli devrimci
olduğuna inanıyor.
Bir takım gruplar siyasal eylemlerde etkililik gösterirken bazı başka
gruplar sadece kitap, broşür yayınlıyor, müzik CD'leri ve filmler
üretiyor. Fanzinler, afişler üretmekle faaliyetini sınırlayan gruplar
da bulunuyor. Zaten kolektifin kendi yayın faaliyeti siyasal
çalışmasının da önemli bir kısmını tutuyor. Kolektifin yayınladığı
kitaplar kolektifin kendisi kadar "yeraltı" literatürü içinde
değerlendirilecek kadar marjinal değil, aksine okur yazar tayfanın
çoğunun gözüne çarpan şeyler: Örneğin Days of War (Savaş Günleri),
Nights of Love (Aşk Geceleri) ve CrimethInc. for Beginners (Yeni
Başlayanlar İçin CrimethInc) bayağı betseller neredeyse. Siyasal Punk
müzik hareketine yakın duran kolektifi destekleyen yaklaşık 15 müzik
grubunun olduğu sanılıyor.

DEVLETİN VE TOPLUMUN HER ŞEYİNİ RED
Kolektif yayınları arasında işgal ve eylem önerileri, hukuksal
mücadele el kitapları, her koşulda ayakta kalma sanatı gibi pratik
bilgiler broşürleri de bulunuyor. Bütün bunlar, eylem kılavuzu ya da
eyleme dair teorik yayınların yanında belli bir espri ve humor içinde
yayınlanmış, kenti gençlerin protest ruhuna hitap eden ve onlara
kimlik veren yeraltı edebiyatı gibi de değerlendirilebilir.

Crimethinc'in bütün yayınlarına ve faaliyetlerine hakim olan anti
kapitalizm ve devlet karşıtlığı, günlük hayatta anti otoriter ve anti
hiyerarşik bir tutum almayı mecbur kılıyor. Bu anlamda Crimethinc, bir
iktidar almaya dair siyasal perspektiften çok iktidarı reddeden bir
perspektifle sonuçta "yaşam biçimi" anarşizmini gündeme getiriyor.
Kolektif, kapitalist bir dünyada ve kapitalist bir devlette çalışmanın
reddedilmesinden, toplumsal geleneksel cinsiyet rollerinin hepsine
karşı çıkılmasına dair bir dizi düzen dışı yaşam biçiminin kendisinin
oldukça devrimci olduğuna inanıyor. Hatta vegan beslenme biçiminin
bile, kapitalist devletleri yeterince şaşırtacağına inanan grup, seçim
karşıtlığı ya da ABD'yi oldukça meşgul eden "UNA-Bomber" adıyla
tanınan bireysel bombacı, anarşist Theodore Kaczynski'nin
desteklenmesine yönelik canlı kampanyalar düzenlemek gibi siyasal
talepli eylemlerden de geri durmuyor.


[Birgün gazetesinin 16.12.2012 tarihli Pazar ekinde yayımlanmıştır.]

Kaynak: http://birgun.net/worlds_index.php?news_code=1355650472&year=2012&month=12&day=16
________________________________________
A - I n f o s Anartistlerce Hazyrlanan, anartistlere yonelik,
anartistlerle ilgili cok-dilli haber servisi
Send news reports to A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr
Archive http://ainfos.ca/tr


A-Infos Information Center