A - I n f o s

a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **
News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts Our archives of old posts

The last 100 posts, according to language
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Catalan_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_
First few lines of all posts of last 24 hours

Links to indexes of first few lines of all posts of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012

Syndication Of A-Infos - including RDF - How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups

(nl) Frankrijk, Alternative Libertaire: - Uitzicht op het anarcho-feminisme bij de St. Imier bijeenkomsten [fr, en] [machine vertaling]

Date Sun, 16 Dec 2012 12:00:28 +0200


De emancipatie van vrouwen was een reflectie element van de anarchistische beweging in opbouw toen die bijeen kwam voor de eerste internationale antiautoritaire bijeenkomst, in 1872. 140 jaar later, terwijl de bijeenkomsten van St. Imier net zijn afgelopen, zijn de vrouwen in staat geweest een plek te krijgen in de vormen van strijd en binnen organisaties? ---- Het programma van bijeenkomsten van anarchisten in Saint-Imier, die van 8 tot 12 augustus plaatsvonden, wekte de indruk dat het feminisme in de kern van de zorgen van de organisatoren zat: een workshop over zelfverdediging, een conferentie, maar, belangrijker, gegeven in het grote auditorium, waarvan iedere dag verslag werd gedaan bij de grote rode anarcho-feministische tafels! Maar de werkelijkheid was anders en in Saint-Imier waren vrouwen duidelijk ondervertegenwoordigd, in een omgeving waarin mannen bijna altijd aan het front zitten.

Voor de tafels was niks voorbereid en de deelnemers werden opgescheept met de vage titel. Vroege interventies ontbrak het aan gebrek aan context. Maar vrouwen hebben besloten de volgende non-mix te maken, en concrete voorstellen werden geleidelijkaan gedaan.

Seksistische praktijken sterven moeilijk uit

De discussies legden de nadruk op problemen binnen bijeenkomsten. Praktijken zoals macho gedrag sterven moeilijk uit en houden niet op bij de deur van onze bewegingen: onzichtbaarheid in de debatten, intimidatie of eenvoudigweg negeren, de woorden van vrouwen strijden er voor te worden gehoord.

De vrouwen besloten zich te organiseren om collectief op te treden. De letter G, van gender, zou situaties van mannelijke overheersing moeten rapporteren, en op de bijeenkomst over het verslag werd een tekst voorgelezen. Voor de huidige anarcha-feministische beweging zijn voorstellen gelanceerd om een internationaal netwerk te scheppen d.m.v. een mailing lijst, het schrijven van een verdrag en het organiseren van internationale bijeenkomsten, in de volgende twee jaar. De huidige anarcha-feministische beweging werd geformaliseerd in 1992, bij internationale bijeenkomsten die plaatsvonden naast die van anarchistische federaties. Het is er op gericht anarchistische praktijken te feminiseren en anarchistische reflecties binnen het feminisme te krijgen, waaronder familie, sociale uitkeringen, enz. [1] Op deze punten waren de bijeenkomsten in Saint-Imier een belangrijke stap in diens ontwikkeling. Echter, het is spijtig dat we het tijdens de bijeenkomsten alleen hebben gehad over interne problemen, zonder het te hebben over de verdiensten, de kwestie van externe eisen of de strategie van feministische strijd. Ondanks het verlangen naar eenheid van de anarchistische vrouwen konden deze debatten werkelijke verschillen duidelijk maken. Tenslotte, deze ronde tafels, die zelfs niet waren voorbereid, betekenen slecht een begin van ontwikkelingen, die niet eindigen met het aannemen van een gezamenlijke verklaring door de organisaties.

Elisa (AL Toulouse)

[1] Zie, over het anarcha-feminisme, de sectie over de Vrouwen Commissie van de FA "Het anarcha-feminisme", Refractions, nr. 24, lente 2010, blz. 41 tot 50.
--------------------------------------------------------
Orig: (en) France, Alternative Libertair: - Outlook on anarcho-feminism
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://www.ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl


A-Infos Information Center