A - I n f o s

a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **
News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts Our archives of old posts

The last 100 posts, according to language
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Catalan_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_
First few lines of all posts of last 24 hours

Links to indexes of first few lines of all posts of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012

Syndication Of A-Infos - including RDF - How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups

(tr) Proudhon'un Sefaletin Felsefesi adlı kitabı Kaos'tan çıktı!

Date Wed, 21 Nov 2012 14:54:16 +0200


Proudhon'un Sefaletin Felsefesi adlı kitabı Kaos'tan çıktı.
Ekonomik Çelişkiler Sistemi ya da SEFALETİN FELSEFESİ
Pierre-Joseph Proudhon Çev: Işık Ergüden
Proudhon, 1846'da Sefaletin Felsefesi'ni yazarak bütün şimşekleri
üzerine çekti. Öncelikle din karşıtı
beyanlarıyla "saygı değer" insanları şoke ediyordu. Ona göre, dünyanın
içinde bulunduğu durum, iyiliksever
bir Tanrı'nın varlığını teyit etmek şöyle dursun, insanı "Tanrı
kötüdür" kanaatine vardırıyordu. "Dinde Tanrı,
politikada Devlet, ekonomide Mülkiyet; işte, kendine yabancılaşmış
insanlığın kendi elleriyle teslim olduğu
ve günümüzde artık reddetmesi gereken üçlü biçim budur" diyordu.

Statik sonuçlara, nihaî yanıtlara güvenmeyen, bilinçli bir
anti-sistematik düşünür olan Proudhon,
Sefaletin Felsefesi'nde, Marksist politik eylem vurgusunun karşısına
anarşist ekonomik eylem idealini koyar.

Marx'ın, Proudhon'a cevabı olan Felsefenin Sefaleti yaygın bir okur
kitlesine ulaşmışken, bu eserin
referansını oluşturan Sefaletin Felsefesi bugüne değin gün ışığına
çıkmamıştı. Şimdi bu eserin, çok
uzun zaman sonra da olsa Türkçe yayımlanmış olması, günümüzde de devam
eden politik saflaşma ve
tartışmaların 19. yüzyıldaki arka planını gözler önüne sermektedir.

Kaos Yayinlari
kaosyayinlari@yahoo.com
________________________________________
A - I n f o s Anartistlerce Hazyrlanan, anartistlere yonelik,
anartistlerle ilgili cok-dilli haber servisi
Send news reports to A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr
Archive http://ainfos.ca/tr


A-Infos Information Center