A - I n f o s

a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **
News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts Our archives of old posts

The last 100 posts, according to language
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Catalan_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_
First few lines of all posts of last 24 hours

Links to indexes of first few lines of all posts of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012

Syndication Of A-Infos - including RDF - How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups

(nl) Indonesische syndicalisten strijden voor rechtvaardigheid bij PT Garmindo JayaKNH [en]

Date Fri, 16 Nov 2012 08:24:44 +0200


Indonesische anarcho-syndicalistische kameraden van het Arbeiders Macht Syndicaat en andere collega arbeiders worden bedreigd door bestraffing, waaronder ontslag, voor pogingen zich te organiseren, in reactie op de verschillende overtredingen van de arbeidswet en ander negatief gedrag bij PT Parmindo Jaya KNH, een textiel bedrijf in Bogor, West Java. ---- PT Garmindo Jaya KNH is een textiel bedrijf in Bogor, West Java, Indonesie, met ongeveer 700 arbeiders (vrouwen en mannen). ---- Hier vinden veel overtredingen van de arbeidswet plaats; de KNH houdt zich er niet aan. Dit zijn wat van de overtredingen die ze hebben begaan: 1. Werkdagen van meer dan 12 uur, 2. Lonen voor overuren die niet overeen komen met de regels, 3. Overeenkomsten die onduidelijk zijn.

Het Arbeiders Macht Syndicaat probeerde de arbeiders van de KNH bewust te maken van de onderdrukking. We begonnen discussies te houden, in het begin met 6 arbeiders. Na deze discussie begonnen meer arbeiders kameraden zich te realiseren wat er gebeurde, en er was een grote volgende discussie.

Op zaterdag 22 september 2012 kwamen we met 50 mensen samen, en bij de KNH werden onze vrienden zich bewust van de behoefte aan een organisatie om te strijden voor de rechten die door de fabriek worden beperkt.

Na de discussie, op 25 september 2012, werd een van de arbeiders van KNH, genaamd Patrisia Rumiati, opgeroepen door het hoofd van human resources. De KNH personeelschef ondervroeg haar over de discussie, en toen ze de bedoeling van de discussie uitlegde werd de personeelschef kwaad, waarbij hij aannam dat de vakbond de provocateur was. Toen ondertekende de personeelschef een ontslagbrief.

Arbeiders die bij de discussies aanwezig waren werden opgeroepen door het hoofd van human resources, evenals de ervaren vriendin Sumiati Patrisia werden ze ondervraagd. Uiteindelijk werden ze gedwongen een overeenkomst te ondertekenen om zich niet te organiseren of een vakbond in de fabriek op te richten, en als ze deze overeenkomst overtraden zouden ze in de gevangenis worden gestopt.

De fabrieksarbeiders die tassen gebruikten werden ook in de aanwezigheid van soldaten gefouilleerd. Dit maakte onze vrienden heel angstig omdat ze niet begrepen waarom, of op welke wetten ze betrekking hadden.

We vragen om steun voor het aan de kaak stellen van deze kwestie, door massale actie of door verklaringen op te stellen.

Bogor, 29 september 2012

Met het Arbeiders Macht Syndicaat kan contact worden opgenomen via freak-zone op live.com.

De WPS is op Facebook op https://www.facebook.com/groups/workerspowersyndicate/

http://libcom.org/news/indonesian-syndicalists-face-30092012

-----------------------------------------------------
Orig: (en) Indonesian syndicalists fight for justice at PT Garmindo JayaKNH
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://www.ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl


A-Infos Information Center